Arvosanojen lisääminen arviointikirjaan

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Muokkaustila päälle.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Navigaatio > Arvosanat > Muokkaustila päälle.

Etsi arvioitava opiskelija ja aktiviteetti. Lisää arvosanat tyhjiin soluihin pistemäärinä, prosenttilukuina ja/tai kirjaimina. Tallenna arvosana painamalla Enter-näppäintä tai napsauttamalla toista solua.

Arviointikirjaan lisätyt arvosanat korvaavat automaattisesti määritetyt arvosanat. Jos opiskelija suorittaa tentin uudelleen sen jälkeen, kun arvosana on lisätty arviointikirjaan, uusi tenttiarvosana korvaa arviointikirjaan lisätyn arvosanan, vaikka se olisi korkeampi.

Mitkä aktiviteetit odottavat arviointia?

On monta eri tapaa selvittää, mitkä kurssin aktiviteetit odottavat arviointia.

 • Aktiviteetista: Avaa yhteenvetosivu valitsemalla aktiviteetti. Valitse Näytä palautukset. Tässä näet, jos opiskelijat ovat palauttaneet tehtäviä, ja voit arvostella palautukset.
 • Open-arviointitoiminto: Valitse Snap-teemassa Kurssin koontinäyttö ja sitten Open-arviointitoiminto. Valitse muissa teemoissa Kurssin ylläpito > Open-arviointitoiminto. Valitse Näytä arviointia edellyttävät aktiviteetit. Voit tarkastella aktiviteetteja ja opiskelijoiden palautuksia.
 • Odottaa arviointia -raportista: Valitse Snap-teemassa Kurssin koontinäyttö ja sitten Open-raportit. Valitse muissa teemoissa Kurssin ylläpito > Open-raportit. Valitse näytön yläosassa Koontinäyttö-valikosta Odottaa arviointia. Täytä tiedot ja valitse Luo raportti.
 • Henkilökohtaisesta valikosta: Voit avata sen valitsemalla Open-näytön yläreunasta Valikko. Uudet arviointia edellyttävät palautukset ovat luettelossa kohdassa Arviointi. Henkilökohtainen valikko on käytettävissä vain Snap-teemassa.

  Lisätietoja Snap-teemasta

Voinko korvata arvosanat?

Oletusarvoisesti voit korvata arvosanoja arviointikirjassa.

Arviointikirjassa voit myös lukita arvosanan. Kun arviointikohde on lukittu, liittyvä aktiviteetti ei voi päivittää sitä.

Voinko antaa arvosanoja offline-tilassa?

Kyllä. Valitse arviointikirjassa Vie. Valitse haluamasi tiedostomuoto, esimerkiksi Vain teksti -tiedosto. Valitse vietävät arviointikohteet. Kaikki kohteet on oletusarvoisesti valittu. Valitse Lataa.

Kun olet merkinnyt arvosanat, lataa arvosanat arviointikirjaan valitsemalla Tuo.


Arviointikohteiden hallinta

Saraketoimintojen avulla voit suorittaa yksittäisen opiskelijan arvioinnin tai arvosanojen joukkopäivityksen sekä lähettää viestejä. Saat toiminnot näkyviin napsauttamalla rivien tai sarakkeiden toimintokuvakkeita. Saraketoimintoihin kuuluvat seuraavat toiminnot. Osa toiminnoista näkyy kategorioita tarkasteltaessa, osa kategorioihin sisältyvissä kohteissa.

 • Open-arviointitoiminto: siirry Open-arviointitoimintoon.
 • Moduulin arviointi: Siirry aktiviteetin arvosanoihin nähdäksesi tarkemmat tulokset.
 • Sarakkeen arviointi: Lisää aktiviteettien arvosanat kaikille kurssin osallistujille yhtä aikaa.
 • Viesti suorittamattomille: Lähetä viesti kaikille osallistujille, jotka eivät vielä ole palauttaneet tiettyä aktiviteettia. Kaikki opiskelijat, joille ei ole merkitty arvosanaa aktiviteetista, lisätään viestiin automaattisesti.
 • Viesti arvosanavälille: Määritä arvosanaväli, joka käynnistää mukautetun viestin lähetyksen opiskelijoille, joiden arvosanat ovat tällä välillä.
 • Muuta kaikki tämän sarakkeen arvosanat: Tämän ominaisuuden avulla voit muuttaa kaikki aktiviteetin arvosanat. Jos kaikki opiskelijat muutamaa lukuun ottamatta saavat saman arvosanan, voit säästää aikaa käyttämällä tätä ominaisuutta. Joudut lisäämään manuaalisesti vain muutaman muista eroavan arvosanan. Valitse Ohita solut, joissa on arvoja, jos haluat säilyttää sarakkeeseen jo lisätyt arvot. Poista valinta, jos haluat korvata kaikki arvosanat uudella arvosanalla. Käytä tätä arvosanapoikkeuksiin.
 • Muuta näkyvissä/piilotettu-asetusta: Näyttää aktiviteetin arvosanat opiskelijoille tai piilottaa ne opiskelijoilta.
 • Siirrä tämä toiseen arviointikirjan kategoriaan: Siirrä kohde arviointikirjan toiseen kategoriaan.

Opiskelijoiden hallinta

Arviointikirjaa voi käyttää tehokkaasti hyödyntämällä rivitoimintoja yksittäisten opiskelijoiden arviointiin, arvosanojen joukkopäivitykseen ja viestien lähettämiseen. Napsauta opiskelijan nimen vieressä olevaa toimintokuvaketta ja valitse Rivin arviointi tai Viesti arvioidaksesi opiskelijan kaikki aktiviteetit tai lähettääksesi opiskelijalle suoran viestin.

 • Rivin arviointi: Tarkastele ja muuta kerrallaan yhden opiskelijan arvosanoja. Voit nopeasti lisätä arvosanat opiskelijan kaikkiin tehtäviin. Voit myös muuttaa tyhjät solut nollaksi valitsemalla valintaruudun. Lisää arvosanat opiskelijan kaikkiin aktiviteetteihin.
 • Viesti opiskelijalle: Lähetä viesti opiskelijalle.