הסקירה הכללית מציגה את הביצועים של תוכן קורס דיגיטלי במוסד הלימודים שלך לפי חודש, סמסטר או שנה אקדמית. היא מציגה לך את ניקוד הנגישות הכולל, את מספר הקורסים הכולל ואת התוכן שנוצר, וכן בעיות נגישות קיימות.

השתמש בתפריט סוג התקופה כדי להציג את הדוח לפי חודש, סמסטר או שנה אקדמית. יצא את הדוח לקבלת פרטים נוספים.

קורסים שנמחקו מופיעים בדוחות החודש והשנה האקדמית בלבד ומסומנים כקורסים שנמחקו. קורסים שנמחקו אינם מופיעים בדוח הסמסטר.

מידע נוסף על ייצוא CSV


ניקוד נגישות

גרף שורות זה מציג את ניקוד הנגישות עבור כל תוכן קורס ה-LMS לאורך פרק זמן שנבחר. בחר לפי חודש כדי לבצע השוואה בין חודשים, לפי סמסטר כדי להשוות בין סמסטרים, או לפי שנה אקדמית.

 • ניקוד נגישות של חודש: הממוצע של ניקודי הנגישות של כל פריטי התוכן שנוספו במהלך החודש.
 • ניקוד נגישות של סמסטר: הממוצע של ניקודי הנגישות של כל פריטי התוכן הקיימים בקורסים המשויכים לסמסטר זה.
 • רק פריטים עם קורסים ותוכן משויכים מוצגים בדוח. סמסטרים שאין להם קורסים או תוכן מוסתרים מהדוח. זה כולל קורסים שנמחקו. קורסים שנמחקו לא מופיעים בדוח הסמסטר או תורמים לניקוד הנגישות של הסמסטר.

 • ניקוד נגישות של שנה אקדמית: הממוצע של ניקודי הנגישות של כל פריטי התוכן שנוספו במהלך השנה האקדמית.

ככל שהניקוד גבוה יותר, כך ביצועי התוכן שלך גבוהים יותר. הצבע על נקודה בגרף השורות כדי לראות את הניקודים באחוזים %. ניתן גם לסמן את התיבות WYSIWYG, קבצים או בסך הכל או לבטל את הסימון שלהן כדי להשוות נתונים ספציפיים בכל תקופה ספציפית.

 • WYSIWYG: הניקוד הממוצע של תוכן (HTML) שנוצר בעורך התוכן של Learning Management System‏ (LMS).
 • קבצים: הניקוד הממוצע עבור תוכן קובץ שהועלה. לדוגמה, קובצי PDF, מסמכי Word, מצגות PowerPoint, תמונות וכן הלאה.
 • בסך הכל: ניקוד הנגישות המשולב הממוצע הן עבור קבצים והן עבור תוכן WYSIWYG.

בעזרת המקלדת, הקש על Tab כדי לנווט בכל פרק זמן בגרף. הקש על מקש הרווח כדי לבחור בו.

 


סך הכל קורסים ותוכן שנוצרו

הצג את המספר הכולל של פריטי תוכן חדשים ומעודכנים בדוח סך הכל תוכן שנוצר. הצג את מספר הקורסים  עם פריטי תוכן חדשים ומעודכנים בדוח סך הכל קורסים. כל דוח משווה את פרק הזמן הנוכחי לפרק הזמן הקודם.

בדוח סך הכל תוכן שנוצר, צבע מייצג סוגי תוכן שונים. הצבע על סוג תוכן כדי לראות את המספר הכולל שנוצר וניקוד נגישות עבור סוג זה.

משתמשי קורא מסך יכולים להקיש על Tab כדי לעבור בטבלת 'תוכן כולל שנוצר' המוסתרת.

בחר פרק זמן חדש מתוך גרף השורות ניקוד נגישות או תפריט פרק הזמן הנוכחי כדי להציג פרק זמן שונה.


ניקוד נגישות כולל

הצג את ניקוד הנגישות עבור פרק הזמן שנבחר. ראה את ביצועי התוכן שלך ואם הניקוד הכולל עלה או ירד בהשוואה לפרק הזמן הקודם.

בחר פרק זמן חדש מתוך גרף השורות ניקוד נגישות או תפריט פרק הזמן הנוכחי כדי להציג פרק זמן שונה.


בעיות נגישות

ראה רשימה של בעיות נגישות הקיימות בפרק הזמן שנבחר. בחר פרק זמן חדש מתוך גרף השורות ניקוד נגישות או תפריט פרק הזמן הנוכחי כדי להציג פרק זמן שונה.

בעיות מופיעות בסדר העדיפות מהחמורות למשניות. הבעיות העליונות הן הבעיות שיש לטפל בהן תחילה. Ally בודקת את מספר התלמידים שהושפעו, את תדירות התרחשות הבעיות ואת ניקוד הנגישות כדי לקבוע את העדיפות. בחר חמור, עיקרי, או משני כדי למיין את הבעיות לפי חומרה.

 • חמורה. בעיות אלה הן הסיכון הגדול ביותר לנגישות ודורשות את תשומת הלב המרבית.
 • עיקרית. בעיות אלה משפיעות על הנגישות, ובעוד שאינן חמורות, הן דורשות תשומת לב.
 • משנית. יש לקחת בעיות אלה בחשבון עבור ציון נגישות טוב יותר.

ניתן לקבוע מידע בסיסי עבור כל בעיה במבט חטוף.

 • סוג תוכן ובעיית נגישות
 • חומרה
 • מספר כולל של פריטי תוכן עם הבעיה

בחר בעיה כדי לראות תיאור מלא של הבעיה ואת הקורסים המושפעים.

מתוך הטבלה קורסים עם בעיית נגישות זו, אתה רואה את מזהה הקורס ואת השם, את מספר התלמידים הרשומים ומושפעים מהבעיה, את מספר הפריטים בקורס עם הבעיה ואת ניקוד הנגישות.

בחר חזור לסקירה הכללית כדי לחזור לסקירה כללית של דוח המוסד של Ally. בחר את תפריט פרק הזמן של הדוח כדי להשוות קורסים עם בעיה זו בפרק זמן שונה.

בחר קורס כדי לראות את פריטי הקורס עם בעיה זו.

ראה את מספר התלמידים הרשומים לקורס ורשימה של פריטים עם בעיית הנגישות.

בחר חזור לבעיה כדי לחזור אל הרשימה קורס עם בעיית נגישות זו. בחר ייצוא קורס כדי להוריד את דוח הקורס הנפרד. בחר פריט כדי לראות את הפריט הנדון. בחר עבור אל קורס כדי לבקר בדף הבית של הקורס ולהשתמש במשוב מהמרצה של Ally כדי לשפר את נגישות הפריט.


שפר נגישות פריט

עבור אל הדוח המוסדי ב-LMS שלך. מתוך הטבלה בעיות נגישות, מצא פריט תוכן ספציפי בקורס עם בעיית נגישות. בחר את מחוון ניקוד הנגישות של פריט התוכן כדי לפתוח את לוח המשוב.

תכונה זו מושבתת כברירת מחדל. שלח בקשה דרך Behind The Blackboard כדי להפעיל אותה. תכונה זו זמינה רק בעת קבלת גישה אל הדוח המוסדי מתוך LMS ולא בעת שימוש בכתובת ה-URL לגישה ישירה.

מידע נוסף על הניקודים ושיפור נגישות פריט