Tervetuloa Blackboardiin®

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI. Jos olet Euroopan talousalueen asukas tai pääasiallinen toimipaikkasi on Euroopan talousalueella, nämä käyttöehdot (”ehdot”) muodostavat sopimuksen sinun ja Blackboard International B.V. -yhtiön, Alankomaiden lakien nojalla perustetun ja toimivan yksityisen yhtiön, välillä. Muussa tapauksessa nämä ehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Blackboard Inc. -yhtiön, jonka päätoimipaikka on Yhdysvaltain Delawaressa, välillä. ”Me”, ”meidän”, ”meitä”, muut vastaavat viittaukset ja ”Blackboard” tarkoittavat tilanteen mukaan joko Blackboard International B.V. -yhtiötä tai Blackboard Inc. -yhtiötä.

Nämä ehdot määräävät pääsystäsi Blackboardin ohjelmistoihin, tuotteisiin, palveluihin (yksittäin tai yhdessä ”tuotteet”) ja kaikkeen tuotteissa näkyviin tai niiden kautta käytettäviin tietoihin, sisältöihin, teksteihin, kuviin, valokuviin tai muihin materiaaleihin (yhdessä ”sisältö”) sekä niiden käytöstäsi. Yksittäisiin tuotteisiisi saatetaan soveltaa ylimääräisiä ehtoja tai tuotevaatimuksia, jotka ovat saatavissa asiaankuuluvan tuotteen kanssa. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin vierailijoihin, käyttäjiin ja muihin, jotka pääsevät tuotteisiin ja käyttävät niitä (”käyttäjät”).

Hankkimalla pääsyn tai käyttämällä näitä tuotteita sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI, JOTTA YMMÄRRÄT VARMASTI JOKAISEN MÄÄRÄYKSEN. NÄMÄ EHDOT VOIVAT SISÄLTÄÄ PAKOLLISEN YKSILÖLLISESTÄ VÄLIMIESKÄSITTELYSTÄ MÄÄRÄÄVÄN JA RYHMÄKANTEESTA/VALAMIESOIKEUSKÄSITTELYSTÄ LUOPUMISTA KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN, JOKA – SIKÄLI KUIN SE KOSKEE SINUA – EDELLYTTÄÄ VÄLIMIESKÄSITTELYN KÄYTTÖÄ YKSILÖKOHTAISESTI KIISTOJEN RATKAISEMISEEN VALAMIESOIKEUSKÄSITTELYJEN TAI RYHMÄKANTEIDEN SIJASTA.

Edellä mainitusta huolimatta mikään näissä ehdoissa ei ohita tai rajoita oikeuksiasi (1) minkään Blackboardin kanssa solmimasi, tuotteiden käyttöä koskevan kirjallisen sopimuksen mukaisten ehtojen ja määräysten tai (2) soveltuvien lakien tai asetusten nojalla sikäli kuin kyseiset lait tai määräykset kieltävät nämä ehdot. Jos näiden ehtojen ja soveltuvan Blackboardin kanssa solmimasi kirjallisen sopimuksen mukaisten ehtojen ja määräysten välillä on jokin ristiriita, kyseisen kirjallisen sopimuksen ehdot ja määräykset pysyvät määräävinä.


1. Perusehdot ja tilit

Olet vastuussa omasta tuotteiden käytöstäsi. Voit käyttää tuotteita vain siinä tapauksessa, että voit muodostaa sitovan sopimuksen Blackboardin kanssa. Blackboardin palvelussa olevan tilisi kautta (ja käyttämällä tuotetta) pääset käyttämään palveluja ja toimintoja, jotka voimme luoda ja joita voimme ylläpitää aika ajoin ja täysin oman harkintamme mukaan. Ylläpidämme erityyppisiä tilejä erityyppisille käyttäjille. Jos hyväksyt nämä ehdot ja käytät tuotteita yrityksen, organisaation, valtionhallinnon tai muun oikeushenkilön puolesta, (a) ”sinä” käsittää sinut ja kyseisen oikeushenkilön ja (b) vakuutat ja takaat, että olet kyseisen oikeushenkilön valtuutettu edustaja, jolla on oikeus sitoa kyseinen oikeushenkilö näihin ehtoihin, ja että hyväksyt nämä ehdot kyseisen oikeushenkilön puolesta. Voit käyttää tuotteita ainoastaan näiden ehtojen, laitoksesi tuotteisiin liittyen solmimien sopimusten ja kaikkien soveltuvien paikallisten, osavaltiotason, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja asetusten mukaisesti.

Sellaisissa tapauksissa, joissa olet valtuuttanut tai rekisteröinyt jonkun toisen henkilön, mukaan lukien alaikäinen, käyttämään tiliäsi/tilejäsi, olet täysin vastuussa (i) kyseisen käyttäjän verkossa suorittamista toimista; (ii) kyseisen käyttäjän tuotteisiin pääsyn ja niiden käytön valvonnasta sekä (iii) mahdollisten väärinkäytösten seuraamuksista. Blackboard edellyttää, että alaikäisen vanhemmat, huoltajat tai muut valtuutetut aikuiset tai alaikäisen koulutuslaitos hyväksyy kyseisen alaikäisen Blackboardin tuotteen käytön. Blackboard pidättää oikeuden tarjota kyseisen alaikäisen vanhemmille, huoltajille tai muille valtuutetuille aikuisille tai koulutuslaitokselle pääsy alaikäisen tilille, kun tällainen aikuinen sitä pyytää. Jos haluat tarkempia tietoja siitä, miten käytämme tietojasi, tutustu tietosuojakäytäntöömme.

Olet yksin vastuussa vuorovaikutuksistasi muiden käyttäjien kanssa. Pidätämme – ilman mitään velvoitteitta – oikeuden valvoa sinun ja muiden käyttäjien välisiä kiistoja. Blackboardilla ei ole mitään vastuuta vuorovaikutuksistasi muiden käyttäjien kanssa eikä kenenkään käyttäjän toimista tai laiminlyönneistä.


2. Tietosuoja ja henkilötietojen käyttö

Kaikkia tietoja, jotka annat Blackboardille, mukaan lukien etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, ja kaikkia muita henkilötietojasi sisältäviä tietoja, jotka olet antanut, saatat antaa tai joita voimme kerätä tuotteiden käyttösi yhteydessä (”tietosi”), kerätään, säilytetään ja käytetään tarkoituksena tarjota tuotteita sinulle tai laitoksellesi tai näiden ehtojen, täältä luettavissa olevan tietosuojakäytäntömme (”tietosuojakäytäntö”), kaikkien yksittäiseen tuotteeseen sovellettavien lisäehtojen ja kaikkien laitoksesi tuotteeseen liittyen solmimien sopimusten edellyttämällä tavalla. Ymmärrät, että tuotteiden käyttösi kautta hyväksyt tietojesi keruun ja käytön (näissä ehdoissa, tietosuojakäytännössä ja missä tahansa laitoksesi tuotteeseen liittyen solmimassa sopimuksessa kuvatulla tavalla), mukaan lukien tietojesi siirto Yhdysvaltoihin ja/tai muihin maihin, Blackboardin suorittamaa tallennusta, isännöintiä, käsittelyä ja käyttöä varten.

