ראה את הביצועים של תוכן קורס דיגיטלי במוסד הלימודים שלך לפי קורס ולפי סמסטר. טבלה זו מציגה לך את כל הקורסים במוסד הלימודים שלך עם בעיות נגישות.

קורסים שנמחקו אינם כלולים.

עבור כל קורס, אתה רואה את מזהה הקורס ואת השם, את מספר התלמידים הרשומים ומושפעים מהבעיות בקורס, את מספר הפריטים בקורס עם בעיה ואת ניקוד הנגישות עבור הקורס.

באפשרותך לחפש קורס ספציפי או לבחור את תפריט הסמסטר כדי לראות ביצועי קורס בסמסטר שונה.

יצא את דוח הקורסים או בחר קורס לקבלת פרטים נוספים.

לתבניות קורס ב-D2L Brightspace יש דוחות קורס. תבניות קורס אינן משויכות לסמסטר. השתמש באפשרות 'קורסים אחרים' כדי לסנן את החיפוש שלך.


דוח קורס נפרד

דרך דוח הקורס הנפרד, באפשרותך לראות את מספר התלמידים הרשומים לקורס, את התוכן הכולל שנוצר, את ניקוד הנגישות הכולל ואת בעיות הנגישות בקורס.

בחר ייצוא קורס כדי להוריד את דוח הקורס הנפרד. בחר פריט כדי לראות את הפריט הנדון. בחר עבור אל קורס כדי לבקר בדף הבית של הקורס ולהשתמש במשוב מהמרצה של Ally כדי לשפר את נגישות הפריט.

מידע נוסף על האופן שבו מרצים יכולים לשפר את נגישות הקובץ


סה"כ תוכן שנוצר

בדוח סך הכל תוכן שנוצר, צבע מייצג סוגי תוכן שונים. הצבע על סוג תוכן כדי לראות את המספר הכולל שנוצר וניקוד נגישות עבור סוג זה.

משתמשי קורא מסך יכולים להקיש על Tab כדי לעבור בטבלת 'תוכן כולל שנוצר' המוסתרת.


ניקוד נגישות כולל

ראה השוואה של ניקוד הנגישות הכולל לפני שבוצעו שיפורים בפריטים בקורס ולאחר שבוצעו שיפורים. 

ככל שהניקוד גבוה יותר, כך ביצועי התוכן שלך גבוהים יותר. עבור בתוכן בדוח כדי לראות את הניקוד הממוצע עבור תוכן WYISYG, קבצים וניקוד כולל עבור שתי האפשרויות ביחד.


בעיות נגישות

ראה רשימה של בעיות נגישות הקיימות בקורס. בעיות מופיעות בסדר העדיפות מהחמורות למשניות. הבעיות העליונות הן הבעיות שיש לטפל בהן תחילה. Ally בודקת את מספר התלמידים שהושפעו, את תדירות התרחשות הבעיות ואת ניקוד הנגישות כדי לקבוע את העדיפות. בחר חמור, עיקרי, או משני כדי למיין את הבעיות לפי חומרה.

  • חמורה. בעיות אלה הן הסיכון הגדול ביותר לנגישות ודורשות את תשומת הלב המרבית.
  • עיקרית. בעיות אלה משפיעות על הנגישות, ובעוד שאינן חמורות, הן דורשות תשומת לב.
  • משנית. יש לקחת בעיות אלה בחשבון עבור ציון נגישות טוב יותר.

ניתן לקבוע מידע בסיסי עבור כל בעיה במבט חטוף.

  • סוג תוכן
  • בעיית נגישות
  • חומרה
  • מספר כולל של פריטי תוכן עם הבעיה

בחר בעיה כדי לראות תיאור מלא של הבעיה ואת הפריטים המושפעים. ראה את מספר התלמידים הרשומים לקורס ורשימה של פריטים עם בעיית הנגישות.

בחר חזור לקורס כדי לחזור לדוח הקורס. בחר פריט כדי לראות את הפריט הנדון. בחר עבור אל קורס כדי לבקר בדף הבית של הקורס ולהשתמש במשוב מהמרצה של Ally כדי לשפר את נגישות הפריט.

מידע נוסף על האופן שבו מרצים יכולים לשפר את נגישות הקובץ


שפר נגישות פריט

עבור אל הדוח המוסדי ב-LMS שלך. מתוך טבלת בעיות נגישות, מצא פריט תוכן ספציפי בקורס עם בעיית נגישות. בחר את מחוון ניקוד הנגישות של פריט התוכן כדי לפתוח את לוח המשוב.

תכונה זו מושבתת כברירת מחדל. שלח בקשה דרך Behind The Blackboard כדי להפעיל אותה. תכונה זו זמינה רק בעת קבלת גישה אל הדוח המוסדי מתוך LMS ולא בעת שימוש בכתובת ה-URL לגישה ישירה.

מידע נוסף על הניקודים ושיפור נגישות פריט