Äänestystuloksien lataaminen

Valvojat, ohjaajat ja järjestelmänvalvojat voivat ladata istunnon äänestysraportin. Tämä raportti sisältää äänestyskysymyksen ja kunkin läsnäolijan vastauksen siihen.

Kun poistut istunnosta, avaa Istunnon vaihtoehdot -valikko ja valitse Näytä raportit.

  • Jos osallistujan yhteys äänestykseen katkeaa, äänestysvastaukset tallennetaan raporttiin.
  • Jos valvoja päivittää äänestyksen kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja, äänestyksen tulos sisältää päivityksen (ei vanhaa versiota).