Sovellusten jakaminen

Valvojat ja esittäjät voivat jakaa työpöytänsä tai tietyn sovelluksen, kun he haluavat kertoa läsnäolijoille tietystä aiheesta. Kun he siirtyvät sovelluksessa tai työpöydällä, opiskelijat voivat seurata liikkeitä automaattisesti. 

Sovellusten jakamiseen käytetään uutta WebRTC-standardia, joka tarjoaa erittäin tarkan kuvanlaadun ja sulavan käytön.

Lisätietoja sovelluksen jakamisesta valvojille


Läsnäolijat

Istunnoissa voi oletusarvoisesti olla enintään 100–250 läsnäolijaa (käyttöoikeudesta riippuen). Istunnon läsnäolijoita ovat valvojat, esittäjät ja osallistujat.

Jos odotat enemmän läsnäolijoita istuntoosi, ota käyttöön webinaaritila.


Ääni- ja kuvayhteys

Ultra-käyttökokemukseen käytetään uutta WebRTC-standardia, joka tarjoaa erittäin tarkan kuvanlaadun ja sulavan käytön. 

Ääni- ja kuvayhteys poistetaan käytöstä hetkeksi kaikilta käyttäjiltä, kun istunto saavuttaa ensimmäisen kerran 150 läsnäolijan rajan. Istunto siirtyy erilliselle palvelimelle, jotta istunto voi kasvaa.

Lisätietoja äänestä ja videosta valvojille


Pienryhmät

Valvojat voivat jakaa opiskelijat pienryhmiin itse tai antaa Collaboraten valita ryhmät satunnaisesti. Valvojat voivat myös sallia läsnäolijoiden ryhmästä toiseen siirtymisen tai osallistua itse pienryhmiin yhteistyön edistämiseksi.

Valvojat voivat jakaa tiedostoja yhden tai useamman pienryhmän kanssa. Kun jaat tiedoston pienryhmän kanssa, tiedoston ensimmäinen dia näkyy pienryhmässä.

Pienryhmät voi poistaa käytöstä. Lähetä pyyntö pienryhmien poistamiseksi käytöstä Behind the Blackboard -palveluun (vain englanniksi).

Lisätietoja pienryhmistä valvojille


Tekstitystiedostot

Voit ladata Video Text Tracks (VTT)- ja SubRip Subtitle (SRT) -tekstitystiedostoja, joilla voit lisätä tekstityksen tallenteisiin ja korvata tallenteiden tekstityksiä.

Jos käytät istunnossasi live-tekstitystä, tallenne sisältää jo tekstitykset.

Lisätietoja tekstitysten lisäämisestä


Keskustelu

Käyttäjät voivat keskustella istunnon aikana. Valvojat voivat poistaa keskustelut käytöstä istunnoissaan. Collaboraten Ultra-käyttöliittymän emoji-paketti tukee entistä useampia emoji-symboleja ja Unicode8-merkkejä.

Valvojat voivat suodattaa kiroilun keskusteluviesteissä ennen istunnon alkua. Kiroilusuodatin on oletusarvoisesti pois käytöstä.

Sopimattomat hymiöt poistetaan hymiön valintatyökalusta.

Vain Kaikki -kanava sisältyy istuntotallenteisiin. Yksityisviestejä ja pienryhmien keskusteluviestejä ei tallenneta. Collaboraten keskusteluhistoriassa näkyy kerrallaan 50 viestiä.

Lisätietoja keskustelusta valvojille


Tiedostojen jakaminen

Voit ladata istuntoihin GIF-, JPEG- ja PNG-kuvia, PDF-tiedostoja tai PowerPoint-esityksiä, joiden koko on enintään 60 megatavua. Valvojat voivat ladata mihin tahansa istuntoon useita esityksiä, kunhan tiedostojen yhteiskoko on enintään 125 Mt.

Näytönlukijan käyttäjät voivat käyttää istunnon aikana jaettujen PowerPoint- ja PDF-tiedostojen tekstiä. Se helpottaa seuraamista diojen vaihtuessa. Valvojien ja esittäjien on valittava Jaa tiedostoja -komento ja ladattava tiedostot Collaborateen, jotta näytönlukijat voivat käyttää tekstiä.

Istunnon luomisen jälkeen valvojat voivat avata sen milloin tahansa ja ladata jaettavia tiedostoja. Tiedostot pysyvät istunnossa, kunnes valvoja poistaa ne.

Lisätietoja tiedostojen jakamisesta valvojille


Tuetut tiedostotyypit

Valvojat ja esittäjät voivat ladata jaettavaksi seuraavia tiedostoja:

 • Kuvat: GIF, JPEG ja PNG
 • Esitykset ja asiakirjat: enintään 60 megatavun kokoiset PDF-, PPT- tai PPTX-tiedostot.

Valvojat voivat ladata useita esityksiä, mutta suurin sallittu koko yhteensä on enintään 125 Mt missä tahansa yksittäisessä istunnossa.

Kaikki osallistujat voivat ladata PNG-, JPEG- ja JPG-tiedostoja profiilikuviksi.

Collaboraten kuvanopeus


Kuvanopeus

 • Sovellusten jakaminen Kuvanopeus sovelluksia jaettaessa riippuu sekä esittäjän että vastaanottajan kaistanleveydestä. Luotettavassa laajakaistaverkossa still-sisällön kuvanopeus voi olla noin 25–30 kuvaa sekunnissa. Jos kyseessä on videosisältö, kuvanopeus riippuu myös videokuvan koosta ja videon sisällöstä. Kuvanopeus voi pienentyä merkittävästi suurissa ja paljon käytetyissä videoissa myös luotettavassa verkossa.
 • Kuvayhteys: Kuvayhteyden kuvanopeus voi olla enintään 40 kuvaa sekunnissa. Kuvayhteyden kuvanopeus riippuu kuitenkin käyttäjän kaistanleveydestä ja kamerarajoituksista. Luotettavassa verkossa 30 kuvaa sekunnissa on realistinen kuvanopeus.

