1. Sivustoon kirjautuminen

Monet oppilaitokset luovat tilit henkilökunnalleen. Tällöin sivuston ylläpitäjä lähettää käyttäjille käyttäjätunnuksen ja salasanan sivustoon kirjautumista varten.

 1. Valitse Kirjaudu.
   
 2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.
 3. Valitse Kirjaudu.

Lisätietoja käyttäjätileistä


2. Kurssille siirtyminen

Kaikki Blackboard Open LMS -järjestelmät ovat ulkoasultaan ja asettelultaan erilaisia. Kaikilla Blackboard Open LMS -järjestelmillä on kuitenkin yhteisiä ominaisuuksia ja toimintoja. Niihin myös liittyy termejä, jotka on hyvä tuntea.

Aktiviteetit

Aktiviteetti on toiminto, jonka haluat opiskelijoiden suorittavan, esimerkiksi tehtävä tai keskusteluun osallistuminen.

 

Lisätietoja aktiviteeteista

Aineistot

Aineistot ovat resursseja, jotka tukevat oppimista, esimerkiksi luentovideoita tai luettavia artikkeleita.

Lohkot

Lohkot ovat elementtejä, joiden avulla voit lisätä lisätietoja tai opintosisältöjä kurssiin. Voit lisätä lohkoja kurssisivujen reunoihin tai keskelle riippuen kurssiympäristöön valitusta teemasta.

 

Opettajien ja ylläpitäjien käyttöön tarkoitetut Ylläpito-lohkot näytetään kaikilla sivuilla.

Navigointipolku

Jokaisella sivulla on navigointipolku, josta näet sijaintisi sivuston rakenteessa. Navigointipolusta voit myös siirtyä edellisille sivuille, esimerkiksi aloitussivulle.


3. Rekisteröityneiden käyttäjien tarkistaminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: siirry kurssille ja valitse Kurssin koontinäyttö > Osallistujat.

Vaiheet muissa teemoissa: siirry kurssille ja valitse Osallistujat.

Haluatko tietää, ketä kurssillasi on? Osallistujat-sivulta näet käyttäjänimet ja profiilikuvat. Jos haluat lähettää viestin tietylle osallistujalle, valitse hänen nimensä.

Jos haluat nähdä kurssille rekisteröityneet käyttäjät, valitse Kurssin koontinäyttö > Osallistujat.

Jos et käytä Snap-teemaa, valitse Navigointi-lohkosta Osallistujat.

Lisätietoja osallistujasivusta (saattaa olla saatavilla vain englanniksi)

Jos sivustosi ylläpitäjä on ottanut nämä toiminnot käyttöön, voit rekisteröidä, hakea ja suodattaa opiskelijoita sekä muokata ja poistaa useita käyttäjiä kerralla osallistujien ja rekisteröitymisten näytöissä.


4. Kurssilohkojen lisääminen

Lohkot ovat elementtejä, joiden avulla voit lisätä lisätietoja tai opintosisältöjä kurssiin. Voit lisätä lohkoja kurssisivujen reunoihin tai keskelle riippuen kurssille valitusta teemasta.

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Muokkaa kurssilohkoja > Lisää lohko

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää lohko.

Lohkoja voi siirtää, piilottaa ja poistaa.

Jos käytät Snap-teemaa, kaikki lohkot löytyvät kurssin koontinäytöstä. Näet lisätyt lohkot valitsemalla kurssin koontinäytön. Snap-teemassa lohkojen järjestystä voi muuttaa, mutta niitä ei voi siirtää kurssin muihin alueisiin.

 • Siirrä lohkoa. Siirrä lohko haluamaasi kohtaan.
 • Piilota lohko. Laajenna Toiminnot-valikko ja piilota lohko.
 • Jaa rooleja lohkossa (jos sallittu). Laajenna Toiminnot-valikko ja jaa roolit.
 • Poista lohko. Laajenna Toiminnot-valikko ja poista lohko.

Lisätietoja lohkoista


5. Arviointikirjan määrittäminen

Arviointikirjan määrittäminen on yksinkertaista. Voit esimerkiksi järjestää arviointikirjan sen kategorioiden avulla.

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Lisää kategoria.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Arviointikirjan määritys > Lisää kategoria.

Kategorioiden avulla arviointikohteet ryhmitellään arviointikirjassa. Tämä voi tehdä arviointikirjan näkymistä selkeämpiä. Voit suodattaa arviointikirjan näkymiä kategorioiden avulla. Voit käyttää kategorioita myös arvosanojen yhdistämiseen, alhaisimman arvosanan laskemiseen sekä arvosanaryhmän painotuksen säätämiseen.

Lisätietoja arvosanakategorioista

Saat kategorioista kaiken hyödyn, kun lisäät ne arvioitaviin aktiviteetteihin. Laajenna aktiviteetin asetuksissa Arvosana-kohta ja valitse kategoria Arvosanakategoria-valikosta.

