Varmista käyttäjille optimaalinen käyttökokemus.

Blackboard Collaborate toimii parhaiten verkoissa, jotka sallivat WebRTC-tekniikan käytön UDP (User Datagram Protocol) -protokollan avulla. Collaborate edellyttää myös yleisesti käytetyn WebSocket-verkkoprotokollan sallimista.


Palomuurin asetukset

Oletusarvoisesti Collaborate Ultra Experience lähettää tietoja UDP (User Datagram Protocol) -protokollan avulla. UDP ei jää odottamaan yhteyden muodostamista ennen paketin lähettämistä. Se lähettää paketit nopeasti ja tehokkaasti.

Parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi määritä palomuuri ja välityspalvelin sallimaan UDP-liikenne porteissa 49152–65535 käytössä olevan alueellisen Ultra-ajastimen IP-osoitealueella.

Jos täyden porttialueen avaaminen ei ole mahdollista, voit määrittää palomuurin ja välityspalvelimen sallimaan UDP-liikenne portissa 50000. Collaborate tukee WebRTC-liikennettä, jos palomuuria ja välityspalvelinta ei ole määritetty sallimaan UDP-liikenne. Tämä kuitenkin aiheuttaa tarpeettoman viipeen ja saattaa turhauttaa käyttäjiä.

Luettelo IP-osoitealueista on verkkoa käsittelevässä artikkelissa Behind the Blackboard -palvelussa (vain englanniksi).

Jos palomuuria ei ole avattu tällä alueella, ohjelmisto yrittää käyttää UDP-porttia 50000. Jos sitä ei voi käyttää, liikenne voidaan ohjata TCP (Transmission Control Protocol) -porttiin 443. TCP on hieman UDP:tä hitaampi yhteysprotokolla.


Välityspalvelimen asetukset

WebSocket-protokolla

Collaborate Ultra Experience käyttää HTML5:n WebSocket-protokollaa selaimen ja istuntopalvelimien väliseen tiedostonsiirtoon. Käyttäjät, jotka yrittävät muodostaa yhteyden verkoista, jotka eivät salli HTML5:n WebSocket-yhteyksiä, eivät voi käynnistää Collaboraten Ultra Experience -käyttöliittymää.

Välityspalvelimien on sallittava HTML5:n WebSocket-liikenne, jotta Collaborate voi muodostaa yhteyden istuntopalvelimiin välityspalvelimen kautta. Tiettyjä välityspalvelimien asetuksia on ehkä muutettava WebSocket-liikenteen käsittelyä varten. Varmista tässä tapauksessa, että WebSocket-liikenne bbcollab.com-toimialueelta on sallittujen luettelossa. Järjestelmän ylläpitäjän määritettävä tarvittavat asetukset.

Etkö ole varma, onko WebSocket-liikenne sallittu verkossasi? Testaa yhteys. Lisätietoja on verkon WebSocket-liikenteen testaamista käsittelevässä Behind the Blackboard -artikkelissa (vain englanniksi).

WebRTC

Välityspalvelimien on sallittava WebRTC-liikenne parhaan Collaborate-käyttökokemuksen takaamiseksi. WebRTC:n avulla käyttökokemus mukautuu dynaamisesti verkon ja kaistanleveyden rajoitusten mukaan. Lisätietoja on WebRTC:n verkkosivustossa.