Istuntojen luominen ja muokkaaminen

Jos haluat luoda istunnon, valitse Istunnot-näytössä Luo istunto. Jos haluat muokata istuntoja, etsi muokattava istunto sekä valitse Istunnon asetukset ja Muokkaa asetuksia.

 • Anna istunnolle merkityksellinen nimi. Tämä auttaa opiskelijoita löytämään oikean istunnon.
 • Määritä istunnon alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika. Voit halutessasi määrittää istunnon toistuvaksi tai jättää päättymispäivän määrittämättä. Voit myös valita, voivatko opiskelijat liittyä istuntoon ennen aloitusaikaa.
 • Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa kokoukselle yksityiskohtainen kuvauksen.
 • Kopioi valvojan linkki omaa käyttöäsi varten, esimerkiksi jos haluat lisätä sen henkilökohtaiseen kalenterimerkintään. Tämän linkin käyttämiseen tarvitaan istunnon luojan tunnistetiedot.
 • Määritä kokouksen vieraskäyttö. Jos haluat poistaa vieraskäytön käytöstä, poista Vieraskäyttö -valintaruudun valinta.
 • Voit lähettää vieraslinkin opiskelijoille tai muille vieraille. Voit määrittää, liittyvätkö vieraat oletusarvoisesti osallistujina, esittäjinä vai valvojina. Vieraslinkit ovat julkisia linkkejä. Niitä voivat käyttää kaikki, joilla on linkki. Lisätietoja on istunnon suojausta käsittelevässä kohdassa.

  Istuntolinkit voivat olla pitkiä ja katketa lähetettäessä. Luo istunnolle lyhyt alias käyttämällä URL-osoitteen lyhennyspalvelua (esim. TinyURLTM).

 • Valitse, liittyvätkö vieraat osallistujina, esittäjinä vai valvojina. Etkö osaa päättää sopivaa käyttöoikeustasoa? Älä huoli. Voit määrittää käyttöoikeudet myös kokouksen aikana.
 • Kutsu käyttäjät istuntoon. Laajenna Kutsut ja valitse Lisää uusi kutsu tai Hae nykyisiä käyttäjiä. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien luominen ja hallitseminen.

Istuntoasetukset

Istuntoasetukset

Istuntoasetukset-kohdasta voit valita, mitä haluat sallia istunnollasi. Jotkut asetukset on määritettävä ennen istunnon alkamista. Muita asetuksia voit muuttaa milloin tahansa ennen istuntoa tai sen aikana.

Määritettävät asetukset ennen istuntojen alkamista

Vaikka useimpia asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa istunnon aikana, tietyt asetukset on määritettävä ennen istunnon alkamista, jos niitä halutaan käyttää.

 • Läsnäolijan oletusrooli
 • Tee keskusteluviesteistä nimettömiä
 • Ota käyttöön istuntoon soittaminen
 • Yksityisen keskustelun asetukset
 • Salli yli 250 läsnäolijan liittyä

  Jos et näe tätä suuren osallistujamäärän vaihtoehtoa, se ei välttämättä ole käytettävissä integraatiossasi. Järjestelmänvalvojasi voi määrittää sen sinulle

Asetukset, joita voi muuttaa istunnon aikana

Voit muuttaa joitakin asetuksia istunnon aikana. Jos haluat muuttaa asetuksia istunnon aikana, avaa Collaborate-paneeli, valitse Omat asetukset ja avaa Istuntoasetukset.

 • Näytä vain valvojien profiilikuvat
 • Osallistujan käyttöoikeudet

Video: Session Settings in Blackboard Collaborate with the Ultra Experience

Watch a video about session settings

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Session settings shows you session settings that must be set before a session and settings you can change during a session.

Läsnäolijan oletusrooli

Oletuksena kaikki liittyvät istuntoon osallistujina. Istunnon omistajat ja kurssin ohjaajat liittyvät valvojina. Läsnäolijan oletusrooli -valikon avulla voit muuttaa oletusta vierailijoille ja opiskelijoille. 

Et voi muuttaa oletusta istunnon aikana. Jos istunnolle ei ole päättymispäivää, voit muuttaa oletusta ennen kuin käytät istuntoa seuraavan kerran.

Varmista, että ymmärrät eri roolit ja niiden sisältämät käyttöoikeudet, ennen kuin määrität niitä oletukseksi.