Epäilysten välttämiseksi henkilötietoihin, jotka sisältävät Blackboardille näiden tuotteiden käytön kautta annettuja opiskelijatietoja (määritelty jäljempänä), sovelletaan Blackboardin ja koulutuslaitoksen välillä solmitun tuotteiden käyttöäsi koskevan sopimuksen ehtoja. Mitä tulee Blackboardin ja sinun väliseen suhteeseen, sinä ja/tai koulutuslaitoksesi omistatte kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit opiskelijatietoihin, jotka annat meille tai muutoin tarjoat meidän saatavillemme, emmekä me omista, hallitse tai lisensoi kyseisiä opiskelijatietoja paitsi tuotteiden tarjoamiseksi sinulle ja koulutuslaitokselle, joka tarjoaa kyseisiä tuotteita ja mahdollisesti hallinnoi koulutustietoihin perustuvia opiskelijatietoja, siten kuin tässä kuvataan. Opiskelijatiedot ovat mitä tahansa tietoja (missä tahansa muodossa), jotka liittyvät suoraan tunnistettavissa olevaan nykyiseen tai entiseen opiskelijaan ja joita koulu, koulupiiri tai asiaankuuluva taho tai organisaatio ylläpitää – tai joita me ylläpidämme – osana tuotteiden tarjoamista. Opiskelijatietoja voivat olla ”koulutustiedot”, jotka on määritelty Yhdysvaltain Family Educational Rights and Privacy Act -lain (”FERPA”) kohdassa 20 U.S.C. § 1232(g). Blackboard suostuu käsittelemään opiskelijatietoja luottamuksellisina tietoina eikä jaa niitä kolmansien osapuolten kanssa muutoin kuin Blackboardin ja kyseisen koulutuslaitoksen välisessä sopimuksessa kuvatulla tavalla.

Jos sinulla on jotain kysyttävää tietosuojasta ja tietojesi käytöstä, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai ota yhteyttä koulutuslaitokseesi.


3. Sisältö ja oikeutesi

Olet vastuussa sisällöstä, jotka julkaiset tuotteissa, ja kaikista siitä aiheutuvista seuraamuksista. Muut tuotteiden käyttäjät voivat nähdä lähettämäsi, julkaisemasi tai esittämäsi sisällön. Tiettyjen tuotteiden tietosuoja-asetusten kautta saatat pystyä hallinnoimaan sisältöä, johon muut tiettyjen tuotteiden käyttäjät pääsevät käsiksi.

Sinulla säilyvät oikeudet kaikkeen tuotteiden kautta lähettämääsi, julkaisemaasi tai esittämääsi sisältöön. Lähettämällä, julkaisemalla tai esittämällä sisältöä tuotteissa tai tuotteiden kautta myönnät meille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltittoman käyttöoikeuden (ja oikeuden alilisensoida) tällaisen sisällön käyttöön, isännöintiin, kopiointiin, toisintamiseen, käsittelyyn, mukauttamiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen, siihen perustuvien johdannaistöiden luomiseen, siitä viestimiseen, sen näyttämiseen ja/tai jakelemiseen missä tahansa mediassa tai millä tahansa jakelutavalla (tällä hetkellä tunnetuilla tai myöhemmin kehitetyillä) osana minkä tahansa tuotteen tarjoamista. Hyväksyt, että tämä käyttöoikeus sisältää Blackboardin oikeuden tarjota, mainostaa ja parantaa tuotteita ja tarjota tuotteisiin tai tuotteiden kautta lähetettyä sisältöä muiden laitosten tai henkilöiden saataville osana tuotteiden tarjoamista (mukaan lukien tuotteiden käyttösi päättymisen jälkeen) sekä määrittämiesi yksityisyysasetusten mukaisesti. Vakuutat ja takaat, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, toimivaltuudet ja valtuudet myöntää tässä myönnetyt oikeudet kaikkeen lähettämääsi sisältöön.

Kaikki sisältö, huolimatta siitä, onko se julkaistu julkisesti vai lähetetty yksityisesti, on yksinomaan kyseisen sisällön luoneen henkilön vastuulla. Me emme välttämättä valvo tai hallinnoi tuotteiden kautta julkaistua sisältöä, emmekä ole vastuussa tällaisesta sisällöstä. Kaikki minkä tahansa tuotteiden kautta julkaistun tai saamasi sisällön tai materiaalin käyttö tai siihen luottaminen on omalla vastuullasi.

Lisäksi tuotteissa tai tuotteiden kautta lähettämääsi, julkaisemaasi tai esittämääsi sisältöön liittyen vahvistat, vakuutat ja takaat seuraavan: (a) olet saanut kirjallisen suostumuksen jokaiselta mahdolliselta luonnolliselta henkilöltä, joka on tunnistettavissa sisällön perusteella, käyttää kyseisen henkilön nimeä tai vastaavaa tunnistetta jonkin tuotteen ja näiden ehtojen tarkoittamalla tavalla, ja kukin tällainen henkilö on vapauttanut sinut kaikesta vastuusta, joka voi syntyä tällaiseen käyttöön liittyen; (b) olet saanut kaikki lain edellyttämät suostumukset – ja olet yksinomaan vastuussa niiden saamisesta – jonkin kolmansia osapuolia koskevan sisällön julkaisemista varten; (c) sisältösi ja sen käyttö Blackboardin toimesta näiden ehtojen ja jonkin tuotteen tarkoittamalla tavalla ei riko mitään lakia tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien muun muassa kaikki immateriaalioikeudet ja yksityisyysoikeudet; ja (d) Blackboard voi käyttää näiden ehtojen mukaisesti sisältöösi saamiaan oikeuksiaan ilman vastuuta maksaa mitään ammattikunnan maksuja, jäännösmaksuja, maksuja, palkkioita tai rojalteja, jotka kuuluu maksaa jonkin työehtosopimuksen tai lisensointisopimuksen nojalla tai muulla perusteella.

Blackboard kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa tuotteiden käyttäjien toimivan samoin. Vastaamme väitettyjä tekijänoikeusloukkauksia koskeviin ilmoituksiin, jotka ovat soveltuvan lain mukaisia ja toimitetaan meille asianmukaisesti. Jos uskot, että sisältöäsi on kopioitu tekijänoikeusloukkauksen aiheuttavalla tavalla, anna meille seuraavat tiedot: (i) tekijänoikeuden omistajan tai tämän puolesta toimivaltuudet saaneen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus; (ii) sen tekijänoikeuksin suojatun työn yksilöinti, jota väitetään loukatun; (iii) sen materiaalin yksilöinti, jonka väitetään olevan loukkaavaa tai joka on loukkaavan toiminnan kohteena ja joka tulee poistaa tai johon pääsy tulee estää, sekä tiedot, joiden avulla pystymme riittävällä tavalla etsimään kyseisen materiaalin; (iv) yhteystietosi, mukaan lukien osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi; (v) antamasi lausunto siitä, että uskot vilpittömin mielin, että kyseisen materiaalin käyttö valituksen kohteena olevalla tavalla ei ole tekijänoikeuksien omistajan tai omistajan asiamiehen valtuuttamaa tai ei ole luvallista lain nojalla; ja (vi) lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat paikkansa pitäviä ja – väärän lausunnon uhalla – että sinulla on valtuudet toimia tekijänoikeuksien omistajan puolesta.

