Kelaa takaisin ja tee uudelleen!

Voit tallentaa istuntoja, jotta opiskelijat voivat katsella niitä sopivana ajankohtana. Pysäytä ja käynnistä uudelleen aina tarvittaessa, ja kun olet valmis, jaa opiskelijoiden kanssa.

Collaborate-sisällön tallentaminen

Tallennetut istunnot pakataan ja tallennetaan MP4-muodossa. Tallenteisiin sisällytetään mukaan live-istunnon toiminnot.

 • Ääni
 • Kaikki jaettu sisältö tai aktiivisen puhujan kuvayhteys tallennetaan. Jos molemmat jaetaan istunnossa, vain jaettu sisältö tallennetaan.
 • Live-istunnon aikana annetut tekstitykset tai valvojan myöhemmin lisäämät tekstitykset tallennetaan. Käytettävissä on vain yksi tekstitysraita. Jos istunnossa on useita tekstitysraitoja, vain ensimmäinen niistä tallennetaan.
 • Kaikki-kanavan keskusteluviestit tallennetaan. Yksityisviestejä ja pienryhmien keskusteluviestejä ei tallenneta.

Vain valvojat voivat ottaa tallentamisen käyttöön istunnoissa.

Kuka tahansa voi tarkastella tallenteita millä tahansa laitteella rajattomasti. Katselurajoja ei ole.

Tallenteet on muunnettava toistettavaan muotoon ennen katselua. Muuntaminen tapahtuu, kun tallenne avataan ensimmäisen kerran. Muuntaminen voi kestää muutaman minuutin, mutta sen jälkeen tallenne on kaikkien katsottavissa.

Jos haluat, että keskusteluviestit ovat nimettömiä tallenteessa, valitse kyseinen vaihtoehto istuntoasetuksissa ennen istunnon aloittamista. Lisätietoja on kohdassa Istuntoasetukset.

Jos istunnon aikana on käytettävissä useita tekstityksiä, tallenteessa näkyy vain ensimmäinen tekstitys. Lisätietoja on kohdassa Reaaliaikainen tekstitys.


Istuntojen tallentaminen

Myös tallenteiden kesto on rajoitettu kahdeksaan tuntiin.

Voit tallentaa useita tallenteita yhden istunnon aikana. Jos pysäytät tallennuksen istunnon aikana ja aloitat uuden tallennuksen, uusi tallenne tallennetaan ja lisätään kyseisen istunnon tallenteiden luetteloon.

Avaa istuntovalikko ja valitse Aloita tallennus. Tallentavassa kamerassa näkyy punainen piste, kun tallennus on käynnissä.

Lopeta tallennus avaamalla istuntovalikko. Valitse sitten Pysäytä tallennus.

Jos jaat tiedostoa, varaa tallenteelle 8 sekuntia aikaa jaetun tiedoston sisällyttämiseen ennen kuin jatkat.

Tallennusmuistutus

Collaborate muistuttaa sinua tallennuksen aloittamisesta ilmoituksella. Muistutus näkyy, kunnes aloitat tallennuksen tai suljet muistutuksen.

Mistä Collaborate-tallenteet löytyvät?


Mistä tallenteet löytyvät?

Voit tarkastella tallenteita kursseista, joihin olet rekisteröitynyt. Tallenteiden lataaminen voi olla mahdollista. Valvojien on sallittava istuntojen tallenteiden lataaminen erikseen kussakin istunnossa.

Siirry Collaborateen, avaa valikko ja valitse Tallenteet tai Näytä kaikki tallenteet.

Collaborate-tallenteiden suodattaminen ja hakeminen


Tallenteiden suodattaminen ja hakeminen

Voit suodattaa näytettävien tallenneluettelon näyttämään kaikki edellisen 30 päivän tehdyt tallenteet tai tietyllä ajanjaksolla tehdyt tallenteet. Etsi haluamasi tallenne suodattimen avulla.

Jos tiedät etsimäsi tallenteen nimen, valitse tallenteiden hakutoiminto ja kirjoita sen nimi.

Etkö tiedä, mistä Collaborate-tallenteet löytyvät kurssillasi? Lue lisää opetusalustasi osiosta Liity istuntoihin -kohdassa.

