Deneme Sorusu oluşturma

Deneme soruları öğrencinin metin kutusuna yanıt girmesini ve sizin de bu yanıtlara manuel olarak not vermenizi gerektirir.

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Deneme seçeneğini tıklatın.
  2. Deneme Sorusu Oluştur/Düzenle sayfasında, Soru Metni girin. Doğrudan düzenleyiciye girebilir veya Notepad veya TextEdit gibi bir uygulamadan da soru yapıştırabilirsiniz. Deneme soruları oluştururken matematik düzenleyicisini kullanabilirsiniz.
  3. İsteğe bağlı olarak, örnek bir yanıt girin.
  4. İsteğe bağlı olarak bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirin.
  5. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Bireysel Deneme geri bildirimi

Soru Ayarları sayfasında, tek tek sorular için geri bildirim seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

  • Tek tek yanıtlar için geri bildirim sağlayın: Tek tek yanıtlarla ilgili geri bildirimlerinizin öğrenciler tarafından görülmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak bir Yanıt Geri Bildirimi metin kutusu görüntülense de, siz bu onay kutusunu seçmedikçe öğrenciler eklediğiniz geri bildirimleri göremez. Doğru/Yanlış, Sıralama ve Eşleştirme sorularına verilen yanıtlar için tek tek geri bildirim sağlayamazsınız.
  • Bireysel geri bildirime görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyin: Sağladığınız bireysel geri bildirimlere tek tek görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi