Raportti näyttää tietoja ylläpitäjän määrittämästä Tiedonkeruu-lohkosta. Ohjaajalla on käytössään seuraavat raportit.

 • Kurssiraportit: Tarkastele opiskelijoiden osallistumista kurssin aktiviteetteihin.
 • Korrelaatioraportit: Vertaa kurssin arvosanoja aktiviteetteihin osallistumiseen.
 • Poikkeusraportit: Tunnista opiskelijat, jotka eivät osallistu kurssin aktiviteetteihin ja jotka saattavat tarvita tukea.
 • LearnerView-raportit: Tarkastele tiettyjä opiskelijoita ja heidän edistymistään kurssilla.
 • Vertailuraportit: Vertaa opiskelijoiden aktiivisuutta, arvosanoja, suorituksia ja opettajia. Opinto-ohjelman ylläpitäjät voivat sivustotasolla verrata kurssien ja opettajien tietoja.

Ylläpitäjien ja opiskelijoiden käytössä ovat myös vastaavasti ylläpito- ja opiskelijaraportit. Ylläpitoraporteissa näkyvät kurssien ja opinto-ohjelmien koostetiedot sivuston ylläpitäjille ja osastojen johtajille. Opiskelijaraporteista opiskelijat näkevät oman osallistumisensa kurssin aktiviteetteihin.

Piilotetuista tehtävistä ei kerätä tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun muutat tehtävän piilotetusta näkyväksi, kyseisen tehtävän raporttitietoja ei näytetä, ennen kuin tiedonkeruutoiminto on suoritettu. Näkyväksi muutettujen tehtävien raporttitiedot saattavat olla käytettävissä vasta usean tunnin kuluttua. Huomaa myös, että raporttien tiedot ovat noin kaksi tuntia vanhoja riippuen määritetystä päivitysvälistä.


Miten raportit voi avata?

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Kurssin koontinäyttö > Open-raportit. 

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Kurssin ylläpito > Koontinäyttö.

Raportit-sivulla voit valita haluamasi raportin napsauttamalla sen otsikkoa.


Kurssiraportit

Kurssiraporteissa on yksinkertainen näkymä opiskelijoiden osallistumisesta kurssin aktiviteetteihin. Useimpia kurssiraportteja voi tarkastella arvosanakategorioiden, osioiden, ryhmien ja käyttäjien mukaan.

Suodattimien avulla voit laajentaa tai tiivistää näkymää. Voit lähettää viestejä raporteissa näkyville opiskelijoille. Valitse opiskelija ja siten lähetystoiminto raportin Toiminto-valikosta.

