Gallwch greu cynnwys sy'n cyfuno amrywiaeth o ddeunyddiau i'w gweld gyda'i gilydd, megis testun, eitemau amlgyfrwng ac atodiadau.

Gallwch greu eitem i gyflwyno cyfuniad o gynnwys sy'n gwasanaethau fel taflen neu ddogfen gydag agweddau gweledol. Gallwch greu eitemau cynnwys sydd mor syml ag un llinell o destun neu rai sy'n cynnwys nifer o elfennau.

Er enghraifft, mewn un eitem o gynnwys, gallwch gynnwys testun cyflwyniadol ar gyfer gwers, delwedd y gall eich myfyrwyr ei gweld a rhyngweithio â hi, a dolenni i adnoddau ar y we. Caiff y deunyddiau eu cyflwyno gyda'i gilydd yn y rhestr o gynnwys. Yr hiraf eich eitem o gynnwys, y mwyaf bydd rhaid i'ch myfyrwyr sgrolio i weld yr holl ddeunyddiau eraill yn yr ardal gynnwys.


Creu dogfen

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch greu dogfen neu dudalen i gynrychioli cyfuniad o gynnwys. Gallwch gynnwys testun cyflwyniadol ar gyfer gwers, ffeil sain o ddarlith, a delwedd. Pan fydd myfyrwyr yn dewis teitl y ddogfen, bydd y deunyddiau ychwanegoch chi oll yn cael eu cyflwyno ar un dudalen. Bydd myfyrwyr yn gweld y cynnwys yn union fel rydych chi'n ei weld, heb yr opsiynau golygu.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu'ch dogfen. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Dogfen. Bydd y dudalen Dogfen Newydd yn agor.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu dogfen.

Video: Create a Document


Watch a video about creating a document

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a document explains how to create a document page.

Tudalen Dogfen Newydd

Ar dudalen Dogfen Newydd, defnyddiwch yr opsiynau i ychwanegu cynnwys. Gallwch ychwanegu cynifer o flociau testun a ffeiliau ag y mynnwch,

Uwchlwytho o’r Storfa Cwmwl. Gallwch uwchlwytho ffeiliau o'r storfa cwmwl, megis OneDrive® a Google Drive™. Pan fyddwch yn ychwanegu ffeil o storfa cwmwl, bydd y system yn cadw copi ohono yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd unrhyw newid a wnewch i ffeil o fewn eich cwrs yn berthnasol i'r ffeil yn y storfa cwmwl. Os yw'ch porwr yn caniatáu, bydd ffeiliau cyfryngau yn ymddangos yn fewnol.

 • Teipiwch deitl. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, bydd y teitl yn ymddangos fel y ddolen mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y deunyddiau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd Dogfen Newydd a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys.
 • Ychwanegu blociau testun. Dewiswch Ychwanegu Testun i agor y golygydd. Gallwch hefyd ludo testun o ddogfen Word.

  Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r golygydd i ymgorffori delweddau ac atodi ffeiliau ynghyd â’ch testin. I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

 • Ychwanegu ffeiliau. Dewiswch Uwchlwytho o'r Cyfrifiadur a phorwch am neu lusgo ffeiliau o'ch cyfrifiadur, megis dogfen Word neu ffeil sain. Ni allwch ychwanegu ffolder o eitemau. Byddwch yn cael eich gofyn a ydych eisiau ychwanegu'r eitemau unigol y tu mewn i'r ffolder. Eich sefydliad sy'n rheoli maint mwyaf y ffeil y gallwch ei uwchlwytho.
 • Ychwanegu ffeiliau Office 365.Gallwch blannu ffeiliau menter Office365 yn uniongyrchol yn eich cynnwys. Dewiswch Rhannu yn eich ffeil Office365 i greu dolen i'r ffeil. Dewiswch ba briodweddau rydych eisiau eu rhoi i'r defnyddiwr a dewiswch Copïo’r Ddolen. Bydd hyn yn copïo'r ddolen i’ch clipfwrdd. I blannu’r cynnwys, dewiswch Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We o'r golygydd. Gludwch y ddolen yn URL y Cyfryngau.Dewiswch Mewnosod.

