Kehitä opiskelijoiden kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, sopeutuvuutta ja viestintätaitoja.

Blackboard Open LMS:ssä voit määrittää tehtäviä opiskelijaryhmille. Voit myös luoda ryhmiä, joita kutsutaan ryhmittelyiksi.

Lisätietoja ryhmittelyistä löytyy Moodlen verkkosivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

Ryhmäaktiviteetissa kukin osallistuja työskentelee omassa ryhmässään. Voit päättää, näkevätkö opiskelijat muita ryhmiä. Voit myös määrittää tietyt resurssit ja aktiviteetit vain tietyn ryhmän nähtäville.

Lisätietoja ryhmämoodeista ja ryhmien pääsyn rajoittamisesta

Haluatko opiskelijoiden ratkaisevan tehtävää ryhmissä? Siirry ryhmien määrittämisen ohjeeseen.

Jos haluat opiskelijoiden työstävän projektia yhdessä, anna heille kurssiympäristössä alue yhteistyötä varten. Esimerkiksi keskustelualueet, wikit ja tietokannat sopivat hyvin ryhmätöihin. Älä unohda kertoa opiskelijoille vaaditusta ryhmätyöstä. Kerro heille käytettävissä olevista aktiviteeteista, jotta he pääsevät työn alkuun.


Ryhmien luonti

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Käyttäjät > Ryhmät.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Ylläpito > Kurssin ylläpito > Käyttäjät > Ryhmät.

Voit luoda omat ryhmät tai antaa Blackboard Open LMS:n määrittää ryhmät. Valitse Ryhmät-sivulla Luo ryhmät automaattisesti tai Luo ryhmät.

 • Luo ryhmät automaattisesti: Jos luot ryhmät automaattisesti, Blackboard Open LMS nimeää ryhmät puolestasi. Anna ryhmien jäsenten määrä Ryhmä/jäsen määrä -kenttään ja valitse Lähetä. Opiskelijat jaetaan ryhmiin sattumanvaraisesti.
 • Luo ryhmä: Jos haluat luoda ryhmät itse, kirjoita kullekin ryhmälle nimi ja valitse Tallenna muutokset. Halutessasi voit lisätä ryhmälle myös kuvauksen ja kuvan. Seuraavaksi jaat opiskelijat ryhmiin.

Voit myös antaa rekisteröintiavaimen. Kurssille voi rekisteröityä tällaisen avaimen avulla. Ilman avainta rekisteröityminen ei onnistu. Jos annat ryhmäavaimen ryhmäsivulla, osallistujat liittyvät ryhmään tämän avaimen avulla.


Osallistujien jakaminen ryhmiin

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Käyttäjät > Ryhmät.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Ylläpito > Kurssin ylläpito > Käyttäjät > Ryhmät.

 1. Kun olet luonut ryhmät, jaa osallistujat näihin ryhmiin. Valitse ryhmä ja sitten Lisää/poista käyttäjiä.
 2. Valitse ryhmään lisättävät käyttäjät. Jos lista on pitkä, voit hakea tiettyä käyttäjää. Kirjoita nimi Hae-kenttään. Valitse käyttäjä.

  Kunkin käyttäjän nimen vieressä on sulkumerkkien sisällä oleva luku. Luku kertoo, kuinka moneen ryhmään käyttäjä jo kuuluu. Jos luku on 0, käyttäjä ei kuulu yhteenkään ryhmään.

 3. Valitse Lisää.
 4. Kun olet lisännyt kaikki ryhmän jäsenet, valitse Takaisin ryhmiin.

Saat nopean katsauksen opiskelijoiden ryhmistä valitsemalla Yhteenveto-välilehden. Yhteenveto-välilehdessä näet luettelon kaikista ryhmistä ja ryhmien jäsenistä yhdessä paikassa.

Jos kurssille liittyy opiskelijoita ryhmien luonnin jälkeen, älä unohda lisätä heitä ryhmiin. Jos opiskelija lopettaa kurssin, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Opiskelija poistetaan ryhmistä, kun hän lopettaa kurssin.

Miten opiskelijat tietävät, keitä heidän ryhmäänsä kuuluu?

Opiskelijat eivät välttämättä tiedä kuuluvansa ryhmään, jos sitä ei heille ilmoiteta. Opiskelijoille kannattaa ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • ryhmä, johon he kuuluvat
 • ryhmän jäsenet
 • ryhmän aktiviteetit ja aineistot.

Snap-teemassa opiskelijat näkevät oman ryhmänsä jäsenet siirtymällä kurssin koontinäytön Osallistujat-sivulle.

Jos käytät jotain muuta teemaa, sinun on lisättävä kurssiin Osallistujat-lohko. Näin saat Osallistujat-sivun opiskelijoiden käyttöön. Katso lisätietoja kohdasta Lohkot.


Ryhmämoodit

Ennen ryhmäaktiviteettien luontia on tärkeä ymmärtää, mitä ryhmämoodit ovat. Ryhmämoodit määrittävät ryhmät, jotka voivat nähdä ja palauttaa tietyn aktiviteetin. Useimmissa aktiviteeteissa ryhmämoodi ei vaikuta aktiviteetin toimintaan. Seuraavassa luettelossa on mainittu joitakin poikkeuksia.

