Video: Download Assessment Submissions


Watch a video about downloading assessment submissions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Download assessment submissions explains how to download assessment submissions and what you can and cannot download in your course.


Değerlendirmeleri indirme

Not verme sürecinizi hızlandırmak için öğrencilerin değerlendirme gönderilerini indirebilir ve çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Tüm gönderimleri veya yalnızca seçilen gönderimleri tek bir ZIP dosyası halinde indirebilirsiniz. İçindekileri görüntülemek için paketten çıkarın veya genişletin. Her gönderim, her öğrencinin kullanıcı adıyla birlikte ayrı bir dosya olarak kaydedilir.

Değerlendirme gönderimlerini Eğitim Asistanlarınızın (TA), Sağlayıcılarınızın ve Not Verenlerinizin de indirmesine izin verilir.

Öğrencilerin, gönderimleri için düzenleyicide oluşturdukları ve ekledikleri içerik ve dosyaları indirebilirsiniz.

Değerlendirme sorularına eklenen içerikleri ve dosyaları indiremezsiniz. Örneğin, bir değerlendirmede yalnızca Deneme soruları varsa öğrencilerin yanıtları indirilmez. Ayrıca tartışmaları, grup çalışmasını veya anonim gönderimleri de indiremezsiniz.

Not defterinde bu alanlardaki indirme seçeneğini seçin:

  • Liste görünümü: Ögenin Gönderimler sayfası > üstbilgi satırındaki menü
  • Tablo görünümü: Ögenin menüsü

Değerlendirme Dosyalarını İndirme sayfası

Değerlendirme Dosyalarını İndirme sayfasında, Ad veya Tarih sütunu üstbilgisini seçerek gönderimleri sıralayın.

  1. Tüm gönderimleri seçmek için Ad sütununun yanındaki onay kutusunu işaretleyin veya istediğiniz gönderimleri tek tek seçin. Tümünü seçerseniz sadece öğrenciler tarafından düzenleyicide sağlanan dosya ve metinleri içeren gönderimler, ZIP dosyasına eklenir.

    Birden fazla denemeye izin verdiyseniz her öğrencinin tüm denemelerine ait dosyalar dâhil edilir.

  2. İşlemi başlatmak için ZIP Dosyası Oluştur'u seçin.
  3. Açılan kutudan Gönder'i seçin. Dosya arka planda oluşturulur ve otomatik olarak Gönderimler listesi sayfasına veya tablo görünümüne dönersiniz. İşlem, dosyanın boyutuna bağlı olarak birkaç dakika sürer.

ZIP dosyası bilgisayarınıza indirilmeye hazır olduğunda bir e-posta ve kurs iletisi alırsınız. Kursunuzun İletiler sayfasında veya e-postanızda, Şimdi indir bağlantısını seçin.

Dosyayı indirme bağlantısını içeren e-postayı ve kurs iletisini silerseniz indirme işlemini yeniden başlatmanız gerekir. ZIP dosyası, rutin bir sistem temizleme işlemi gerçekleştirilinceye kadar (her 90 günde bir veya daha uzun süre) ya da bir yönetici tarafından elle silinene kadar sistemde kalır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle iletişime geçin.


ZIP dosyası içeriğini görüntüleme

Windows ve Mac bilgisayarlarda, sıkıştırılmış ZIP dosyası paketlerini görüntülemeye ve çıkartmaya yarayan özellik yerleşik olarak mevcuttur. Daha fazla bilgi edinmek için bilgisayarınızın işletim sistemine ilişkin yardıma bakın.

Zip dosyasını açtıktan sonra, her gönderime ait dosyaları içeren bir klasör görünür. Kolay tanımlanması için, dosya adlarına otomatik olarak kullanıcı adları da dâhil edilir.

ZIP dosyasına dâhil edilen dosyalar

TXT dosyası: Bir öğrenci, değerlendirmeyi tamamlamak için düzenleyiciyi kullandıysa gönderimin metni, bir TXT dosyasında görünür. Ayrıca gönderimle ilgili bilgileri de (gönderildiği tarih gibi) bulabilirsiniz. Anımsatıcı: Değerlendirme sorularına eklenen içerik ve dosyalar indirilmez.

Gönderim dosyaları: Öğrenci, gönderim olarak bir veya daha fazla dosya yüklediyse bu dosyalar listede birlikte görünürler. Örneğin, öğrencinin gönderimi bir Word belgesi, görüntü dosyası ve slayt sunumu içerebilir. Anımsatıcı: Birden fazla denemeye izin verdiyseniz her öğrencinin tüm denemelerine ait dosyalar dâhil edilir.

Birleşim: Bir öğrenci, gönderimi tamamlamak için metin sağlayabilir ve düzenleyicide dosyalar ekleyebilir.