Työkalu sisällön organisoimiseen kaikkialla kurssiympäristössä.

Ohjetekstien avulla voit järjestää osioiden sisällön yksityiskohtaisemmin. Voit käyttää ohjetekstejä otsikkoina, jotka erottavat toisiinsa liittyvät sisällöt. Ohjeteksteissä voi olla tekstiä, kuvia tai multimediaa. Voit luoda selkeästi organisoidun ja mielenkiintoisen kurssin kiinnittämällä ohjetekstien avulla käyttäjän huomion keskeisiin elementteihin.

Jos näet ohjeteksteissä mittarikuvakkeen, oppilaitoksesi arvioi kurssisisällön esteettömyyttä Allyn avulla. Saat lisätietoja ohjaajien Ally-ohjeista.


Ohjetekstin luonti

Avaa kurssisivu, johon haluat lisätä ohjetekstin.

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Ohjeteksti > Lisää

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Ohjeteksti > Lisää.

  1. Lisää tekstiä, kuvia tai multimediaa ohjetekstin tekstiruutuun. HTML-editorin työkalupalkista saat esiin painikkeet tekstin muotoiluun sekä kuvien ja multimedian lisäämiseen.
  2. Tee tarvittaessa muutoksia moduulin yleisiin asetuksiin.

    Lisätietoja yleisistä asetuksista

  3. Näytä muutokset valitsemalla Tallenna ja palaa kurssille.