Tallennesähköposti

Collaborate lähettää valvojille sähköpostitse linkit heidän tallenteisiinsa. Tämä edellyttää kelvollista sähköpostiosoitetta. Istunnon omistavat valvojat ja henkilökohtaisella kutsulla liittyvät valvojat saavat nämä sähköpostit. Näitä sähköposteja ei lähetetä valvojille, jotka liittyvät istuntoon vieraslinkillä tai ovat jotka ylennetään valvojiksi istunnon aikana.

Jos Collaborate-istunto luotiin kurssilla, tallennesähköpostia ei lähetetä. Ohjaajat ja opiskelijat voivat käyttää tallennetta turvallisesti kurssilta.

Soitin


Soitin

Soitin muistuttaa Collaborate-istuntoa. Tallennusvalikko muistuttaa suorissa istuinnoissa olevaa istuntovalikkoa. Se sisältää tallenteen toistotoiminnot.

 • Tallennusvalikko: Avaa näytön vasemmassa yläkulmassa oleva tallennusvalikko. Sen kautta voit ladata koko tallenteen, ladata tekstitykset, ladata keskustelulokit, saada lisäohjeita tai ilmoittaa tallenteen käytössä olevasta ongelmasta.
 • Tekstitys: Tekstitykset ovat käytettävissä, jos valvoja lisää ne jälkikäteen tai istunnossa käytetään live-tekstitystä. Tekstitykset ovat käytössä tallenteessa oletusarvoisesti. Voit poistaa tekstitykset käytöstä tai muuttaa tekstitysfontin kokoa valitsemalla toistotoiminnoissa tekstitysten toiminnon.

  Voit myös ladata tekstitykset tallennusvalikosta.

 • Toistotoiminnot: Helppokäyttöisillä toistotoiminnoilla voit liikkua tallenteessa haluamallasi tavalla.
  Recording playback controls
  • Pysäytä: Voit pysäyttää tallenteen ja jatkaa toistoa painamalla välilyöntinäppäintä.
  • Toista / Siirry eteenpäin: Voit toistaa tallenteen edelliset 10 sekuntia uudelleen tai siirtyä 10 sekuntia eteenpäin painamalla vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.
  • Eteneminen: Voit selata tallennetta liikuttamalla etenemispalkissa olevaa merkkiä. Voit toistaa siirtää tallennetta 10 sekuntia eteen- tai taaksepäin painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.
  • Äänenvoimakkuus: Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta 5 prosenttia painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä.
  • Toistonopeus: Valitse tallenteen toistonopeus: 0,5x, 0,75x, 1x, 1,25, 1,5, 2x.
   Playback speed option is located between the volume and closed caption options on the recording playback controls.
  • Tekstitys: Voit tarkastella tallenteita tekstitettyinä valitsemalla Tekstitys. Voit myös ladata tekstitykset tallennusvalikosta.
 • Keskusteluviestit: Näet tallennetun istunnon täydellisen keskusteluhistorian avaamalla näytön oikeassa alakulmassa olevan keskustelupaneelin. Lisätietoja on kohdassa Keskusteluviestit tallenteissa.

Saat yksityiskohtaiset ohjeet. Kun avaat soittimen ensimmäisen kerran, näytämme kaikkien tarvittavien toimintojen sijainnin.

Collaboraten keskusteluviestit tallenteissa


Keskusteluviestit tallenteissa

Näet tallennetun istunnon täydellisen keskusteluhistorian avaamalla näytön oikeassa alakulmassa olevan keskustelupaneelin.

Vain Kaikki-kanavan keskusteluviestit tallennetaan. Yksityisviestejä ja pienryhmien keskusteluviestejä ei tallenneta.

Tallennetta toistettaessa lähetetyt keskusteluviestit näkyvät korostettuina, joten näet, mitä milläkin hetkellä on sanottu. Voit myös siirtyä tiettyyn kohtaan tallenteessa valitsemalla keskusteluviestin aikaleiman. Jos viesti näkyy haaleana, et ole päässyt tallenteessa vielä kyseiseen kohtaan.

Voit ladata keskustelulokit tallennusvalikosta.

Keskustelutallenteet ja lokit ovat käytettävissä vain HTML5-tallennesoittimessa.

Valvojat voivat muuttaa tallenteen keskusteluviestit nimettömiksi istuntoasetuksissa. Asetusmuutos on tehtävä ennen reaaliaikaisen istunnon alkamista ja tallennuksen aloittamista. Lisätietoja on kohdassa Istuntoasetukset.