 • Aktiviteetin arvosanat -raportti: Yhteenveto opiskelijoiden kurssin aktiviteettien tuloksista.
 • Aktiviteetin katselut -raportti: Tämän raportin avulla voit nähdä kurssin suosituimmat tai käytetyimmät aktiviteetit ja aineistot. Siitä näet yksinkertaisessa näkymässä, kuinka monta kertaa opiskelijat ovat katselleet aktiviteetteja.
 • Tehtävän palautukset -raportti: Näet yhteenvedon kurssin tehtävien palautuksista. Raportti näyttää palautusten tiedot verrattuna palautuksen määräpäivään. Näet myös suoritettujen palautusten määrän ja saadut arvosanat.
 • Koontinäyttö: Näyttää yleisimpien raporttien kaaviot. Näitä ovat viimeisin toiminta, keskustelualueen viestit, tenttien palautukset ja tehtävien palautukset.
 • Keskustelualueen viestit -raportti: Näyttää, miten aktiivisesti opiskelijat osallistuvat kurssin keskustelualueiden keskusteluihin. Näet kaikki kurssin opiskelijat sekä heidän lähettämänsä viestit kullekin keskustelualueelle.
 • Sanaston viestit -raportti: Näyttää, miten aktiivisesti opiskelijat osallistuvat kurssin sanastojen täydentämiseen. Näet kaikki kurssin opiskelijat sekä heidän lähettämänsä viestit kuhunkin sanastoon.
 • Odottaa arviointia -raportti: Näyttää arviointivalmiit aktiviteetit. Luettelossa on kaikki opiskelijat sekä heidän arviointia edellyttävät aktiviteettinsa. Arvioi aktiviteetti valitsemalla Arvioi nyt.
 • Tavoitteet-raportti: Yhteenveto opiskelijoiden tuloksista aktiviteeteissa, joissa on määritetyt tavoitteet. Näet luettelon kaikista kurssin opiskelijoista sekä heidän tavoitepisteistään aktiviteeteissa, joissa on määritetyt tavoitteet.
 • Tenttien palautukset -raportti: Yhteenveto kurssin tenttien palautuksista. Näet tentin suorituskertojen ajankohdat, suorituskerran sekä lopulliset arvosanat.
 • Viimeisin toiminta -raportti: Auttaa sinua näkemään opiskelijoiden yleisen aktiivisuuden kurssilla. Näet yksinkertaisessa näkymässä kaikkien kurssin opiskelijoiden osallistumisen aktiviteetteihin.
 • Osallistujaluettelo: Näet, milloin opiskelijat osallistuivat viimeksi kurssille.
 • SCORM-raportit: Näyttää kaikki SCORM-pakkaukset ja niiden SCO:t, jotka opiskelijat ovat avanneet kurssilla.
 • Wiki-viestit-raportti: Näyttää, miten aktiivisesti opiskelijat osallistuvat kurssin wiki-työskentelyyn. Näet kaikki kurssin opiskelijat sekä heidän lähettämänsä viestit kuhunkin wikiin.

Korrelaatioraportit

Vertaa kurssin arvosanoja osallistumistasoon ja aktiviteetteihin.

Tarkenna näkymää suodattimien avulla.

 • Aktiviteetin arvosana- ja kiinnittymistiedot -raportti: Näyttää opiskelijan osallistumisen suhteen menestykseen kurssin aktiviteeteissa. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijoiden katselukerrat ja heidän lähettämänsä viestit sekä heidän keskimääräisen arvosanansa kussakin aktiviteetissa.

  Oletuksena raportti näyttää aktiivisuuden sekä kurssin kaikkien aktiviteettien keskimääräiset arvosanat taulukko- ja kaaviomuodossa. Kaaviossa näet katselukertojen ja viestien kokonaismäärät osoittamalla kaavion palkkeja.

 • Opiskelijoiden kiinnittymisen jakauma -raportti: Näyttää opiskelijan osallistumisen suhteen kurssimenestykseen. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijoiden katselukerrat ja heidän lähettämänsä viestit eri arvosanakategorioissa.

  Oletuksena raportti näyttää kurssin yleisen aktiivisuuden kaikissa arvosanakategorioissa sekä taulukko- että kaaviomuodossa.

 • Opiskelijoiden kiinnittymisen trendit -raportti: Auttaa sinua näkemään, milloin opiskelijat ovat aktiivisia kurssilla. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijoiden katselukerrat ja heidän lähettämänsä viestit eri ajankohtina.

  Oletuksena raportti näyttää yleisen aktiivisuuden koko kurssin ajalta sekä taulukko- että kaaviomuodossa.

 • Opiskelijoiden arvosana- ja kiinnittymistiedot -raportti: Näyttää opiskelijoiden aktiivisuuden ja heidän opintomenestyksensä suhteen. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijoiden katselukerrat ja heidän lähettämänsä viestit sekä opiskelijoiden kurssiarvosanat.

  Oletuksena raportti näyttää kurssin kaikkien opiskelijoiden aktiivisuuden ja arvosanat taulukko- ja kaaviomuodossa. Kaaviossa näet kunkin opiskelijan katselukertojen ja viestien kokonaismäärän osoittamalla kaavion palkkeja.


Poikkeusraportit

Tunnista opiskelijat, jotka eivät osallistu kurssin aktiviteetteihin ja jotka saattavat tarvita tukea. Useimpia poikkeusraportteja voi tarkastella arvosanakategorioiden, osioiden, ryhmien ja käyttäjien mukaan.

