תצורה זו משתמש ב'מפתח', 'סוד' ו'מזהה לקוח' הנוכחיים של Ally. אם אינך יודע מהם, בקש אותם מהיועץ הטכני של Blackboard.

הורד והתקן את Building Block

 1. הורד את Building Block מ-GitHub.
 2. התקן את Building Block בסביבת Learn שלך.

רישום כלי חדש

 1. מתוך לוח מנהל המערכת בחר כלי Basic LTI.
 2. ניתן גם לבחור הגדרות מערכת. בתפריט זמינות ברירת מחדל, בחר מופעל כברירת מחדל.
 3. בחר רישום כלי חדש.
  • אם אתה רואה סמל אזהרה
   לאחר הוספת המידע בשלבים הבאים, באפשרותך להתעלם ממנו.
 4. הזן מידע זה:
  • שם: דוח נגישות
  • תיאור: דוח נגישות של קורס של Blackboard Ally
 5. השתמש באחת מכתובות ה-URL הללו עבור כתובת URL של הפעלה. החלף את "[ClientID]" במזהה הלקוח שלך.
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. הזן את המפתח לצרכן.
 7. הזן את סוד משותף.
 8. בתפריט שיטת חתימה בחר HMAC-SHA1.
 9. תחת הגדרות אחרות, בשדה קובץ סמל, הוסף קישור לסמל Ally.

  באפשרותך לשמור סמל Ally זה ולהשתמש בו.

  Ally icon
 10. בחר שלח.

הגדרת כלי LTI של דוח נגישות

 1. מהדף כלי Basic LTI, פתח את התפריט עבור הכלי שרשמת.
 2. בחר עריכת הגדרות נתונים.
 3. תחת נתוני הקשר בחר את תיבת הסימון מזהה הקשר.
 4. תחת נתונים אישיים, בחר את ההגדרות הבאות:
  • בתפריט מזהה משתמש בחר נדרש על-ידי כלי.
  • בתפריט ערך לשימוש עבור מזהה משתמש בחר מפתח מסד נתונים.
  • בחר את תיבת הסימון תפקידי משתמש.
 5. תחת מיפויי תפקיד קורס בחר את תיבת הסימון מרצה הן עבור שם התפקיד מרצה והן עבור שם התפקיד עוזר הוראה.
 6. בחר שלח.
 7. פתח את התפריט עבור הכלי שרשמת ובחר הוסף ככלי קורס.
 8. פתח את התפריט עבור הכלי שרשמת ובחר הפעל.

דוח נגישות מופיע כאפשרות בקורס תחת כלים של תלמיד. מרצים יכולים להסתיר את הקישור כך שתלמידים לא יראו אותו. אם אתה נתקל בבעיות בעת הגדרת הדוח, שלח מקרה דרך Behind the Blackboard.