Blackboard Privacy Shield

Blackboard, Inc., Blackboard Connect, Inc. ja Schoolwires, Inc. (yhdessä pelkkä Blackboard) noudattavat Euroopan talousalueelta (ETA) ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta (Iso-Britannia tai Yhdistynyt kuningaskunta) peräisin olevien henkilötietojen keräämisessä, käytössä ja säilyttämisessä Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämiä EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield Framework -kehyksen vaatimuksia. Blackboard noudattaa sertifioidusti Privacy Shield -järjestelyn ilmoitusten, valinnanmahdollisuuden, siirtovastuun, tietoturvan, tietojen eheyden ja käyttötarkoituksen rajoittamisen, käyttöoikeuden ja muutoksenhaun, valvonnan ja vastuuvelvollisuuden periaatteita (myöhemmin pelkät periaatteet). Jos tämän lausunnon ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on jokin ristiriita, Privacy Shield -periaatteet ovat ensisijaisia. Jos haluat lisätietoja Privacy Shield -tietosuojajärjestelystä, käy Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -verkkosivustossa seuraavassa osoitteessa: https://www.privacyshield.gov/. Jos haluat lisätietoja Privacy Shield -sertifioinnistamme, käy seuraavassa sivustossa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.

Yleistä tietoa sitoutumisestamme tietosuojaan on tietosuojakeskuksessamme ja tietosuojalausunnossamme.


Tarkoitus

Tämän Blackboardin Privacy Shield -lausunnon (myöhemmin pelkkä lausunto) tarkoituksena on määrittää, miten noudatamme keräämiämme henkilötietoja koskevia Privacy Shield -periaatteita. Jos haluat lisätietoja tietosuojakäytännöistämme tällä verkkosivustolla yleisesti kerättyihin tietoihin liittyen, tutustu tietosuojalausuntoomme. Jos tämän lausunnon ja tietosuojalausunnon välillä on ristiriitaa, tämä lausunto on ensisijainen.


Soveltamisala

Tämä lausunto koskee kaikkia Blackboardin Euroopan talousalueelta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta Privacy Shield -järjestelyn nojalla vastaanottamia henkilötietoja.

Blackboard on tietoinen siitä, että Euroopan unionin tuomioistuin on äskettäin mitätöinyt EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn perustana henkilötietojen siirtämiselle yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla, emmekä siksi enää luota siihen tässä tarkoituksessa. Blackboard on kuitenkin edelleen sertifioitu, mikä osoittaa sitoumuksemme suojella Euroopan talousalueelta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta siirrettyjä henkilötietoja.


Blackboardin tiedonkäsittelytoimet

Blackboard toimii ajoittain tietojen käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä käsitellessään Euroopan talousalueelta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta siirrettyjä henkilötietoja – tämä riippuu Blackboardin tuotteesta tai palvelusta. Vaikka Blackboardin keräämät ja käsittelemät tiedot voivat vaihdella tuotteen ja asiakkaiden asetusten mukaan, keräämämme tiedot sisältävät tavallisesti henkilötietoja, jotka liittyvät tuotteidemme ja palveluidemme sekä ja oppilaitostemme/organisaatioidemme opiskelijoihin ja muihin loppukäyttäjiin, laskutus- ja maksutietoja, selaustoimintoja ja muita tietoja, jotka liittyvät käyttäjien laitteisiin, joilla palveluita käytetään, sekä muita tietoja, jotka on kuvattu tietosuojalausunnossamme. Blackboard käsittelee näitä tietoja, jotta se voi tarjota yritys- ja kuluttajapalveluitaan, hoitaa laskutusta ja maksuja, tarjota asiakaspalvelua ja tuotetukea, hoitaa viestintää ja markkinointia, käyttää analytiikkaa tietojen hankkimiseen ja palveluidensa parantamiseen sekä jotta se voi palvella muita sisäisiä tarkoituksia.


