Ajastin ja aputekniikka


Ajastin

Kun valvoja käynnistää ajastimen, näytöllä näytetään ilmoitus, josta käyttäjät saavat näytönlukijan avulla tiedon siitä, paljonko heillä on aikaa. Kun ajastin on käynnissä, järjestelmä ilmoittaa, kun jäljellä on minuutti ja kun jäljellä on puoli minuuttia.

Kun ajastin on kulunut loppuun, oikeassa yläkulmassa näytetään ilmoitus siitä, että aika loppui. Ajastin-painikkeen tekstiksi vaihtuu Valmis. Näytönlukija ilmoittaa, että aika on loppunut.

Ajastimen tiedot

 1. Jos haluat kuulla ajastimen edistymisen reaaliaikaisesti, siirry Ajastin: aktiivinen -ponnahduspainikkeeseen.
 2. Avaa ajastimen alue siirtymällä välilyönnillä Ajastin: aktiivinen -ponnahduspainikkeen kohdalle tai valitsemalla se.
  • Ajastimen tiedot avautuvat näyttöön. Näet jäljellä olevan ajan isoina valkoisina lihavoituina numeroina MM:SS-muodossa. Kokonaisaika näytetään pienemmällä valkoisella fontilla alla myös MM:SS-muodossa. 
  • Näytönlukija ilmoittaa, että jäljellä on MM:SS/MM:SS.

Kun ajastinalue on auki, sitä ei voi sulkea, ennen kuin aika on umpeutunut. Siirry tässä vaiheessaValmis-painikkeeseen.Jos valvoja ei poista ajastinta sivulta, poista se siirtymällä välilyönnillä Valmis-painikkeen kohdalle tai valitsemalla se.


Määritä ajastin

 1. Siirry Jaa sisältöä -paneelin Ajastin-painikkeeseen.
 2. Siirry Käynnistä ajastin -paneeliin siirtymällä välilyönnillä Ajastin-painikkeen kohdalle tai valitsemalla se.
 3. Siirry Käynnistä ajastin -paneelin ja etsi seuraavat toiminnot sekä muokkaa niitä tarvittaessa:
  • Vaadittujen minuuttien vaiheittainen tekstikenttä.
   • Kenttään on lisätty automaattisesti arvoksi 5. Tyhjennä arvo Delete- tai Askelpalautin-näppäimellä ja anna sitten uusi numeroarvo. Siirry Sarkain-näppäimellä Sekunnit-kenttään tai valitse se. Näin pääset pois Minuutit-kentästä.
  • Vaadittujen sekuntien vaiheittainen tekstikenttä.
   • Kenttään on lisätty automaattisesti arvoksi 0. Tyhjennä arvo Delete- tai Askelpalautin-näppäimellä ja anna sitten uusi numeroarvo. Napauta tai valitse Ajastimen kuvaus -kenttä, joka on Sekuntit-kentän jälkeen. Ajastimen kuvauksen muokkauskentässä voi olla enintään 120 merkkiä.
  • Ajastimen laskutapa -valintakenttä, jossa on arvot Ylös ja Alas
  • Ajastimen näkevät -valintakenttä, jonka arvot ovat Kaikki ja Vain valvojat.
 4. Siirry käynnistyspainikkeeseen.
 5. Avaa ajastin siirtymällä välilyönnillä käynnistyspainikkeen kohdalle tai valitsemalla se.
 6. Ajastin näytetään äänten jakamisen ja kuvayhteyden jakamisen painikkeiden yläpuolella pääosiossa. Näytönlukija ilmoittaa, että ajastin on käynnistetty ja että jäljellä on # minuuttia.

Ajastimen pysäyttäminen

 1. Siirry Ajastin: aktiivinen -ponnahduspainikkeeseen. Se näytetään visuaalisesti äänten jakamisen ja kuvayhteyden jakamisen painikkeiden yläpuolella siten, että luvut joko kasvavat tai pienenevät.
 2. Avaa ajastimen alue siirtymällä välilyönnillä Ajastin: aktiivinen -ponnahduspainikkeen kohdalle tai valitsemalla se.
  • Kohdistus siirretään Pysäytä-painikkeeseen ja näytönlukija ilmoittaa: Pysäytä-painike, ajastinalue.
 3. Pysäytä ajastin siirtymällä välilyönnillä Pysäytä-painikkeen kohdalle tai valitsemalla se.
  • Ajastin pysäytetään ja näytönlukija ilmoittaa, että ajastin on pysäytetty ja että aikaa on jäljellä [MM:SS].
  • Ajastinalue pysyy auki ja kohdistus pysyy Jatka-painikkeessa.

