Äänestyksen aloittaminen

 1. Siirry Jaa sisältöä -paneelin ÄänestysKysely-painikkeeseen.
 2. Avaa äänestyspaneeli siirtymällä välilyönnillä Äänestys-painikkeeseen tai valitsemalla se.
 3. Valitse jompikumpi seuraavista:
  • Monivalintapainike 
  • Kyllä/ei-painike 
 4. Ota äänestysasetus käyttöön painamalla välilyöntiä sen painikkeessa tai valitsemalla sen painike.

Monivalintaäänestyksen aloittaminen

 1. Kun päätät aloittaa monivalintaäänestyksen, siirry Kysy kysymys -muokkauskenttään.
 2. Anna kysymys.
 3. Siirry  ensimmäisen vastausvaihtoehdon muokkauskenttään ja anna ensimmäinen vastaus.
 4. Siirry toisen vastausvaihtoehdon muokkauskenttään ja anna toinen vastaus.
 5. Voit lisätä muitakin vastausvaihtoehtoja. Niitä voi olla enintään viisi.
  1. Siirry Lisää vaihtoehto -painikkeeseen. Siirry välilyönnillä Lisää vaihtoehto -painikkeeseen tai valitse se.
  2. Siirry kolmannen vastausvaihtoehdon muokkauskenttään ja anna kolmas vastaus.
 6. Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.
  1. Siirry Poista vastausvaihtoehto [#] -painikkeeseen. 
  2. Siirry välilyönnillä Poista vastausvaihtoehto [#] -painikkeeseen tai valitse se.
  3. Muokkauskenttä poistetaan paneelista ja kohdistin siirtyy edellisen kysymyksen muokkauskenttään.
 7. Avaa monivalintaikkuna siirtymällä  aloituspainikkeeseen ja painamalla välilyöntiä siinä tai valitsemalla se.
  • Kohdistus siirtyy äänestysalueelle äänestyskysymysotsikkoon. Näytönlukija saattaa sanoa "otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."
 8. Äänestysalue sisältää seuraavat tiedot:
  • Se sisältää vastausten määrän, joka on yhtä suuri kuin läsnäolijoiden määrä.
  • Se sisältää 1. vastausvaihtoehdon vastanneiden määrän jne. Se sisältää nollaan määritetyt vastaukset.
  • Lopeta äänestys -painike
  • Se sisältää vastausten näyttämis- ja piilotuspainikkeen.
  • Se sisältää tyhjennyspainikkeen, kun vastausten näyttäminen on käytössä.

Kyllä/ei-äänestyksen aloittaminen

 1. Kun päätät aloittaa kyllä/ei-äänestyksen, siirry Kysy kysymys -muokkauskenttään.
 2. Anna kysymys.
 3. Avaa kyllä/ei-äänestysalue siirtymällä  aloituspainikkeeseen ja painamalla välilyöntiä siinä tai valitsemalla se.
  • Kohdistus siirtyy äänestysalueelle äänestyskysymysotsikkoon. Näytönlukija saattaa sanoa "otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."
 4. Äänestysalue sisältää seuraavat tiedot:
  • Se sisältää vastausten määrän, joka on yhtä suuri kuin läsnäolijoiden määrä.
  • Se sisältää Kyllä-vastausten määrän.
  • Se sisältää Ei-vastausten määrän.
  • Lopeta äänestys -painike
  • Se sisältää vastausten näyttämis- ja piilotuspainikkeen.
  • Se sisältää tyhjennyspainikkeen, kun vastausten näyttäminen on käytössä.

Vastausten näyttäminen ja piilottaminen

Vastausten näyttäminen

Kun vastaukset näytetään, äänestys lukitaan eivätkä läsnäolijat voi enää vaihtaa vastaustaan.

 1. Jos haluat näyttää läsnäolijoille vastausten määrän, siirry Näytä vastaukset -painikkeeseen äänestysalueella.
 2. Jos haluat sallia vastausten näyttämisen läsnäolijoille, siirry välilyönnillä Näytä vastaukset -painikkeeseen tai valitse se.