Suodattimien avulla voit laajentaa tai tiivistää näkymää. Voit lähettää viestejä raporteissa näkyville opiskelijoille. Valitse opiskelija ja siten lähetystoiminto raportin Toiminto-valikosta.

 • Aktiviteetin arvosanat -raportti: Yhteenveto opiskelijoista, joiden aktiviteetti on arvostelematta. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijat ja aktiviteetit, jotka odottavat arviointia.
 • Aktiviteetin katselut -raportti: Yhteenveto opiskelijoista, jotka eivät ole katselleet aktiviteettia. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijat sekä aktiviteetit, joita he eivät ole katselleet.
 • Tehtävän palautukset -raportti: Yhteenveto opiskelijoista, jotka eivät ole palauttaneet tehtäviä. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijat sekä aktiviteetit, jotka odottavat palautusta.
 • Keskustelualueen viestit -raportti: Yhteenveto opiskelijoista, jotka eivät ole lähettäneet viestejä keskustelualueelle. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijat sekä keskustelualueet, joihin he eivät ole lähettäneet viestejä.
 • Sanaston viestit -raportti: Yhteenveto opiskelijoista, jotka eivät ole lähettäneet viestejä sanastoon. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijat sekä sanastot, joihin he eivät ole lähettäneet viestejä.
 • Tavoitteet-raportti: Yhteenveto opiskelijoista, jotka eivät ole suoriutuneet kurssin tavoitteiden mukaisesti.
 • Tenttien palautukset -raportti: Yhteenveto opiskelijoista, jotka eivät ole yrittäneet suorittaa tenttiä. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijat sekä tentit, joita he eivät ole yrittäneet suorittaa.
 • Osallistujaluettelo-raportti Näyttää opiskelijat, jotka eivät ole avanneet kurssiympäristöä.
 • SCORM-raportit: Näyttää opiskelijat, jotka eivät ole yrittäneet suorittaa SCORM-aktiviteetteja kurssilla.
 • Wiki-viestit-raportti: Yhteenveto opiskelijoista, jotka eivät ole lähettäneet viestejä wikiin. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijat sekä wikit, joihin he eivät ole lähettäneet viestejä.

LearnerView-raportit

Voit tarkastella, miten yksittäiset opiskelijat menestyvät kurssilla, sekä heidän yksilöllistä edistymistään. Useimpia LearnerView-raportteja voi tarkastella arvosanakategorioiden ja osioiden mukaan.

Suodattimien avulla voit laajentaa tai tiivistää näkymää. Voit lähettää viestejä opiskelijalle. Valitse aktiviteetti ja sitten lähetystoiminto Toiminto-valikosta.

Siirry nopeasti kurssin käyttäjien välillä tarkastellaksesi heidän raporttitietojaan. Valitse Edellinen käyttäjä palataksesi raporttiin tai luettelon edelliseen käyttäjään. Valitse Seuraava käyttäjä siirtyäksesi raporttiin tai kurssin seuraavaan käyttäjään. Voit siirtyä kurssin tiettyyn käyttäjään myös valikon avulla. Kun navigoidaan käyttäjien välillä, raportin suodattimet pysyvät samoina jokaiselle käyttäjälle, joten samat tiedot on nopea näyttää jokaiselle käyttäjälle vertailua varten.