Ajastimen jatkaminen

 1. Kun ajastin on pysäytetty, ajastinalue pysyy auki. Jos kohdistus ei ole Jatka-painikkeessa, siirry siihen.
 2. Siirry välilyönnillä Jatka-painikkeen kohdalle tai valitse se.
  • Ajastinta jatketaan ja näytönlukija ilmoittaa, että ajastin on käynnistetty uudelleen ja että aikaa on jäljellä [MM:SS].
  • Ajastinalue pysyy auki ja kohdistus pysyy Pysäytä-painikkeessa.

Ajastimen nollaaminen

Voit nollata ajastimen vain, jos olet ensin pysäyttänyt ajastimen.

 1. Pysäytä ajastin, jotta saat Nollaa ajastin -painikkeen käyttöön.
 2. Siirry Nollaa ajastin -painikkeeseen.
 3. Siirry välilyönnillä Nollaa ajastin -painikkeeseen tai valitse se.
  • Ajastin nollataan ja kohdistus siirretään Pysäytä-painikkeeseen.
  • Näytönlukija ilmoittaa: Pysäytä-painike.

Ajastimen asetukset

 1. Pysäytä ajastin, jotta saat Ajastimen asetukset -painikkeen käyttöön.
 2. Siirry Ajastimen asetukset -painikkeeseen.
 3. Siirry välilyönnillä Ajastimen asetukset -painikkeeseen tai valitse se.
  • Käynnistä ajastin -paneeli avautuu ja kohdistus siirtyy Käynnistä ajastin -otsikkoon.
 4. Muokkaa ajastimen asetuksia ajastimen kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Käynnistä ajastin -paneelissa on kaksi pientä eroa, kun Ajastimen asetukset -painike on käytössä.
   • Aktivoi ajastin-teksti, Pysäytetty-teksti ja Hylkää ajastin -painike näytetään Käynnistä ajastin -otsikon alla. Näytönlukija ilmoittaa: Aktiivinen ajasti, pysäytetty, Hylkää ajastin -painike.
   • Tämä korvaa nykyisen ajastimen -ilmoitus lisätään paneelin alareunaan Peruuta-painikkeen yläpuolelle.

Ajastimen hylkääminen

Voit hylätä ajastimen ajastinalueelta, ajastinasetuksista ja Jaa sisältöä -paneelista.

Ajastinalue

 1. Pysäytä ajastin, jotta saat Hylkää ajastin -painikkeen käyttöön.
 2. Siirry Hylkää ajastin -painikkeeseen.
 3. Siirry välilyönnillä Hylkää ajastin -painikkeeseen tai valitse se.
  • Ajastinalue suljetaan. Näytönlukija ilmoittaa, että ajastin on tyhjennetty.
  • Kohdistus siirtyy Oma tila ja asetukset -ponnahduspainikkeeseen.

Ajastimen asetukset

 1. Siirry ajastimen asetuksiin ja avaa Käynnistä ajastin -paneeli.
 2. Siirry Hylkää ajastin -painikkeeseen.
 3. Siirry välilyönnillä Hylkää ajastin -painikkeeseen tai valitse se.
  • Ajastinalue suljetaan. Näytönlukija ilmoittaa, että ajastin on tyhjennetty.
  • Jos haluat nollata kohdistuksen, siirry Sarkain-näppäimellä Minuutit-kenttään.

Jaa sisältöä -paneeli

 1. Siirry Jaa sisältöä -paneeliin.
 2. Siirry Hylkää ajastin -painikkeeseen.
 3. Siirry välilyönnillä Hylkää ajastin -painikkeeseen tai valitse se.
  • Ajastinalue suljetaan. Näytönlukija ilmoittaa, että ajastin on tyhjennetty.
  • Jos haluat nollata kohdistuksen, siirry Sarkain-näppäimellä Pienryhmät-painikkeeseen.

Ajastimen näyttäminen ja piilottaminen

 1. Siirry Collaboraten pääalueella Piilota ajastinlaskuri -painikkeeseen, joka näytetään visuaalisesti silmänä.
 2. Siirry välilyönnillä Piilota ajastinlaskuri -painikkeeseen tai valitse se.
  • Painikkeen kuvakkeen muutokset, ajastinarvot eivät enää näy ja ruudunlukijat kuulevat "Show Timer Counter button" (Näytä ajastinlaskuri -painike).
 3. Jos haluat näyttää ajastimen, siirry välilyönnillä Näytä ajastinlaskuri -painikkeeseen tai valitse. Se näytetään visuaalisesti silmänä, jonka yli kulkee viiva.
  • Painikkeen kuvake muuttuu, ajastinarvot näytetään ja näytönlukija ilmoittaa: Piilota ajastinlaskuri -painike.