Pidätämme oikeuden poistaa sisältö, jonka väitetään loukkaavan oikeuksia, ilman ennakkoilmoitusta täysin oman harkintamme mukaan ja ilman mitään vastuuta sinua kohtaan. Olemme nimittäneet seuraavan tekijänoikeusasiamiehen, joka hoitaa ilmoitukset tuotteissamme väitetysti esiintyvistä tekijänoikeusloukkauksista:

Blackboard Inc.
Attn: General Counsel
1111 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Email: [email protected]


4. Oikeutesi käyttää tuotteita

A. Käyttöoikeus

Blackboard antaa sinulle henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, rojaltittoman, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden tuotteiden käyttöön näiden ehtojen ja laitoksesi tuotteisiin liittyen solmiman sopimuksen mukaisesti yksinomaan tuotteiden käyttötarkoitusta varten eikä kilpailijatietojen hankintaan, analysointiin tai esittämiseen. Et saa kopioida, muokata, jaella, myydä tai vuokrata mitään tuotteidemme osaa etkä saa takaisinmallintaa mitään tuotetta tai yrittää selvittää sen lähdekoodia, elleivät lait kiellä kyseisiä rajoituksia tai ellei sinulla ole meidän antamaamme kirjallista lupaa.

B. Hyväksyttävä käyttö

Tuotteita käyttäessäsi et saa (i) kiertää, poistaa käytöstä tai muutoin häiritä mitään tuotteiden tietoturvaan liittyvää ominaisuutta tai toimintoja, jotka estävät tai rajoittavat tuotteiden kautta käytettävissä olevan sisällön käytön tai kopioinnin; (ii) luoda useampaa kuin yhtä tiliä tietyn tuotteen kanssa käyttöön (voit kuitenkin yhdistää tiliisi kaikki yhteisöpalvelu- tai muut tuotetilisi, joita kussakin tapauksessa saatamme tukea, kyseisen tuotteen kanssa käyttöä varten); (iii) antaa mitään väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai antaa jonkun toisen henkilön käyttää tuotetta nimelläsi tai puolestasi; (iv) jäljitellä ketään henkilöä tai vääristää henkilöllisyyttäsi tai yhteyttäsi johonkin henkilöön tai antaa vaikutelmaa kyseisten henkilöjen yhteydestä Blackboardiin, jos näin ei ole; (v) käyttää tuotetta, jos olemme estäneet tai kieltäneet sinua käyttämästä sitä; (vi) lähettää roskapostia, toistuvia viestejä, pyytämättömiä mainonta- tai markkinointisähköposteja, soittaa puheluja tai lähettää tekstiviestejä tai osallistua mihinkään toimintaan, joka rikkoo roskasisällön lähettämisen kieltoa koskevia lakeja ja asetuksia, mukaan lukien muun muassa CAN-SPAN Act tai vuoden 2003 Telephone Consumer Protection Act, tai muita liittovaltion, osavaltiotason tai paikallisia sähköposteja, puhjeluja tai tekstiviestejä koskevia lakeja; (vii) puoltaa tai edistää mitään laitonta tai lakia rikkovaa toimintaa tai toimintaa, joka aiheuttaa haittaa tai vahinkoa jollekin henkilölle tai omaisuudelle, tai osallistua tällaiseen toimintaan; (viii) muokata, häiritä, siepata, haitata mitään tuotetta tai murtautua johonkin tuotteeseen tai kerätä mitään tietoja tuotteesta muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti; (ix) väärinkäyttää tuotteita lisäämällä niihin tietoisesti viruksia, troijalaisia, matoja, ehdollisia pommeja tai muuta materiaalia, joka voisi haitata tuotteita tai jotain tuotteiden laitteiston käyttäjää; (x) lähettää mitään alastomuutta tai väkivaltaa sisältävää tai herjaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, harhaanjohtavaa, paikkansa pitämätöntä tai loukkaavaa sisältöä tai edesauttaa tällaisen sisällön luonnissa (kussakin tapauksessa, ellei kyseistä sisältöä lähetetä tai luoda pääasiassa koulutustarkoituksessa, kuten esimerkiksi tuotteen kautta luokkahuonekeskustelua varten luotujen historiallisten materiaalien tapauksessa); (xi) lähettää mitään sisältöä tai edesauttaa sellaisen luomista ilman sisällön omistajan lupaa tai muutoin loukata kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, yksityisyyttä, julkisuutta tai muita oikeuksia; (xii) käyttää mitään sisältöä siten, että käyttö rikkoo jotain omistajan määrittämiä lisensointiehtoja; (xiii) lähettää mitään tietoja tai kommentteja toisesta henkilöstä ilman kyseisen henkilön lupaa tai edesauttaa tällaisten tietojen tai kommenttien luomista; (xiv) uhata, väärinkäyttää tai häiritä toisen henkilön yksityisyyttä tai aiheuttaa ärtymystä, epämukavuutta tai tarpeetonta ahdistusta tai tehdä mitään sellaista, joka aiheuttaa todennäköisesti jonkin toisen henkilön häiriintymisen, suuttumisen, nolostumisen, huolestumisen tai ärsyyntymisen; tai (xv) käyttää mitään automaattista järjestelmää, mukaan lukien muun muassa ”robotit”, ”lukit” tai ”offline-lukijat”, päästäksesi tuotteeseen tavalla, joka lähettää tuotteelle enemmän pyyntöviestejä kuin ihmisen pystyisi kohtuudella samassa ajamassa luomaan.

Näiden hyväksyttävän käytön sääntöjen noudattamatta jättäminen tarkoittaa näiden käyttöehtojen vakavaa rikkomista ja voi johtaa siihen, että ryhdymme kaikkiin tai osaan seuraavista toimista (ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä ennakkoon): (a) välitön, tilapäinen tai pysyvä tuotteiden käyttöoikeutesi peruminen; (b) välitön, tilapäinen tai pysyvä minkä tahansa sisällön poistaminen; (c) varoituksen antaminen sinulle; (d) sinua kohtaan nostettu oikeusjuttu, mukaan lukien korvausmenettelyt kaikista rikkomuksesta aiheutuneista kustannuksista (mukaan lukien muun muassa kohtuulliset hallinnolliset ja oikeuskulut) sekä (e) tällaisten tietojen paljastaminen lakeja valvoville viranomaisille siten kuin me kohtuudella katsomme tarpeelliseksi.

Tässä osiossa kuvattuja vastatoimia ei ole rajoitettu, ja voimme ryhtyä muuhun kohtuudella asianmukaiseksi katsomaamme toimeen.

C. Tuotteiden muutokset

Voimme ilman ennakkoilmoitusta muuttaa mitä tahansa tuotetta, lopettaa tarjoamasta jotain tuotetta tai jonkin tuotteen ominaisuuksia sinulle tai käyttäjille yleisesti tai luoda käyttörajoituksia mille tahansa tuotteelle. Voimme pysyvästi tai tilapäisesti lopettaa tai keskeyttää pääsysi mihin tahansa tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta ja vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien tilanne, jossa ainoastaan meidän harkintamme mukaan rikot jotain näiden ehtojen määräystä, tai ilman syytä. Kun lopettaminen tehdään jostain syystä tai ilman syytä, nämä ehdot sitovat edelleen sinua.