Tallenteiden ja keskustelulokien lataaminen

Collaborate-tallenteiden ja -lokien lataaminen

Jos valvoja on sallinut istuntotallenteiden lataamisen, voit ladata tallenteita ja keskustelulokeja tallennustoiminnon tallennusvalikosta.

Avaa näytön vasemmassa yläkulmassa oleva tallennusvalikko.

 • Lataa koko tallenne.
 • Lataa tekstitykset.
 • Lataa keskustelulokit.

Voit ladata tekstityksiä myös tallenteiden pääluettelossa.

 1. Etsi tallenteiden luettelossa tallenne, joka on tekstitetty.
 2. Valitse tekstitysasetusten valikosta Lataa tekstitys.

Miten näen tekstityksen lataamassani tallenteessa?

Avaa ladattu MP4-tiedosto soittimessasi. Valitse tekstitysraita soittimessasi, jotta näet tekstityksen. Joissain soittimissa tekstitys on oletusarvoisesti käytössä, mutta ei kaikissa.


Salli tallenteiden lataaminen ja tee keskusteluviesteistä nimettömiä

Näytä tallenteiden asetukset avaamalla Collaboraten ajoitustoiminnosta istunnon Istuntoasetukset.

Istunnon tallennusasetukset

 • Salli tallenteiden lataaminen: Jos olet istunnon omistaja, sinun ei tarvitse ottaa tätä vaihtoehtoa käyttöön voidaksesi ladata tallenteita. Istunnon omistajat, kurssin ohjaajat ja järjestelmänvalvojat voivat aina ladata tallenteita. Salli tallenteiden lataaminen -valintaruutu antaa myös muiden ladata tallenteen. Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat antaa läsnäolijoiden ja opiskelijoiden ladata tallenteita. 

  Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön istunnon päätyttyä. Jos istunto on päättynyt, muuta istunnon päättymispäiväksi nykyinen tai tuleva päivämäärä ja valitse sitten Tallenna.

  Collaborate-lataustoiminnon Chrome-laajennuksen avulla käyttäjät voivat ladata tallenteen, vaikka Salli tallenteiden lataaminen -valintaruutu ei ole valittuna.

 • Tee keskusteluviesteistä ja maininnoista (@) nimettömiä: Istunnon aikana lähetetyt keskusteluviestit ja maininnat ((@))näkyvät tallenteessa nimettöminä viesteinä. Sinun on suunniteltava tämä vaihtoehto etukäteen ja otettava se käyttöön ennen istunnon tallentamista. Kun tallennus on alkanut, et voi muuttaa asetusta. Tätä vaihtoehtoa ei voi kumota.

Collaborate-tallenteiden nimien muokkaaminen


Tallenteiden nimien muokkaaminen

Collaboraten ajoitustoiminto on käytettävissä Blackboard Learnissa ja LTI-yhteensopivilla LMS-kursseilla. Collaboraten ajoitustoiminto ei ole käytettävissä Blackboard Open LMS Collaborate -aktiviteettimoduulissa.

Anna tallenteillesi uudet nimet.

 1. Valitse Collaboraten ajoitustoiminnossa Tallenteet ja etsi haluamasi tallenne.
 2. Avaa tallenneasetusten kohta ja valitse tallennusasetusten kohta.
 3. Vaihda nimi ja valitse Tallenna.

Tallenteen nimi alkaa aina istunnon nimeltä. Kun muokkaat nimeä, tekemäsi muutokset koskevat vain vinoviivan jälkeistä osaa.

Collaborate-tallenteiden poistaminen


Tallenteiden poistaminen

Collaboraten ajoitustoiminto on käytettävissä Blackboard Learnissa ja LTI-yhteensopivilla LMS-kursseilla. Collaboraten ajoitustoiminto ei ole käytettävissä Blackboard Open LMS Collaborate -aktiviteettimoduulissa.

 1. Valitse Collaboraten ajoitustoiminnossa Tallenteet ja etsi haluamasi tallenne.
 2. Avaa tallennusasetukset ja valitse Poista.
 3. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä, poista se.

Poistettavaksi merkityt tallenteet poistetaan pysyvästi palvelimistamme (mukaan lukien keskustelu, tekstitys jne.) 30 päivää myöhemmin. Tämän jälkeen niiden palauttaminen ei ole mahdollista edes tuen avustuksella.

