Ces informations s'appliquent uniquement à l'affichage de cours en mode Ultra.

Ces informations s'appliquent uniquement à l'expérience Ultra.

İlerleme Durumunu İzleme ve Öğrenci İlerleme Durumu raporları

Öğrencilerinize kursunuzda yaptıklarını takip etmeleri için kolay bir yol sunmak üzere bu işlevi devreye alabilirsiniz. İlerleme durumunu izlemeyi istediğiniz anda etkinleştirebilirsiniz. İlerleme durumunu izleme işlevi, bir özellik açma/kapatma düğmesiyle (çift durumlu düğme) kullanılır ve yöneticiler, eğitmenlere bu özelliği kurum düzeyinde etkinleştirme izni verip vermeyeceklerini seçebilir.

İlerleme durumunu izlemeyi kurs başladıktan sonra açarsanız katılımda bulunulan ögeler geriye dönük olarak tamamlandı şeklinde işaretlenir. Örneğin, öğrenciler tarafından daha önceden gönderilen değerlendirmeler tamamlandı olarak işaretlenir. Ultra Belgeleri gibi katılımda bulunulmayan ögelerin öğrenciler tarafından manuel olarak işaretlenmesi gerekecektir.

Kursunuzda ilerleme durumunu izleme özelliğini açma:

 1. Ultra gezinme menüsünden Kurslar'ı seçin.
 2. Kurs'u seçin.
 3. Ayrıntılar ve Eylemler > İlerleme Durumunu İzleme'nin altından Etkinleştir'i seçin.
 4. İlerleme Durumunu İzleme paneli açıldığında, anahtarı kapalı konumundan açık konumuna getirin.
 5. Yeni ayarlarınızı kaydedin.
Image of the Course Details menu. Progress Tracking appears at the bottom with a checkmark to the left.

Artık öğrencileriniz, kurstaki ilerleme durumlarını görebilir. Tüm içerik, öğrencinin ilerleme durumunu gösteren bir simge görüntüler. Bir klasördeki veya modüldeki tüm içerik tamamlandığında, klasörün tümü otomatik olarak tamamlandı şeklinde işaretlenir.

Öğrenci içeriğe erişmeden önce, İlerleme simgesi boş bir dairedir:

Image of an unfilled circle next to journal content

Öğrenci içeriğe eriştikten sonra İlerleme simgesi yarım dolu bir dairedir:

Image of a half-filled circle next to a named folder

Gönderilen ögeler için, İlerleme Durumu simgesi yeşil bir onay işaretine dönüşerek ögenin tamamlandığını belirtir. Ultra belgelerinde olduğu gibi ögenin bir gönderim seçeneği yoksa öğrencilerin ögeyi "tamamlandı" şeklinde kendilerinin işaretlemesi gerekir.

Image of a green checkmark next to an assessment

Öğrenci etkinliği hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız aşağıdaki yardım sayfalarını ziyaret edin:

Öğrenci İlerleme Durumu sekmesi

İlerleme Durumu sekmesi, kurstaki her bir öğrencinin ilerleme durumunu ayrı ayrı izler. Her öğrenci için tamamlanmış ve tamamlanmamış görevleri görebilirsiniz. Sekmeye, öğrencinin Öğrenciye Genel Bakış bölümünün içindeki İlerleme Durumu ögesini seçerek erişebilirsiniz. Öğrenciye Genel Bakış bölümü ve bu bölüme erişme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Öğrenciye Genel Bakış" konusuna gidin.

İlerleme Durumu sekmesinde görüntülenen içerikler, içeriğin kullanılabilirliğine bağlıdır. İçerik kullanılabilirliği filtresi, varsayılan olarak Öğrenciler tarafından görülebilir şeklinde ayarlanır. Görünür içeriklere ek olarak öğrenciler tarafından görülemeyen içerikleri de görmek istiyorsanız İçerik kullanılabilirliği aşağı açılır menüsünden Tümü'nü seçin. Öğrenciler tarafından görülemeyen içeriklerin yanında bir kilit simgesi bulunur.

Image of a student's Progress tab. There is a purple underline below Progress tab.

 

Kurs içeriğine ilişkin Öğrenci İlerleme Durumu Raporu

Eğitmenler, öğrencilerinin ödevler dışındaki kurs içeriğiyle nasıl etkileşime girdiğini bilmelidir. O zaman kurs içeriğini iyileştirmek veya boşta kalan öğrencilere ulaşmak gibi önemli eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu rapora iki şekilde erişilebilir.

İlk yöntem, içeriğin yanındaki üç nokta menüsünü seçmek ve ardından Öğrenci İlerleme Durumu raporuna erişmek için Öğrenci İlerleme Durumu'nu seçmektir.

Image of the menu that appears when the ellipsis icon is selected.

İkinci yöntem, içeriğin sayfasını açmak ve ardından Öğrenci İlerleme Durumu sekmesini seçmektir.

The page for an Ultra Document, showing the tab for the Content and then the Student Progress tab beside it

Öğrencilerin aşağıdaki içerik türleri için işaretlediği ilerleme durumlarını görebilirsiniz:

 • Ultra Belgeleri
 • SCORM paketleri
 • Karşıya yüklenen dosyalar
 • Bağlantılar
 • Bulut belgeleri
 • İlişkilendirilmiş notu olmayan LTI içerikleri
 • Öğrenim modülleri
 • Klasörler

Rapor, şu içerikleri seçmenizi ve görüntülemenizi mümkün kılar:

 • İçeriği henüz açmamış olan öğrenciler
 • İçeriğe erişmiş olan öğrenciler
 • İçeriği tamamlandı olarak işaretlemiş olan öğrenciler
Image of the Student Progress tab underlined in purple beneath the name of the course content.

Rapor, bir eylemin gerçekleştiği (örneğin, bir öğrencinin içeriği ilk seçtiği veya Ally aracılığıyla içeriğe eriştiği) tarihi ve saati içerir. Öğrenci adına veya ilerleme durumuna göre sıralayabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak harekete geçip bireysel veya toplu ileti gönderebilirsiniz. Toplu ileti gönderirseniz her öğrenci ayrı bir ileti alır.

Öğrenci Adı listesi, öğrencilerle etkileşimlerinizi kişiselleştirmenizi sağlayacak faydalı bilgileri içerir. Öğrenci bu bilgileri sağladığı takdirde, listede ek ad, ad kaydı, telaffuz, özel durum ve zamir bilgileri görüntülenir.

Image of the student name list. There is an purple accommodation icon, pronouns beneath each student's name, and one student who has added pronunciation.