Tämä sisältö on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Jos tämän käännetyn version ja alkuperäisen englanninkielisen tekstin välillä on jokin ristiriita, alkuperäinen englanninkielinen teksti pysyy määräävänä.

Blackboard Privacy Shield

Blackboard noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämää EU-U.S. Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, joka koskee Euroopan unionista vastaanotettujen henkilötietojen keruuta, käyttöä ja säilytystä. Blackboard ja sen tytäryhtiöt ovat varmentaneet noudattavansa Privacy Shield -periaatteita, joita ovat tiedonanto, valinnanmahdollisuus, tilivelvollisuus eteenpäin siirrosta, tietoturva, tietojen eheys ja tarkoituksen rajoitus, käsiksi pääsy ja oikeudenhaku, täytäntöönpano ja vastuu (”periaatteet”). Jos tämän lausunnon ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on jokin ristiriita, Privacy Shield -periaatteet ohittavat tämän lausunnon sisällön kyseisen osan. Jos haluat lisätietoja Privacy Shield -tietosuojajärjestelystä, käy Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -verkkosivustossa seuraavassa osoitteessa: https://www.privacyshield.gov/. Jos haluat lisätietoja Privacy Shield -sertifioinnistamme, käy seuraavassa sivustossa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.


Tarkoitus

Tämän Blackboardin Privacy Shield -lausunnon (”lausunto) tarkoituksena on määrittää, miten noudatamme näitä periaatteita keräämiemme henkilötietojen osalta. Jos haluat tarkempia tietoja tietosuojakäytännöistämme tässä verkkosivustossa yleisesti kerättyjen tietojen osalta, tutustu tietosuojakäytäntöömme. Jos tämän lausunnon ja tietosuojakäytännön välillä on jokin ristiriita, tämä lausunto ohittaa tietosuojakäytännön sisällön kyseisen osan.


Soveltamisala

Tätä lausuntoa sovelletaan kaikkiin Blackboardin ja sen tytäryhtiöiden Euroopan unionista saamiin tietoihin Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn pohjautuen.


Blackboardin tiedonkäsittelytoimet

Blackboard toimii ajoittain tietojen käsittelijä ja ajoittain rekisterinpitäjänä käsitellessään EU:sta siirrettyjä henkilötietoja sen mukaan, mikä Blackboardin tuote tai palvelu on kyseessä. Vaikka se, millaisia tietoja Blackboard kerää ja käsittelee, voi vaihdella tuotteen ja asiakkaidemme mieltymysten mukaan, keräämiämme tietoja ovat tyypillisesti henkilötiedot, jotka koskevat opiskelijoita ja muita tuotteidemme ja palvelujemme loppukäyttäjiä sekä kouluja/organisaatioita, laskutus- ja maksutietoja, verkon selauskäyttäytymiseen liittyviä tietoja ja muita tietoja, jotka liittyvät käyttäjin palveluihin pääsyyn käyttämiin laitteisiin, sekä muita tietosuojakäytännössämme kuvattuja tietoja. Blackboard käsittelee näitä tietoja, jotta se voi tarjota yritys- ja kuluttajapalveluitaan; hoitaa laskutusta ja maksuja; tarjota asiakaspalvelua ja tuotetukea; hoitaa viestintää ja markkinointia, käyttää analytiikkaa tietojen hankkimiseen ja palvelujensa parantamiseen sekä jotta se voi palvella muita sisäisiä tarkoituksia.


