Kurssin suorituksen seuranta mahdollistaa kurssin merkitsemisen suoritetuksi järjestelmässä yhden tai useamman ehdon perusteella. Suoritusten seuranta voi perustua johonkin seuraavista:

 • suoritustaso muissa kursseissa
 • opiskelija merkitsee kurssin suoritetuksi
 • opettaja merkitsee opiskelijan kurssin suoritetuksi
 • opiskelija suorittaa kurssin yhden tai useamman aktiviteetin
 • tietty päivämäärä
 • tietty määrä päiviä sen jälkeen, kun opiskelija on ilmoittautunut kurssille
 • opiskelija saavuttaa kurssilla lopullisen arvosanan, joka on tietyn rajan yläpuolella
 • opiskelija peruu kurssille ilmoittautumisen.

Kurssin suorituksen käyttöönotto

Valitse Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Kyllä.

Ylläpitäjien on otettava suoritusten seuranta käyttöön, ennen kuin opettajat voivat käyttää sitä.

Kurssin suoritusehdot

 • Suoritustaso muissa kursseissa määrittää, voidaanko tätä kurssia pitää suoritettuna sen perusteella, että opiskelija on suorittanut tämän kurssin esitietovaatimuksena olevat muut kurssit.

  Muiden kurssien suoritus on vain suositus, eikä se estä opiskelijoita osallistumasta kurssille siksi, että he eivät vielä ole suorittaneet esitietovaatimuksina olevia kursseja.

 • Osallistujan itse merkitsemä suoritus sallii opiskelijan itse merkitä kurssin suoritetuksi, kun hän on suorittanut kaiken opintomateriaalin.
 • Kurssin Suoritusmerkinnän antanut -suoritustapa edellyttää, että käyttäjät, joilla on määritetyt roolit, voivat manuaalisesti merkitä opiskelijan kurssin suoritetuksi. Tätä käytetään useimmiten, kun opettajan tai valvojan on tarkistettava, että opiskelijan osallistuminen täyttää kaikki määritetyt ehdot.
 • Aktiviteettien suoritus mahdollistaa, että kurssin suoritus perustuu opiskelijan kurssilla suorittamiin aktiviteetteihin. Tätä kurssin suoritustapaa käytetään yleensä silloin, kun opettaja edellyttää opiskelijan suorittavan tietyt aktiviteetit kurssin suorittamiseksi. Tällaisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi lukukauden puolivälin tentit ja lopputentit sekä määritettyjen tehtävien lähettäminen. Kaikki aktiviteetit, joiden nimen vieressä on valintamerkki, sisällytetään Kurssin suoritus -näyttöön.
 • Päivämäärä-ehdon avulla voit automaattisesti merkitä kurssin suoritetuksi tiettynä päivämääränä. Kun käytät tätä yhdessä muiden ehtojen kanssa, voit varmistaa, että käyttäjä odottaa tiettyyn päivämäärään asti, ennen kuin hän voi suorittaa kurssin.
 • Kurssialueelle liittymisajan kesto mahdollistaa kurssin merkitsemisen suoritetuksi tietyn määrän päiviä sen jälkeen, kun opiskelija ilmoittautui kurssille. Tämä sopii kursseille, joissa opiskelijan on oltava tietty vähimmäisaika kurssilla ennen sen suorittamista. Kun käytät tätä yhdessä muiden ehtojen kanssa, voit varmistaa, että käyttäjä odottaa tietyn ajan, ennen kuin hän voi suorittaa kurssin.
 • Kurssin arvosana -vaihtoehto mahdollistaa kurssin merkitsemisen automaattisesti suoritetuksi, kun opiskelija on saavuttanut tietyn kokonaisarvosanan kurssista. Tämä toimii vain kurssin kokonaisarvosanan yhteydessä.
 • Ilmoittautumisen peruminen -vaihtoehdon avulla voidaan merkitä opiskelijan kurssi suoritetuksi, kun hän peruu ilmoittautumisen kurssille. Tätä käytetään muiden ehtojen kanssa täyttämään kurssin suoritusehdot kurssin tai lukukauden lopussa.

Kun aktiviteetti tai kurssi on merkitty valmiiksi, suoritusasetuksia ei voi enää muokata. Emme missään tapauksessa suosittele suoritustoimintojen antamista opiskelijoiden käyttöön.


Kurssin suoritusasetusten muokkaaminen

Voit muuttaa kurssin suoritusten seurannan asetuksia vain ennen kuin suoritusten seurantaa ei ole vielä aloitettu yhdellekään opiskelijalle. Suoritusten seuranta aloitetaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

 • Suoritusten seurannan asetukset on tallennettu vähintään yhden ehtoryhmän osalta.
 • Käyttäjä on ilmoittautunut kurssille, ja käyttäjän rooli on määritetty edistymisen seurannan asetuksiin.
 • Moodle-ylläpidon cron-työ on suoritettu.

Jos nämä ehdot täyttyvät, voit muokata suoritusasetuksia vain poistamalla kurssin suoritusten seurannan asetussivun lukituksen sekä kaikkien kurssille ilmoittautuneiden käyttäjien suoritusten seurannan tiedot. Emme missään tapauksessa suosittele suoritustietojen antamista opiskelijoiden käyttöön.