Reaaliaikainen tekstitys

Valvojien on tehtävä läsnäolijoista tekstittäjiä. Tekstittäjät kirjoittavat, mitä istunnon aikana sanotaan. Muut läsnäolijat näkevät kirjoitetun tekstin reaaliaikaisesti. Monta tekstittäjää voi tekstittää eri kielille samanaikaisesti.

Tekstitykset sisältyvät istuntojen tallenteisiin.

Lisätietoja reaaliaikaisesta tekstityksestä


Siirtyminen

Siirtyminen Collaboratessa ja Ultra-käyttöliittymässä on yksinkertaista ja intuitiivista. Kaikki toiminnot ovat intuitiivisesti käyttäjän käytettävissä juuri oikealla hetkellä. Käyttöliittymä mukautuu dynaamisesti istunnon aikana tapahtuvaan toimintaan ja kohdistuu kulloiseenkin puhujaan tai parhaillaan jaettuun sisältöön.

Lisätietoja Collaboraten käyttöliittymästä

Lisätietoja näppäimistön siirtymistoiminnoista


Äänestykset

Valvojat voivat järjestää läsnäolijoille äänestyksen milloin tahansa. Käytettävissä on viisi äänestystyyppiä: Kyllä tai ei ja monivalinta (1-2, 1-3, 1-4, 1-5).

Lisätietoja äänestyksestä valvojille


Profiilit

Käyttäjillä on yksinkertainen profiili, jossa näkyy käyttäjän nimi. Profiiliin voi ladata profiilikuvan.

Lisätietoja profiileista


Tallenteet

Tallenteet sisältävät äänen, videon ja istunnon aikana jaetun sisällön. Tallenteissa näkyy myös kaikki istunnon aikana kirjoitetut reaaliaikaiset tekstitykset. Jos istunnon aikana on käytettävissä useita tekstityksiä, tallenteessa näkyy vain ensimmäinen tekstitys. Tallenteisiin sisällytetään mukaan myös Kaikki -kanavan keskusteluviestit.

Lisätietoja tallenteista


Raportit

Collaboraten Ultra Experience -käyttöliittymä sisältää useita hyödyllisiä raportteja.

 • Istunnon läsnäoloraportti: Tämä raportti sisältää yleiskatsauksen istunnon läsnäolijoista (läsnäolojen seurantaa varten) sekä tiedon siitä, milloin kukin läsnäolija liittyi istuntoon, milloin kukin läsnäolija poistui istunnosta ja kuinka pitkään kukin läsnäolija oli mukana istunnossa.
 • Arvoraportti: Tästä raportista saat tarkan yleiskatsauksen Collaborate Ultra Experience -käytöstäsi. Tiedoista näet palvelun käyttötietoja, joiden perusteella voit tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä palvelun käyttöön liittyen.
 • Tallenneraportti: Tämän raportin avulla ylläpitäjät saavat tietoja oppilaitoksensa tallenteista. Tiedot sisältävät tallenteiden nimet, linkit tallenteisiin, tallenteiden luomispäivämäärät ja -kellonajat sekä tallenteiden kestot.
 • Läsnäolijaraportti: Tämä raportti tarjoaa ylläpitäjille yleiskatsauksen kaikista istunnoista ja istuntojen läsnäolotiedot (laajemmin kuin nykyiset istunnon läsnäoloraportit). Raportti saattaa sisältää tiedon siitä, milloin istunto avattiin ja suljettiin, sekä istunnon kaikkien läsnäolijoiden liittymisajan ja poistumisajan.

Lisätietoja raporteista

Collaborate-istunnon toimettomuus


Istunnon käyttämättömyys

Jos yksikään läsnäolijoista ei ole aktiivinen 30 minuutin kuluttua, istunto päättyy ja läsnäolijat poistetaan. Näin estetään pitkät hiljaisuuden ja käyttämättömyyden jaksot tallenteiden lopussa.

Istunto katsotaan aktiiviseksi seuraavissa tilanteissa:

 • Osallistuja puhuu mikrofoniinsa.
 • Keskusteluviestejä lähetetään.
 • Käyttäjät liittyvät istuntoon tai poistuvat istunnosta.
 • Äänestys
 • Valkotaulua muokataan tai dioja päivitetään.
 • Joku viittaa.
 • Sisältöä käsitellään (ladataan, muunnetaan, poistetaan jne).
 • Pienryhmissä on toimintaa.
 • Ajastin

Ei-aktiivisten istuntojen valvojat näkevät ja kuulevat muistutuksen siitä, että istunto on avoinna ja sulkeutuu minuutin kuluttua. Äänihälytys kuulostaa kuin ponnahdukselta tai jouselta.

Jos isännöit pitkää kokousta, joka vaatii taukoja, pidä istunto aktiivisena ajastimella.


Ajastin

Valvojat voivat määrittää ajastimen kaikille istunnon osallistujille tai määrittää sen näkyviin vain muille valvojille. Avaa Collaborate -paneeli, valitse Jaa sisältöä ja käynnistä ajastin.

Lisätietoja ajastimesta valvojille


valkotaulu

Käyttäjät voivat käyttää yksinkertaista valkotaulua, joka sisältää yksinkertaisia merkintä- ja kirjoitustyökaluja muokkausten tekemistä varten.

Lisätietoja valkotaulujen käyttämisestä valvojille