Lisätietoja rooleista ja käyttöoikeuksista

Istunnon tallennusasetukset

 • Salli tallenteiden lataaminen: Jos olet istunnon omistaja, sinun ei tarvitse ottaa tätä vaihtoehtoa käyttöön voidaksesi ladata tallenteita. Istunnon omistajat, kurssin ohjaajat ja järjestelmänvalvojat voivat aina ladata tallenteita. Salli tallenteiden lataaminen -valintaruutu antaa myös muiden ladata tallenteen. Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat antaa läsnäolijoiden ja opiskelijoiden ladata tallenteita.

  Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön istunnon päätyttyä. Jos istunto on päättynyt, muuta istunnon päättymispäiväksi nykyinen tai tuleva päivämäärä ja valitse sitten Tallenna.

 • Tee keskusteluviesteistä nimettömiä: Suoran istunnon aikana lähetetyt keskusteluviestit näkyvät tallenteessa nimettöminä viesteinä. Sinun on suunniteltava tämä vaihtoehto etukäteen ja otettava se käyttöön ennen istunnon tallentamista. Kun tallennus on alkanut, et voi muuttaa asetusta. Tätä vaihtoehtoa ei voi kumota.

Näytä profiilikuvat vain valvojille

Jos haluat pitää istuntosi suojattuina ja vapaana asiattomista profiilikuvista, salli vain valvojien näyttää profiilikuvansa. Jos tämä on valittu, osallistujien profiilikuvat eivät näy missään, missä profiilikuvia tavallisesti näkyy istunnossa. Tämä koskee Läsnäolijat-luetteloa, keskustelua, pienryhmiä ja päänäkymää. Profiilikuvan tilalla näkyy osallistujien oletusarvoinen avatar.

Osallistujan käyttöoikeudet

Oletuksena kaikki osallistujan käyttöoikeudet ovat käytössä istunnoissa, joissa on alle 250 osallistujaa. Osallistujat voivat jakaa ääntä, videota, julkaista keskusteluviestejä ja piirtää valkotauluihin ja tiedostoihin. Poista valinta valintaruudusta , kun haluat ottaa oikeuden pois käytöstä.

Voit muuttaa osallistujan käyttöoikeuksia milloin tahansa ennen istuntoa tai istunnon aikana. Nämä asetukset ottavat oikeudet käyttöön tai poistavat ne käytöstä kaikille osallistujille. Et voi muuttaa vain yhden osallistujan oikeuksia. Jos haluat, että tietyillä osallistujilla on erilaiset käyttöoikeudet, muuta heidän rooliaan.

Osallistujan käyttöoikeudet eivät muuta sitä, mitä valvojat ja esittäjät voivat tehdä.

Suuremmissa istunnoissa kaikki osallistujan käyttöoikeudet ovat pois käytöstä oletuksena, eikä niitä voi muuttaa. Saat lisätietoja Asetukset webinaaritilassa -kohdasta.

Ota käyttöön istuntoon soittaminen

Valitse Salli osallistujien liittyä istuntoon puhelimen avulla, jos haluat sallia osallistujien soittavan istuntoon. Enintään 25 osallistujaa voi soittaa istuntoihin puhelimella. Jos osallistujien enimmäismäärä on saavutettu, kukaan muu ei voi soittaa.

Et voi muuttaa tätä asetusta istunnon aikana. Jos haluat sallia osallistujien soittavan, valitse tämä valintaruutu ennen istunnon alkua.

Lisätietoja Collaborate-telekokouksista

Yksityisen keskustelun asetukset

Yksityinen keskustelu osallistujien kesken on käytössä oletuksena, mutta voit rajoittaa sen käyttöä.

 • Osallistujat voivat käydä yksityisiä chat-keskusteluja vain valvojien kanssa: Kun tämä asetus on käytössä, osallistujat voivat keskustella yksityisesti vain valvojien kanssa. Jos et valitse tätä asetusta, osallistujat voivat keskustella yksityisesti kenen tahansa muun osallistujan kanssa.

 • Valvojat valvovat kaikkia yksityisiä chat-keskusteluja: Kun valitset tämän asetuksen, valvojat näkevät kaiken osallistujien välisten yksityisten keskustelujen sisällön. Yksityisen keskustelun yläreunassa näytetään tässä tapauksessa osallistujille ilmoitus siitä, että keskustelua valvotaan. Jos et valitse tätä asetusta, et näe yksityisiä keskustelukanavia.

Lisätietoja yksityisestä keskustelusta


Suurikokoiset istunnot

Istunnot tukevat oletusarvoisesti enintään 250 osallistujaa. Voit määrittää istunnon tukemaan enintään 500 osallistujaa. Valitse istunnon asetuksista Salli yli 250 läsnäolijan liittyä ennen istunnon alkua.

Jos et näe tätä suuren osallistujamäärän vaihtoehtoa, se ei välttämättä ole käytettävissä integraatiossasi. Järjestelmänvalvojasi voi määrittää sen sinulle

Tämä vaihtoehto tekee istunnosta webinaarin, joka tukee enintään 500 osallistujaa. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä webinaaritilassa. Nämä toiminnot on poistettu käytöstä:

 • Osallistujan käyttöoikeudet: Osallistujat eivät voi jakaa ääntä, videota, julkaista keskusteluviestejä tai piirtää valkotauluihin ja tiedostoihin.

  Valvojat voivat ottaa keskustelun käyttöön istunnon AIKANA. Valvojan oikeudet eivät muutu.

 • Pienryhmät: Pienryhmät eivät ole käytettävissä webinaaritilassa.

Entä jos haluan, että keskustelijat voivat käyttää keskustelutoimintoa tai ääniyhteyttä?

Jos haluat yksittäisen osallistujan voivan jakaa ääntä tai videota, julkaista chat-viestejä tai piirtää valkotauluihin ja tiedostoihin, ylennä osallistuja esittäjäksi.

Lue lisätietoja läsnäolijoiden hallinnasta


Webinaaritilan ottaminen käyttöön

Webinaaritila ei ole asiakkaidemme käytettävissä Moderator Access (Classroom) -lisenssillä. Se on käytettävissä asiakkaille Department- ja Enterprise-lisensseillä. Jos sinulla on lisenssiin tai päivitykseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Blackboard-asiakasjohtajaasi.

Vaihda istunto webinaaritilaan ja tue enintään 500 osallistujaa. Webinaari-istunnot sisältävät nämä rajoitukset, jotka auttavat hallitsemaan osallistujien määrän kasvua.

 • Webinaari-istunnot eivät voi olla yli 24 tunnin pituisia
 • Vieraille on määritettävä osallistujan rooli
 • Osallistujan käyttöoikeudet on poistettu käytöstä
 • Pienryhmät eivät ole käytettävissä

Jos haluat luoda istunnon webinaaritilassa, siirry Istuntoasetukset-kohtaan ja valitse Salli 250+ läsnäolijan liittyä. Jos et näe vaihtoehtoa Istuntoasetukset-kohdassa, lähetä käyttöönottopyyntö Behind the Blackboard -palvelussa.


Tallenteet

Valvojat voivat tallentaa istuntoja ja jakaa tallenteita. Tallenteet tallennetaan MP4-muodossa. Käyttäjät voivat suoratoistaa tai ladata tallenteita katseltavaksi. Tallenteet sisältävät äänen, videon ja istunnon aikana jaetun sisällön. Tallenteissa näkyy myös kaikki istunnon aikana kirjoitetut reaaliaikaiset tekstitykset. Jos istunnon aikana on käytettävissä useita tekstityksiä, tallenteessa näkyy vain ensimmäinen tekstitys.

Lisätietoja istuntojen tallentamisesta Behind the Blackboard -palvelussa (vain englanniksi)

Lisätietoja tallenteista valvojille


Raportit

Ylläpitäjät, esimiehet ja valvojat voivat tarkastella istunnon läsnäoloraporttia ajoitustoiminnossa.

Lisätietoja raporteista


Maksuttoman numeron käyttö

Voit tarjota opiskelijoille maksuttoman numeron, jonka avulla he voivat liittyä. Näin heille ei koidu puheluista kuluja. Maksuttomien numeroiden omistajat vastaavat kuluista.

Collaborate ei tarjoa maksuttomia numeroita. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, voit ostaa sen palveluntarjoajalta. Yksi sellainen on esimerkiksi Toll-Free Forwarding

 1. Määritä maksuton numerosi siirtämään puhelut johonkin Collaboraten puhelinnumeroista.
 2. Lähetä pyyntö korvata istunnon käyttöliittymän numero maksuttomalla numerolla Behind the Blackboard -palvelussa.