Deneme Sorusu oluşturma

Deneme soruları öğrencinin metin kutusuna yanıt girmesini ve sizin de bu yanıtlara manuel olarak not vermenizi gerektirir.

Student view of an essay question

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini tıklatın ve Deneme sorusu ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Test in edit view with add question menu expanded.

Deneme sorusunu oluşturduğunuz Test İçeriği alanı açılır. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin. Eklediğiniz dosyaları düzenlemek için sorunun düzenleme moduna geçin.

Metin ve dosya ekleme hakkında daha fazla bilgi

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Testleri ve soruları düzenleme hakkında daha fazla bilgi

Essay question with insert menu open

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.


Soruları hedeflerle eşleştirme

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle eşleştirebilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla hizaladığınız hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi

Open a question's option menu and select align with goals.