5. Mobiiliohjelmisto

A. Mobiiliohjelmisto

Voimme tarjota saataville ohjelmiston, jolla tuotteeseen pääsee mobiililaitteen kautta (”mobiililaiteohjelmisto”). Tarvitset mobiililaiteohjelmiston käyttämiseen mobiililaitteen, joka on yhteensopiva mobiililaiteohjelmiston kanssa. Blackboard ei takaa mobiililaiteohjelmiston yhteensopivuutta mobiililaitteesi kanssa. Voit käyttää mobiilitietoja mobiililaiteohjelmiston yhteydessä, mistä voi aiheutua lisäveloituksia näiden langattomien palvelujen palveluntarjoajalta. Hyväksyt olevasi yksinomaan vastuussa tällaisista veloituksista. Blackboard myöntää siten sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, kumottavissa olevan käyttöoikeuden käyttää mobiililaiteohjelmiston koostettua koodikopiota yhdellä tilillä yhdellä mobiililaitteella, jonka omistat tai jota vuokraat yksinomaan itse, omaa henkilökohtaista käyttöäsi varten. Et saa (i) muokata, purkaa, kääntää tai takaisinmallintaa mobiililaiteohjelmistoa, paitsi sikäli kuin laki nimenomaisesti kieltää kyseisen rajoituksen; (ii) vuokrata, liisata, lainata, jälleenmyydä, alilisensoida, jaella tai muutoin siirtää mobiililaiteohjelmistoa millekään kolmannelle osapuolelle tai käyttää mobiililaiteohjelmistoa ajanjako- tai vastaavien palvelujen tarjoamiseen jollekin kolmannelle osapuolelle; (iii) tehdä mitään kopioita mobiililaiteohjelmistosta; (iv) poistaa, kiertää, poistaa käytöstä, vahingoittaa tai muutoin häiritä mobiililaiteohjelmiston tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia, ominaisuuksia, jotka estävät tai rajoittavat jonkin mobiililaiteohjelmiston käytettävissä olevan sisällön käyttöä tai kopiointia, tai ominaisuuksia, jotka panevat täytäntöön mobiililaiteohjelmiston käyttöä koskevat rajoitukset; tai (v) poistaa tekijänoikeus- ja muita omistusoikeusilmoituksia mobiililaiteohjelmistosta. Hyväksyt, että Blackboard voi aika ajoin julkaista mobiililaiteohjelmistosta parannettuja versioita ja voi automaattisesti sähköisesti päivittää mobiililaiteohjelmiston version, jota käytät mobiililaitteellasi. Hyväksyt tällaisen automaattisen päivityksen mobiililaitteellasi ja hyväksyt sen, että näiden ehtojen sisältämiä ehtoja ja määräyksiä sovelletaan kyseisiin päivityksiin. Kaikki kolmannen osapuolen koodit, jotka voidaan sisällyttää mobiililaiteohjelmistoon, ovat mahdollisen soveltuvan avoimen lähdekoodin tai kolmannen osapuolen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen alaisia, ja lupa tällaisen koodin käyttöön perustuu kyseiseen käyttöoikeussopimukseen. Edellä mainittu käyttöoikeuden myöntäminen ei tarkoita mobiililaiteohjelmiston tai sen jonkin kopion myymistä, ja Blackboard tai sen kolmannen osapuolen kumppanit tai toimittajat pitävät itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit mobiililaiteohjelmistoon (ja kaikkiin sen kopioihin). Kaikki yrityksesi siirtää jotain tämän nojalla määräytyviä oikeuksia, velvollisuuksia tai velvoitteita ovat mitättömiä, ellei näissä ehdoissa toisin nimenomaisesti määritetä. Blackboard pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näiden ehtojen nojalla myönnetä. Mobiililaiteohjelmisto on peräisin Yhdysvalloista, ja siihen sovelletaan Yhdysvaltain vientilakeja ja -määräyksiä. Mobiililaiteohjelmistoa ei saa viedä tai viedä uudelleen tiettyihin maihin tai sellaisille henkilöille tai tahoille, joita on kielletty vastaanottamasta vientituotteita Yhdysvalloista. Lisäksi mobiililaiteohjelmistoon saatetaan soveltaa muiden maiden tuonti- ja vientilakeja. Suostut noudattamaan kaikki Yhdysvaltain ja muiden maiden lakeja, jotka liittyvät mobiililaiteohjelmiston ja tuotteiden käyttöön.

B. Mobiiliohjelmisto Applen App Store -sovelluskaupasta

Seuraavaa sovelletaan kaikkiin mobiililaiteohjelmistoihin, jotka hankit App Store -sovelluskaupasta (App Store -sovelluskaupasta hankitut ohjelmistot): Annat hyväksyntäsi ja suostumuksesi sille, että nämä ehdot on solmittu pelkästään sinun ja Blackboardin eikä Apple, Inc:n (Apple) välillä ja että Applella ei ole mitään vastuuta App Store -sovelluskaupasta hankituista ohjelmistoista tai niiden sisällöstä. Sinun pitää noudattaa App Store -sovelluskaupan palveluehtoja kaikessa App Store -sovelluskaupasta hankitun ohjelmiston käytössäsi. Hyväksyt, että Applella ei ole mitään velvoitetta toimittaa mitään kunnossapito- ja tukipalveluja App Store -sovelluskaupasta hankituille ohjelmistoille. Jos App Store -sovelluskaupasta hankittu ohjelmisto ei vastaa jotain soveltuvaa takuuta, voit ilmoittaa tästä Applelle, jolloin Apple hyvittää kyseisen App Store -sovelluskaupasta hankitun ohjelmiston hankintahinnan sinulle. Sikäli kuin sovellettavan lain pakottavista säädöksistä ei muuta johdu, Applella ei ole mitään muuta minkäänlaista takuuvelvoitetta App Store -sovelluskaupasta hankittuun ohjelmistoon liittyen, ja kaikkiin muihin vaateisiin, tappioihin, vastuihin, vahinkoihin, kustannuksiin tai kuluihin, joiden voidaan katsoa johtuvan jostain jonkin takuun täyttämättömyydestä, sovelletaan yksinomaan näitä ehtoja ja kaikkia Blackboardiin ohjelmistotoimittajan ominaisuudessa sovellettavia lakeja. Hyväksyt, että Applella ei ole vastuuta vastata vaateisiin, jotka liittyvät vaateisiisi tai jonkin kolmannen osapuolen vaateisiin, jotka koskevat App Store -sovelluskaupasta hankittua ohjelmistoa tai App Store -sovelluskaupasta hankitun ohjelmiston hallussapitoasi ja/tai käyttöäsi, mukaan lukien muun muassa seuraavat: (i) tuotevastuuvaateet; (ii) kaikki vaateet siitä, että App Store -sovelluskaupasta hankittu ohjelmisto ei täytä jotain soveltuvaa oikeudellista tai lainsäädännöllistä vaatimusta; ja (ii) vaateet, jotka perustuvat kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön. Kaikkiin tällaisiin vaateisiin sovelletaan yksinomaan näitä ehtoja ja kaikkia Blackboardiin ohjelmistotoimittajan ominaisuudessa sovellettavia lakeja. Hyväksyt, että jos jokin kolmas osapuoli väittää, että App Store -sovelluskaupasta hankittu ohjelmisto tai App Store -sovelluskaupasta hankitun ohjelmiston hallussapitosi ja käyttösi loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Blackboard – ei Apple – on yksinomaan vastuussa tällaisten immateriaalioikeusloukkausta koskevien väitteiden tutkinnasta, niiltä puolustautumisesta, niiden sovittelusta ja niiden vastuuvapautuksesta sikäli kuin nämä ehdot sitä edellyttävät. Sinä ja Blackboard annatte hyväksyntänne ja suostumuksenne sille, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden ehtojen kolmannen osapuolen edunsaajia App Store -sovelluskaupasta hankitun ohjelmistosi käyttöoikeuden suhteen ja että hyväksyttyäsi nämä ehdot Applella on oikeus (ja Applen katsotaan hyväksyneen kyseisen oikeuden) panna nämä ehdot täytäntöön sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana siten kuin ehdot koskevat App Store -sovelluskaupasta hankitun ohjelmiston käyttöoikeuttasi.

