Collaboraten istuntoasetukset ennen istuntoa ja istunnon aikana

Istuntoasetukset-kohdasta voit valita, mitä haluat sallia istunnollasi. Jotkut asetukset on määritettävä ennen istunnon alkamista. Muita asetuksia voit muuttaa milloin tahansa ennen istuntoa tai sen aikana.

Määritettävät asetukset ennen istuntojen alkamista

Vaikka useimpia asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa istunnon aikana, tietyt asetukset on määritettävä ennen istunnon alkamista, jos niitä halutaan käyttää.

 • Pääsy vierailijana
 • Läsnäolijan oletusrooli
 • Tee keskusteluviesteistä nimettömiä
 • Ota käyttöön istuntoon soittaminen
 • Yksityisen keskustelun asetukset
 • Kiroilusuodatin
 • Salli yli 250 läsnäolijan liittyä

  Jos et näe tätä suuren osallistujamäärän vaihtoehtoa, se ei välttämättä ole käytettävissä integraatiossasi. Järjestelmänvalvojasi voi määrittää sen sinulle

 • Multimedia: Käytä ääni- ja kuvayhteyttä AWS Chimen kautta

  Lue lisää Collaboratesta Chimessä.

Asetukset, joita voi muuttaa istunnon aikana

Voit muuttaa joitakin asetuksia istunnon aikana. Jos haluat muuttaa asetuksia istunnon aikana, avaa Collaborate-paneeli, valitse Omat asetukset ja avaa Istuntoasetukset.

 • Valitse haluamasi kieli
 • Näytä vain valvojien profiilikuvat
 • Gallerianäkymä
 • Osallistujan käyttöoikeudet
 • Multimedia: Käytä ääni- ja kuvayhteyttä AWS Chimen kautta

  Jos otat tämän muutoksen käyttöön, kun istunto on käynnissä, sinun täytyy pitää istunto tyhjänä läsnäolijoista viiden minuutin ajan, jotta muutos tulee voimaan. Tämä koskee myös Collaborate-vakioistunnoista AWS Chimeen siirtymistä ja samaa toisinpäin. Lue lisää Collaboratesta Chimessä.

Video: Session Settings in Blackboard Collaborate with the Ultra Experience

Watch a video about session settings

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Session settings shows you session settings that must be set before a session and settings you can change during a session.

Pääsy vierailijana

Vierailijat ovat läsnäolijoita, joiden ei tarvitse kirjautua istuntoon tai rekisteröityä kurssille, jotta he voivat liittyä istuntoon. Vierailijoilta ei edellytetä todennusta.

Jos sallit pääsyn vierailijana, istuntoa varten on saatavilla vieraslinkki. Tämä linkki on julkinen linkki, jota voivat käyttää kaikki sen saavat. Istuntoon voivat liittyä kaikki, joilla on vieraslinkki.

Lisätietoja vierailijan käyttöoikeudesta

Collaborate-läsnäolijan oletusrooli

Läsnäolijan oletusrooli

Oletuksena kaikki liittyvät istuntoon osallistujina. Istunnon omistajat ja kurssin ohjaajat liittyvät valvojina. Läsnäolijan oletusrooli -valikon avulla voit muuttaa oletusta vierailijoille ja opiskelijoille. 

Et voi muuttaa oletusta istunnon aikana. Jos istunnolle ei ole päättymispäivää, voit muuttaa oletusta ennen kuin käytät istuntoa seuraavan kerran.

Varmista, että ymmärrät eri roolit ja niiden sisältämät käyttöoikeudet, ennen kuin määrität niitä oletukseksi.

Lisätietoja rooleista ja käyttöoikeuksista

Istunnon tallennusasetukset

Istunnon tallennusasetukset

 • Salli tallenteiden lataaminen: Jos olet istunnon omistaja, sinun ei tarvitse ottaa tätä vaihtoehtoa käyttöön voidaksesi ladata tallenteita. Istunnon omistajat, kurssin ohjaajat ja järjestelmänvalvojat voivat aina ladata tallenteita. Salli tallenteiden lataaminen -valintaruutu antaa myös muiden ladata tallenteen. Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat antaa läsnäolijoiden ja opiskelijoiden ladata tallenteita. 

  Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön istunnon päätyttyä. Jos istunto on päättynyt, muuta istunnon päättymispäiväksi nykyinen tai tuleva päivämäärä ja valitse sitten Tallenna.