Collaborate-tallenteiden jakaminen

Tallenteiden jakaminen

Kurssilta löytyy istuntotallenteita. Tallenteiden sijainti riippuu oppilaitoksesta. Kerro opiskelijoille, miten löytää tallenteet.

Jos haluat jakaa tallenteesi kurssin ulkopuolisten kanssa, sinun on tehtävä tallenteista julkisesti käytettäviä. Avaa tallennusasetukset ja valitse Pääsy-valikosta Julkinen.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Tallennesivulta näet yhdellä vilkaisulla, onko tallenne saatavilla julkisesti vai vain kurssin jäsenille.

Kun olet sallinut julkisen käytön, voit lähettää linkin tallenteeseen kenelle tahansa. Tarkista, onko sähköpostiviestissäsi tallennelinkki, kun lopetat istunnon tallentamisen. Voit myös kopioida tallennuslinkin Tallenne-sivulta.

Tallenteiden linkit on piilotettu, joten linkeissä käytetään satunnaisia merkkejä kuvaavien tiedostonimien sijasta. Näin varmistetaan, että käyttäjät voivat katsoa tallenteen vain, jos heillä on linkki. Jotta vieraat voivat katsella tallenteita, niiden käyttöä ei rajoiteta eikä tallennuksiin tarvita salasanaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa, joka voi käyttää linkkiä, voi katsella tallennetta ja jakaa linkin muiden kanssa. Muista tämä, ennen kuin jaat linkin mahdollisesti luottamukselliseen tai muuten arkaluonteiseen tallennesisältöön.

 1. Siirry Tallenteet-sivulle.
 2. Etsi jaettava tallenne ja avaa Tallennusasetukset.
 3. Valitse Kopioi linkki.
 4. Jaa julkinen linkki kenen tahansa kanssa.

Tekstitysten lisääminen Collaborate-tallenteisiin

Tekstitykset

Jos käytät istunnossasi live-tekstitystä, tallenne sisältää jo tekstitykset. 

Videoiden tekstitysten avulla opiskelijat voivat hyödyntää tarvitsemiaan tietoja haluamallaan tavalla. Tekstitys parantaa sisällön saatavuutta kuuroille tai kuulovammaisille, mutta niistä on lisäksi hyötyä kaikille.  

Esimerkkejä: 

 • Tekstitykset ovat erinomainen ratkaisu esimerkiksi meluisassa ympäristössä
 • Tekstitys helpottaa ymmärtämistä käyttäjille, joille kyseessä on vieras kieli. 
 • Lisäksi niistä on hyötyä myös lukemaan opetteleville. 
 • Opiskelijat voivat tarkistaa testissä olevien termien oikeinkirjoituksen. 

Luo tekstitys tietokoneen avulla automaattisesti tai lataa palveluun oma tekstitystiedosto. Tuettuja tiedostomuotoja ovat Video Text Tracks (VTT) ja SubRip Subtitle (SRT)  

Luo automaattitekstitys

Jos et näe tätä toimintoa, oppilaitoksesi ei ole ottanut sitä käyttöön. Tämän toiminnon käyttö voi olla maksullista oppilaitokselle, mutta tämä on sopimuskohtaista. 

Collaborate hyödyntää tekoälypohjaista teksti puheeksi -toimintoa, jolla luodaan kaikki sanottu muunnetaan tekstimuotoon. Vaikka automaattitekstitys ei ole yhtä laadukas kuin ihmisten luoma tekstitys, se on kuitenkin helppo ratkaisu tekstitysten käytön aloittamiseen.

Teksti puheeksi -palvelua ja sen tuottamia tekstityksiä ylläpidetään samassa palvelinkeskuksessa kuin Collaborate-istuntoasi.

Istunnon omistaja voi luoda tekstityksiä automaattisella tekstitystoiminnolla seuraavasti:

 1. Valitse Collaboraten ajoitustoiminnossa Tallenteet ja etsi haluamasi tallenne.
 2. Avaa Tallennusasetukset-kohta ja valitse sitten Tallennusasetukset.
 3. Valitse Ota tekstitys käyttöön, jos tekstitys ei ole vielä käytössä.
 4. Valitse Luo automaattitekstitys ja valitse sitten Tallenna.

  Automaattitekstitysten luominen voi kestää jonkin aikaa. Voit poistua näytöstä ja palata siihen myöhemmin tarkistamaan tekstityksen ja jakamaan sen.

