Navigointi arviointikirjassa

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja.

Ohjeet muille teemoille:valitse Navigaatio > Arvosanat.

 1. Sivun yläosan välilehtien ja valikon avulla voit hallita ja mukauttaa arviointikirjaasi. Näitä käyttämällä voit muuttaa näkymää, tuoda arvosanoja tai mukauttaa arviointikirjaa sellaiseksi kuin haluat.
 2. Opiskelijat ja arvosteltavat kohteet näytetään helppolukuisessa taulukossa. Opiskelijoiden nimet näkyvät riveillä ja arvosteltavat kohteet sarakkeissa. Näiden leikkauskohdassa voit antaa opiskelijalle tehtävän arvosanan. Jokaisen opiskelijan nimen ja arvosteltavan kohteen vieressä on toimintokuvake, jonka avulla voit suorittaa kätevästi usein käytettyjä toimintoja opiskelijalle tai arvostelukohteelle. Voit esimerkiksi lähettää opiskelijalle viestin tai antaa joukkotoimintona saman arvosanan kaikille opiskelijoille.
 3. Suodata näkymää ryhmän jäsenien mukaan.

Arviointikirjan määrittäminen

Arviointikirjan määrittäminen on yksinkertaista.

 1. Aloita määrittäminen lisäämällä kurssiin arvosteltavat aktiviteetit.
 2. Lisää arviointikirjaan arviointikohteet myös kaikille kurssiympäristön ulkopuolella suoritettaville aktiviteeteille.
 3. Organisoi arviointikirja kategorioiden avulla. Kategorioiden avulla voit hallita arvosanojen näyttämistä ja laskentaa.
 4. Määritä, miten haluat laskea arvosanat, ja aseta painokertoimet.
 5. Määritä arviointikirjan asetukset.

Arviointikohteiden lisääminen arviointikirjaan

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Määritys > Lisää arviointikohde.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Kurssin ylläpito > Arviointikirjan määritys > Lisää arviointikohde.

Kaikki arviointi ei tapahdu Blackboard Open LMS -kurssilla. Opettaja saattaa teettää verkkoympäristön ulkopuolisia tehtäviä, esimerkiksi suullisia esityksiä. Pidä kaikkien tehtävien arvioinnit yhdessä paikassa. Lisää myös nämä tehtävät arviointikirjaan. Kun tehtävä on suoritettu, lisää arvosanat manuaalisesti arviointikirjaan. Arvosanat ovat opiskelijoiden nähtävillä, ja ne lisätään kurssin kokonaisarvosanaan.

 1. Valitse arviointikirjassa Määritys ja Lisää arviointikohde.
 2. Kirjoita arviointikohteen nimi.
 3. Valitse tyyppi Arviointityyppi-valikosta.
  • Arvo: Käytä arvioinnissa numeerista arvoa. Määritä Korkein arvosana ja Alhaisin arvosana.
  • Asteikko: Arvioinnit tehdään asteikon avulla. Valitse Asteikko-valikosta haluamasi asteikko.
  • Teksti: Anna opiskelijoille palautetta vain tekstimuodossa.
 4. Valitse Arvioinnin näyttö -valikosta, miten haluat näyttää arvosanan.
  • Todellinen: Näytä todellinen arvosana.
  • Prosenttiosuus: Näytä arvosana prosenttilukuna.
  • Kirjain: Näytä arvosana kirjaimena, joka kattaa tietyn pisteiden arvoalueen.
 5. Voit tarvittaessa määrittää seuraavat asetukset.
  • Desimaaleja näytetään: Määritä kullekin arvosanalle näytettävien desimaalien määrä. Tämä ei vaikuta arvosanojen laskentaan, joka suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella.
  • Piilotettu: Piilota tämän arviointikohteen arvosana opiskelijoilta. Jos haluat näyttää arvosanan opiskelijoille myöhemmin, valitse päivämäärä Piilossa kunnes -valikosta.
  • Lukittu: Kun tämä valitaan, liittyvä aktiviteetti ei voi automaattisesti päivittää arviointikohdetta. Voit määrittää päivämäärän, jolloin haluat lukita arvosanan.
  • Painotusta säädetty: Poista tämän kohdan valinta, jos haluat palauttaa arviointikohteen automaattisesti laskettuun arvoon. Tämän valitseminen estää painotuksen automaattisen laskemisen.
 6. Voit myös kirjoittaa arvon Painotus-kenttään.
 7. Valitse Tallenna muutokset.

Arviointikirjan organisointi kategorioiden avulla

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Määritys > Lisää kategoria.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Kurssin ylläpito > Arviointikirjan määritys > Lisää kategoria.

Kategorioiden avulla arviointikohteet ryhmitellään arviointikirjassa. Tämä voi tehdä arviointikirjan näkymistä selkeämpiä. Voit suodattaa arviointikirjan näkymiä kategorioiden avulla. Voit käyttää kategorioita myös arvosanojen yhdistämiseen, alhaisimman arvosanan laskemiseen sekä arvosanaryhmän painotuksen säätämiseen.

Lisätietoja arvosanakategorioista


Määritä koostamismenetelmä ja painotukset

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Määritys.

Ohjeet muille teemoille:valitse Kurssin ylläpito > Arviointikirjan määritys.

Oletusarvoisesti arviointikirja laskee arvosanat asetuksella Luonnollinen-koostamismenetelmällä. Voit muuttaa tapaa, jolla arviointikirja laskee arvosanat. Voit tehdä tämän vaihtamalla koostamismenetelmää.

