Başarılı bir çevrim içi topluluk inşa etmek için, öğrencilerin etkileşim kurmayı ve konuşma yapmayı sağlayan araçlara ihtiyacı vardır. Konuşarak birbirimiz, kendimiz, konu, anlaşma ve grup kararları verme konusunda bilgi ediniriz. Bazı konuşmalarımız zaman ve mekan ile sınırlansa da, çeşitli konuşma teknolojileri kullanarak kurulanan bağlantının gücü bir topluluk inşa eder.

Öğrenciler, çevrim içi kurslardan duydukları memnuniyetin eğitmenin varlığına, işbirliğine ve yaşadıkları topluluk deneyimine ilişkin olduğunu belirtmektedir. Başarılı bir çevrim içi eğitim topluluğunda, öğrenciler birbirini destekler ve kendi başlarına yapamayabilecekleri şeyleri başarmalarına yardım eder. Öğrenciler etkileşim kurarak gayretlerini ortak bir hedefe yönelttiğinde işbirliği gerçek olur.

Blackboard Learn, kendi kendine düşünme, işbirliği ve iletişim için dört iletişim aracı sunar. Tartışma panoları, bloglar, günlükler ve wiki'ler araçları zengin ödevler sağlamanıza ve öğrencileri bilgi paylaştıkları ve ürettikleri otantik yollarla değerlendirmenize olanak tanır.

Dört etkileşimli aracın her biri farklı amaçlara hizmet edebilir. Bunlardan birini veya hepsini kursunuzda kullanabilirsiniz ve birlikte iyi çalışırlar. Kursunuzun hedeflerine uyan araçları seçin ve öğrencilerin en verimli yollarla etkileşimde bulunmasına olanak tanıyın.

Önerilen kullanımlar

Bu tabloda, kursunuzda nasıl bir rol oynayabileceklerine karar vermenize yardımcı olacak araçların önerilen kullanım şekillerini görebilirsiniz. Araç listesinde ilerledikçe öğrencilerinizden beklenen etkileşim miktarı artar.

Etkileşimli araçlar için önerilen kullanımlar

Günlükler

Öğrenciler düşüncelerini, sorularını ve ifadelerini özel olarak size anlatabilir.

Örnekler:

 • Öğrencilerden gözlemlerini kaydetmelerini isteme.
 • İçeriği sorgulama.
 • Yardım gereken noktaları belirleme.
 • Bir iyileştirme planı geliştirme.
 • Hedefler belirleyin.
 • Eğitimde gittikleri yolu değerlendirme.
 • Rehberlik ve geri bildirim için not verilen bir ödevle ilgili ön yazı gönderme.

Tartışmalar

Öğrenciler fikirlerini ifade edebilir, geri bildirim toplayarak görüşlerinin ve planlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Örnekler:

 • Proje ve tez fikirleri yayınlama ve sınıf arkadaşlarından katılmalarını isteme.
 • Bir konu kişisel bloglarda derinlemesine tartışılmadan önce konuyla ilgili ilk düşüncelerini paylaşma.
 • Bir wiki projesi için beyin fırtınası yapma.
 • Öğrencileri çalışma gruplarına bölmeye yardımcı olan fikirleri ifade etme.

Bloglar

Öğrenciler öğrendiklerini yorumlayabilir, materyalden anladıklarını sergileyebilir ve bilgiyi sınıf arkadaşlarına sunabilir.

Öğrenciler diğerlerini çekmek ve bilgilendirmek için sık sık postalarına zengin medya ekler.

Örnekler:

 • Bir örnek vakayı yorumlama.
 • Yazılı, not verilen bir ödevin son taslağını gönderme.
 • Birkaç hafta veya tüm dönem boyunca bilgi ekleyerek bir konuyu analiz etme.
 • Argümanlar ve destekleyici kanıtlar ileri sürme.
 • Bir konuyla ilgili açıklayıcı yorum sağlama.

Birleşik araçlar

Blackboard'un etkileşimli araçları, zengin ödevler oluşturmanıza olanak sağlayıp öğrencileri değerlendirebileceğiniz farklı yöntemler sunar. Bu gerekli araçlarla öğrencilere yapıcı yorumlar, rehberlik ve değerlendirme sağlayabilirsiniz. Araçları, hedeflerinize ulaşmak için birlikte de kullanabilirsiniz.

Günlükler + bloglar

Öğrencilerin bir konuyu her yönüyle araştırmasını gerektiren not verilen bir blog atayın ve dönem ilerledikçe girdiler ekleyin. Ancak konu planlama, öğrencilere rehberlik ve destek sunduğunuz günlükler aracında başlar. Belli başlı noktaları açıklığa kavuşturmak için öğrencilere yardımcı olun. Tüm sınıfın okuması ve yorumlaması için fikirlerini kaleme almadan önce öğrencilerden taslak yazılar oluşturmasını isteyin.

Tartışmalar + bloglar

Öğrencilerden, en son derste anlatılanlar üzerine tartışma panosunda bir İnternet kaynağı göndermelerini isteyin. Daha sonra, öğrenciler bloglarında bir kaynak seçebilir ve bu bilgiyi kurs materyaliyle sentezleyerek kavrama yetilerini sınıfta yapılanların ötesine geçecek şekilde genişletebilir. Tüm öğrencilerden, en az iki sınıf arkadaşının potansiyel test sorusu içeren girdileri hakkında yorum yazmasını isteyin.