  Collaborate-lataustoiminnon Chrome-laajennuksen avulla käyttäjät voivat ladata tallenteen, vaikka Salli tallenteiden lataaminen -valintaruutu ei ole valittuna.

 • Tee keskusteluviesteistä ja maininnoista (@) nimettömiä: Istunnon aikana lähetetyt keskusteluviestit ja maininnat ((@))näkyvät tallenteessa nimettöminä viesteinä. Sinun on suunniteltava tämä vaihtoehto etukäteen ja otettava se käyttöön ennen istunnon tallentamista. Kun tallennus on alkanut, et voi muuttaa asetusta. Tätä vaihtoehtoa ei voi kumota.

Collaborate-istunnon käyttöoikeudet

Valitse haluamasi kieli

Tähän saakka Collaborate on käyttänyt selaimesi oletuskieltä, joka ei välttämättä ole haluamasi kieli. Nyt voit valita oletuskieleksi minkä tahansa Collaboraten tukeman kielen istuntoasetuksissa. Selain muistaa tämän asetuksen tällä laitteella myöhemmissä istunnoissa.

Omien asetusten istunnon asetuksissa on oletuskielen valikko

Tietoturvan parantamiseksi ja tämän version tukemiseksi Blackboard tekee tuotemuutoksia, jotka vahvistavat Collaborate-integrointien tietoturvaa. Tämä muutos otetaan käyttöön automaattisesti tämän version julkaisuissa aikataulun mukaisesti.

Näytä profiilikuvat vain valvojille

Jos haluat pitää istuntosi suojattuina ja vapaana asiattomista profiilikuvista, salli vain valvojien näyttää profiilikuvansa. Jos tämä on valittu, osallistujien profiilikuvat eivät näy missään, missä profiilikuvia tavallisesti näkyy istunnossa. Tämä koskee Läsnäolijat-luetteloa, keskustelua, pienryhmiä ja päänäkymää. Profiilikuvan tilalla näkyy osallistujien oletusarvoinen avatar.

Gallerianäkymä

Gallerianäkymässä näet eniten opiskelijoita kerralla. Tässä näkymässä näet sivulla jopa 25 osallistujaa. 25 on optimaalinen kuvayhteyksien määrä, jonka voit näyttää sivulla ja nähdä silti tarpeeksi tietoa, jotta erotat sanattoman palautteen opiskelijoilta.

Gallerianäkymän asetuksissa voit päättää tämän itse:

 • Kaikki istunnon jäsenet voivat käyttää gallerianäkymää.
 • Vain valvojat voivat käyttää gallerianäkymää.
 • Poista gallerianäkymä käytöstä kaikilta.

Kun poistat gallerianäkymän käytöstä, enintään 4 kuvayhteyttä voidaan näyttää. Osanottajat eivät valita näkyviin enempää.

Osallistujan käyttöoikeudet

Oletuksena kaikki osallistujan käyttöoikeudet ovat käytössä istunnoissa, joissa on alle 250 osallistujaa. Osallistujat voivat jakaa ääntä, videota, julkaista keskusteluviestejä ja piirtää valkotauluihin ja tiedostoihin.Poista valinta valintaruudusta, kun haluat ottaa oikeuden pois käytöstä.

Voit muuttaa osallistujan käyttöoikeuksia milloin tahansa ennen istuntoa tai istunnon aikana. Nämä asetukset ottavat oikeudet käyttöön tai poistavat ne käytöstä kaikille osallistujille. Et voi muuttaa vain yhden osallistujan oikeuksia. Jos haluat, että tietyillä osallistujilla on erilaiset käyttöoikeudet, muuta heidän rooliaan.

Osallistujan käyttöoikeudet eivät muuta sitä, mitä valvojat ja esittäjät voivat tehdä.

Suuremmissa istunnoissa kaikki osallistujan käyttöoikeudet ovat pois käytöstä oletuksena, eikä niitä voi muuttaa. Saat lisätietoja Asetukset webinaaritilassa -kohdasta.

Ota käyttöön istuntoon soittaminen

Valitse Salli osallistujien liittyä istuntoon puhelimen avulla, jos haluat sallia osallistujien soittavan istuntoon. Enintään 25 osallistujaa voi soittaa istuntoihin puhelimella. Jos osallistujien enimmäismäärä on saavutettu, kukaan muu ei voi soittaa.

Et voi muuttaa tätä asetusta istunnon aikana. Jos haluat sallia osallistujien soittavan, valitse tämä valintaruutu ennen istunnon alkua.