C. Mobiiliohjelmisto Google Play Store -sovelluskaupasta

Seuraavaa sovelletaan kaikkiin mobiililaiteohjelmistoihin, jotka hankit Google Play Store -sovelluskaupasta (Googlelta hankitut ohjelmistot): (i) annat hyväksyntäsi sille, että nämä ehdot on solmittu pelkästään sinun ja Blackboardin eikä Google, Inc:n (Google) välillä; (ii) Googlelta hankitun ohjelmiston käyttösi on tapahduttava Googlen kyseisellä hetkellä voimassa olleiden Google Play Store -palveluehtojen mukaisesti; (iii) Google on ainoa palveluntarjoaja Google Play Store -sovelluskaupassa, josta hankit Googlelta hankitun ohjelmiston; (iv) Blackboard – eikä Google – on yksinomaan vastuussa sen Googlelta hankitusta ohjelmistosta; (v) Googlella ei ole sinua kohtaan mitään velvollisuutta tai vastuuta Googlelta hankitun ohjelmiston tai ehtojen suhteen ja (vi) annat hyväksyntäsi ja suostumuksesi sille, että Google on ehtojen kolmannen osapuolen edunsaaja siten kuin ne koskevat Blackboardin Googlelta hankittua ohjelmistoa.

D. Mobiiliohjelmisto Microsoft Store -sovelluskaupasta

Seuraavaa sovelletaan kaikkiin mobiililaiteohjelmistoihin, jotka hankit Microsoft Store -sovelluskaupasta (MS:ltä hankitut ohjelmistot): (i) annat hyväksyntäsi sille, että nämä ehdot on solmittu pelkästään sinun ja Blackboardin eikä Microsoft Corporationin (Microsoft) välillä; (ii) MS:ltä hankitun ohjelmiston käyttösi on tapahduttava Microsoftin kyseisellä hetkellä voimassa olleiden Microsoft Store -palveluehtojen mukaisesti; (iii) Microsoft on ainoa palveluntarjoaja Microsoft Store -sovelluskaupassa, josta hankit MS:ltä hankitun ohjelmiston; (iv) Blackboard – eikä Microsoft – on yksinomaan vastuussa sen MS:ltä hankitusta ohjelmistosta; (v) Microsoftilla ei ole sinua kohtaan mitään velvollisuutta tai vastuuta MS:ltä hankitun ohjelmiston tai näiden ehtojen suhteen ja (vi) annat hyväksyntäsi ja suostumuksesi sille, että Microsoft on näiden ehtojen kolmannen osapuolen edunsaaja siten kuin ne koskevat Blackboardin MS:ltä hankittua ohjelmistoa.


6. Blackboardin oikeudet

Tuotteet kehittyvät jatkuvasti, ja tuotteiden muotoa, luonnetta ja/tai toimintoja voidaan muuttaa aika ajoin siitä etukäteen sinulle ilmoittamatta. Lisäksi Blackboard voi lopettaa (pysyvästi tai tilapäisesti) tuotteiden (tai jonkin tuotteissa olevien ominaisuuksien) tarjoamisen sinulle tai käyttäjille yleensä, eikä se välttämättä pysty ilmoittamaan sinulle tästä etukäteen. Pidätämme myös oikeuden luoda rajoituksia käytölle ja tallennukselle täysin oman harkintamme mukaan milloin tahansa ja siitä etukäteen sinulle ilmoittamatta.

Kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit tuotteissa ja tuotteisiin (pois lukien käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten tuottama sisältö) ovat ja pysyvät yksinomaan Blackboardin ja sen lisenssinantajien omaisuutena. Tuotteita suojaavat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla sekä Yhdysvaltain että muiden maiden lait. Mikään näissä ehdoissa oleva ei anna sinulle oikeutta käyttää Blackboardin nimeä tai mitään Blackboardin tavaramerkkejä, logoja, verkkoalueen nimiä ja muita näkyviä brändiominaisuuksia. Kaikki Blackboardiin tai tuotteisiin liittyen antamasi palautteet, kommentit tai ehdotukset ovat täysin vapaaehtoisia, ja olemme vapaita käyttämään tällaisia palautteita, kommentteja tai ehdotuksia siten kuin parhaaksi katsomme ja ilman mitään velvoitetta sinua kohtaan.


7. Rekisteröintivelvollisuudet ja salasanat

Et saa koskaan käyttää toisen käyttäjän tiliä ilman Blackboardin antamaa lupaa. Mitä tulee tuotteiden käyttöösi, annat lupauksesi siitä, (a) että tietosi ovat tosia, paikkansa pitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä, ja lupaat (b) ylläpitää tietojasi ja päivittää tietosi viipymättä, jotta ne pysyvät todenmukaisina, paikkansa pitävinä, ajantasaisina ja täydellisinä. Olet vastuussa kaikkien tuotteisiin pääsyyn käyttämiesi salasanojen suojaamisesta (mukaan lukien salasanat, joita käytät muissa kertakirjautumisen sallivissa Blackboardin tuotteissa) ja kaikista salasanaasi käyttäen tehdyistä tapahtumista tai toimista. Kehotamme sinua käyttämään tililläsi ”vahvoja” salasanoja (salasanoja, jotka ovat isojen ja pienten kirjaimien, numerojen ja merkkien yhdistelmiä ja joissa on vähintään kahdeksan (8) merkkiä). Suostut (a) ilmoittamaan Blackboardille kaikesta luvattomasta salasanasi tai käyttäjätunnuksesi käytöstä ja muista tietoturvarikkomuksista ja (b) varmistamaan, että poistut tililtäsi jokaisen istunnon lopuksi.


8. Vientirajoitukset

Kuten Yhdysvaltain ja muiden maiden lait edellyttävät: (a) ymmärrät, että näihin tuotteisiin sovelletaan Yhdysvaltain Commerce Department -viranomaisen Export Administration Regulations (”EAR”) -vientisäännösten mukaista vientivalvontaa; (b) et saa sijaita EAR-säännösten tai Yhdysvaltain kauppasaartosäännösten mukaan kielletyssä kohdemaassa ja (c) et saa viedä, jälleenviedä tai siirtää tuotteita mihinkään kiellettyyn kohteeseen tai kielletyille henkilöille tai tahoille, jotka kuuluvat Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisen, Bureau of Industry and Securityn, kiellettyjen osapuolten tai tahojen luetteloon tai Yhdysvaltain Office of Foreign Assets Control -viranomaisen erityisesti nimettyjen kansalaisten ja kiellettyjen henkilöiden luetteloon tai vastaavanlaiseen muiden maiden ylläpitämään luetteloon, ellei sinulla ole tarvittavia vientioikeuksia tai -lupia.


