Läsnäoloraportti tarjoaa hallinnoijille yleiskatsauksen kaikista istunnoista ja istuntojen läsnäolotiedot (laajemmin kuin nykyiset istunnon läsnäoloraportit). Raportti saattaa sisältää tiedon siitä, milloin istunto avattiin ja suljettiin, sekä istunnon kaikkien läsnäolijoiden liittymisajan ja poistumisajan.

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)


Luo ja lataa läsnäoloraportti

Läsnäoloraportin voi ladata vain CSV-tiedostona. Vain hallinnoijat voivat ladata läsnäoloraportin.

iPhone ja iPad-käyttäjillä pitää olla Microsoft Excel asennettuna laitteessaan, jotta he voivat tarkastella raporttia oikein.

 1. Kirjaudu ajoitustoimintoon hallinnoijana ja valitse Raportit > Oppilaitosraportit.
 2. Valitse Läsnäoloraportti.
 3. Valitse raportin päivämääräväli. Päivämääräväli ei voi olla yli 6 kuukautta. Siinä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä.
 4. Valitse Luo raportti.
 5. Kun raportti on luotu, valitse Lataa raportti.

  Jos raportti sisältää paljon tietoja, sen luominen voi kestää jonkin aikaa. Voit poistua paneelista raportin luonnin aikana ja palata myöhemmin lataamaan sen.


Läsnäoloraportin CSV-tiedoston sarakenimet

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)

 • SessionDate: tämä on istunnon luomisen kuukausi, päivämäärä ja vuosi (KK/PP/VVVV TT:MM). Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)
 • SessionName: tämä on istunnon nimi.
 • SessionIdentifier: tämä on istunnon yksilöivä tunniste.
 • SessionInstanceIdentifer: tämä on istunnon esiintymän yksilöivä tunniste.
 • SessionOwner: tämä on istunnon omistaja.
 • RoomOpened: tämä on huoneen avautumisen päivämäärä ja kellonaika (KK/PP/VVVV TT:MM). Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)
 • RoomClosed: tämä on huoneen sulkeutumisen päivämäärä ja kellonaika (KK/PP/VVVV TT:MM). Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00.00)
 • NameOfAttendee: tämä on läsnäolijan näyttönimi.
 • FirstNameOfAttendee: tämä on läsnäolijan etunimi.
 • LastNameOfAttendee: tämä on läsnäolijan sukunimi.
 • EmailOfAttendee: tämä on läsnäolijan sähköpostiosoite, joka on syötetty istunnon kutsupaneeliin. Sähköposti voi olla tyhjä LMS-integroinneissa LMS-asetuksista riippuen. Sähköposti on tyhjä vieraslinkeissä.
 • Username: Tämä on läsnäolijan käyttäjänimi.

  Jos käyttäjänimeä ei ole, käytetään näyttönimeä. Vieraskäyttäjät eivät esimerkiksi kirjaudu sisään, joten heille käytetään tässä näyttönimeä.

 • AttendeeRole: tämä on läsnäolijan rooli (valvoja, esittäjä, osallistuja).
 • AttendeeType: tämä ilmaisee, onko läsnäolijalla roolia.
 • AttendeeFirstJoinTime: Tämä on ajankohta, jolloin läsnäolija liittyi istuntoon ensimmäisen kerran (KK/PP/VVVV TT:MM). Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • AttendeeLastLeaveTime: Tämä on ajankohta, jolloin läsnäolija poistui istunnosta viimeistä kertaa (KK/PP/VVVV TT:MM). Tässä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00)
 • AttendeeTotalTimeInSession: tämä on läsnäolijan istunnossa viettämä kokonaisaika (TT:MM:ss).
 • AttendeeTotalRejoins: tämä ilmaisee, kuinka montaa kertaa läsnäolija liittyi istuntoon uudelleen.
 • ContextName: tämä on kurssin, ryhmän tai keskustelualueen nimi.
 • ContextIdentifier: Tämä on kurssin, ryhmän tai keskustelualueen yksilöivä tunniste.

  Jos kontekstin nimessä ja tunnussarakkeissa ei näy mitään, LMS-versiotasi ei tueta.