Äänestykseen vastaaminen

 1. Kun äänestys alkaa, kohdistus siirtyy kysymysotsikkoon äänestysalueella. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."
 2. Seuraavan otsikon jälkeen näytetään niiden käyttäjien määrä, jotka eivät ole vielä osallistuneet äänestykseen. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Ei vastausta, [numero].
 3. Äänestyksen vastausvaihtoehdot luetellaan tämän luvun jälkeen. Vastausvaihtoehdoissa käytetään valintanappeja.
 4. Pääset niihin Sarkain-näppäimillä.
  1. Jos mitään vastausvaihtoehtoa ei ole valittu aiemmin, kohdistus siirtyy ensimmäiseen vastausvaihtoehtoon.
  2. Jos jokin vastausvaihtoehto oli valittu aiemmin, kohdistus siirtyy sen kohdalle.
 5. Voit siirtyä ja valita vastausvaihtoehdon ylä- ja alanuolinäppäimellä.
  1. Jos haluat valita ensimmäisen vastausvaihtoehdon, paina välilyöntiä.
 6. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla vastausvaihtoehdoissa siirtyessään myös annettujen vastausten määrän. Näytönlukija saattaa sanoa esimerkiksi seuraavasti: Kyllä, valintanappi, ei valittu. [kysymyksen kysymys], 1/2, [numero] vastausta.

Vastausten näyttäminen

Jos valvojat ottaa käyttöön Näytä vastaukset -asetuksen, äänestysalueella näytetään luku kunkin vastauksen jälkeen.

Luvun lisäksi käytetään väriä, jotta voit vertailla vastauksia visuaalisesti.


Äänestys on päättynyt.

Kun äänestys päättyy, näytönlukija ilmoittaa käyttäjälle valvojan lopettaneen äänestyksen. Äänestysaluetta ei enää näytetä sivulla.

Kohdistus siirretään eri paikkoihin eri selaimissa:

 • Chrome:selaimen osoiterivi
 • Firefox:Avaa istuntovalikko -painike
 • Safari:äänten jakamispainike.

Näytä äänestys -painike

Kun äänestys on aloitettu, näet Näytä äänestys -painikkeen Viittaa-toiminnon vieressä. Tällä painikkeella voit piilottaa äänestysalueen.

 1. Siirry Näytä äänestys -painikkeeseen.
 2. Piilota äänestysalue siirtymällä välilyönnillä Näytä äänestys -painikkeen kohdalle tai valitsemalla sen.
  • Kohdistus pysyy Näytä äänestys -painikkeessa.
  • Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät, jotka eivät ole vastanneet äänestykseen, saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Näytä äänestys, pienennetty painike.
  • Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät, jotka eivät ole vastanneet äänestykseen, saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Näytä äänestys -valintapainike ei ole valittuna, vastasit [Kyllä, Ei tai #]. Näytä äänestys -painikkeessa näytetään [Y, N tai #].
 3. Jos haluat näyttää äänestysalueen, siirry välilyönnillä Näytä äänestys -painikkeen kohdalle tai valitse se.
  • Äänestysalue näytetään sivulla. Kohdistus siirtyy avatun äänestysalueen otsikkoon. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."