Istuntojen luominen ja muokkaaminen

Jos haluat luoda istunnon, valitse Istunnot-näytössä Luo istunto. Jos haluat muokata istuntoja, etsi muokattava istunto sekä valitse Istunnon asetukset ja Muokkaa asetuksia.

 • Anna istunnolle merkityksellinen nimi. Tämä auttaa opiskelijoita löytämään oikean istunnon.
 • Määritä istunnon alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika. Voit halutessasi määrittää istunnon toistuvaksi tai jättää päättymispäivän määrittämättä. Voit myös valita, voivatko opiskelijat liittyä istuntoon ennen aloitusaikaa.
 • Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa kokoukselle yksityiskohtainen kuvauksen.
 • Kopioi valvojan linkki omaa käyttöäsi varten, esimerkiksi jos haluat lisätä sen henkilökohtaiseen kalenterimerkintään. Tämän linkin käyttämiseen tarvitaan istunnon luojan tunnistetiedot.
 • Määritä kokouksen vieraskäyttö. Jos haluat poistaa vieraskäytön käytöstä, poista Vieraskäyttö -valintaruudun valinta.
 • Voit lähettää vieraslinkin opiskelijoille tai muille vieraille. Voit määrittää, liittyvätkö vieraat oletusarvoisesti osallistujina, esittäjinä vai valvojina.

  Istuntolinkit voivat olla pitkiä ja katketa lähetettäessä. Luo istunnolle lyhyt alias käyttämällä URL-osoitteen lyhennyspalvelua (esim. TinyURLTM).

 • Valitse, liittyvätkö vieraat osallistujina, esittäjinä vai valvojina. Etkö osaa päättää sopivaa käyttöoikeustasoa? Älä huoli. Voit määrittää käyttöoikeudet myös kokouksen aikana.
 • Kutsu käyttäjät istuntoon. Laajenna Kutsut ja valitse Lisää uusi kutsu tai Hae nykyisiä käyttäjiä. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien luominen ja hallitseminen.

Istuntoasetukset

Istuntoasetukset

 Istuntoasetuksissa voit päättää, voivatko käyttäjät muun muassa ladata tallenteita, jakaa äänen tai videon ja lähettää keskusteluviestejä.

Vain valvojat ja ylläpitäjät voivat muokata istuntoasetuksia.


Määritettävät asetukset ENNEN istuntojen alkamista

Vaikka useimpia asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa istunnon aikana, suosittelemme, että määrät tietyt asetukset ennen istunnon alkamista, jos haluat käyttää niitä. Tällaisia ovat esimerkiksi keskusteluviestien nimettömään muotoon muuntaminen ja puhelintoimintojen käyttöönotto.

 1. Etsi istunto Istunnot-näkymästä.
 2. Valitse Istunnon asetukset, Muokkaa asetuksia ja Istuntoasetukset.
 3. Voit halutessasi määrittää seuraavat asetukset:
  • Salli tallenteiden lataaminen: Jos haluat sallia käyttäjille tallenteiden lataamisen, voit määrittää tämän asetuksen ennen istunnon alkamista ja tallennuksen aloittamista.

   Voit vaihtaa tätä asetusta myöhemmin, jos muutat mieltäsi. Voit valita tämän asetuksen milloin tahansa joko ennen istunnon pitämistä tai tallenteen luomisen jälkeen.

  • Tee keskusteluviesteistä nimettömiä: Voit määrittää, että suoran istunnon aikana lähetetyt keskusteluviestit näkyvät tallenteessa nimettöminä viesteinä.

   Keskusteluviestit ovat nimettömiä kaikissa tallenteissa, jotka on luotu tämän asetuksen valitsemisen jälkeen. Asetus ei koske tallenteita, jotka on luotu ennen tämän asetuksen valitsemista.

   Keskustelutallenteet ovat käytettävissä tällä hetkellä vain HTML5-soittimessa, joka on vain Ultra Scheduler-, LTI (Learning Tools Interoperability)- ja Blackboard Collaborate ULTRA -järjestelmien Building Block -käyttäjien käytettävissä.

  • Salli käyttäjien liittyä istuntoon puhelimella: Kun tämä on valittu, kaikki läsnäolijat näkevät istuntovalikossa vaihtoehdon, jolla puhelinta voi käyttää äänenä istunnon aikana. Jos tätä ei valita, puhelin ei ole käytettävissä istunnon aikana.

