Istuntoroolit

Collaborate-istunnon roolit

Läsnäolijat voivat olla istunnon valvojia, esittäjiä, osallistujia ja tekstittäjiä.

Haluatko tietää, kuka kukin on? Ota selvää avaamalla Läsnäolijat-luettelo.

Istunnossa näkyvät neljä kuvayhteyskorttia ja läsnäolijat läsnäolijaluettelossa. Läsnäolijat on jaettu valvojiin, esittäjiin ja osallistujiin.

Valvoja

valvojat voivat hallita kaikkia jaettua sisältöä. He voivat myös tehdä kenestä tahansa läsnäolijasta esittäjän tai valvojan. Valvojat näkevät viittausilmoitukset ja voivat myös laskea käsiä. He voivat poistaa läsnäolijoita istunnosta, mutta eivät voi poistaa muita valvojia. Valvojat voivat määrittää istuntoasetukset ja päättää esimerkiksi, mitä osallistujat voivat tai eivät voi tehdä.Valvojat saavat istuntotallenteiden linkit sisältäviä sähköposteja.

Valvojan kuvayhteydessä näytetään Valvoja-merkintä. Valvojalla on myös MOD-tunniste, kun kirjoitat läsnäolijan nimen mainitaksesi hänet keskustelussa. 

Lisätietoja valvojan roolista

Valvojien kuvayhteyskortit on merkitty valvojamerkinnällä. Valvojalla on myös MOD-tunniste, kun kirjoitat läsnäolijan nimen mainitaksesi hänet keskustelussa.

Esittäjä

esittäjän rooli on tarkoitettu opiskelijoille, jotta he voivat esittää ilman täysiä valvojan oikeuksia. Esittäjät voivat ladata, muokata ja jakaa sisältöä sekä lopettaa sisällön jakamisen. Lisäksi esittäjät näkevät viittausilmoitukset ja voivat myös laskea käsiä.

Esittäjän kuvayhteydessä näytetään esittäjän merkintä.

Lisätietoja esittämisestä

Esittäjän kuvayhteyskorteissa on esittäjätunniste.

Osallistuja

Osallistujat voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmoituksia, jotka lähetetään, kun osallistuja liittyy istuntoon tai poistuu istunnosta tai kun joku on julkaissut viestin keskusteluun. Valvojat päättävät, voivatko osallistujat jakaa äänet ja kuvayhteyden, keskustella ja piirtää valkotaululle tai jakaa tiedostoja.

Lisätietoja osallistujan roolista

Osallistujien kuvayhteyskorteissa ei ole roolitunnistetta.

Tekstittäjä

Tekstittäjän rooli takaa esteettömän oppimiskokemuksen kuuroille tai heikkokuuloisille opiskelijoille sekä niille, joiden äidinkieli on eri kuin valvojan käyttämä kieli. Valvoja voi määrittää tämän roolin läsnäolijalle. Tekstittäjät näkevät alueen, johon voi kirjoittaa, mitä istunnossa puhutaan. Muut osallistujat näkevät tekstittäjän kirjoittaman tekstin reaaliaikaisesti. Monta tekstittäjää voi tekstittää eri kielille samanaikaisesti.

Tekstittäjän nimen vieressä näytetään CC-tunniste Läsnäolijat-luettelossa.

Lisätietoja tekstittäjän roolista

Tekstityksiä kirjoittavilla läsnäolijoilla ei ole tunnistetta kuvayhteyskorteissaan. Tekstittäjän vieressä on CC-tunniste läsnäolijaluettelossa.

Collaborate-käyttäjätilit

Käyttäjätilit

Blackboard tarjoaa sinulle ylläpitäjien tilejä ja hallinnoijatilejä, kun kaikki on määritetty. Hallinnoijatilejä on vain yksi. Et voi luoda niitä lisää. Hallinnoijatilillä on suurimmat oikeudet. Sillä voi luoda ylläpitäjien ja ohjaajien tilejä.

  • Hallinnoijat: Voi tarkastella oppilaitoksen ja istunnon raportteja. Hallinnoijat voivat luoda ylläpitäjiä ja ohjaajia. Hallinnoijat eivät voi luoda tai hallita omia tallenteitaan. Hallinnoijat näkevät vain istunnot ja istuntotallenteet, joihin ylläpitäjä tai ohjaaja on heidät kutsunut.
  • Ylläpitäjät: Hallinnoijat voivat tarkastella yksittäisten istuntojen läsnäoloraportteja. Ylläpitäjät voivat luoda ohjaajia, luoda uusia istuntoja ja kutsua ihmisiä niihin.
  • Ohjaajat: Voi tarkastella yksittäistenistuntojen läsnäoloraportteja. Ohjaajat voivat luoda istuntoja ja kutsua osallistumaan ihmisiä niihin. Ohjaajat voivat luoda ja hallita omia istuntojaan sekä istuntotallenteita ja tarkastella istuntoja sekä istuntotallenteita, joihin ylläpitäjä tai toinen ohjaaja on heidät kutsunut.

Ylläpitäjien tilejä voi olla useita. Voit esimerkiksi luoda kullekin osastolle oman ylläpitäjätilin käyttäjien ja istuntojen hallintaa varten. Vain hallinnoijat voivat hallita ylläpitäjätilejä.

Ohjaajatilien hallintaan vaaditaan ylläpitäjä. Jos olet hallinnoija, määritä olemassa oleva ylläpitäjä kaikille luomillesi ohjaajatileille. Jos olet ylläpitäjä, sinut määritetään automaattisesti kaikkien luomiesi ohjaajatilien ylläpitäjäksi.

Jos luot uuden käyttäjätilin, sinun täytyy toimittaa käyttäjälle tilin kirjautumistiedot. Collaborate ei tee tätä puolestasi.