This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Ar gyfer Brawddegau Anghyflawn, mae’n rhaid i’r myfyrwyr ddewis geiriau neu ymadroddion o ddewislen i gwblhau brawddeg. Bydd yr un ddewislen yn ymddangos ar gyfer pob bwlch, a gall gynnwys atebion cywir ac anghywir. Gallwch ychwanegu uchafswm o 100 o atebion at y ddewislen.

Graddir cwestiynau Trefn Gymysg yn awtomatig.

Teipiwch y cwestiwn fel y bydd myfyrwyr yn ei weld, ond amnewidiwch y wybodaeth sydd ar goll gyda newidynnau mewn cromfachau sgwâr. Gall newidynnau gynnwys llythrennau, digidau (0-9), atalnodau llawn ( . ), tanlinellau ( _ ) a llinellau toriad ( - ). Mae’n rhaid i enwau atebion posibl fod yn unigryw, a chewch ddim eu hailddefnyddio.

Enghraifft:

Cynhelir moleciwlau dŵr unigol at eu gilydd gan [a] rhwymau a chynhelir moleciwlau dŵr lluosog at ei gilydd gan [b] rhwymau. Y math o rwym lle mae atomau’n rhannu electronau, ond lle nad ydynt yn eu rhannu’n gyfartal, yw [c].


Creu cwestiwn Brawddeg Anghyflawn

Neges Atgoffa: Mae’r un set o atebion posibl yn ymddangos ar gyfer pobl bwlch.

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O ddewislenCreu Cwestiwn, dewiswchBrawddeg Anghyflawn.
  2. Dewiswch Creu/Golygu Cwestiwn Brawddeg Anghyflawn, teipiwch y cwestiwn ac ychwanegu’r atebion posibl mewn cromfachau petryal.
  3. Dewiswch Caniatáu Credyd Rhannol os ydych chi am roi i bob ateb cywir ffracsiwn o gyfanswm gwerth y pwynt.
  4. Dewiswch Nifer yr Atebion o’r ddewislen. Dewiswch Dileu i ddileu atebion ychwanegol.

    Teipiwch atebion yn y blychau Ateb. Gallwch gynnwys atebion cywir yn unig, neu atebion cywir ac anghywir. Ar y tudalen nesaf, rydych yn dewis yr ateb cywir ar gyfer pob newidyn.

  5. Dewiswch Nesaf.
  6. Ar y dudalen Creu/Golygu nesaf, defnyddiwch y ddewislen i ddewis yr atebion cywir ar gyfer pob newidyn.
  7. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
  8. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Credyd rhannol

Dewiswch y blwch ticio Caniatáu Clod Rhannol i ddyfarnu canran o gyfanswm y pwyntiau pan fydd myfyrwyr yn rhoi atebion cywir ar gyfer rhai o'r bylchau. Caiff maint y credyd rhannol ei ddyfarnu’n awtomatig, gan ddibynnu ar nifer posibl y pwyntiau ar gyfer y cwestiwn a nifer yr atebion. Bydd yr opsiwn hwn ond yn ymddangos os dewiswch chi ef ar dudalen Gosodiadau Cwestiynau.

Mwy o wybodaeth am gredyd rhannol