 • Aktiviteetin arvosanat -raportti: Yhteenveto opiskelijan kurssin aktiviteettien tuloksista.
 • Aktiviteetin katselut -raportti: Auttaa sinua tunnistamaan aktiviteetit ja aineistot, joita opiskelija katselee useimmin. Näet yksinkertaisessa näkymässä, kuinka monta kertaa opiskelija on katsellut aktiviteetteja.
 • Tehtävän palautukset -raportti: Yhteenveto opiskelijan kurssin tehtävien palautuksista. Raportti näyttää palautusten tiedot verrattuna palautuksen määräpäivään. Näet myös suoritettujen palautusten määrän ja saadut arvosanat.
 • Keskustelualueen viestit -raportti: Näyttää, miten aktiivisesti opiskelija osallistuu kurssin keskustelualueiden keskusteluihin. Näet opiskelijan lähettämien viestien määrän kullekin keskustelualueelle.
 • Sanaston viestit -raportti: Näyttää, miten aktiivisesti opiskelija osallistuu kurssin sanastojen täydentämiseen. Näet opiskelijan lähettämien viestien määrän kuhunkin sanastoon.
 • Tavoitteet-raportti: Näyttää opiskelijan tavoitearvosanan kurssin aktiviteetin mukaan. Tarkastele raporttia aktiviteettien ja arvosanojen päivämäärien mukaan.
 • Tenttien palautukset -raportti: Yhteenveto opiskelijan kurssin tenttien palautuksista. Näet tentin suorituskertojen ajankohdat, suorituskerran sekä lopulliset arvosanat.
 • Viimeisin toiminta -raportti: Auttaa sinua näkemään opiskelijan yleisen aktiivisuuden kurssilla. Näet yksinkertaisessa näkymässä opiskelijan osallistumisen kurssin aktiviteetteihin.
 • Osallistujaluettelo: Näet, milloin opiskelija osallistui viimeksi kurssille.
 • SCORM-raportit: Näyttää kaikki SCORM-pakkaukset ja niiden SCO:t, jotka opiskelija on avannut kurssilla. Tämä raportti näyttää myös suorituskerran, suorituksen ajan ja SCO:n arvioinnin.
 • Wiki-viestit-raportti: Näyttää, miten aktiivisesti opiskelija osallistuu kurssin wiki-työskentelyyn. Näet opiskelijan lähettämien viestien määrän kuhunkin wikiin.

Vertailuraportit

Vertaa opiskelijoiden aktiivisuutta, arvosanoja, suorituksia ja opettajia.

 • Kurssiyhteenvedot-raportti: Auttaa sinua vertailemaan kursseja toisiinsa. Näet yksinkertaisessa näkymässä kunkin kurssin arvosanat, suoritusprosentin, osallistumistason ja näytteen aktiviteeteista.
 • Osallistujayhteenvedot-raportti: Auttaa sinua vertailemaan opiskelijoita kaikilla kursseillasi. Näet yksinkertaisessa näkymässä kaikkien kurssien kaikkien opiskelijoiden arvosanat, suoritusprosentit, osallistumistason ja näytteen aktiviteeteista.

  Voit lähettää viestejä raporteissa näkyville opiskelijoille. Valitse opiskelija ja siten lähetystoiminto raportin Toiminto-valikosta.

 • Osallistujien vertailu -raportti: Auttaa sinua vertailemaan kurssin opiskelijoita toisiinsa. Näet yksinkertaisessa näkymässä kurssin kaikkien opiskelijoiden arvosanat, suoritusprosentit, osallistumistason ja näytteen aktiviteeteista.

  Voit lähettää viestejä raporteissa näkyville opiskelijoille. Valitse opiskelija ja siten lähetystoiminto raportin Toiminto-valikosta.

 • Aktiviteettien vertailu -raportti: Auttaa sinua vertailemaan kurssin aktiviteetteja toisiinsa. Näet yksinkertaisessa näkymässä kurssin kaikkien aktiviteettien arvosanat, suoritusprosentit ja osallistumistason.

Raporttien vienti

Taulukkomuotoiset raportit voidaan viedä laskentataulukkona (XLS) tai pilkkuerotettuna tiedostona (CSV). Sinua pyydetään tallentamaan tai avaamaan tiedosto selaimen asetuksista riippuen.


Viestien lähettäminen opiskelijoille

Voit lähettää sähköpostiviestejä opiskelijalle kurssi-, poikkeus- ja LearnerView-raporteista. Valitse opiskelijan nimen vieressä oleva valintaruutu ja sitten Lähetä viesti opiskelijalle Toiminto-valikosta.