Vastausten piilottaminen

Kun vastaukset piilotetaan, äänestyksen lukitus avataan ja läsnäolijat voivat muuttaa vastauksiaan.

 1. Jos haluat piilottaa vastausten määrän läsnäolijoilta, siirry Piilota vastaukset -painikkeeseen.
 2. Jos haluat lopettaa vastausten näyttämisen läsnäolijoille, paina välilyöntiä Piilota vastaukset -painikkeessa tai valitse se.

Vastausten tyhjentäminen

Kun näytät vastaukset, äänestysalueella näytetään Tyhjennä-painike.

 1. Jos haluat nollata kyselyn, siirry Tyhjennä-painikkeeseen.
 2. Siirry välilyönnillä Tyhjennä-painikkeeseen tai valitse se.
 3. Vastausarvot nollataan ja Ei vastausta -arvo näyttää läsnäolijoiden määrän.

Äänestyksen lopettaminen

 1. Siirry äänestysalueella äänestyksen lopetuspainikkeeseen.
 2. Siirry välilyönnillä äänestyksen lopetuspainikkeeseen tai valitse se.
 3. Kun äänestys päättyy, näytönlukija ilmoittaa käyttäjälle valvojan lopettaneen äänestyksen. Äänestysaluetta ei enää näytetä sivulla.
 4. Kohdistus siirretään eri paikkoihin eri selaimissa:
  • Jos Collaborate-paneeli on suljettu: Avaa Collaborate-paneeli -painike
  • Jos Collaborate-paneeli on auki: Collaborate-paneelin aktiivinen välilehti

Äänestyksiin osallistuminen aputekniikan avulla


Äänestykseen vastaaminen

 1. Kun äänestys alkaa, kohdistus siirtyy [ensimmäiseen vastaustekstiin] äänestysalueella. Näytönlukija ilmoittaa: ”Vastaa kysymykseen [kysymyksen teksti] seuraavasti: [ensimmäisen vastauksen teksti] -painike, valvoja on aloittanut äänestyksen”.
 2. Siirry välilyönnillä [ensimmäisen vastauksen teksti] -painikkeen kohdalle tai valitse se tai käy läpi jäljellä olevat kysymykset. Jos haluat valita jonkin muun vastauksen, siirry välilyönnillä [vastauksen teksti] -painikkeen kohdalle tai valitse se. 
 3. Vastaus näytetään valkoisena tekstinä mustalla taustalla.

Vastausten näyttäminen

Jos valvojat ottaa käyttöön Näytä vastaukset -asetuksen, äänestysalueella näytetään luku kunkin vastauksen jälkeen.

Luvun lisäksi käytetään väriä, jotta voit vertailla vastauksia visuaalisesti.


Äänestys on päättynyt.

Kun äänestys päättyy, näytönlukija ilmoittaa valvojan lopettaneen äänestyksen. Äänestysaluetta ei enää näytetä sivulla.

Kohdistus siirretään eri paikkoihin eri selaimissa:

 • Chrome:selaimen osoiterivi
 • Firefox:Avaa istuntovalikko -painike
 • Safari:äänten jakamispainike.

Näytä äänestys -painike

Kun äänestys on aloitettu, näet Näytä äänestys -painikkeen Viittaa-toiminnon vieressä. Tällä painikkeella voit piilottaa äänestysalueen.

 1. Siirry Näytä äänestys -painikkeeseen.
 2. Piilota äänestysalue siirtymällä välilyönnillä Näytä äänestys -painikkeen kohdalle tai valitsemalla sen.
  • Äänestystä ei enää näytetä sivulla. Näytönlukija ilmoittaa, että Näytä äänestys -valintapainike ei ole valittuna.
  • Jos olet vastannut äänestykseen, näytönlukija ilmoittaa, että Näytä äänestys -valintapainike ei ole valittuna ja että vastasit [Kyllä, Ei tai #]. Näytä äänestys -painikkeessa näytetään [Y, N tai #].
 3. Jos haluat näyttää äänestysalueen, siirry välilyönnillä Näytä äänestys -painikkeen kohdalle tai valitse se.
  • Äänestysalue näytetään. Näytönlukija ilmoittaa, että näyttämisen valintapainike on valittuna.