   

 • Dangos neu guddio'r ddogfen. Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld dogfen tan i chi dewis ei dangos. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch hefyd bennu amodau argaeledd ar sail dyddiad, amser a pherfformiad ar eitemau eraill yn llyfr graddau’r cwrs. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd rydych wedi trefnu i'r ddogfen ymddangos.
 • Caniatáu sgyrsiau dosbarth. Beth os oes gan eich myfyrwyr gwestiynau? Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn dogfen, ac mae unrhyw yn gallu cyfrannu. Dewiswch eicon Gosodiadau i agor panel Gosodiadau'r Ddogfen a dewiswch y blwch ticio sgyrsiau. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos gyda'r ddogfen yn unig.

  Rhagor am sgyrsiau

 • Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Pan fyddwch yn creu dogfen, gallwch alinio un nod neu ragor. Yn y ddogfen, dewiswch eicon Gosodiadau. Dewiswch Alinio gyda nodau i chwilio am nodau sydd ar gael i'w alinio gyda'r ffeil. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld y nodau y byddwch yn eu halinio gyda dogfen.

  Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

 • Ychwanegu disgrifiad dewisol. Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y ddogfen ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Cyfyngir disgrifiadau eitemau cynnwys i 250 nod.

Ychwanegu HTML

Ychwanegu HTML neu CSS personol

Yn y Wedd Cwrs Ultra, wrth alluogi parth amgen ar gyfer eich safle, gallwch bellach ddefnyddio HTML neu CSS personol mewn dogfen.  Dewiswch Ychwanegu HTML fel bloc newydd i blannu golygydd HTML mewnol gan drydydd parti yn y ddogfen. Gallwch ysgrifennu neu ludo cod HTML yn y golygydd a dewis Cadw. Anfonir yr HTML wedi’i amgodio i Learn yn BbML er dyfalwch. Bydd yr HTML yn cael ei ddynodi yn y BbML â data-bbtype newydd. Os byddwch yn llwytho BbML a grëwyd yn flaenorol sy’n cynnwys HTML yn y modd darllen-yn-unig, llwythir yr HTML o barth arall mewn iframe.

Mae pecyn CodeEditor newydd yn delio â phob un o'r ffeiliau a fewngludir sydd eu hangen ar y golygydd trydydd parti ac yn safoni ffurfweddiadau'r golygydd. Fel arall, bydd y pecyn yn amlapio dull chwistrellu ei hun y golygydd mewn elfen DOM. Bydd cyfarwyddebau ac ategion sy’n plannu’r golygydd ar y dudalen yn dibynnu ar y pecyn.

 

Mae angen bod gan eich sefydliad barth wedi’i ffurfweddu er mwyn i’r bloc Ychwanegu HTML ymddangos. Os na welwch y bloc, cysylltwch â gweinyddwr eich safle.

Cyfrif geiriau yn y golygydd

Wrth i chi deipio yn y golygydd, bydd y cyfrif geiriau yn ymddangos o dan y golygydd. Ar ôl i chi gadw, nid ymddengys y cyfrif geiriau bellach.

Cynhwysir yr eitemau hyn yn y cyfrif geiriau:

 • Geiriau unigol
 • Dolenni Gwe
 • Testun yn rhestrau â bwledi neu rifau, ond ni chynhwysir y bwledi neu rifau eu hunain
 • Testun uwchysgrif ac isysgrif nid yw'n rhan o air

Nid yw'r eitemau nac elfennau ffurfweddu hyn yn effeithio ar y cyfrif geiriau:

 • Delweddau, fideos ac atodiadau ffeil
 • Fformiwlâu mathemateg
 • Bylchau a llinellau gwag
 • Testun amgen

Pan ddefnyddiwch atalnodi i atodi geiriau neu rifau, bydd effaith ar y cyfrif. Er enghraifft, caiff "Aethom ni...hebddoch chi" ei gyfrif fel tri gair. Cyfrifir y geiriau neu rifau ar bob ochr yr atalnodi fel un gair.

Ychwanegu rhagor o gynnwys

Ar ôl i chi ychwanegu'ch rhan gyntaf o gynnwys, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag yr ydych am ychwanegu rhagor o gynnwys. Gallwch ychwanegu cymaint o flociau testun a ffeiliau ag y dymunwch, ble bynnag y dymunwch.

Cadw'ch dogfen

Ar ôl i chi gadw, bydd y ddogfen yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Gallwch newid cynnwys y ddogfen ar unrhyw adeg a newid trefn yr eitemau ychwanegoch i'r ddogfen.