Lisätietoja Collaborate-puhelinkokouksista

Yksityisen keskustelun asetukset

Yksityinen keskustelu osallistujien kesken on käytössä oletuksena, mutta voit rajoittaa sen käyttöä.

 • Osallistujat voivat käydä yksityisiä keskusteluja vain valvojien kanssa: Kun tämä on valittuna, osallistujat voivat käydä yksityisiä keskusteluja vain valvojien yksityisesti kanssa: Jos et valitse tätä asetusta, osallistujat voivat keskustella yksityisesti kenen tahansa muun osallistujan kanssa.

 • Valvojat valvovat kaikkia yksityisiä chat-keskusteluja: Kun valitset tämän asetuksen, valvojat näkevät kaiken osallistujien välisten yksityisten keskustelujen sisällön. Yksityisen keskustelun yläreunassa näytetään tässä tapauksessa läsnäolijoille ilmoitus siitä, että keskustelua valvotaan. Jos et valitse tätä asetusta, et näe yksityisiä keskustelukanavia.

Lisätietoja yksityisestä keskustelusta

Collab-keskustelun kiroilusuodatin


Keskustelun kiroilusuodatin

Jos joku käyttää asiattomia sanoja keskustelussa, nämä sanat voidaan suodattaa pois sekä live-istunnosta että tallenteesta. Sanat korvataan tähtijoukolla.

Kiroilusuodatin suodattaa ensisijaisesti pois yleisimmin käytetyt loukkaavat termit, jotka liittyvät rotuun/kansalliseen alkuperään ja sukupuoli-identiteettiin/sukupuolenilmaisutapaan, sekä halventavat slangisanat, jotka liittyvät kehon osiin tai seksuaalisiin tekoihin. Kiroilusuodatin toimii englannin, ranskan ja espanjan kielillä. Se on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi esikoulussa ja peruskoulussa.  Oletuksena tämä ominaisuus on pois käytöstä. Ymmärrämme sen, että luonteestaan johtuen tällainen luettelo ei koskaan voi olla täysin kattava ja siinä on todennäköisesti liian paljon tai liian vähän sanoja.

Moderaattorit voivat ottaa sen käyttöön kohdassa Istunnon asetukset.

 1. Valitse Piilota kirosanat keskusteluviesteistä -valintaruutu
 2. Päätä nykyinen istunto
 3. Ota muutettu asetus käyttöön aloittamalla uusi istunto. Muutokset koskevat myös tulevia istuntotallenteita.

  Istunnon lataaminen uudelleen ei riitä.

Collaboraten suurikokoinen istunto

Suurikokoiset istunnot

Istunnot tukevat oletusarvoisesti enintään 250 osallistujaa. Voit määrittää istunnon tukemaan enintään 500 osallistujaa. Valitse istunnon asetuksista Salli yli 250 läsnäolijan liittyä ennen istunnon alkua.

Jos et näe tätä suuren osallistujamäärän vaihtoehtoa, se ei välttämättä ole käytettävissä integraatiossasi. Järjestelmänvalvojasi voi määrittää sen sinulle

Tämä vaihtoehto tekee istunnosta webinaarin, joka tukee enintään 500 osallistujaa. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä webinaaritilassa. Nämä toiminnot on poistettu käytöstä:

 • Kuvayhteys: läsnäolijat näkevät enintään kaksi videota kerrallaan.
 • Osallistujan käyttöoikeudet: Osallistujat eivät voi jakaa ääntä, videota, julkaista keskusteluviestejä tai piirtää valkotauluihin ja tiedostoihin.

  Valvojat voivat ottaa keskustelun käyttöön istunnon AIKANA. Valvojan oikeudet eivät muutu.

 • Pienryhmät: Pienryhmät eivät ole käytettävissä webinaaritilassa.
 • Istunto sulkeutuu aikataulun mukaisesti:Läsnäolijat poistetaan istunnosta aikataulun mukaisen päättymisajan koittaessa.

Entä jos haluan, että keskustelijat voivat käyttää keskustelutoimintoa tai ääniyhteyttä?

Jos haluat yksittäisen osallistujan voivan jakaa ääntä tai videota, julkaista chat-viestejä tai piirtää valkotauluihin ja tiedostoihin, ylennä osallistuja esittäjäksi.

Lue lisätietoja läsnäolijoiden hallinnasta