Tallenneraportin avulla ylläpitäjät saavat tietoja oppilaitoksensa tallenteista. Nämä tiedot sisältävät tallenteiden nimet, linkit tallenteisiin, tallenteiden luomispäivämäärät ja -kellonajat sekä tallenteiden kestot.

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)


Luo ja lataa tallenneraportti

Tallenneraportin voi ladata vain CSV-tiedostona. Vain hallinnoijat voivat ladata tallenneraportin.

iPhone ja iPad-käyttäjillä pitää olla Microsoft Excel asennettuna laitteessaan, jotta he voivat tarkastella raporttia oikein.

 1. Kirjaudu ajoitustoimintoon hallinnoijana ja valitse Raportit > Oppilaitosraportit.
 2. Valitse Tallenneraportti.
 3. Valitse raportin päivämääräväli. Päivämääräväli ei voi olla yli 6 kuukautta. Siinä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä.
 4. Valitse Luo raportti.
 5. Kun raportti on luotu, valitse Lataa raportti.

  Jos raportti sisältää paljon tietoja, sen luominen voi kestää jonkin aikaa. Voit poistua paneelista raportin luonnin aikana ja palata myöhemmin lataamaan sen.


Tallenneraportin CSV-tiedoston sarakenimet

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)

 • RecordingCreated: Tämä on tallenteen luomisen ajankohta (VVVV-KK-PP TT:MM).. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • SessionOwner: tämä on istunnon omistaja.
 • SessionName: tämä on istunnon nimi.
 • SessionIdentifier: tämä on istunnon yksilöivä tunniste.
 • SessionInstanceIdentifier: tämä on istunnon esiintymän yksilöivä tunniste.
 • NumberOfUniqueAttendees: tämä on yksilöllisten läsnäolijoiden määrä tallennetussa istunnossa.
 • RecordingName: tämä on tallenteen nimi.
 • RecordingLink: tämä on tallenteen verkkolinkki.
 • RecordingDuration: tämä on tallenteen pituus tunteina, minuutteina ja sekunteina (TT:MM:ss).
 • StorageUsageGigabytes: Kunkin tallenteen koko gigatavuina
 • HasLiveCaptions: tämä ilmaisee, onko live-istunnossa käytetty live-tekstitystä (true tai false).
 • HasUserCaptions: tämä ilmaisee, onko istuntoon lisätty tekstitys (true tai false).
 • PlaybackCount: tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa tallenne on katsottu.
 • LastPlaybackDate: Tämä on päivämäärä, jolloin tallenne on viimeksi katsottu. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • DownloadCount: tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa tallenne on ladattu.
 • LastDownloadDate: Tämä on päivämäärä, jolloin tallenne on viimeksi ladattu. Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • RecordingStatus: Tämä on tallenteen käsittelytila. Se on joko Done tai Failed.
  • Done: käsittely on suoritettu ongelmitta ja tallenne on valmis toistettavaksi.
  • Failed: käsittely epäonnistui eikä tallenne ole tällä hetkellä käytettävissä.
 • ContextName: tämä on kurssin, ryhmän tai keskustelualueen nimi.
 • ContextIdentifier: Tämä on kurssin, ryhmän tai keskustelualueen yksilöivä tunniste.

  Jos kontekstin nimessä ja tunnussarakkeissa ei näy mitään, LMS-versiotasi ei tueta.

 • ExternalContextID: tämä on LTI-integroinnin luoma yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa yhteyden tallenteen ja LMS-kurssin välillä.