Istuntoroolit

Collaborate-istunnon roolit

Ultra Experience -käyttöliittymässä läsnäolijat voivat olla valvojia, esittäjiä, osallistujia ja tekstittäjiä.

Haluatko tietää, kuka kukin on? Voit tarkistaa sen avaamalla Läsnäolijat-paneelin.


Valvoja

Valvojat voivat hallita kaikkia jaettua sisältöä. He voivat myös tehdä kenestä tahansa läsnäolijasta esittäjän tai valvojan. Valvojat näkevät viittausilmoitukset ja voivat myös laskea käsiä. He voivat poistaa läsnäolijoita istunnosta, mutta eivät voi poistaa muita valvojia. Valvojat voivat määrittää istuntoasetukset ja päättää esimerkiksi, mitä osallistujat voivat tai eivät voi tehdä. Valvojat saavat istuntotallenteiden linkit sisältäviä sähköposteja.

Lisätietoja valvojan roolista


Esittäjä

Esittäjän rooli on tarkoitettu opiskelijoille, jotta he voivat esittää ilman täysiä valvojan oikeuksia. Esittäjät voivat ladata, muokata ja jakaa sisältöä sekä lopettaa sisällön jakamisen. Lisäksi esittäjät näkevät viittausilmoitukset ja voivat myös laskea käsiä.

Lisätietoja esittämisestä


Osallistuja

Osallistujat voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmoituksia, jotka lähetetään, kun osallistuja liittyy istuntoon tai poistuu istunnosta tai kun joku on julkaissut viestin keskusteluun. Valvojat päättävät, voivatko osallistujat jakaa äänet ja kuvayhteyden, keskustella ja piirtää valkotaululle tai jakaa tiedostoja.

Lisätietoja osallistujan roolista


Tekstittäjä

Tekstittäjän rooli takaa esteettömän oppimisen kuuroille tai heikkokuuloisille opiskelijoille sekä niille, joiden äidinkieli on eri kuin valvojan käyttämä kieli. Valvoja voi määrittää tämän roolin läsnäolijalle. Tekstittäjät näkevät alueen, johon voi kirjoittaa, mitä istunnossa puhutaan. Muut osallistujat näkevät tekstittäjän kirjoittaman tekstin reaaliaikaisesti. Monta tekstittäjää voi tekstittää eri kielille samanaikaisesti.

Lisätietoja tekstittäjän roolistaCollaborate-käyttäjätilit

Käyttäjätilit

Blackboard tarjoaa sinulle ylläpitäjien tilejä ja esimiehen tilin, kun kaikki on määritetty. Esimiestilejä on vain yksi. Et voi luoda niitä lisää. Esimiestilillä on suurimmat oikeudet. Sillä voi luoda ylläpitäjien ja ohjaajien tilejä.

  • Esimiehet: Voi tarkastella oppilaitoksen ja istunnon raportteja. Esimiehet voivat luoda ylläpitäjiä ja ohjaajia.
  • Ylläpitäjät: Esimiehet voivat tarkastella yksittäisten istuntojen läsnäoloraportteja. Ylläpitäjät voivat luoda ohjaajia, luoda uusia istuntoja ja kutsua ihmisiä niihin.
  • Ohjaajat: Voi tarkastella yksittäistenistuntojen läsnäoloraportteja. Ohjaajat voivat luoda istuntoja ja kutsua ihmisiä niihin.

Ylläpitäjien tilejä voi olla useita. Voit esimerkiksi luoda kullekin osastolle oman ylläpitäjätilin käyttäjien ja istuntojen hallintaa varten. Vain esimiehet voivat hallita ylläpitäjätilejä.

Ohjaajatilien hallintaan vaaditaan ylläpitäjä. Jos olet esimies, määritä olemassa oleva ylläpitäjä kaikille luomillesi ohjaajatileille. Jos olet ylläpitäjä, sinut määritetään automaattisesti kaikkien luomiesi ohjaajatilien ylläpitäjäksi.

Jos luot uuden käyttäjätilin, sinun täytyy toimittaa käyttäjälle tilin kirjautumistiedot. Collaborate ei tee tätä puolestasi.