Seuraavaksi sinun täytyy valita, miten arviointikirja laskee arvosanat. Tätä kutsutaan Moodlessa koostamiseksi. Eri menetelmät ja tavat laskevat arvosanat eri tavoin, joten valitse se tapa tai menetelmä, joka vastaa parhaiten arvosanatarpeitasi.

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja > Määritys.

Vaiheet muissa teemoissa:valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Arviointikirjan määritys.

Oletusarvoisesti arviointikirja laskee arvosanat asetuksella Arvosanojen yksinkertainen painotettu keskiarvo. Tätä koostamismenetelmää käytettäessä ohjaajat eivät voi määrittää painotuksia tietyille arvosteltaville aktiviteeteille. Voit muuttaa tapaa, jolla arviointikirja laskee arvosanat.

 1. Valitse arviointikirjassa Määritys ja sitten kurssin nimen vieressä Muokkaa.
 2. Valitse Muokkaa asetuksia.
 3. Valitse arvosanojen laskentamenetelmä Yhteenveto-valikosta.

  Lisätietoja erilaisista arvosanojen koostamismenetelmistä (saattaa olla saatavilla vain englanniksi)

 4. Valitse Tallenna muutokset.


6. Aktiviteettien ja aineistojen lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto, valitse aktiviteetti tai aineisto ja valitse sitten Lisää.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto, valitse aktiviteetti tai aineisto ja valitse sitten Lisää.

Kurssi muodostuu erilaisista aktiviteeteista ja aineistoista.

 • Aktiviteetit ovat tehtäviä, joita opiskelijat suorittavat. Aktiviteetti voi olla esimerkiksi tehtävän suorittaminen tai osallistuminen keskusteluun.
 • Aineistot ovat sisältöjä, jotka tukevat oppimista. Aineisto voi olla esimerkiksi luentovideo tai luettava artikkeli.

7. Kurssien ja aktiviteettien suoritusten seurannan käyttöönottaminen

Voit määrittää Aktiviteettien suoritus -asetukset, kun luot aktiviteetin tai muokkaat aktiviteettia. Aktiviteettien suoritus voidaan yhdistää kurssin suoritukseen. Sen avulla opiskelijat voivat määrittää edistymisensä kurssilla. Edistymisen voi päivittää myös automaattisesti aktiviteettien ehtoihin perustuvassa kurssissa.

Aktiviteettien suoritus on oletuksena käytössä uusissa asennuksissa. Katso kurssiraportista, onko se sinulla käytössä. Jos raporttia ei ole, ota se käyttöön kurssissa ja määritä se jokaiseen aktiviteettiin, jota haluat seurata.

Suoritusten seurannan käyttöönotto omassa kurssissa

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Kyllä.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Ylläpito > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Kyllä.

Aktiviteettien suoritus ja näiden asetusten näyttäminen resurssissa edellyttävät, että kurssissa on suoritusten seuranta käytössä.

Aktiviteettien suorituksen määrittäminen aktiviteeteille

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Aktiviteettien suoritus.

Ohjeet muille teemoille: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Aktiviteettien suoritus.

Sinun on otettava seuranta käyttöön kurssissasi, jotta voit käyttää aktiviteettien suoritusta.

 • Suoritusten seuranta: Jos tämä on käytössä, aktiviteettien suoritusta seurataan manuaalisesti tai automaattisesti perustuen tiettyihin ehtoihin. Ehtoja voi olla useita. Kurssisivulla näkyy aktiviteetin nimen vieressä merkki, kun aktiviteetti on suoritettu.
 • Vaadi avaaminen: Jos tämä on käytössä, resurssia tai aktiviteettia pidetään suoritettuna, kun opiskelija avaa resurssin.
 • Oltava suoritettuna: Tämä asetus määrittää päivämäärän, johon mennessä resurssi tai aktiviteetti täytyy suorittaa. Päivämäärää ei näytetä opiskelijoille. Se näytetään vain aktiviteetin suoritusraportissa. Ota asetus käyttöön ja valitse sitten päivämäärä.

Keskusteluilla on seuraavat aktiviteetin suorituksen lisämääritykset:

 • Vaadi kirjoituksia: Opiskelijan täytyy vastata keskusteluun tai aloittaa uusi.
 • Vaadi keskustelua: Opiskelijan pitää luoda tietty määrä keskusteluita, ennen kuin keskustelupalstaa pidetään suoritettuna.
 • Vaadi vastauksia: opiskelijan pitää kirjoittaa tietty määrä vastauksia, ennen kuin keskustelupalstaa pidetään suoritettuna.

8. Osaamismerkkien määrittäminen

Osaamismerkkejä annetaan opiskelijoille määrittämiesi ehtojen ja opiskelijoiden vuorovaikutusten mukaan. Ne näytetään käyttäjän profiilissa. Käyttäjä voi julkaista osaamismerkkinsä myös Badgr Backpack -palvelussa, koska se on yhteensopiva Moodlen osaamismerkkien kanssa.

Osaamismerkin luonti

valitse Ylläpito-lohko > Kurssin ylläpito > Osaamismerkit > Lisää uusi osaamismerkki.