9. Irtisanominen

Voimme keskeyttää tai irtisanoa tilisi tai lopettaa kaikkien tuotteiden tai osan tuotteista tarjoamisen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien muun muassa, jos uskomme perustellusti, että (i) olet rikkonut näitä ehtoja, (ii) aiheutat meille riskin tai mahdollisen lain asettamien rangaistusten uhan tai (iii) tuotteiden tarjoamisemme ei ole enää kaupallisesti kannattavaa. Tällaisessa irtisanomistilanteessa tässä myönnetty käyttöoikeus lakkaa automaattisesti. Kaikissa tällaisissa tapauksissa ehdot irtisanotaan, mukaan lukien muun muassa oikeutesi tuotteiden käyttöön, mutta sillä poikkeuksella, että seuraavat kohdat pysyvät edelleen voimassa: 2, 3, 5, 6, 9, 10 ja 11.

Jos lisäksi lopetat tuotteiden käytön yli 60 päivän ajaksi, tilisi voidaan poistaa, eikä Blackboard ole missään vastuussa toimettomuuden vuoksi poistetusta sisällöstä. Jos haluat poistaa Blackboard-tuotetilisi kokonaan, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja eritellä sähköpostissa, mitkä Blackboardin tuotetilit haluat poistaa. Poistamme määrittämäsi tilit kohtuullisen ajan kuluessa, ellei laki sitä kiellä.

Mikään tässä kohdassa oleva ei vaikuta Blackboardin oikeuksiin muuttaa, rajoittaa tai lopettaa tuotteiden tarjoamista ilman ennakkoilmoitusta, kuten muualla näissä ehdoissa on määritetty.

10. Vastuuvapautuslausekkeet ja vastuunrajoitukset

Lue tämä osio huolella, koska se rajoittaa Blackboardin ja sen emoyritysten, tytäryhtiöiden, konserniyhtiöiden, siihen liittyvien yritysten, toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, asiamiesten, edustajien, kumppanien ja/tai lisenssinsaajien (yhdessä ”Blackboard-yksiköt”) vastuuta. Kutakin alla olevista kohdista sovelletaan vain sikäli kuin soveltuvan lain pakottavista säädöksistä ei muuta johdu. Minkään tässä kohdassa olevan ei ole tarkoitus rajoittaa mitenkään oikeuksiasi, jotka sinulla voi olla ja joita ei voi lain mukaisesti rajoittaa.

A. Tuotteet ovat tarjotaan SELLAISINAAN.

Pääsysi tuotteisiin tai johonkin sisältöön tai niiden käyttösi tapahtuu omalla vastuullasi. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että tuotteet tarjotaan sinulle ”SELLAISINAAN” ja ”SITEN KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. Rajoittamatta edellä esitettyä, sikäli kuin soveltuvan lain pakottavista säädöksistä ei muuta johdu, BLACKBOARD-YKSIKÖT KIISTÄVÄT KAIKKI NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. Mitkään Blackboard-yksiköiltä tai tuotteiden kautta saadut suulliset tai kirjalliset ohjeet tai tiedot eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti esitetty tässä.

B. HIPAA-vastuuvapauslauseke

Blackboard ei anna takuuta tai tarjoa mitään varmuutta siitä, että tuotteiden käyttösi on Yhdysvaltain vuoden 1996 Health Insurance Portability and Accountability Act -lain ja sen muutosten mukaista (”HIPAA”). Jos olet terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja, terveydenhoitosuunnitelmien tarjoaja, terveysvakuuttaja, terveydenhuoltotietojen selvittäjä tai muu taho, jota voidaan pitää HIPAA-lain mukaisesti ”lain piiriin kuuluvana tahona” tai ”lain piiriin kuuluvan tahon” ”liikekumppanina”, sinun pitää ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin HIPAA-lain noudattamiseksi, ja olet vastuussa kaikesta soveltuvasta HIPAA-vaatimustenmukaisuudesta. Hyväksyt, ettet saa antaa Blackboardille mitään suojattuja terveystietoja (siten kuin kyseinen termi (”protected health information”, määritellään HIPAA-laissa) ja että Blackboardia ei siten pidetä sinun ja/tai laitoksesi liikekumppanina HIPAA-lain vaatimustenmukaisuuden kannalta.

C. Kolmannen osapuolen linkit ja resurssit

Tuotteet voivat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai resursseihin. Hyväksyt ja vakuutat, että Blackboard-yksiköt eivät ole vastuussa tai tilivelvollisia seuraavista: (i) tällaisten verkkosivustojen tai resurssien saatavuudesta tai (ii) tällaisissa verkkosivustoissa tai resursseissa olevista tai saatavissa olevista sisällöistä, tuotteista tai palveluista. Linkit näihin verkkosivustoihin tai resursseihin eivät tarkoita millään tavoin sitä, että Blackboard suosittelee näitä verkkosivustoja tai resursseja tai näissä verkkosivustoissa tai resursseissa olevia tai saatavissa olevia sisältöjä, tuotteita tai palveluja. Hyväksyt, että olet yksinomaan vastuussa kaikkien tällaisten verkkosivustojen tai resurssien käytöstäsi ja että otat kaiken vastuun kaikesta tällaisesta käytöstä. Jos käytät kolmannen osapuolen sivustoa tai palvelua tuotteesta tai jaat sisältöäsi missä tahansa kolmannen osapuolen sivustossa tai palvelussa, teet sen omalla vastuullasi, ja ymmärrät, että nämä käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö eivät koske tällaisten sivustojen käyttöä.  Lisäksi, jos käytät YouTuben tuottamia palveluita tai sisältöä tuotteiden kautta, sitoudut noudattamaan YouTuben käyttöehtoja. Ne löytyvät osoitteesta: https://www.youtube.com/t/terms.

D. Vastuunrajoitus

JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, BLACKBOARD-YKSIKÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, SEURAUKSELLISISTA TAI RANGAISTUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN TUOTTOJEN TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSISTÄ HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO NE AIHEUTUNEET SUORAAN VAI EPÄSUORAAN, TAI MISTÄÄN TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, LIIKEARVON MENETYKSESTÄ TAI MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA OVAT SEURAUSTA (i) PÄÄSYSTÄSI TUOTTEISIIN TAI TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄSI TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄSI PÄÄSTÄ TUOTTEISIIN TAI KÄYTTÄÄ NIITÄ; (ii) JOSTAIN JONKIN KÄYTTÄJÄN TAI MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMINNASTA TAI SISÄLLÖSTÄ TUOTTEISSA, NIIDEN KAUTTA TAI NIIHIN LIITTYEN, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI HALVENTAVA, LOUKKAAVA TAI LAITON MUIDEN KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMINTA; (iii) KAIKESTA TUOTTEISTA SAADUSTA SISÄLLÖSTÄ TAI (iv) VALTUUTTAMATOTMASTA PÄÄSYSTÄ, KÄYTÖSTÄ TAI LÄHETYSTESI TAI SISÄLTÖSI MUUTTUMISESTA.

BLACKBOARD-YKSIKÖIDEN KOKONAISVASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUUREMPAA SEURAAVISTA: SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 USD) TAI SUMMA, JONKA OLET MAHDOLLISESTI MAKSANUT BLACKBOARDILLE EDELLISTEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA, VAATEEN AIHEUTTANEIDEN TUOTTEIDEN OSALTA.

TÄMÄN ALAKOHDAN RAJOITUKSIA SOVELLETAAN KAIKKIIN VASTUUTEORIOIHIN HUOLIMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, LAKISÄÄDÖKSEEN, RIKKOMUSPERUSTEESEEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI) TAI MUUHUN SYYHYN, JA HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO BLACKBOARD-YKSIKÖILLE ILMOITETTU JONKIN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA TÄSSÄ ESITETYN KORJAUSKEINON OLISI HAVAITTU EPÄONNISTUNEEN SEN OLEELLISEN TARKOITUKSEN TÄYTTÄMISESSÄ.

