Miten voin määrittää kurssin lisäasetuksia?

Kun ylläpitäjä lisää uutta kurssia, hän voi määrittää sen lisäasetukset, esimerkiksi kurssin tiedostokokorajoitukset, kurssin teeman tai kurssin muodon. Voit myös määrittää kurssin tavoitteet raportteja varten, ottaa käyttöön suoritusten seurannan ja määrittää, ketkä voivat käyttää kurssia.

Nämä asetukset löytyvät myös kurssin ylläpitotoiminnoista, jotka saattavat olla myös ohjaajien käytettävissä.

Jos et ole vielä Muokkaa kurssin asetuksia -sivulla, toimi seuraavasti:

 1. Avaa kurssin sivu.
 2. Valitse Ylläpito-lohkosta Kurssin ylläpito ja valitse sitten Muokkaa asetuksia.

Kurssiasetusten muokkaaminen

 1. Päivitä kurssin yleiset tiedot:
  • Määritä Kurssin nimi -ruutuun kurssin nimi, jota sivustossa näytetään.
  • Määritä Kurssin lyhenne -ruutuun kurssin lyhenne, jota käytetään sivuston siirtymistoiminnoissa.
  • Päivitä tarvittaessa kurssikategoria. Kategoria voi liittyä kurssin aiheeseen (esimerkiksi Luonnontieteet).
  • Määritä, onko kurssi näkyvissä sivuston kurssiluettelossa.
  • Määritä Kurssin aloituspäivämäärä -ruudussa kurssin ensimmäinen viikko.

   Tämä päivämäärä on kurssin aktiviteettien lokitiedostojen ensimmäinen päivämäärä.

  • Jos yleensä lataat kursseja järjestelmään, määritä ulkoisen työkalun kurssin tunnistenumero.
 2. Päivitä tarvittaessa kuvaus.
  • Anna tarpeeksi kattava kurssin kuvaus.
  • Määritä kurssin kuva Kurssikuvaukseen liittyvät tiedostot -ruudussa.

   Valitsemasi kuva näytetään kurssin kuvauksessa oppilaitoksen kurssiluettelossa.

 3. Jos haluat määrittää uudelle kurssille jotain koulutusvaatimuksia, määritä ne Tavoitteet-alueella:

  Kun kurssiin liittyy tavoitekokoelma, tavoitteita voidaan yhdistää sisältöön ja sisällyttää tavoiteraportteihin.

  • Napsauta Valitse tavoitekokoelmia.
  • Valitse oppilaitokseksi vakiokategoria Valitse tavoitekokoelma -luettelosta.
  • Valitse tavoitteen aine Kaikki aineet -luettelosta.
  • Valitse opiskelijoiden koulutustaso Kaikki koulutustasot -luettelosta.
  • Valitse OK.
 4. Päivitä kurssimuoto:
  • Valitse kurssisivun muoto.

   Tämän asetuksen täytyy olla kelvollinen kurssimuotolisäosan nimi, esimerkiksi Viikot, Kansionäkymämuoto, Yhden toiminnan muoto tai Aiheet. Lue lisätietoja kurssimuotojen kohdasta.

  • Valitse kurssille sisällytettävien osioiden määrä.

   Tämä arvo on pakollinen joissain kurssimuodoissa. Jos käytät esimerkiksi Viikot-muotoa, valitse viikkojen määrä.

  • Valitse, miten piilotetut osiot näytetään opiskelijoille. Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat:

   Piilotetut osiot näytetään tiivistetyssä muodossa: Tämä näyttää osion opiskelijoille harmaana (jolloin he eivät voi käyttää sitä). Tästä asetuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, jos haluat näyttää vapaaviikot opiskelijoille siten, että ne eivät ole käytettävissä, tai jos haluat piilottaa tietyn sisällön (esimerkiksi tentit) siten, että opiskelijat kuitenkin tietävät niiden sisältyvän kurssille.

   Piilotetut osiot ovat kokonaan näkymättömissä: Tämä asetus piilottaa osion kokonaan. Opiskelijat eivät edes tiedä, että osio tai aktiviteetti on olemassa kurssilla.

  • Määritä kurssin asettelu: näytetäänkö koko kurssi yhdellä sivulla vai jaetaanko se useille verkkosivuille.
 5. Päivitä kurssin ulkoasu:
  • Valitse haluamasi teema kurssille Pakota teema -luettelosta.

   Luettelo sisältää oppilaitoksesi käytettävissä olevat teemat.

  • Blackboard suosittelee, että jätät Pakota kielivalinta -asetukseksi Älä pakota. Jos kurssille pakotetaan jokin tietty kieli, opiskelijat eivät näe kurssia valitsemallaan kielellä.
  • Jos haluat määrittää näytettävien uutisaiheiden määrän, valitse haluamasi määrä Näytä uutisaiheet: -luettelossa. Jos määrität arvoksi nolla, uutisaiheita ei näytetä ollenkaan.
  • Määritä, näytetäänkö arviointikirja opiskelijoille kurssilla.
  • Määritä, näytetäänkö aktiviteettiraportit kurssilla.
 6. Määritä tiedostojen suurin lähetyskoko Tiedostojen kokoraja -alueella.

  Tällä asetuksella voit määrittää, kuinka suuria tiedostoja kurssille voi ladata.

 7. Määritä, onko suoritusten seurantatoiminto käytössä kurssilla.
 8. Määritä kurssin vierailijakäyttö:
  • Määritä, sallitaanko kurssin käyttö vierailijana.
  • Määritä salasana, joka vierailijoiden täytyy antaa kurssia käyttääkseen. Näin voit rajoittaa sitä, ketkä vierailijat voivat käyttää kurssia.

   Jos haluat nähdä salasanan, valitse Näytä.

 9. Päivitä Ryhmät-osiossa kurssien ryhmien asetukset:
  • Ryhmien käyttö -luettelossa voit määrittää, sallitaanko aliryhmien luominen kurssilla.

   Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat: Ei ryhmiä, Erilliset ryhmät (jäsenet näkevät vain omat ryhmänsä) ja Näkyvät ryhmät (jokainen jäsen näkee muut ryhmät, mutta voi työskennellä vain omassa ryhmässään).

  • Määritä pakotettu ryhmien käyttö (onko se pakollista vai ei).

   Jos määrität pakotetun ryhmien käytön, kaikki kurssin ryhmien aktiviteetit määritetään samalla Ryhmien käyttö -asetuksella.

 10. Määritä Roolien uudelleennimeäminen -alueella kurssin käyttäjäroolien nimet.

  Opettaja-roolin nimeksi voidaan vaihtaa oppilaitoksesi tarpeiden mukaisesti esimerkiksi Ohjaaja tai Professori.

 11. Kun olet valmis, valitse Tallenna muutokset.