 1. Kirjoita nimi ja kuvaus.
 2. Lisää kuva. Tätä kuvaa käytetään, kun osaamismerkki myönnetään opiskelijoille.
 3. Lisää osaamismerkin myöntävän henkilön tai organisaation myöntäjän tiedot. Tiedot näytetään osaamismerkin yhteydessä myöntäjän sähköpostiosoitteen ohella.
 4. Voit halutessasi määrittää osaamismerkille myös vanhenemispäivän.
 5. Pääset eteenpäin seuraavalle sivulle valitsemalla Luo osaamismerkki.
 6. Valitse Ehdot-välilehden avattavan valikossa asetukset:
  • Manuaalisesti roolin perusteella – Määritä roolit, jotka voivat myöntää osaamismerkin. Päätä, onko kaikkien valittujen roolien myönnettävä osaamismerkki, ennen kuin opiskelija saa sen käyttöönsä, vai riittääkö, että mikä tahansa rooli myöntää sen.
  • Kurssin suoritus – määritä vaadittu vähimmäisarvosana, suorituksen aikaraja tai molemmat.
  • Suoritetut aktiviteetit – Määritä osaamismerkin myöntämiseen vaaditut aktiviteettien suoritukset. Tämä edellyttää, että määrität aktiviteetin asetuksissa suoritusten seurannan ehdot.
 7. Viesti-välilehdessä voit muokata sähköpostiviestiä, joka lähetetään opiskelijalle osaamismerkin myöntämisen yhteydessä. Valitse myös seuraavien asetusten arvot: Liitä osaamismerkki viestiin ja Ilmoita osaamismerkin tekijälle.
 8. Valitse ylätunnisteessa Salli käyttö, jos haluat opiskelijoiden näkevän osaamismerkin ja aloittavan sen ansaitsemisen. Salli käyttö vasta sitten, kun olet varmasti muokannut osaamismerkin valmiiksi. Kun ensimmäinen opiskelija on ansainnut osaamismerkin, sitä ei voi enää muokata.

Lisätietoja osaamismerkeistä


9. Todistusten määrittäminen

Palkitseminen on vahva ulkoinen motivaation lähde. Yksi parhaista palkinnoista on saada tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Kun tarjoat mahdollisuuden saavuttaa palkintoja koko kurssin ajan, opiskelijat saattavat motivoitua paremmin ja he pystyvät hahmottamaan oppimistavoitteensa paremmin.

Tunnustuksen antamisesta on myös muodostumassa uusi oppimistavoitteiden saavuttamisen standardi. Sen avulla voit täydentää arvosanoihin perustuvaa palautetta. Voit antaa tarkempia tietoja ja esimerkkejä siitä, mitä opiskelijat saavuttivat kurssillasi.

Todistuksen luominen Blackboard Open LMS:ssä on helppoa.

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto ja valitse sitten Todistus > Lisää.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Todistus > Lisää.

Voit mukauttaa todistuksien ulkoasua reunojen, vesileimojen, sinettien ja arvosanatietojen avulla. Voit määrittää todistusten saamisen ehdot, esimerkiksi tietyn arvosanan saavuttamisen.

 1. Kirjoita nimi. Tämä on ainut pakollinen kenttä.
 2. Voit halutessasi kirjoittaa yhteenvedon todistuksen sisällöstä ja suoritusvaatimuksista.
 3. Voit myös mukauttaa todistusta seuraavilla valinnoilla.
  • Julkaisuasetukset – määritä, miten todistus toimitetaan opiskelijoille ja saavatko opettajat sähköpostiviestin myönnetyistä todistuksista.
  • Tekstiasetukset – määritä todistukseen tulostettavat tiedot.
  • Muotoiluasetukset – määritä todistuksen ulkoasu.
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Pääsyn rajoittaminen
  • Aktiviteettien suoritus
 4. Jos haluat nähdä kurssin etusivun, valitse Tallenna ja palaa kurssille. Jos haluat nähdä vain uuden todistuksen, valitse Tallenna ja näytä.

Lisätietoja todistuksista


10. Mukautettuun opiskelun suunnitteluun tutustuminen

Mukautettu opiskelun suunnittelu käynnistää kurssissa automaattisia tapahtumia sääntöjen perusteella. Sääntöjä luomalla voit vähentää ylimääräistä manuaalista työtä ja tavoittaa riskiryhmässä olevat opiskelijat. Sääntö voi esimerkiksi seurata arvosanojen riskitasoa ja lähettää tarvittaessa viestejä opiskelijan ohjaajalle tai vanhemmille. Sääntö voi myös rohkaista opiskelijoita seuraamalla aktiviteettien suoritusta.

Jokaisella säännöllä on tapahtuma, valinnaiset ehdot sekä vähintään yksi toiminto.

 • Tapahtumat: tapahtuma käynnistää säännön.
 • Ehdot: Ehto määrittää, suoritetaanko tapahtuman yhteydessä toimintoja. Jos ehtoja ei ole, toiminnot suoritetaan automaattisesti.
 • Toiminnot: Toiminto suoritetaan, kun määritetyt ehdot täyttyvät.

Lisätietoja mukautetusta opiskelun suunnittelusta