Denemeleri temizleme ve istisna ekleme

Özel durumlarda gönderimle ilgili sorunları çözmek için iki seçeneğiniz vardır. Bir test denemesini temizleyebilir veya bir değerlendirme özel durumu ekleyebilirsiniz.

Denemeyi temizleme

İsterseniz bir öğrencinin test denemesini temizleyebilirsiniz. Gönderim not defterinden silinir ve öğrenci teste yeniden girebilir.

Değerlendirme özel durumları

Ayrı olarak bir öğrenci için belirli bir testle ilgili özel durum atayabilirsiniz. Test öğrencilerden gizlense dahi, özel durum ek denemeleri veya genişletilmiş erişimi içerir. Özel durum, sadece söz konusu teste yönelik olarak başka herkes için iki ayarı geçersiz kılar.

Değerlendirme istisnaları hakkında daha fazla bilgi

Video: Grant Assessment Exceptions


Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.