אינטראקציות המקלדת בתקן התעשייה נמצאות בשימוש ב-Blackboard Learn לצורך מעבר בין תפריטים, פתיחת תפריטים ובחירת פריטים בתפריט. דפוסי הניווט במקלדת שונים בין דפדפנים כדוגמת Internet Explorer, Firedox, Safari ו-Chrome. האינטראקציות בדפדפן מסוים נפוצות ועקביות.

מידע נוסף אודות נגישות במוצרים שלנו


הגדרת ניווט במקלדת ב-Mac

אם אתה משתמש ב-Mac עם Firefox או Safari ואתה מתקשה לנווט בעזרת המקלדת, בדוק ועדכן את ההגדרות של מערכת ההפעלה והדפדפן. ודא כי הן מוגדרות כפי שצריך כדי לנווט בעזרת המקלדת.

למידע נוסף, עיין במשאבים הבאים: