Läsnäolijat

Collaborate-istunnon roolit

Läsnäolijat voivat olla istunnon valvojia, esittäjiä, osallistujia ja tekstittäjiä.

Haluatko tietää, kuka kukin on? Ota selvää avaamalla Läsnäolijat-luettelo.

Istunnossa näkyvät neljä kuvayhteyskorttia ja läsnäolijat läsnäolijaluettelossa. Läsnäolijat on jaettu valvojiin, esittäjiin ja osallistujiin.

Valvoja

valvojat voivat hallita kaikkia jaettua sisältöä. He voivat myös tehdä kenestä tahansa läsnäolijasta esittäjän tai valvojan. Valvojat näkevät viittausilmoitukset ja voivat myös laskea käsiä. He voivat poistaa läsnäolijoita istunnosta, mutta eivät voi poistaa muita valvojia. Valvojat voivat määrittää istuntoasetukset ja päättää esimerkiksi, mitä osallistujat voivat tai eivät voi tehdä.Valvojat saavat istuntotallenteiden linkit sisältäviä sähköposteja.

Valvojan kuvayhteydessä näytetään Valvoja-merkintä. Valvojalla on myös MOD-tunniste, kun kirjoitat läsnäolijan nimen mainitaksesi hänet keskustelussa. 

Lisätietoja valvojan roolista

Valvojien kuvayhteyskortit on merkitty valvojamerkinnällä. Valvojalla on myös MOD-tunniste, kun kirjoitat läsnäolijan nimen mainitaksesi hänet keskustelussa.

Esittäjä

esittäjän rooli on tarkoitettu opiskelijoille, jotta he voivat esittää ilman täysiä valvojan oikeuksia. Esittäjät voivat ladata, muokata ja jakaa sisältöä sekä lopettaa sisällön jakamisen. Lisäksi esittäjät näkevät viittausilmoitukset ja voivat myös laskea käsiä.

Esittäjän kuvayhteydessä näytetään esittäjän merkintä.

Lisätietoja esittämisestä

Esittäjän kuvayhteyskorteissa on esittäjätunniste.

Osallistuja

Osallistujat voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmoituksia, jotka lähetetään, kun osallistuja liittyy istuntoon tai poistuu istunnosta tai kun joku on julkaissut viestin keskusteluun. Valvojat päättävät, voivatko osallistujat jakaa äänet ja kuvayhteyden, keskustella ja piirtää valkotaululle tai jakaa tiedostoja.

Lisätietoja osallistujan roolista

Osallistujien kuvayhteyskorteissa ei ole roolitunnistetta.

Tekstittäjä

Tekstittäjän rooli takaa esteettömän oppimiskokemuksen kuuroille tai heikkokuuloisille opiskelijoille sekä niille, joiden äidinkieli on eri kuin valvojan käyttämä kieli. Valvoja voi määrittää tämän roolin läsnäolijalle. Tekstittäjät näkevät alueen, johon voi kirjoittaa, mitä istunnossa puhutaan. Muut osallistujat näkevät tekstittäjän kirjoittaman tekstin reaaliaikaisesti. Monta tekstittäjää voi tekstittää eri kielille samanaikaisesti.

Tekstittäjän nimen vieressä näytetään CC-tunniste Läsnäolijat-luettelossa.

Lisätietoja tekstittäjän roolista

Tekstityksiä kirjoittavilla läsnäolijoilla ei ole tunnistetta kuvayhteyskorteissaan. Tekstittäjän vieressä on CC-tunniste läsnäolijaluettelossa.

Collaboraten läsnäolijaluettelo

Mistä voin tarkistaa läsnäolijat?

Näet kaikki läsnäolijat avaamalla Läsnäolijat-luettelon. Avaa Collaborate-paneeli ja valitse Läsnäolijat.

Läsnäolijaluettelon paneeli on auki. Läsnäolijat on jaettu valvojiin, esittäjiin ja osallistujiin.

Näet nopeasti seuraavat tiedot:

  • Näet nopeasti jokaisen läsnäolijan roolin. Osallistujat on ryhmitelty rooleittain, jotta näet helpommin, mitä kukin voi tehdä istunnoissa.
  • Näet nopeasti viittaavat läsnäolijat. Viittaavat osallistujat näkyvät ylimpinä rooliluettelossa.
  • Näet nopeasti läsnäolijan tilan tai palautteen.
  • Näet nopeasti läsnäolijat, joiden mikrofoni on käytössä.

Selaa läsnäolijaluetteloa tai avaa paneelin yläosasta Lisää toimintoja ja valitse sitten Haku. Voit piilottaa osallistujien ja esittäjien luettelot.

Saat lisätietoa läsnäolijasta osoittamalla häntä hiirellä. Näet esimerkiksi verkkoyhteyden. Valvojat voivat valita Läsnäolijan toiminnot läsnäolijan nimen vieressä, jos he haluavat ylentää, mykistää tai poistaa hänet.

Jos käytät näppäimistön siirtymistoimintoja, paina sarkainta paneelin yläosassa, jotta löydät Näytä läsnäolijaluettelo -kohdan. Näytä läsnäolijaluettelo näkyy vasta sen jälkeen, kun kohdistus on asetettu siihen. Aktivoi se painamalla välilyöntinäppäintä. Valvojat voivat nyt selata sarkaimella kunkin läsnäolijan  toimintoja.


Läsnäolijat-paneelin pitäminen aina auki

Läsnäolijat-paneeli voi olla auki koko ajan. Voit keskustella muiden kanssa siten, että näet kaikki muut istunnon osallistujat samaan aikaan. Näet, kuka on poissa, kenen mikrofoni on päällä tai kenellä on ongelmia verkkoyhteydessä. Kaikki onnistuu keskustelun ja istuntoon osallistumisen kanssa samaan aikaan.

Läsnäolijat-paneeli on irrotettava, jotta sen voi pitää auki. Sen voi tehdä kahdella tavalla

  1. Avaa Collaborate-paneeli. Vedä ja pudota Läsnäolijat-kuvake päänäkymään.
  2. Avaa Collaborate-paneeli ja valitse Läsnäolijat. Valitse paneelin yläosasta Lisää toimintoja. Valitse Irrota paneeli.
Kuvassa näytetään, miten läsnäolijaluettelon voi irrottaa Collaborate-paneelista.

Päänäkymä muuttuu siten, että siinä näkyy edelleen kaikki. Mahdollinen jaettu video, sisältö, valkotaulu tai sovellus siirretään vasemmalle tilan tekemiseksi paneelille. Collaborate-paneelissa on nyt vain Keskustelu-, Sisällön jakaminen- ja Omat asetukset -välilehdet.

Paneelin voi sulkea milloin tahansa. Valitse Läsnäolijat-paneeli ja vedä se takaisin Collaborate-paneeliin. Voit myös valita Lisää toimintoja Läsnäolijat-paneelin yläosasta ja valitse Yhdistä paneeli.

Läsnäolijaluettelon lisätoimintojen valikko on auki, siinä näkyvät toiminnot läsnäolijan etsimiseksi ja paneelin yhdistämiseksi.