On suositeltavaa, että kurssi määritetään täysin valmiiksi (kaikki aktiviteetit ja aktiviteettien seuranta), ennen kuin otat kurssin suorituksen seurannan käyttöön. Myös kurssin suorituksen seurannan tulisi olla täysin määritetty ennen kuin opiskelijoita lisätään kurssille, jotta suoritustietoja ei olisi tarvetta poistaa.


Kurssin suorituksen käyttöönotto

Valitse Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Kyllä.

Ylläpitäjien on otettava suoritusten seuranta käyttöön, ennen kuin opettajat voivat käyttää sitä.

Kurssin suoritusehdot

 • Suoritustaso muissa kursseissa määrittää, voidaanko tätä kurssia pitää suoritettuna sen perusteella, että opiskelija on suorittanut tämän kurssin esitietovaatimuksena olevat muut kurssit.

  Muiden kurssien suoritus on vain suositus, eikä se estä opiskelijoita osallistumasta kurssille siksi, että he eivät vielä ole suorittaneet esitietovaatimuksina olevia kursseja.

 • Osallistujan itse merkitsemä suoritus sallii opiskelijan itse merkitä kurssin suoritetuksi, kun hän on suorittanut kaiken opintomateriaalin.
 • Kurssin Suoritusmerkinnän antanut -suoritustapa edellyttää, että käyttäjät, joilla on määritetyt roolit, voivat manuaalisesti merkitä opiskelijan kurssin suoritetuksi. Tätä käytetään useimmiten, kun opettajan tai valvojan on tarkistettava, että opiskelijan osallistuminen täyttää kaikki määritetyt ehdot.
 • Aktiviteettien suoritus mahdollistaa, että kurssin suoritus perustuu opiskelijan kurssilla suorittamiin aktiviteetteihin. Tätä kurssin suoritustapaa käytetään yleensä silloin, kun opettaja edellyttää opiskelijan suorittavan tietyt aktiviteetit kurssin suorittamiseksi. Tällaisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi lukukauden puolivälin tentit ja lopputentit sekä määritettyjen tehtävien lähettäminen. Kaikki aktiviteetit, joiden nimen vieressä on valintamerkki, sisällytetään Kurssin suoritus -näyttöön.
 • Päivämäärä-ehdon avulla voit automaattisesti merkitä kurssin suoritetuksi tiettynä päivämääränä. Kun käytät tätä yhdessä muiden ehtojen kanssa, voit varmistaa, että käyttäjä odottaa tiettyyn päivämäärään asti, ennen kuin hän voi suorittaa kurssin.
 • Kurssialueelle liittymisajan kesto mahdollistaa kurssin merkitsemisen suoritetuksi tietyn määrän päiviä sen jälkeen, kun opiskelija ilmoittautui kurssille. Tämä sopii kursseille, joissa opiskelijan on oltava tietty vähimmäisaika kurssilla ennen sen suorittamista. Kun käytät tätä yhdessä muiden ehtojen kanssa, voit varmistaa, että käyttäjä odottaa tietyn ajan, ennen kuin hän voi suorittaa kurssin.
 • Kurssin arvosana -vaihtoehto mahdollistaa kurssin merkitsemisen automaattisesti suoritetuksi, kun opiskelija on saavuttanut tietyn kokonaisarvosanan kurssista. Tämä toimii vain kurssin kokonaisarvosanan yhteydessä.
 • Ilmoittautumisen peruminen -vaihtoehdon avulla voidaan merkitä opiskelijan kurssi suoritetuksi, kun hän peruu ilmoittautumisen kurssille. Tätä käytetään muiden ehtojen kanssa täyttämään kurssin suoritusehdot kurssin tai lukukauden lopussa.

Kun aktiviteetti tai kurssi on merkitty valmiiksi, suoritusasetuksia ei voi enää muokata. Emme missään tapauksessa suosittele suoritustoimintojen antamista opiskelijoiden käyttöön.


Kurssin suoritusasetusten muokkaaminen

Voit muuttaa kurssin suoritusten seurannan asetuksia vain ennen kuin suoritusten seurantaa ei ole vielä aloitettu yhdellekään opiskelijalle. Suoritusten seuranta aloitetaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

 • Suoritusten seurannan asetukset on tallennettu vähintään yhden ehtoryhmän osalta.
 • Käyttäjä on ilmoittautunut kurssille, ja käyttäjän rooli on määritetty edistymisen seurannan asetuksiin.
 • Moodle-ylläpidon cron-työ on suoritettu.

Jos nämä ehdot täyttyvät, voit muokata suoritusasetuksia vain poistamalla kurssin suoritusten seurannan asetussivun lukituksen sekä kaikkien kurssille ilmoittautuneiden käyttäjien suoritusten seurannan tiedot. Emme missään tapauksessa suosittele suoritustietojen antamista opiskelijoiden käyttöön.

On suositeltavaa, että kurssi määritetään täysin valmiiksi (kaikki aktiviteetit ja aktiviteettien seuranta), ennen kuin otat kurssin suorituksen seurannan käyttöön. Myös kurssin suorituksen seurannan tulisi olla täysin määritetty ennen kuin opiskelijoita lisätään kurssille, jotta suoritustietoja ei olisi tarvetta poistaa.