Arvoraportista saat tarkan yleiskatsauksen Collaborate Ultra Experience -käytöstäsi. Tiedoista näet palvelun käyttötietoja, joiden perusteella voit tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä palvelun käyttöön liittyen.

Tässä raportissa käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä (00:00) päivittäisten istuntoarvojen laskemisessa.


Luo ja lataa arvoraportti

Arvoraportin voi ladata vain CSV-tiedostona. Vain esimiehet voivat luoda ja ladata arvoraportin.

iPhone ja iPad-käyttäjillä pitää olla Microsoft Excel asennettuna laitteessaan, jotta he voivat tarkastella raporttia oikein.

 1. Kirjaudu ajoitustoimintoon esimiehenä ja valitse Raportit > Oppilaitosraportit.
 2. Valitse Arvoraportti.
 3. Valitse raportin päivämääräväli. Päivämääräväli ei voi olla yli 6 kuukautta. Siinä käytetään UTC/GMT-aikavyöhykettä.
 4. Valitse Luo raportti.
 5. Kun raportti on luotu, valitse Lataa raportti.

  Jos raportti sisältää paljon tietoja, sen luominen voi kestää jonkin aikaa. Voit poistua paneelista raportin luonnin aikana ja palata myöhemmin lataamaan sen.

Arvoraportti sisältää useita sarakkeita. Jokainen sarake on koostettu päiväpohjaisesti. Jos haluat suorittaa tämän raportin esimerkiksi viikon ajalta, CSV-tiedostossa on seitsemän riviä Kukin rivi edustaa yhtä päivää.


Arvoraportin CSV-tiedoston sarakenimet

 • SessionsCreated: Luotujen yksilöllisten istuntojen kokonaismäärä kyseisellä aikavälillä. Nämä istunnot voidaan käynnistää tai niitä ei voi käynnistää kyseisellä aikavälillä.
 • SessionInstancesLaunched: Käynnistettyjen yksilöllisten istuntoesiintymien määrä aikavälillä. Käynnistetyt istunnot voivat sisältää olemassa olevia ja uusia istuntoja.

  Käynnistetyt istunnot laskevat ensimmäisen liittyvän henkilön. Muita liittyviä osallistujia ei lasketa. Jos sinulla on ollut esimerkiksi 1 istunto, johon liittyi 10 henkilöä, käynnistettyjen istuntojen määrä on 1.

 • SessionTime: Kaikkien istuntojen yhteenlaskettu huoneaika riippumatta kuhunkin istuntoon osallistuneiden käyttäjien määrästä (HH:MM:ss). Tämä on eri aika kuin asiakassopimuksissa oleva minuuttioikeusmittari.

  Jos esimerkiksi 30 minuutin Collaborate-istunnossa on 5 läsnäolijaa, SessionTime on 30 minuuttia, mutta oikeuksia varten käytettävä kokonaisminuuttiaika on 150 minuuttia.

 • Attendees: tämä on läsnäolijoiden määrä (kaikissa istunnoissa).
 • AttendeesUnique: AttendeesUnique näyttää, kuinka monta osanottajaa liittyi istuntoon raportin jokaisena päivänä. Jos läsnäolija osallistuu useisiin istuntoihin päivän aikana, hänet lasketaan vain kerran. Se kuitenkin laskee osanottajat uusiksi joka päivä. Oletetaan, että oppilaitoksella on esimerkiksi 50 opiskelijaa ja 20 istuntoa päivässä. Kaikki 50 opiskelijaa osallistuu kaikkiin 20 istuntoon. Attendees näyttää osallistujamääräksi 1 000, mutta AttendeesUnique-osallistujamäärä olisi 50. Toimi näin kahden päivän ajan ja AttendeesUnique on 100.

  Kunkin päivän AttendeesUnique lasketaan kahden toimenpiteen summana:

  • Integrointi (LMS) ja kirjautuneet läsnäolijat: Niiden läsnäolijoiden määrä, jotka käyttivät Collaborate-istuntoja oppimisen hallintajärjestelmästä tai kirjautuivat suoraan Collaborate-istuntopalvelimeen. Näille läsnäolijoille istunnossa näkyvä läsnäolijan nimi ei ole merkityksellinen. Vaikka kaksi opiskelijaa olisivat samannimisiä, voimme laskea yksilöllisten käyttäjien määrän Collaborate-palvelimen käytettävissä olevista tiedoista.
  • Vierailijat: Niiden vierailijoiden määrä, joilla on yksilöllinen nimi eri istunnoissa, seuraavasti:
   • Jos samanniminen läsnäolija muodostaa uudelleen yhteyden istuntoon, tämän läsnäolijan toista esiintymää ei lasketa. Esimerkiksi Peter liittyi istuntoon Bio 101. Peterin tila näyttää yhteyden muodostamisen uudelleen. Peteriä ei lasketa uudelleen yhteyden muodostamisen jälkeen.
   • Jos sama tai toinen läsnäolija liittyy eri selaimesta samalla nimellä, tämä nimi lisätään istuntoon nimellä Peter # 2 ja lasketaan.
   • Jos toinen samanniminen läsnäolija liittyy toiseen istuntoon, myös tämä läsnäolija lasketaan. Jos esimerkiksi toinen Peter liittyy taidehistorian istuntoon, tämä uusi Peter lasketaan.

   Vierailijat antavat nimet istuntoon liittyessään. Vierailijat lasketaan kahdesti vain silloin, kun annettujen tietojen perusteella ei ole mahdollista määrittää, onko käyttäjä sama vai eri henkilö.

 • AttendeesSessionPeak: tämä on yksittäisen istunnon suurin yhtäaikainen läsnäolijamäärä (milloin tahansa istunnon aikana).
 • AttendeesPeak: tämä on kirjautumisryhmän istuntojen suurien läsnäolijamäärä päivän aikana.
 • SessionInstancesPeak: tämä on samanaikaisten istuntojen suurin määrä (yksilölliset istuntoesiintymät).
 • Session20: tämä on vähintään 20 läsnäolijan istuntojen määrä.
 • Session50: tämä on vähintään 50 läsnäolijan istuntojen määrä.
 • Session100: tämä on vähintään 100 läsnäolijan istuntojen määrä.
 • Recordings: tämä on tehtyjen tallenteiden määrä.
 • RecordingDuration: tämä on tallennettujen minuuttien määrä.