Tallennusasetusten näytössä näkyvät kaikki kentät avonaisina.

Kun tekstitys on luotu, näet ne saatavilla tallenneluettelossa. Tekstitys näytetään myös heti tallennesoittimessa kaikille, joilla on tallenteen käyttöoikeus.

Valvovat voivat tarkistaa tekstityksen. Jos haluat parantaa tai korjata tekstitystä, lataa tekstitystiedosto muokattavaksi. Lataa uusi tiedosto takaisin palveluun, kun olet valmis.

Lataa oma tekstitystiedosto palveluun

Collaboraten tukemia tiedostomuotoja ovat Video Text Tracks (VTT) ja SubRip Subtitle (SRT). VTT- ja SRT-tiedostot ovat yksinkertaisia tekstitiedostoja, joita voit luoda ja jotka yleensä sisältävät seuraavat elementit:

 • tekstityskohdan numero
 • tekstityskohdan aikaleima
 • istunnossa sanottu tekstimuodossa.

Saat lisätietoja VTT-tekstitystiedostoista W3C WebVTT:n ja Mozilla WebVTT:n verkkosivustoista.

Jos haluat lisätietoja SRT-tiedostoista, siirry SubRip-artikkeliin Wikipediassa ja lue ohjeet SRT-tiedoston luomiseen 3Play Media -ohjelmalla.

 1. Valitse Collaboraten ajoitustoiminnossa Tallenteet ja etsi haluamasi tallenne.

  Collaboraten ajoitustoiminto on käytettävissä Blackboard Learnissa ja LTI-yhteensopivilla LMS-kursseilla. Collaboraten ajoitustoiminto ei ole käytettävissä Blackboard Open LMS Collaborate -aktiviteettimoduulissa.

 2. Avaa Tallennusasetukset-kohta ja valitse sitten Tallennusasetukset.
 3. Valitse Ota tekstitys käyttöön, jos tekstitys ei ole vielä käytössä.
 4. Valitse Lataa/korvaa tekstitys.
 5. Etsi VTT-tiedosto selaamalla ja lataa se.

  Tallenna-painike ei ole käytettävissä, mutta älä huoli: tekstitys ladataan palvelimeen ja tallennetaan automaattisesti.

Tekstitysten korvaaminen

Tallenteissa, joissa on tekstitys, on tekstitysasetusten valikko. Jos haluat korvata tekstityksen, avaa tämä valikko.

 1. Etsi tallenteiden kohdasta haluamasi tallenne.
 2. Valitse tekstitysasetusten valikosta Korvaa tekstityslähde.
 3. Etsi VTT-tiedosto selaamalla ja lataa se.

Tallenteiden käyttö

Tallenteiden käyttö -välilehdestä näet yleiskatsauksen siitä, mitä opiskelijat käyttävät istuntotallenteita: näet, kuinka moni heistä on ladannut ja katsonut kunkin tallenteen, milloin he ovat viimeksi tehneet tämän jne.

Näidenm tietojen perusteella voit päättää paremmin, mitkä tallenteet haluat säilyttää, poistaa tai ladata arkistoitavaksi.

 1.  Omat tallenteet
 2. Siirry Tallenteen käyttö -välilehdelle
 3. Näet luettelon kaikista tallenteistasi sekä seuraavat tiedot:
  • näyttökertojen määrä
  • edellisen näyttökerran päivämäärä
  • kunkin tallenteen latausmäärä 
  • edellisen latauksen päivämäärä.

Collaboraten pienryhmät ja tallenteet


Tallenteet ja pienryhmät

Pienryhmissä sanottua tai tarkasteltua sisältöä ei tallenneta tallenteisiin. Collaborate lopettaa istunnon tallentamisen, jos kaikki osallistujat poistuvat päähuoneesta liittyäkseen pienryhmiin. 

Voit aloittaa tallennuksen uudelleen istuntovalikosta, kun yksi tai useampi osallistuja palaa päähuoneeseen.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten voin luoda useita tallenteita istunnossani?

Käytä Istunto-valikon tallennuksen aloitus- ja lopetustoimintoja. Lopetustoiminnolla voit lopettaa tallentamisen. Aloitustoiminnolla voit aloittaa uuden tallenteen.

Kuinka pitkään kestää, että tallenteet ovat näkyvissä?

Tallenteen pitäisi olla näkyvissä jo muutaman minuutin kuluttua.