   Lisätietoja puhelintoiminnosta ja istuntoon soittamisesta

  • Osallistujat voivat käydä yksityisiä chat-keskusteluja vain valvojien kanssa: Yksityinen keskustelu on oletusarvoisesti käytössä. Kun tämä asetus on käytössä, osallistujat voivat keskustella yksityisesti vain valvojien kanssa. Jos et valitse tätä asetusta, osallistujat voivat keskustella yksityisesti kenen tahansa muun osallistujan kanssa.

  • Valvojat valvovat kaikkia yksityisiä chat-keskusteluja: Kun valitset tämän asetuksen, valvojat näkevät kaiken yksityisten keskusteluiden sisällön. Yksityisen keskustelun yläreunassa näytetään tässä tapauksessa käyttäjille ilmoitus siitä, että keskustelua valvotaan. Jos et valitse tätä asetusta, et näe yksityisiä keskustelukanavia.

Tämä asetus on käytettävissä vain käyttäjillä, joilla on Ajoitustoiminnon valvojaoikeudet, jotka käyttävät Collaboratea LTI-yhteensopivassa oppimisen hallintajärjestelmässä tai jotka käyttävät Blackboard Collaborate Ultraa Blackboard Learn -kurssilla tällä hetkellä. Etkö tiedä, mikä on käytössä? Siirry istuntojen ajoittamiseen.


Läsnäoloraportointi

Collaboraten läsnäoloasetus Blackboard Learnille

Jos käytät Collaboratea Blackboard Learn -kurssillasi, voit valita, että Collaborate lähettää opiskelijoiden läsnäolotiedot Blackboard Learn -kurssin Läsnäolo-sivulle.

Tämä on määritettävä ENNEN istunnon alkamista.

Collaboraten läsnäolotietojen jakaminen kurssin kanssa on käytettävissä vain Blackboard Learnissa. Etkö ole varma, onko käytössäsi Blackboard Learn? Siirry kohtaan Kokouksen aikatauluttaminen ja katso, mitä oppimisen hallintajärjestelmää käytät.

Lisätietoja läsnäolon raportoinnista


Asetukset, joita voi muuttaa istunnon AIKANA

Valvojat voivat muuttaa osallistujan käyttöoikeuksia milloin tahansa ennen istuntoa tai istunnon aikana. Avaa Collaborate-paneeli ja valitse Omat asetukset. Valitse Istuntoasetukset.

Etkö tiedä, missä Collaborate-paneeli on? Siirry käyttöliittymän esittelyyn.

Oletuksena kuka tahansa osallistuja-roolin omaava käyttäjä saa näyttää profiilikuvansa, jakaa äänensä ja videonsa, julkaista keskusteluviestejä ja piirtää valkotaululle ja jaettuihin tiedostoihin.

Voit halutessasi muuttaa seuraavia asetuksia:

 • Näytä profiilikuvat vain valvojille: Jos tämä on valittu, osallistujien profiilikuvat eivät näy missään, missä profiilikuvia tavallisesti näkyy istunnossa. Tämä koskee Läsnäolijat-paneelia, keskustelua, pienryhmiä ja päänäkymää. Profiilikuvan tilalla näkyy osallistujien oletusarvoinen avatar.
 • Äänen jakaminen: Jos tämä on valittu, valvojat voivat vaimentaa osallistujia tarpeen mukaan. Jos et valitse tätä asetusta, vain valvojat ja esittäjät ottaa äänet käyttöön.
 • Videon jakaminen: Jos tätä ei ole valittu, vain valvojat ja esittäjät voivat kytkeä oman videonsa päälle.
 • Keskusteluviestien lähetys: Jos tätä ei ole valittu, valvojat ja esittäjät voivat edelleen käyttää keskustelua. Osallistujat eivät voi käyttää keskustelua, mutta he näkevät valvojien ja esittäjien lähettämät keskusteluviestit.
 • Valkotauluun ja tiedostoihin piirtäminen: Jos tätä asetusta ei ole valittu, vain valvojat ja esittäjät voivat piirtää valkotauluun.

Jos istunnossasi on yli 250 läsnäolijaa, kaikki on oletusarvoisesti poissa käytöstä läsnäolijoilta – eikä tätä asetusta voi muokata. Lue lisätietoja suurten istuntojen asetuksista.


Suurten istuntojen asetukset

Suuriksi istunnoiksi katsotaan Collaboratessa istunnot, joissa on 250–500 käyttäjää. Tällaisen käyttäjämäärän hallinta voi olla vaikeaa. Tästä syystä tällaisissa istunnoissa on poistettu käytöstä toiminnot, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä näin isoissa istunnoissa.

