Voit määrittää Aktiviteettien suoritus -asetukset, kun luot aktiviteetin tai muokkaat aktiviteettia. Aktiviteettien suoritus voidaan yhdistää kurssin suoritukseen. Sen avulla opiskelijat voivat määrittää edistymisensä kurssilla. Edistymisen voi päivittää myös automaattisesti aktiviteettien ehtoihin perustuvassa kurssissa.

Aktiviteettien suoritus on oletuksena käytössä uusissa asennuksissa. Katso kurssiraportista, onko se sinulla käytössä. Jos raporttia ei ole, ota se käyttöön kurssissa ja määritä se jokaiseen aktiviteettiin, jota haluat seurata.


Aktiviteettien suorituksen määrittäminen aktiviteeteille

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Aktiviteettien suoritus.

Sinun on otettava seuranta käyttöön kurssissasi, jotta voit käyttää aktiviteettien suoritusta.

  • Suoritusten seuranta: Jos tämä on käytössä, aktiviteettien suoritusta seurataan manuaalisesti tai automaattisesti perustuen tiettyihin ehtoihin. Ehtoja voi olla useita. Resurssia tai aktiviteettia pidetään suoritettuna, kun KAIKKI ehdot täyttyvät. Kurssisivulla näkyy aktiviteetin nimen vieressä merkki, kun aktiviteetti on suoritettu.
  • Vaadi avaaminen: Jos tämä on käytössä, resurssia tai aktiviteettia pidetään suoritettuna, kun opiskelija avaa resurssin.
  • Oltava suoritettuna: Tämä asetus määrittää päivämäärän, johon mennessä resurssi tai aktiviteetti täytyy suorittaa. Päivämäärää ei näytetä opiskelijoille. Se näytetään vain aktiviteetin suoritusraportissa. Ota asetus käyttöön ja valitse sitten päivämäärä.

Keskusteluilla on seuraavat aktiviteetin suorituksen lisämääritykset:

  • Vaadi kirjoituksia: Opiskelijan täytyy vastata keskusteluun tai aloittaa uusi.
  • Vaadi keskustelua: Opiskelijan pitää luoda tietty määrä keskusteluita, ennen kuin keskustelupalstaa pidetään suoritettuna.
  • Vaadi vastauksia: opiskelijan pitää kirjoittaa tietty määrä vastauksia, ennen kuin keskustelupalstaa pidetään suoritettuna.

Suoritusten seurannan käyttöönotto omassa kurssissa

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Kyllä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Ylläpito > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Kyllä.

Aktiviteettien suoritus ja näiden asetusten näyttäminen resurssissa edellyttävät, että kurssissa on suoritusten seuranta käytössä.


Aktiviteettien suoritusraportin tarkastelu

Aktiviteettien suorituksen seuranta

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Raportit > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Kurssin ylläpito > Raportit > Aktiviteettien suoritus.

Raportti näyttää osallistujien nimet ja ne aktiviteetit, joille suoritusten seuranta on otettu käyttöön. Näet suorituspäivät siirtämällä osoittimen valintamerkkien päälle.

Aktiviteettien suoritus on oletuksena käytössä uusissa asennuksissa. Jos et näe raporttia, sinun on mahdollisesti otettava se käyttöön kurssissasi ja määritettävä se jokaiseen aktiviteettiin, jota haluat seurata. Lisätietoja: Aktiviteettien suorituksen seuranta.

Lisätietoja suoritusten seurannasta Moodle-sivustossa (tiedot saattavat olla vain englanniksi)


Useiden aktiviteettien suoritusten hallinta kerralla

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Kurssin suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Kurssin ylläpito > Kurssin suoritus.

Ohjaajat voivat muokata useiden aktiviteettien suorituksia kerralla. Useiden aktiviteettien suoritusasetusten muokkaaminen kerralla poistaa olemassa olevat käyttäjien suoritustiedot. Ohjaajien tulisi päivittää massamuokkaustyökalulla vain aktiviteetteja ja aineistoja, joihin ei liity mitään käyttäjätietoja.

Käyttäjätietoja sisältävien aktiviteettien ja aineistojen suoritusten muokkaaminen poistaa olemassa olevat suoritustiedot. Ongelmien välttämiseksi vain sellaisten aktiviteettien ja aineistojen suoritustietoja tulisi päivittää, joihin ei liity käyttäjätietoja.

Mitä tapahtuu, jos poistat suoritustiedot tai poistat niiden lukituksen?

  • Jos uusi suoritusasetus on Manuaalinen, kaikkien arvoksi määritetään Ei suoritettu (mistä tahansa aiemmasta asetuksesta riippumatta).
  • Jos uusi suoritusasetus on Automaattinen, järjestelmä ei välttämättä kykene määrittämään oikeaa nykyistä arvoa kaikille, mutta joissain tapauksissa tämä saattaa onnistua.
    • Katsottu-vaatimus ei toimi. Vaikka opiskelija olisi tarkastellut aktiviteettia aiemmin, aktiviteettia ei merkitä suoritetuksi, ennen kuin opiskelija tarkastelee sitä uudelleen.

Suorituksen tilan kumoaminen

3.4-päivityksen asentamisen jälkeen ohjaajat voivat oletusarvoisesti merkitä opiskelijoiden aktiviteetteja manuaalisesti suoritetuiksi tai suorittamattomiksi aktiviteettien suoritusraportissa.