 • Erilliset ryhmät: Kukin ryhmän jäsen voi nähdä vain oman ryhmänsä ja työskennellä siinä. Muut ryhmät eivät ole näkyvissä.
  • Open-keskustelualueet: opiskelijat näkevät vain oman ryhmänsä ja voivat lähettää viestejä vain ryhmänsä sisällä.
  • Tehtävät: Opiskelijat voivat nähdä vain oman palautuksensa ja ryhmänsä nimen. Jos haluat opiskelijoiden näkevän kaikkien ryhmänsä jäsenten palautukset, katso ohjeet ryhmien määrittämisestä.
  • Chat: Opiskelijat voivat nähdä vain oman ryhmänsä ja keskustella vain ryhmänsä sisällä.
  • Wiki: Opiskelijat voivat nähdä vain oman ryhmänsä ja työskennellä vain oman wikiryhmänsä sisällä.
 • Näkyvät ryhmät: Kukin osallistuja työskentelee omassa ryhmässään. He näkevät muut ryhmät, mutta eivät voi työskennellä niissä.
  • Open-keskustelualueet: Opiskelijat näkevät kaikkien ryhmien keskustelualueet. He voivat vastata vain oman ryhmänsä keskusteluihin.
  • Tehtävät: Opiskelijat voivat nähdä vain oman palautuksensa sekä ryhmien nimet. Jos haluat opiskelijoiden näkevän kaikkien ryhmänsä jäsenten palautukset, katso ohjeet ryhmien määrittämisestä.
  • Chat: Opiskelijat voivat nähdä kaikkien ryhmien chat-keskustelut. He voivat keskustella vain omassa ryhmässään.
  • Wiki: Opiskelijat voivat nähdä kaikkien ryhmien wikit. He voivat työskennellä vain oman wikiryhmänsä sisällä.
 • Ei ryhmiä: Ryhmät eivät ole käytössä.

Opettajana näet kaikkien opiskelijoiden työt riippumatta ryhmämoodin asetuksista.


Ryhmäaktiviteettien luonti ryhmämoodia käyttäen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Valitse aktiviteetti > Lisää > Moduulien yleiset asetukset > Ryhmämoodi.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Valitse aktiviteetti > Lisää > Moduulien yleiset asetukset > Ryhmämoodi.

Ryhmät pitää luoda kurssille ennen ryhmäaktiviteettien luontia.

Valitse aktiviteetin asetussivulla Moduulien yleiset asetukset. Valitse Ryhmämoodi-valikosta Erilliset ryhmät tai Näkyvät ryhmät.

Voinko määrittää ryhmämoodin koko kurssille yksittäisen aktiviteetin sijaan?

Kurssiasetuksissa voit määrittää ryhmämoodin koko kurssin oletusarvoksi. Valitse ryhmämoodi ja pakota se valitsemalla Kyllä.

 • Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Muokkaa asetuksia > Ryhmät.
 • Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Ylläpito > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Ryhmät.

Ryhmätehtävä

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tehtävä > Lisää > Ryhmäpalautuksen asetukset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Tehtävä > Lisää > Ryhmäpalautuksen asetukset.

Luo ryhmätehtävät käyttäen tehtävän ryhmäpalautuksen asetuksia.

Luo aktiviteetteja, joita opiskelijat suorittavat yhteistyössä toistensa kanssa. Tällaisia aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi Keskustelu ja Open-keskustelualue.

 • Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä: Valitse Kyllä. Opiskelijat jaetaan oletusryhmiin tai itse luomiisi ryhmiin. Ryhmän jäsenet ovat yhdessä vastuussa ryhmäpalautuksesta. Kaikki ryhmän jäsenet näkevät toistensa muutokset palautukseen.
 • Palautus edellyttää ryhmän jäsenyyttä: Jos valitset Kyllä, opiskelijan oltava ryhmän jäsen tehdäkseen palautuksen.
 • Kaikkien ryhmäläisten on palautettava: Tämä on oletusarvoisesti pois käytöstä. Kun tämä on pois käytöstä, tehtävä on valmis, kun kuka tahansa ryhmän jäsen valitsee Lähetä. Valitse Kyllä, jos haluat kaikkien ryhmän jäsenten valitsevan Lähetä, ennen kuin tehtävä katsotaan suoritetuksi.

Kun joku on palauttanut tehtävän, et voi enää muokata ryhmän palautusasetuksia.

Haluatko lisätietoja tehtävien luonnista? Siirry tehtävien ohjeeseen.


Rajoita pääsyä ryhmien perusteella

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto > Valitse aktiviteetti > Lisää > Rajoita pääsy > Lisää rajoitus > Ryhmä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Valitse aktiviteetti > Lisää > Rajoita pääsy > Lisää rajoitus > Ryhmä.

Voit näyttää jotkin aktiviteetit ja aineistot kurssin tietyille ryhmille tai piilottaa ne valituilta ryhmiltä.

 1. Valitse aktiviteetin tai aineiston asetuksista Rajoita pääsy ja sitten Lisää rajoitus.
 2. Valitse Ryhmä.
 3. Määritä opiskelijan suhde valitsemaasi ryhmään.
  • Pitää: Vain valitun ryhmän jäsenet näkevät kurssin aktiviteetin tai aineiston.
  • Ei saa: Valitun ryhmän jäsenet eivät näe kurssin aktiviteettia tai aineistoa.
 4. Valitse ryhmä Ryhmä-valikosta.

Voit lisätä rajoitukseksi myös useampia ryhmiä.