Äänestyksen aloittaminen

 1. Siirry Jaa sisältöä -paneelin ÄänestysKysely-painikkeeseen.
 2. Avaa äänestyspaneeli siirtymällä välilyönnillä Äänestys-painikkeeseen tai valitsemalla se.
 3. Valitse jompikumpi seuraavista:
  • Monivalintapainike 
  • Kyllä/ei-painike 
 4. Ota äänestysasetus käyttöön painamalla välilyöntiä sen painikkeessa tai valitsemalla sen painike.

Monivalintaäänestyksen aloittaminen

 1. Kun päätät aloittaa monivalintaäänestyksen, siirry Kysy kysymys -muokkauskenttään.
 2. Anna kysymys.
 3. Siirry ensimmäisen vastausvaihtoehdon muokkauskenttään ja anna ensimmäinen vastaus.
 4. Siirry toisen vastausvaihtoehdon muokkauskenttään ja anna toinen vastaus.
 5. Voit lisätä muitakin vastausvaihtoehtoja. Niitä voi olla enintään viisi.
  1. Siirry Lisää vaihtoehto -painikkeeseen. Siirry välilyönnillä Lisää vaihtoehto -painikkeeseen tai valitse se.
  2. Siirry kolmannen vastausvaihtoehdon muokkauskenttään ja anna kolmas vastaus.
 6. Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.
  1. Siirry Poista vastausvaihtoehto [#] -painikkeeseen. 
  2. Siirry välilyönnillä Poista vastausvaihtoehto [#] -painikkeeseen tai valitse se.
  3. Muokkauskenttä poistetaan paneelista ja kohdistin siirtyy edellisen kysymyksen muokkauskenttään.
 7. Avaa monivalintaikkuna siirtymällä aloituspainikkeeseen ja painamalla välilyöntiä siinä tai valitsemalla se.
  • Kohdistus siirtyy äänestysalueelle äänestyskysymysotsikkoon. Näytönlukija saattaa sanoa "otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."
 8. Äänestysalue sisältää seuraavat tiedot:
  • Se sisältää vastausten määrän, joka on yhtä suuri kuin läsnäolijoiden määrä.
  • Se sisältää 1. vastausvaihtoehdon vastanneiden määrän jne. Se sisältää nollaan määritetyt vastaukset.
  • Lopeta äänestys -painike
  • Lukitse äänestys- tai Poista äänestyksen lukitus -painike
  • Tyhjennä-painike, kun Lukitse äänestys on käytössä

Kyllä/ei-äänestyksen aloittaminen

 1. Kun päätät aloittaa kyllä/ei-äänestyksen, siirry Kysy kysymys -muokkauskenttään.
 2. Anna kysymys.
 3. Avaa kyllä/ei-äänestysalue siirtymällä aloituspainikkeeseen ja painamalla välilyöntiä siinä tai valitsemalla se.
  • Kohdistus siirtyy äänestysalueelle äänestyskysymysotsikkoon. Näytönlukija saattaa sanoa "otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."
 4. Äänestysalue sisältää seuraavat tiedot:
  • Se sisältää vastausten määrän, joka on yhtä suuri kuin läsnäolijoiden määrä.
  • Se sisältää Kyllä-vastausten määrän.
  • Se sisältää Ei-vastausten määrän.
  • Lopeta äänestys -painike
  • Lukitse äänestys- tai Poista äänestyksen lukitus -painike
  • Tyhjennä-painike, kun Lukitse äänestys on käytössä

Lukitse äänestys- tai Poista äänestyksen lukitus -painike

Lukitse äänestys

Lukitse äänestys -painike lukitsee äänestyksen, kun se on käynnissä, ja näyttää vastausten määrän kaikille läsnäolijoille. Kun äänestys lukitaan, läsnäolijat eivät voi enää vaihtaa vastaustaan.

 • Siirry Lukitse äänestys -painikkeeseen äänestysalueella, paina välilyöntiä tai valitse Lukitse äänestys -painike.

Poista äänestyksen lukitus

Poista äänestyksen lukitus -painike avaa äänestyksen lukituksen ja piilottaa vastausten määrän kaikilta läsnäolijoilta. Kun äänestys lukitaan, läsnäolijat eivät voi enää vaihtaa vastaustaan.

 • Siirry Poista äänestyksen lukitus -painikkeeseen äänestysalueella, paina välilyöntiä tai valitse Poista äänestyksen lukitus -painike.