 • Osallistujan käyttöoikeudet: Seuraavat osallistujan käyttöoikeudet on poistettu käytöstä.
  • Äänen jakaminen
  • Videon jakaminen
  • Keskusteluviestien lähetys

   Valvojat voivat ottaa keskustelun käyttöön istunnon AIKANA.

  • Valkotauluun ja tiedostoihin piirtäminen

  Käyttöoikeudet ovat poissa käytöstä vain osallistujilta. Valvojat ja esittäjät voivat edelleen käyttää näitä toimintoja.

 • Pienryhmät: Myös pienryhmät on poistettu käytöstä, koska ryhmä on liian suuri pienryhmätoiminnoille.

Jos odotat istuntoosi yli 250 läsnäolijaa, ylläpitäjän täytyy tehdä suuren istunnon tukipyyntö Collaboraten tukitiimille ENNEN istunnon alkamista.

Entä jos haluan, että keskustelijat voivat käyttää keskustelutoimintoa tai ääniyhteyttä?

Jos haluat, että osallistujat voivat jakaa ääni- tai kuvayhteyden, kirjoittaa keskusteluviestejä, piirtää valkotaululle tai käyttää tiedostoja, ylennä heidät esittäjiksi tai valvojiksi.

Voit myös määrittää kaikki läsnäolijat liittymään esittäjinä tai valvojina. Jos teet tämän suuressa istunnossa, yritä rajoittaa valkotaululle kerralla piirtävien käyttäjien määrää. Rajoita mahdollisia häiriöitä vaimentamalla kaikki käyttäjät.

Lue lisätietoja läsnäolijoiden hallinnasta


Suuren istunnon pyytäminen

Jos suunnittelet suurta tapahtumaa, tee tukipyyntö vähintään 72 tuntia etukäteen.

Lue lisätietoja suuren istunnon pyytämisestä Behind the Blackboard -palvelusta (vain englanniksi)

 1. Luo ajoitustoiminnossa istunto, jolle on määritetty alkamis- ja päättymisaika.
 2. Siirry Behind the Blackboard -palveluun (käytettävissä vain englanniksi).
 3. Valitse Create a case (Luo tukipyyntö).
 4. Valitse Environment (Ympäristö) -valikosta Web Conferencing (Verkkoneuvottelu).
 5. Valitse Issue Topic (Ongelman aihe) -valikosta Large Event Request (Suuren istunnon pyyntö).
 6. Valitse Functional Area (Toimintoalue) -valikosta odottamasi osallistujamäärä.
 7. Voit halutessasi määrittää myös seuraavat asetukset: Instance (Esiintymä), User Role (Käyttäjärooli), Client OS (Asiakkaan käyttöjärjestelmä), Client OS Version (Asiakkaan käyttöjärjestelmäversio), Browser Version (Selainversio), Java Version (Java-versio), CMS/LMS ja CMS/LMS URL (CMS:n/LMS:n URL-osoite).
 8. Liitä istunnon linkki URL Accessed (Käytetty URL-osoite) -kohtaan.
 9. Kirjoita Subject/Error Message (Aihe/virheilmoitus) -kohtaan Large Event Request for Collaborate Ultra.
 10. Lisää Description (Kuvaus) -kohtaan alla luetellut istunnon tiedot:
  • nimi yhteydenottoa varten
  • Istunnon nimi
  • istunnon päivämäärä ja aika
  • Istuntolinkki.
 11. Valitse Create New Case (Luo uusi tapaus).

Tallenteet

Valvojat voivat tallentaa istuntoja ja jakaa tallenteita. Tallenteet tallennetaan MP4-muodossa. Käyttäjät voivat suoratoistaa tai ladata tallenteita katseltavaksi. Tallenteet sisältävät äänen, videon ja istunnon aikana jaetun sisällön. Tallenteissa näkyy myös kaikki istunnon aikana kirjoitetut reaaliaikaiset tekstitykset. Jos istunnon aikana on käytettävissä useita tekstityksiä, tallenteessa näkyy vain ensimmäinen tekstitys.

Lisätietoja istuntojen tallentamisesta Behind the Blackboard -palvelussa (vain englanniksi)

Lisätietoja tallenteista valvojille


Raportit

Ylläpitäjät, esimiehet ja valvojat voivat tarkastella istunnon läsnäoloraporttia ajoitustoiminnossa.

Lisätietoja raporteista