Periaatteet

 1. Ilmoittaminen: Ilmoitamme yksityishenkilöille tietosuojalausunnossamme tiedonkeruu- ja käsittelykäytännöistämme, kuvailemme keräämiämme henkilötietoja, keräämiemme henkilötietojen tarkoitusta ja käyttöä, niiden kolmansien osapuolten ryhmiä, joiden kanssa saatamme jakaa tällaisia tietoja (ja joiden kanssa teemme niin), yksilön oikeutta käyttää näitä tietoja, valintoja ja keinoja, joilla henkilö voi rajoittaa henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista, sekä muita ilmoitusperiaatteen mukaisia ilmoituksia. Kun käsittelemme henkilötietoja jonkin sellaisen koulutus- tai muun laitoksen puolesta (kukin näistä on jäljempänä laitos tai oppilaitos), jonka kanssa sinulla on suora suhde, teemme laitoksen kanssa yhteistyötä, jotta voimme antaa asianmukaisen ilmoituksen sinulle.
 2. Valintamahdollisuus: Tarjoamme henkilöille mahdollisuuden olla antamatta henkilötietoja (tai antaa nimenomainen suostumus arkaluontoisten tietojen antamista varten). Tämä koskee seuraavia tietoja: (i) tiedot, jotka luovutetaan kolmannelle osapuolelle (muulle kuin palveluntarjoajalle tai jäljempänä esitetyn laillisen pyynnön perusteella) tai (ii) joita käytetään olennaisesti eri tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin kerätty (tietosuojalausuntomme mukaisesti) tai joita käytetään käyttäjän myöhemmin valtuuttamaan tarkoitukseen. Sinulla on myös mahdollisuus valita henkilötietojesi käytön estäminen suoramarkkinointiin noudattamalla postituslistan viesteissä olevia tilauksen perumisen ohjeita. Voit panna tämän oikeutesi täytäntöön kirjautumalla tilillesi palveluiden kautta ja käyttämällä siihen tarkoitettua toimintoa. Jos sinulla on yllä mainittuihin kysymyksiin liittyviä kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] (sähköposti suojattu). Kun käsittelemme henkilötietoja jonkin laitoksen puolesta, teemme kyseisen laitoksen kanssa yhteistyötä, jotta voimme noudattaa kunkin henkilön valintoja henkilötietojen käytön tai luovuttamisen rajoittamisen suhteen.
 3. Siirrot eteenpäin (siirrot kolmansille osapuolille): Blackboard voi siirtää henkilötietoja tietyille kolmansille osapuolille (tietosuojalausunnossamme kuvatulla tavalla). Kun siirrämme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ryhdymme kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kyseinen kolmas osapuoli käsittelee henkilötietoja rajatusti ja määritetyssä tarkoituksessa sekä Blackboardin Privacy Shield -velvoitteiden mukaisesti. Jos siirto tehdään kolmannen osapuolen edustajalle, joka toimii puolestamme, Blackboard voi olla vastuussa, jos kyseiset kolmannet osapuolet eivät täytä näitä velvoitteita ja olemme vastuussa tapahtumasta, joka aiheuttaa vahingon.
 4. Suojaus: Ryhdymme kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimiin henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta pääsyltä, paljastamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset fyysiset, sähköiset ja hallinnolliset toimenpiteet, jotka auttavat suojaamaan ja turvaamaan henkilötiedot häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä tai paljastumiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta.
 5. Tietojen eheys ja tarkoituksen rajoitus: Käsittelemme henkilötietoja tavalla, joka vastaa niiden keräystarkoitusta ja on oleellinen sen kannalta tai joka on kunkin henkilön valtuuttama. Kun saamme henkilötietoja joltain laitokselta, nämä tarkoitukset määrittää kyseinen laitos. Jos kyseisissä tarkoituksissa on tarpeen, ryhdymme kohtuullisiin toimiin sen takaamiseksi, että henkilötiedot ovat paikkansa pitäviä, täydellisiä, ajantasaisia ja luotettavia käyttötarkoituksessaan.
 6. Käyttöoikeus: ETA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on oikeus saada hallussamme olevat henkilötietonsa kohtuullisesti käyttöönsä tarkistettavaksi. Pyynnöstä ryhdymme myös kohtuullisiin toimiin kaikkien sellaisten tietojen korjaamiseksi, päivittämiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi, joiden osoitetaan olevan paikkansa pitämättömiä, paitsi siinä tapauksessa, että tämän tekemisen aiheuttama taakka tai kulu olisi suhteettoman suuri tietosuojariskeihin nähden kyseessä olevassa tapauksessa tai jos sen tekeminen loukkaisi kolmansien osapuolten oikeuksia. Kun käsittelemme henkilötietoja jonkin laitoksen puolesta, välitämme kaikki yksilölliset pääsypyynnöt tai käytön tai luovuttamisen rajoittamispyynnöt kyseiselle laitokselle ja teemme kyseisen laitoksen kanssa yhteistyötä näihin pyyntöihin vastaamisessa soveltuvan lain ja Privacy Shield -tietosuojajärjestelymme mukaisten velvoitteiden mukaisesti.
 7. Oikeustoimialue ja täytäntöönpano: Koska osallistumme Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn, Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio voi kohdistaa meihin tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia.
 8. Lailliset pyynnöt: Blackboardia voidaan edellyttää paljastamaan henkilötietoja julkisten viranomaisten lainmukaisten pyyntöjen täyttämiseksi, mukaan lukien kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyvien pyyntöjen täyttäminen.
 9. Yhteydenotto Blackboardiin ja oikeudenhakukeinot: Jos sinulla on kysyttävää tästä lausunnosta tai tiedoista, jotka keräämme sinulta Privacy Shieldin perusteella, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] (sähköposti suojattu) tai tavallista postia osoitteeseen:

  Global Privacy Officer
  Blackboard Inc.
  11720 Plaza America Drive
  11th Floor
  Reston, Virginia 20190
  USA

  Jos olet huolestunut siitä, miten Blackboardille antamiasi henkilötietoja on käytetty, osoita kyselysi tai valituksesi ensin meille yllä mainittuun osoitteeseen. Blackboard suhtautuu erittäin vakavasti tietosuojaan sekä henkilötietojen käyttöön liittyviin huolenaiheisiin ja pyrkii vastaamaan sinulle 45 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

  Jos emme vastaa tämän ajan kuluessa tai jos vastauksemme ei vastaa tyydyttävällä tavalla huolenaiheisiisi, voit lähettää valituksesi ilmaiseksi JAMS:ille, joka on Blackboardin nimittämä Privacy Shield -järjestelyn mukainen kiistanratkaisun palveluntarjoaja. Voit tehdä tämän seuraavan linkin avulla: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  Lisäksi tietyissä tilanteissa kiistat voi olla mahdollista ratkaista Privacy Shield -järjestelyn sitovan välimiesmenettelyn kautta. Lisätietoja on Privacy Shield -verkkosivustossa:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

   

  Tämä lausunto päivitettiin 10.12.2020.