Çoklu Boşluk Doldurma Soruları Hakkında

Birden Çok Boşluğu Doldurma sorularında öğrenciler birden fazla boşluk içeren metin görür. Öğrenciler her boşluk için uygun olacak sözcük veya ifade girer.

Örnek:

"Four [score] and [seven;7] years ago", [Lincoln] tarafından yapılan [Gettysburg Konuşmasının] başlangıcıdır."

Ultra Kurs Görünümü'nde, birden fazla boşluklu bir soru oluşturmak için Boşluk Doldurma soru türünü kullanın.

Boşluk Doldurma sorularını oluşturma hakkında daha fazla bilgi