Tyhjennä vastaukset

Kun lukitset äänestyksen, äänestysalueella näytetään Tyhjennä-painike.

 1. Jos haluat nollata kyselyn, siirry Tyhjennä-painikkeeseen.
 2. Siirry välilyönnillä Tyhjennä-painikkeeseen tai valitse se.
 3. Vastausarvot nollataan ja Ei vastausta -arvo näyttää läsnäolijoiden määrän.

Äänestyksen lopettaminen

 1. Siirry äänestysalueella äänestyksen lopetuspainikkeeseen.
 2. Siirry välilyönnillä äänestyksen lopetuspainikkeeseen tai valitse se.
 3. Kun äänestys päättyy, näytönlukija ilmoittaa käyttäjälle valvojan lopettaneen äänestyksen. Äänestysaluetta ei enää näytetä sivulla.
 4. Kohdistus siirretään eri paikkoihin eri selaimissa:
  • Jos Collaborate-paneeli on suljettu: Avaa Collaborate-paneeli -painike
  • Jos Collaborate-paneeli on auki: Collaborate-paneelin aktiivinen välilehti

Äänestyksiin osallistuminen aputekniikan avulla


Äänestykseen vastaaminen

 1. Kun äänestys alkaa, kohdistus siirtyy kysymysotsikkoon äänestysalueella. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."
 2. Seuraavan otsikon jälkeen näytetään niiden käyttäjien määrä, jotka eivät ole vielä osallistuneet äänestykseen. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Ei vastausta, [numero].
 3. Äänestyksen vastausvaihtoehdot luetellaan tämän luvun jälkeen. Vastausvaihtoehdoissa käytetään valintanappeja.
 4. Pääset niihin Sarkain-näppäimillä.
  1. Jos mitään vastausvaihtoehtoa ei ole valittu aiemmin, kohdistus siirtyy ensimmäiseen vastausvaihtoehtoon.
  2. Jos jokin vastausvaihtoehto oli valittu aiemmin, kohdistus siirtyy sen kohdalle.
 5. Voit siirtyä ja valita vastausvaihtoehdon ylä- ja alanuolinäppäimellä.
  1. Jos haluat valita ensimmäisen vastausvaihtoehdon, paina välilyöntiä.
 6. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla vastausvaihtoehdoissa siirtyessään myös annettujen vastausten määrän. Näytönlukija saattaa sanoa esimerkiksi seuraavasti: Kyllä, valintanappi, ei valittu. [kysymyksen kysymys], 1/2, [numero] vastausta.

Vastausten näyttäminen

Jos valvojat ottaa käyttöön Näytä vastaukset -asetuksen, äänestysalueella näytetään luku kunkin vastauksen jälkeen.

Luvun lisäksi käytetään väriä, jotta voit vertailla vastauksia visuaalisesti.


Äänestys on päättynyt.

Kun äänestys päättyy, näytönlukija ilmoittaa käyttäjälle valvojan lopettaneen äänestyksen. Äänestysaluetta ei enää näytetä sivulla.

Kohdistus siirretään eri paikkoihin eri selaimissa:

 • Chrome:selaimen osoiterivi
 • Firefox:Avaa istuntovalikko -painike
 • Safari:äänten jakamispainike.

Näytä äänestys -painike

Kun äänestys on aloitettu, näet Näytä äänestys -painikkeen Viittaa-toiminnon vieressä. Tällä painikkeella voit piilottaa äänestysalueen.

 1. Siirry Näytä äänestys -painikkeeseen.
 2. Piilota äänestysalue siirtymällä välilyönnillä Näytä äänestys -painikkeen kohdalle tai valitsemalla sen.
  • Kohdistus pysyy Näytä äänestys -painikkeessa.
  • Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät, jotka eivät ole vastanneet äänestykseen, saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Näytä äänestys, pienennetty painike.
  • Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät, jotka eivät ole vastanneet äänestykseen, saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Näytä äänestys -valintapainike ei ole valittuna, vastasit [Kyllä, Ei tai #]. Näytä äänestys -painikkeessa näytetään [Y, N tai #].
 3. Jos haluat näyttää äänestysalueen, siirry välilyönnillä Näytä äänestys -painikkeen kohdalle tai valitse se.
  • Äänestysalue näytetään sivulla. Kohdistus siirtyy avatun äänestysalueen otsikkoon. Näytönlukijaa käyttävät käyttäjät saattavat kuulla seuraavan ilmoituksen: Otsikkotaso 3 [kysymyksen teksti]. Äänestysalue."