Yn eu ffrydiau gweithgarwch, caiff y myfyrwyr eu hysbysu bod dogfen newydd ar gael.


Golygu, aildrefnu a dileu dogfennau

Gallwch wneud newidiadau i ddogfennau sydd eisoes yn bodoli a newid lle maent yn ymddangos ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs. Pwyswch ar eicon Symud yn rhes dogfen a'i symud i leoliad newydd. Gallwch hefyd symud dogfen i mewn i ffolder ehangedig.

Mewn rhes dogfen, agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu, Sgyrsiau, a Dileu.

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud dogfen.

 1. Tabiwch i eicon Symud eitem.
 2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Dileu dogfennau

Gallwch ddileu dogfen o'ch cwrs neu ei chuddio o fyfyrwyr er mwyn cadw'r wybodaeth. Nid yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at aseiniadau cudd ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Golygu dogfennau a ffeiliau amlgyfrwng

Yn seiliedig ar elfen y ddogfen, gallwch ei symud, ei olygu, ei dileu neu ei lawrlwytho.

Agorwch ddewislen elfen er mwyn cael mynediad at yr opsiynau. Pwyswch yr eicon Symud i symud elfen i leoliad newydd ar dudalen y ddogfen.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu ffeil neu floc testun arall ar dudalen y ddogfen.

Opsiynau gweld ffeiliau amlgyfrwng

Os yw'ch porwr yn caniatáu, mae ffeiliau amlgyfrwng ychwanegwch chi i ddogfennau'n ymddangos yn fewnol yn ddiofyn. Os nad yw'ch porwr yn gallu arddangos ffeil amlgyfrwng yn fewnol, mae'n ymddangos fel atodiad.

Caiff delweddau sy’n ymddangos yn fewnol eu hymgorffori mewn bloc 768 picsel ger y torbwyntiau mwyaf. Yr agosaf yw'r delweddau i'r maint hwnnw, y lleiaf o badin sy'n ymddangos o'u hamgylch.

Gallwch hefyd ychwanegu testun amgen i ddisgrifio'r delweddau ychwanegwch chi. Caiff y testun amgen ei darllen yn uchel gan ddarllenwyr sgrin ac mae'n helpu disgrifio beth nad yw rhai defnyddwyr yn gallu gweld.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall a ychwanegoch. I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis y lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os ydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


Beth sy'n digwydd yn ystod copïo a mewngludo?

Gallwch fewngludo cwrs neu gopïo'r holl gynnwys o un o'ch cyrsiau ar y system i gwrs arall. Caiff y cynnwys newydd ei ychwanegu at ddiwedd rhestr cynnwys y cwrs rydych ynddo.

Rhagor am fewngludo cynnwys

Rhagor am gopïo cwrs

Rhagor am gopïo cynnwys o gyrsiau Ultra eraill

Pan fyddwch yn mewngludo cynnwys Gwreiddiol neu'n dewis cael rhagolwg o'ch cwrs Gwreiddiol yng Ngwedd Cwrs Ultra, caiff eitemau cynnwys eu trosi yn ddogfennau Ultra. Bydd unrhyw destun, atodiadau a dolenni a ychwanegoch yn y golygydd yn cael eu trosi a bydd ffeiliau amlgyfrwng yn agor yn fewnol yn ddiofyn. Bydd ffeiliau ychwanegoch chi fel atodiadau yn yr adran ar ôl y golygydd Gwreiddiol yn cael eu grwpio gyda'i gilydd ar ddiwedd y ddogfen Ultra. Bydd ffeiliau amlgyfrwng yn agor yn fewnol yn ddiofyn. Gallwch olygu delweddau, fideos a ffeiliau sain i newid y drefn ddiofyn a gallwch newid teitl unrhyw ffeil. Bydd angen i fyfyrwyr lawrlwytho rhai mathau o gynnwys er mwyn eu gweld.

Mwy ar eitemau cynnwys Gwreiddiol

Adolygwch y ddogfen oherwydd efallai bydd ychydig o'r fformatio wedi cael ei golli yn ystod y broses o drosi. Er enghraifft, os ychwanegoch chi deitl at un o'ch ffeiliai yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, efallai ni fydd y teitl yn ymddangos yn Ultra. Gallwch olygu'r ffeil i newid enw'r ffeil. Gallwch aildrefnu'r eitemau yn y ddogfen yn ôl yr angen.