Mitä arvosanakategoriat ovat?

Arvosanakategorioiden avulla voidaan määrittää arviointikirjan arvosanojen ulkoasu ja laskentatapa. Voit suodattaa arviointikirjan näkymiä kategorioiden avulla. Voit käyttää kategorioita myös arvosanojen yhdistämiseen, alhaisimman arvosanan laskemiseen sekä arvosanaryhmän painotuksen säätämiseen.

Esimerkki: Määritä arviointikirja näyttämään ajanjaksoja, kuten lukukausia ja neljännesvuosia, käyttämällä kategorioita. Esimerkki: lukukausi 1 = pääkategoria 1, jolla alikategorioina neljännesvuodet 1 ja 2; lukukausi 2 = pääkategoria 2, jolla alikategorioina neljännesvuodet 3 ja 4.

Esimerkki: Määritä eri tehtävätyypit eri kategorioihin. Esimerkki: kategoria Arvostelut sisältää kaikki tentit ja loppukokeet ja kategoria Osallistuminen sisältää arvioidut keskustelualueet ja yleisen osallistumisen.

Saat lisätietoja arvosanojen kategorioista Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)


Arviointikirjan organisointi kategorioiden avulla

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Määritys > Lisää kategoria.

Vaiheet muissa teemoissa:Valitse  Kurssin ylläpito > Arvosanat > Määritys > Lisää kategoria.

 1. Valitse arviointikirjassa Määritys ja Lisää kategoria.
 2. Valitse kategorian arvosanojen koostamistapa Yhteenveto-valikosta.

  Saat lisätietoja arvosanojen koostamisesta Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 3. Voit tarvittaessa määrittää seuraavat asetukset.
  • Jos valitset Jätä pois tyhjät arvosanat, tyhjiä arvosanoja ei lasketa mukaan koostamisen yhteydessä.
  • Valitse Sisällytä tulos kokonaispistemäärään. Katso lisätietoja kohdasta Tulokset.
  • Valitse Pudota alin -kentässä, kuinka monta arvosanaa haluat pudottaa pois koostamisesta.
 4. Valitse tyyppi Arviointityyppi-valikosta.
  • Arvo: Käytä arvioinnissa numeerista arvoa. Määritä Korkein arvosana ja Alhaisin arvosana.
  • Asteikko: Arvioinnit tehdään asteikon avulla. Valitse Asteikko-valikosta haluamasi asteikko.
  • Teksti: Anna opiskelijoille vain palautetta tekstimuodossa.
 5. Kirjoita Hyväksymisraja-kenttään kurssin läpäisemiseen vaadittava vähimmäisarvosana. Arvosanan näyttötavan voit valita Arvioinnin näyttö -valikossa.
  • Todellinen: Näytä todellinen arvosana.
  • Prosenttiosuus: Näytä arvosana prosenttilukuna.
  • Kirjain: Näytä arvosana kirjaimena, joka kattaa tietyn pisteiden arvoalueen.
 6. Kirjoita Hyväksymisraja-kenttään kurssin läpäisemiseen vaadittava vähimmäisarvosana. Hyväksymisrajan yläpuolella olevat arvosanat näytetään arviointikirjassa vihreinä. Hylätyt arvosanat ovat punaisia.
 7. Voit tarvittaessa määrittää seuraavat asetukset.
  • Desimaaleja näytetään: Määritä kullekin arvosanalle näytettävien desimaalien määrä. Tämä ei vaikuta arvosanojen laskentaan, joka suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella.
  • Piilotettu: Piilota tämän arviointikohteen arvosana opiskelijoilta. Jos haluat näyttää arvosanan opiskelijoille myöhemmin, valitse päivämäärä Piilossa kunnes -valikosta.
  • Lukittu: Kun tämä valitaan, liittyvä aktiviteetti ei voi automaattisesti päivittää arviointikohdetta. Voit määrittää päivämäärän, jolloin haluat lukita arvosanan.
  • Painotusta säädetty: Poista tämän kohdan valinta, jos haluat palauttaa arviointikohteen automaattisesti laskettuun arvoon. Tämän valitseminen estää painotuksen automaattisen laskemisen.
 8. Voit myös kirjoittaa arvon Painotus-kenttään.
 9. Valitse Tallenna muutokset.

Arvosanakategorian lisääminen aktiviteettiin

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Lisää aktiviteetti > Arvosana.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Lisää aktiviteetti > Arvosana.

Kun lisäät tai muokkaat arvioitavaa aktiviteettia, laajenna Arvosana-osio. Valitse kategoria Arvosanakategoria-valikosta.

Kategoriat on luotava arviointikirjassa ennen kuin niitä voi lisätä aktiviteetteihin.