Periaatteet

 1. Ilmoittaminen: Ilmoitamme henkilöille tiedonkeruu- ja käsittelykäytännöistämme tietosuojakäytännössämme, jossa kuvaamme, mitä henkilötietoja me keräämme, mikä on henkilötietojen keruun tarkoitus ja miten niitä käytetään, ne kolmannet osapuolet, joille voimme luovuttaa näitä tietoja (ja tarkoitukset, joiden täyttämiseksi näin toimimme), yksilön oikeus päästä käsiksi näihin tietoihin, valinnanmahdollisuudet ja keinot, joilla yksilö voi rajoittaa henkilötietojen käyttöä ja luovutusta sekä muita tiedonantoja ilmoitusperiaatteen mukaisesti. Kun käsittelemme henkilötietoja jonkin sellaisen koulutus- tai muun laitoksen puolesta (kukin ”laitos”), jonka kanssa sinulla on suora suhde, teemme laitoksen kanssa yhteistyötä, jotta voimme antaa asianmukaisen ilmoituksen sinulle.
 2. Valinta: tarjoamme henkilöille mahdollisuuden olla antamatta henkilötietoja (tai antaa nimenomainen suostumus arkaluonteisten tietojen antamista varten), (i) jotka luovutetaan kolmannelle osapuolelle (muulle kuin palveluntarjoajalle tai alla kuvatun lainmukaisen pyynnön perusteella) tai (ii) joita käytetään olennaisesti eri tarkoitukseen kuin ne alun perin kerättiin (tämä tarkoitus esitetään tietosuojakäytännössämme) tai tarkoitukseen, jota varten myöhemmin annat luvan, jos tällainen tilanne tulee kyseeseen. Sinulla on myös mahdollisuus valita henkilötietojesi käytön estäminen suoramarkkinointiin noudattamalla postituslistan viesteissä olevia tilauksen perumisen ohjeita. Voit panna tämän oikeutesi täytäntöön kirjautumalla tilllesi palvelujen kautta ja käyttämällä siihen tarkoitettua toimintoa. Jos sinulla on muuta kysyttävää yllä olevaan liittyen, voit myös ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Kun käsittelemme henkilötietoja jonkin laitoksen puolesta, teemme kyseisen laitoksen kanssa yhteistyötä, jotta voimme noudattaa kunkin henkilön valintoja henkilötietojen käytön tai luovuttamisen rajoittamisen suhteen.
 3. Siirrot eteenpäin (siirrot kolmansille osapuolille): Blackboard voi siirtää henkilötietoja tietyille kolmansille osapuolille (jotka kuvataan tietosuojakäytännössämme). Kun siirrämme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ryhdymme kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kyseinen kolmas osapuoli käsittelee henkilötietoja rajatusti ja määritetyssä tarkoituksessa sekä Blackboardin Privacy Shield -velvoitteiden mukaisesti. Jos siirto tehdään kolmannen osapuolen edustajalle, joka toimii puolestamme, Blackboard voi olla vastuussa, jos kyseiset kolmannet osapuolet eivät täytä näitä velvoitteita ja olemme vastuussa tapahtumasta, joka aiheuttaa vahingon.
 4. Tietoturva: Ryhdymme kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimiin henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta pääsyltä, paljastamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset fyysiset, sähköiset ja hallinnolliset toimenpiteet, jotka auttavat suojaamaan ja turvaamaan henkilötiedot häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä tai paljastumiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta.
 5. Tietojen eheys ja tarkoituksen rajoitus: Käsittelemme henkilötietoja tavalla, joka vastaa niiden keräystarkoitusta ja on oleellinen sen kannalta tai joka on kunkin henkilön valtuuttama. Kun saamme henkilötietoja joltain laitokselta, nämä tarkoitukset määrittää kyseinen laitos. Jos kyseisissä tarkoituksissa on tarpeen, ryhdymme kohtuullisiin toimiin sen takaamiseksi, että henkilötiedot ovat paikkansa pitäviä, täydellisiä, ajantasaisia ja luotettavia käyttötarkoituksessaan.
 6. Pääsy: EU-alueen henkilöillä on oikeus kohtuulliseen pääsyyn henkilötietoihin, joita meillä on kyseisestä henkilöstä hallussamme. Pyynnöstä ryhdymme myös kohtuullisiin toimiin kaikkien sellaisten tietojen korjaamiseksi, päivittämiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi, joiden osoitetaan olevan paikkansa pitämättömiä, paitsi siinä tapauksessa, että tämän tekemisen aiheuttama taakka tai kulu olisi suhteettoman suuri yksityisyytesi riskeihin nähden kyseessä olevassa tapauksessa tai jos sen tekeminen loukkaisi kolmansien osapuolten oikeuksia. Kun käsittelemme henkilötietoja jonkin laitoksen puolesta, välitämme kaikki yksilölliset pääsypyynnöt tai käytön tai luovuttamisen rajoittamispyynnöt kyseiselle laitokselle ja teemme kyseisen laitoksen kanssa yhteistyötä näihin pyyntöihin vastaamisessa soveltuvan lain ja Privacy Shield -tietosuojajärjestelymme mukaisten velvoitteiden mukaisesti.
 7. Oikeustoimialue ja täytäntöönpano: Koska osallistumme Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn, Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio voi kohdistaa meihin tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia.
 8. Lailliset pyynnöt: Blackboardia voidaan edellyttää paljastamaan henkilötietoja julkisten viranomaisten lainmukaisten pyyntöjen täyttämiseksi, mukaan lukien kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyvien pyyntöjen täyttäminen.
 9. Yhteydenotto Blackboardiin ja oikeudenhakukeinot: Jos sinulla on kysyttävää tästä lausunnosta tai Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn liittyen keräämistämme tiedoista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai postia osoitteeseen

  Legal Department
  Blackboard Inc.
  1111 19th Street N.W.
  Washington, DC 20036
  USA

  Jos olet huolestunut siitä, miten Blackboardille antamiasi henkilötietoja on käytetty, osoita kyselysi tai valituksesi ensin meille yllä mainittuun osoitteeseen. Blackboard suhtautuu erittäin vakavasti kaikkiin tietosuojaa ja henkilötietojen käyttöä koskeviin huolenaiheisiin ja pyrkii vastaamaan 45 vuorokauden kuluessa valituksen saamisesta.

  Jos emme vastaa tämän ajan kuluessa tai jos vastauksemme ei vastaa tyydyttävällä tavalla huolenaiheisiisi, voit lähettää valituksesi ilmaiseksi JAMS:ille, joka on Blackboardin nimittämä Privacy Shield -järjestelyn mukainen kiistanratkaisun palveluntarjoaja, käyttäen seuraavaa linkkiä: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  Lisäksi tietyissä tilanteissa kiistat voi olla mahdollista ratkaista Privacy Shield -järjestelyn sitovan välimiesmenettelyn kautta. Lisätietoja on Privacy Shield -verkkosivustossa:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

  Tämä lausunto on päivitetty 24.5.2018.