 1. Valitse arviointikirjassa Määritys ja sitten kurssin nimen vieressä Muokkaa.
 2. Valitse Muokkaa asetuksia.
 3. Valitse arvosanojen laskentamenetelmä Yhteenveto-valikosta. Jos haluat käyttää omaa painotusmallia, valitse Arvosanojen painotettu keskiarvo.

  Saat lisätietoja arvosanojen erilaisista koostamismenetelmistä Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 4. Valitse Tallenna muutokset.


Omat asetukset

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Määritys > Asetukset: Arvioijan raportti.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Kurssin ylläpito > Arviointikirjan määritys > Asetukset: Arvioijan raportti.

Valitse arviointikirjassasi näkyvät asiat.

 • Näytä-/piilota-valinnat
  • Näytä laskut: Jokaisen arviointikohteen ja kategorian vieressä näytetään laskinkuvake. Lasketuissa kohteissa on työkaluvihjeet ja visuaalinen ilmaisin sille, että sarake on laskettu. Näet sen valitsemalla Muokkaustila päälle.
  • Näytä näytä/piilota-kuvakkeet: Käytä näytä/piilota-kuvakkeita säätääksesi arvosanojen näkyvyyttä opiskelijoille. Näet sen valitsemalla Muokkaustila päälle.
  • Näytä keskiarvot: Tämä lisää ylimääräisen rivin, jossa näkyy kunkin kategorian ja arviointikohteen keskiarvo.
  • Näytä lukot: Määritä, voiko liittyvä aktiviteetti päivittää kohdetta automaattisesti. Lukitse arvosana valitsemalla lukkokuvake. Salli automaattiset päivitykset poistamalla lukitus. Näet sen valitsemalla Muokkaustila päälle.
  • Näytä käyttäjäprofiilin kuva: Näytä käyttäjäprofiilien kuvat nimien vieressä.
  • Näytä vaihteluvälit: Tämä lisää ylimääräisen rivin, jossa näkyy kunkin kategorian ja arviointikohteen vaihteluväli.
 • Erityisrivit
  • Vaihteluvälin näyttötyyppi: Näytä vaihteluvälit todellisina arvosanoina, prosenttiosuuksina tai kirjaimina.
  • Desimaaleja vaihteluväleissä: Määritä kullekin vaihteluvälille näytettävien desimaalien määrä.
  • Sarakkeen keskiarvojen näyttötyyppi: Näytä keskiarvot todellisina arvosanoina, prosenttiosuuksina tai kirjaimina.
  • Desimaaleja sarakkeen keskiarvoissa: Määritä kullekin keskiarvolle näytettävien desimaalien määrä.
  • Arvosanat sarakkeiden keskiarvoissa: Päätä, haluatko sisällyttää kategorioiden ja arviointikohteiden keskiarvon laskentaan solut, joissa ei ole arvosanaa.
  • Näytä arvosanojen määrä keskiarvoissa: Näytä keskiarvoa laskettaessa arvosanojen määrä sulkumerkkien sisällä jokaisen keskiarvon jälkeen.
 • Yleistä
  • Opiskelijoita sivulla: Määritä, kuinka monen opiskelijan tiedot esitetään yhdellä arviointikirjan sivulla.
  • Yhteenvedon paikka: Määritä, näytetäänkö kategorian ja kurssin yhteispistesarakkeet arviointikirjan raporteissa.
  • Käytä AJAXia: Lisää AJAX-toiminnot arviointikirjaan. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa usein käytettyjä toimintoja. Tämä edellyttää sitä, että käyttäjällä on JavaScript käytössä selaimessaan. Tämän asetuksen arvoksi on määritetty Kyllä, koska arviointikirja edellyttää AJAX-toimintoja.

Arviointikirjan vaikutus kurssiin.

Arviointikirja vaikuttaa useisiin Blackboard Open LMS:n työkaluihin ja komponentteihin. Kun ymmärrät näitä vaikutuksia, saat mahdollisimman paljon irti arviointikirjan käytöstä.

Arviointikirjan vaikutukset
Työkalu/komponenttiVuorovaikutus
Aktiviteetit ja aineistotKun luot kurssissa arviointikohteita, arviointikirjaan lisätään kohteelle oma sarake.

Esimerkki: Kun luot päiväkirjan, voit valita arviointimenetelmän. Arviointikirjaan lisätään sarake, jolla on päiväkirjan nimi otsikkona.

SähköpostityökaluArviointikirjan sähköpostityökalun avulla voit lähettää viestejä opiskelijoille ja heidän mahdollisille tarkkailijoilleen.
Ulkoiset tiedot muista arviointijärjestelmistäVoit viedä arviointikirjan tietoja tai tuoda tietoja arviointikirjaan erottimella erotettujen tiedostojen avulla.
Open-arviointitoimintoVoit tarkastella ja arvioida palautettuja tehtäviä sekä Open-keskustelualueiden viestejä. Open-arviointitoiminnossa määritetyt arvosanat näkyvät arviointikirjassa.
TarkkailijatTarkkailijat voivat kirjautua sisään arviointikirjaan ja nähdä tarkkailemiensa opiskelijoiden julkaistut arvosanat. Tarkkailijoita voivat olla esimerkiksi opiskelijan vanhemmat, huoltajat tai ohjaajat.

Oppilaitos määrittää tarkkailijoiden käyttöoikeudet. Jos oppilaitos sallii tarkkailijoiden pääsyn, voit määrittää tarkkailijoiden käyttöoikeudet kurssikohtaisesti.

Opiskelijan arvosananäkymäOletusarvoisesti opiskelijat näkevät arvosanansa omassa arviointikirjassaan. Voit piilottaa arviointikirjan opiskelijoilta kurssin asetuksissa. Voit tarvittaessa myös piilottaa yksittäiset arvosanat sarakekohtaisesti.