LIITTOVALTION LAKI, TIETYISSÄ OSAVALTIOISSA, PROVINSSEISSA JA MUILLA OIKEUSTOIMIALUEILLA, EI SALLI TIETTYJEN KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA JA RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT POISSULUT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. NÄMÄ EHDOT ANTAVAT SINULLE TIETYT LAILLISET OIKEUDET, JA SINULLA VOI LISÄKSI OLLA MUITAKIN OIKEUSTOIMIALUEITTAIN VAIHTELEVIA OIKEUKSIA. LISÄKSI JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI SEURAUKSELLISTEN VAHINKOJEN POIS SULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULUT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. NÄIDEN EHTOJEN MUKAISET VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA VASTUUN POISSULUT JA RAJOITUKSET EIVÄT OLE VOIMASSA SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVA LAKI NE KIELTÄÄ.

E. Vapautus vastuusta

Suostut puolustamaan Blackboardia ja sen tytäryhtiöitä, edustajia, lisenssinantajia, johtajia ja muita konserniyhtiöitä sekä niiden työntekijöitä, urakoitsijoita, edustajia, toimihenkilöitä ja johtajia, vapauttamaan ne vastuusta ja pitämään niitä ei-vastuullisina liittyen kaikkiin mahdollisiin vaateisiin, vahingonkorvauksiin, velvoitteisiin, tappioihin, vastuisiin, kustannuksiin tai velkoihin sekä kuluihin (mukaan lukien muassa asianajajan palkkiot), jotka ovat seurausta seuraavista: (i) tuotteen käyttösi tai tuotteeseen pääsysi, mukaan lukien kaikki lähettämäsi tai vastaanottamasi tieto tai sisältö; (ii) jonkin näiden ehtojen määräyksen vastainen toimintasi, mukaan lukien muun muassa se, että olet rikkonut jotain yllä mainittuja lupauksia ja takuita; (iii) jonkin kolmannen osapuolen loukkaamisesi, mukaan lukien muun muassa jokin yksityisyysoikeus tai immateriaalioikeudet; (iv) jonkin soveltuvan lain, säännön tai asetuksen vastainen toimintasi; (v) jokin sisältö, joka on lähetetty käyttäjätilisi kautta, mukaan lukien muun muassa harhaanjohtava, väärä tai epätarkka tieto; (vi) tietoinen väärinkäytöksesi tai (vii) jonkin muun osapuolen pääsy tuotteeseen ja tuotteen käyttö yksilöllisellä käyttäjätunnuksellasi, salasanallasi tai muulla asianmukaisella turvakoodillasi.


11. Yleiset ehdot

A. Luopuminen ja ositettavuus

Jos Blackboard ei pysty panemaan täytäntöön jotain näiden ehtojen mukaista oikeutta tai määräystä, tätä ei voida tulkita kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä luopumiseksi. Sikäli kuin jonkin näiden ehtojen määräystä pidetään mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseistä määräystä rajoitetaan tai se poistetaan mahdollisimman vähäisessä laajuudessa, ja näiden ehtojen jäljellä olevat määräykset pysyvät täysimääräisinä ja täysin voimassa; paitsi että alla kohdassa 11(B)(iii) esitetyn yleisen ryhmäkanteesta tai valamiesoikeuskäsittelystä luopumisen ollessa täytäntöönpanokelvoton koko välimieskäsittelysopimus on täytäntöönpanokelvoton.

B. Sovellettava laki, kiistojen ratkaisu

(i) Sovellettava laki: Näihin ehtoihin ja kaikkiin niihin liittyviin oikeustoimiin sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja huomioimatta tai soveltamatta sen tai asuinosavaltiosi tai -maasi lakikollisiomääräyksiä. Kaikki vaateet, oikeusistuinkäsittelyt tai sovittelut, jotka aiheutuvat tuotteisiin liittyen, käsitellään yksinomaan liittovaltion tai osavaltion oikeusistuimissa, jotka sijaitsevat Washington, D.C:ssä Yhdysvalloissa, ja hyväksyt näiden oikeusistuimien lainkäyttövallan sekä luovut kaikista sopimattomaan käsittelypaikkaan liittyvistä vastalauseista..
(ii) Välimieskäsittely. LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLA, KOSKA SE EDELLYTTÄÄ, ETTÄ OSAPUOLET SOVITTELEVAT KIISTANSA, JA RAJOITTAA TAPAA, JOLLA VOIT HAKEA HUOJENNUSTA BLACKBOARDILTA. Jos sinulle tulee jokin kiista Blackboardin kanssa, suostut ensin lähettämään sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja pyrkimään kiistan ratkaisuun kanssamme epävirallisesti. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että Blackboard ei ole pystynyt ratkaisemaan kanssasi olevaa kiistaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa, me kumpikin suostumme kaikkien vaateiden, kiistojen tai ristiriitojen (pois lukien kaikki kieltotuomion huojennusta tai muuta kohtuullista huojennuskeinoa koskevat vaateet), jotka aiheutuvat näistä ehdoista tai niihin liittyen tai liittyvät näihin ehtoihin tai niiden rikkomiseen tai niiden oletettuun rikkomiseen, ratkaisuun JAMSin johtamalla sitovalla välimiesmenettelyllä kulloinkin voimassa olevien JAMSin valinnaisten nopeutettujen välimiesmenettelysäännösten mukaisesti, paitsi siten kuin tässä on määritetty. JAMSiin voi ottaa yhteyttä verkkosivustossa www.jamsadr.com. Välimiesmenettely suoritetaan Washington, D.C:ssä Yhdysvalloissa, ellette sinä ja Blackboard toisin sovi. Jos käytät tuotteita kaupallisessa tarkoituksessa, kumpikin osapuoli on vastuussa kaikkien JAMS-vireillepanojen, hallinnollisten ja välimiesmenettelyjen palkkioiden maksamisesta JAMSin sääntöjen mukaisesti, ja välimiehen ilmoittama palkkio koostuu välimiesmenettelyn kuluista, kohtuullisista asianajajan palkkioista ja asiantuntijoista ja muista todistajista aiheutuvista kohtuullisista kuluista. Jos olet henkilö, joka käyttää tuotteita ei-kaupallisessa tarkoituksessa: (i) JAMS voi edellyttää palkkion maksamista tapauksen käsittelyn aloittamisesta, ellet hae maksusta luopumista ja saa sitä JAMSilta; (ii) välimiehen ilmoittama palkkio voi sisältää välimiesmenettelyn kulusi, kohtuulliset asianajajan palkkiosi ja kohtuulliset kulut asiantuntijoista ja muista todistajista ja (iii) voit nostaa kanteen oikeustoimivaltaisen oikeudenkäyttöalueen Small Claims Court -tuomioistuimessa ryhtymättä ensin välimiesmenettelyyn, mutta tämä ei vapauta sinua sitoumuksestasi osallistua epäviralliseen kiistanratkaisuprosessiin. Välimiehen päätöksen mukaisen tuomion voi viedä jonkin sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolla on oikeustoimivalta sen suhteen. Minkään tässä kohdassa ei tule katsoa estävän Blackboardia hakemasta oikeusistuimilta kieltotuomion huojennusta tai muuta kohtuullista huojennusta, jos se on tarpeen todellisen tai uhkaavan tietoturvamme, immateriaalioikeuksiemme tai muiden omistusoikeudellisten oikeuksiemme loukkauksen, väärinkäytön tai rikkomuksen estämiseksi.
(iii) Ryhmäkanteesta/valamiesoikeuskäsittelystä luopuminen.. KAIKKIEN HENKILÖIDEN JA TAHOJEN OSALTA – HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO HE TAI NE SAANEET TUOTTEET TAI KÄYTTÄNEET NIITÄ HENKILÖKOHTAISESSA KAUPALLISESSA TAI MUUSSA TARKOITUKSESSA – KAIKKI VAATEET PITÄÄ ESITTÄÄ YKSITTÄISTEN OSAPUOLTEN OMINAISUUDESSA EIKÄ KANTAJANA TAI RYHMÄKANTEEN JÄSENENÄ JOSSAIN VÄITETYSSÄ RYHMÄKANTEESSA, JOUKKOKANTEESSA, VALTUUTETUN ASIANAJAJAN NOSTAMASSA YLEISESSÄ OIKEUSJUTUSSA TAI MUUSSA VASTAAVASSA OIKEUSKÄSITTELYSSÄ. TÄMÄ LUOPUMISLAUSEKE KOSKEE RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYÄ, JA ELLEMME TOISIN SOVI, VÄLIMIES EI SAA YHDISTÄÄ USEAMMAN KUIN YHDEN (1) HENKILÖN VAATEITA. HYVÄKSYT, ETTÄ SOLMIMALLA NÄMÄ EHDOT SINÄ JA BLACKBOARD LUOVUTTE KUMPIKIN OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN TAI JOHONKIN RYHMÄKANTEESEEN, JOUKKOKANTEESEEN, VALTUUTETUN ASIANAJAJAN NOSTAMAAN YLEISEEN OIKEUSJUTTUUN TAI MUUHUN VASTAAVAAN MILLAISEEN TAHANSA OIKEUSKÄSITTELYYN OSALLISTUMISEEN TUOTTEISIIN TAI NÄIHIN EHTOIHIN LIITTYEN.
(iv) Välimiesmenettelyn ja ryhmäkanteen/valamiesoikeuskäynnistä luopumisen rajoitettu sovellettavuus. Tietyt lait, säännöt ja asetukset, jotka voivat koskea sinua, eivät välttämättä salli sinun sopia ennalta sitovasta välimiesmenettelystä tai luopua oikeuksistasi osallistua joukkoa edustavaan oikeudenkäyntimenettelyyn tai luopua oikeuksistasi valamiesoikeuskäsittelyyn. Jos tällaiset lait koskevat sinua, alakohdassa (ii) esitetyt välimiesmenettelyä koskevat vaatimukset ja/tai alakohdassa (iii) esitetty ryhmäkanteesta/valamiesoikeuskäsittelystä luopuminen eivät koske sinua.

C. Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttäjien ja Yhdysvaltain valtionhallinnon rajoitetut oikeudet

Tietyt tuotteiden osana olevat komponentit ovat ”kaupallisia tuotteita” (engl. ”commercial item”) siten kuin kyseinen termi määritetään 48 C.F.R. 2.101:ssä ja koostuvat ”kaupallisesta tietokoneohjelmistosta” (engl. ”commercial computer software”) ja/tai ”kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” (engl. ”commercial computer software documentation”) siten kuin kyseisiä termejä käytetään 48 C.F.R. 12.212:ssa. Lakiasetusten 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1 - 227.7202-4 mukaisesti kaikki Yhdysvaltain valtionhallinnon loppukäyttäjät hankkivat ohjelmiston vain tässä esitetyin oikeuksin.

Tuotteet, kaikki mobiililaiteohjelmistot ja kaikki edellä mainittujen (mahdolliset) päivitykset tarjotaan rajoitetuin oikeuksin. Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttöön, kopiointiin tai paljastamiseen sovelletaan soveltuvin osin DFARS 252.227-7013:n Rights in Technical Data and Computer Software -lausekkeen alapykälää (c)(1)(ii) tai 48 CFR 52.227-19 -lain Commercial Computer Software-Restricted Rights -asetuksen alapykäliä (c)(1) ja (2).

Urakoitsija/valmistaja on Blackboard Inc., 1111 19th Street N.W., Washington, D.C. 20036. Blackboard pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä ehdoissa.

D. Koko sopimus

Nämä ehdot ja tietosuojakäytäntömme muodostavat koko yksinomaisen sopimuksen Blackboardin ja sinun välilläsi tuotteisiin liittyen, ja nämä ehdot ohittavat ja korvaavat kaikki aiemmat Blackboardin ja sinun väliset tuotteita koskevat sopimukset. Lukuun ottamatta sen konsernin jäseniä, jonka emoyhtiö on Blackboard Inc, kukaan henkilö tai mikään yritys ei ole näiden ehtojen kolmannen osapuolen edunsaaja.

Edellä mainitusta huolimatta mikään näissä ehdoissa ei ohita tai rajoita oikeuksiasi (1) minkään Blackboardin kanssa solmimasi, tuotteiden käyttöä koskevan kirjallisen sopimuksen mukaisten ehtojen ja määräysten tai (2) soveltuvien lakien tai asetusten nojalla sikäli kuin kyseiset lait tai määräykset kieltävät nämä ehdot. Jos näiden ehtojen ja soveltuvan Blackboardin kanssa solmimasi kirjallisen sopimuksen mukaisten ehtojen ja määräysten välillä on jokin ristiriita, kyseisen kirjallisen sopimuksen ehdot ja määräykset pysyvät määräävinä.

Voimme aika ajoin muuttaa näitä ehtoja, mutta ajantasaisimpaan versioon linkitetään aina verkkosivustossa https://www.blackboard.com/. Jos muutos on täysin oman harkintamme mukaan oleellinen, ilmoitamme siitä sinulle tuotteiden kautta tai profiiliisi liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Jatkamalla tuotteisiin pääsyä tai tuotteiden käyttöä näiden muutosten voimaantulon jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.

Nämä tuotteet ovat Blackboardin operoimia ja tarjoamia:

Blackboard Inc.
1111 19th Street N.W.
Washington, D.C. 20036 USA
or
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1, 1012 RB
Amsterdam, Netherlands

Jos sinulla on jotain kysyttävää näistä ehdoista, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Voimaantulo: 43117


12. Blackboard Connect

Blackboard Connect on massailmoitusjärjestelmä, jonka avulla voit vastaanottaa päivityksiä ja kiireellisiä ilmoituksia sähköpostiviestien, puheluiden, tekstiviestien tai sosiaalisen median kanavien kautta. Viestien lähetystiheys vaihtelee tilin ja asetusten mukaan. Viesteistä ja datakäytöstä saatetaan laskuttaa tietoliikenneoperaattorin kanssa solmimasi liittymän mukaisesti. Saat lisätietoja omalta operaattoriltasi. Tietoliikenneoperaattorit eivät ole vastuussa viivästyneistä tai toimittamattomista viesteistä. Voit lopettaa tekstiviestien vastaanottamisen seuraavasti:

  • Peruuta lähettämällä numeroon 23177 tekstiviesti, jossa lukee STOP.
  • Peruuta lähettämällä numeroon 53291 tekstiviesti, jossa lukee STOP.
  • Peruuta lähettämällä numeroon 22898 tekstiviesti, jossa lukee STOP.

Saat asiakastukea lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].