Käyttäjien ohjaaminen eri saapumissivuille

Profiilin uudelleenohjaus -lohkon avulla oppilaitoksesi voi ohjata käyttäjän automaattisesti sivuston etusivulta tai Oma Moodle -sivulta (Profiilin uudelleenohjaus -lohkon sijainnista riippuen) toiselle kurssille. Kurssi, jolle käyttäjä ohjataan uudelleen, perustuu yhdistetyn profiilikentän arvoon, joka täsmää kurssiasetuksissa määritetyn kentän arvon kanssa. Tämän lohkon avulla asiakkaat voivat käyttää käyttäjien aloitussivuina joustavasti muitakin sivuja kuin sivuston etusivua tai Oma Moodle -sivua.

Voit ohjata käyttäjiä uudelleen esimerkiksi sen perusteella, mitä he opiskelevat tai mihin osastoon he kuuluvat. Jos käyttäjä opiskelee esimerkiksi liiketaloutta, voit ohjata hänet uudelleen kauppatieteellisen tiedekunnan sivulle. Voit ohjata käyttäjiä uudelleen profiilin minkä tahansa tiedon perusteella (myös käytetyn kielen). Oppilaitoksellasi täytyy olla kursseja käytettävissä tietyllä kielellä. Kun käyttäjä sitten kirjautuu sisään, hänet ohjataan hänen kielensä mukaisten kurssien sivuille.

Sinun täytyy lisätä Profiilin uudelleenohjaus -lohko joko sivuston etusivulle tai Omat kurssini- tai Katsaus kursseistani -sivulle, ennen kuin voit käyttää uudelleenohjausta. Vain sivuston ylläpitäjä voi lisätä Profiilin uudelleenohjaus -lohkon ja käyttää sitä.


Profiilin uudelleenohjaus -lohkon lisääminen etusivulle

Ohjeet: valitse Ylläpito > Muokkaustila päälle > Lisää lohko > Profiilin uudelleenohjaus.

Kun lisäät ja määrität Profiilin uudelleenohjaus -lohkon etusivulle, käyttäjä ohjataan pois etusivulta profiiliasetusten mukaisesti hänen kirjauduttuaan sisään.

 1. Valitse Ylläpito > Muokkaustila päälle.
 2. Valitse Lisää lohko -alueelta Profiilin uudelleenohjaus.

  Profiilin uudelleenohjaus -lohko lisätään etusivulle.

  Lohkoa ei merkitä. Se on käytettävissä vain, kun muokkaustila on käytössä.


Profiilin uudelleenohjaus -lohkon lisääminen Omat kurssini- tai Katsaus kursseistani -sivulle

Kun lisäät ja määrität Profiilin uudelleenohjaus -lohkon Omat kurssini- tai Katsaus kursseistani -sivulle, käyttäjä ohjataan pois Omat kurssini- tai Katsaus kursseistani -sivulta (oppilaitoksesi on voinut antaa tälle osiolle eri nimen) profiiliasetusten mukaisesti hänen kirjauduttuaan sisään. Sivuston etusivu pysyy oppilaitoksen oletussivuna, mutta kun käyttäjä käyttää omia siirtymistoimintojaan, hänet ohjataan tietylle sivulle profiiliasetusten mukaisesti.

 1. Valitse Navigointi-lohkosta Omat kurssini- tai Katsaus kursseistani -sivu.
 2. Valitse Muokkaa tätä sivua haluamaksesi.
 3. Valitse Lisää lohko -alueelta Profiilin uudelleenohjaus.

  Profiilin uudelleenohjaus -lohko lisätään sivulle.

  Lohkoa ei merkitä. Se on käytettävissä vain, kun Muokkaa tätä sivua haluamaksesi -asetus on käytössä.


Uudelleenohjauksen määrittäminen

Ohjeet: valitse Ylläpito > Sivuston hallinta > Lisäosat > Lohkot > Profiilin uudelleenohjaus.

 1. Valitse Sivuston hallinta > Lisäosat > Lohkot > Profiilin uudelleenohjaus.
 2. Valitse Profiilikenttä-luettelossa, minkä käyttäjäprofiilin kentän perusteella käyttäjät ohjataan uudelleen tietylle sivulle.

  Tämä asetus yhdistää käyttäjäprofiilitiedot, joiden perusteella uudelleenohjauksen kohdesivu määritetään.

  Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat:

  • Tunnistenumero: Tämä on kurssin tunnistenumero. Tämä asetus uudelleenohjaa käyttäjän tietyn kurssin sivulle.
  • Laitos: tämä on oletusasetus, joka ohjaa oppilaitoksen etusivulle.
  • Maa: tämä asetus ohjaa käyttäjän tietylle sivulle valitun maan perusteella.
  • Paikkakunta: tämä asetus ohjaa käyttäjän tietylle sivulle paikkakunnan maan perusteella.
  • Kieli: tämä asetus ohjaa käyttäjän tietylle sivulle valitun kielen perusteella.
  • Osasto: tämä asetus ohjaa käyttäjän tietylle sivulle valitun osaston tai pääaineen perusteella.
 3. Valitse Kurssikenttä-luettelossa, minkä kurssitietojen kentän perusteella käyttäjät ohjataan uudelleen tietylle sivulle.

  Tämä asetus määrittää tiedot, joiden avulla käyttäjä yhdistetään. Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat:

  • Lyhenne: tämä on lyhenne kurssista, joka on yhdistetty tiettyyn käyttäjään profiilitietojen perusteella.
  • Koko nimi: tämä on koko nimi kurssista, joka on yhdistetty tiettyyn käyttäjään profiilitietojen perusteella.
  • Tunnistenumero: tämä on tunnistenumero kurssista, joka on yhdistetty tiettyyn käyttäjään profiilitietojen perusteella.
 4. Anna oletuskurssi, jolle käyttäjä ohjataan uudelleen, jos profiilitietoja ei ole saatavilla.

  Anna Kurssikenttä-luetteloon valittu koko nimi, tunnistenumero tai lyhenne.

 5. Valitse Tallenna muutokset.

Paras käytäntö: käytä todennuslisäosaa

Blackboard suosittelee, että käytät todennusjärjestelmää (esimerkiksi Conduitia), jolla luot käyttäjät ja määrität käyttäjäprofiilikentän, joka täsmää Profiilin uudelleenohjaus -lohkossa määritetyn arvon kanssa. Käyttäjät eivät ehkä voi päivittää Profiilikenttä-tietoja, mutta tämä riippuu siitä, miten oppilaitoksesi määrittää todennuslisäosan sen asetussivulla. Jos profiilikenttä on lukittu, käyttäjät eivät voi päivittää tietoja manuaalisesti. Tämä voi johtaa väärille sivuille ohjaamisia.


Paras käytäntö: määritä uudelleenohjaus käyttäjän opintojen tai osaston perusteella

Jos oppilaitoksesi haluaa ohjata opiskelijat ja ohjaajat uudelleen pääaineen tai osaston perusteella, muista toimia seuraavasti:

 1. Luo tai lataa kurssisivu osastolle tai aineelle (esimerkiksi biologia).

  Osaston kurssisivun täytyy olla olemassa, jos haluat ohjata käyttäjiä tietylle osastolle. Muista määrittää lyhenne, koko nimi ja tunnistenumero.

 2. Määritä seuraavat asetukset Profiilin uudelleenohjaus -sivulla:
  • Valitse Profiilikenttä-luettelossa Osasto.
  • Valitse Kurssikenttä-luettelossa, minkä kurssitietojen kentän perusteella käyttäjät ohjataan uudelleen tietylle sivulle. Valitse lyhenne, koko nimi tai tunnistenumero.
  • Valitse Tallenna muutokset.
 3. Lisää käyttäjätilit.

  Kun käyttäjä lisätään sivustoon (joko manuaalisesti tai lataamalla), käyttäjä ohjataan tietylle sivulle järjestelmään kirjautumisen jälkeen Osasto-kentän perusteella.

  Käyttäjä voi päivittää osastotiedot muokkaamalla profiiliaan. Osasto-ruutu löytyy Muokkaa profiilia -sivun Valinnainen-alueelta.


Paras käytäntö: määritä uudelleenohjaus käyttäjän kielen perusteella

Jos oppilaitoksesi haluaa ohjata opiskelijat ja ohjaajat uudelleen kielen perusteella, muista toimia seuraavasti:

 1. Luo tai lataa kurssisivu halutulla kielellä.

  Valitun kielen kurssisivun täytyy olla olemassa, jos haluat ohjata käyttäjiä tietyn kielen sivulle. Muista määrittää tunnistenumero valituksi kieleksi.

 2. Määritä seuraavat asetukset Profiilin uudelleenohjaus -sivulla:
  • Valitse Profiilikenttä-luettelossa Kieli.
  • Valitse Kurssikenttä-luettelossa kurssin tunnistenumero, minkä perusteella käyttäjät ohjataan uudelleen tietylle sivulle.
  • Valitse Tallenna muutokset.
 3. Lisää käyttäjätilit.

  Kun käyttäjä lisätään sivustoon (joko manuaalisesti tai lataamalla), käyttäjä ohjataan tietylle sivulle järjestelmään kirjautumisen jälkeen Haluttu kieli -kentän perusteella.

  Käyttäjä voi päivittää osastotiedot muokkaamalla profiiliaan. Kieli-ruutu löytyy Muokkaa profiilia -sivun Valinnainen-alueelta.