Blackboard Open LMS-tiimi on koonnut muutamia esimerkkisääntöjä, joita voit käyttää sivustosi mukautetussa opiskelun suunnittelussa. Voit muokata niitä tarpeidesi mukaan, mutta suurin osa työstä on jo tehty puolestasi!


Epäonnistuneen tentin sääntö

PLD tarjoaa sinulle mahdollisuuden lähettää opiskelijoille viestin, kun he eivät läpäise tenttiä. Tämän säännön avulla voit lähettää opiskelijalle viestin, jos hän ei pääse tentistä läpi. Voit myös muokata sääntöä siten, että se lähetetään tietyistä tenteistä.

Tapahtumat: valitse Aktiviteetti arvioitu > Tentti > Mikä tahansa tyyppiä > Lisää. Jos haluat käyttää tätä sääntöä tietylle tentille, valitse tentin nimi Aktiviteetti-valikosta.

Ehdot: Valitse Aktiviteetin arvosana-alue > Käytä tämän säännön käynnistämää aktiviteettia. Anna prosenttiarvo Arvosana on alle -kohtaan. Anna tähän se, kuinka monta prosenttia vastauksista pitää vähintään olla oikein, että tentti katsotaan hyväksytyksi. Jos esimerkiksi 65 prosentin tulos on ensimmäinen hylätty tulos, anna tekstiruutuun arvoksi 66. Valitse Tallenna.

Toiminnot: Valitse Lähetä sähköposti > Lisää. Valitse, keneltä sähköposti lähetetään, ja valitse sitten Lisää vastaanottaja > Käynnistävä käyttäjä. Anna sähköpostin aihe. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Kirjoita sähköpostin varsinainen viesti. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Valitse Tallenna.

Säännön nimi: Anna säännölle kuvaava nimi. Valitse Tallenna.


Kurssilla ei käyty -sääntö

PLD:n avulla voit muistuttaa opiskelijoita, jotka eivät ole kirjautuneet kurssille muutamaan päivään. Voit muokata tätä sääntöä siten, että muistutus lähetetään muutaman päivän kuluttua tai viikoittain.

Tapahtumat: Valitse Toistuva tapahtuma ja valitse sitten, miten usein tapahtuma toistuu. Voit valita, toistuuko tapahtuma päivittäin tai viikoittain tiettyyn aikaan. Valitse alkamis- ja päättymisajat ja valitse sitten Lisää.Jos haluat lähettää muistutuksen esimerkiksi joka kolmas päivä, anna tekstiruutuun arvoksi 3.

Ehdot: Valitse Kurssikirjautuminen > Lisää. Valitse Käyttäjä EI ole kirjautunut kurssiin ja määritä sitten se, kuinka monen päivän jälkeen käyttäjälle lähetetään ilmoitus. Valitse Tallenna. Jos haluat lähettää muistutuksen, kun opiskelija ei ole kirjautunut kurssille kolmeen päivään, anna tekstiruutuun arvoksi 3. Valitse Käyttäjän roolin tarkistus > Lisää. Määritä asetukset siten, että käynnistävän käyttäjän rooli on Opiskelija, ja valitse sitten Tallenna.Määritä asetukset siten, että kaikki säännön ehdot täytyy täyttää, jotta järjestelmä lähettää ilmoituksen. Näin ilmoitus lähetetään vain käyttäjille, jotka eivät ole kirjautuneet kurssille kolmeen päivään.

Toiminnot: Valitse Lähetä sähköposti > Lisää. Valitse, keneltä sähköposti lähetetään, ja valitse sitten Lisää vastaanottaja > Käynnistävä käyttäjä. Anna sähköpostin aihe. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Kirjoita sähköpostin varsinainen viesti. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Valitse Tallenna.

Säännön nimi: Anna säännölle kuvaava nimi. Valitse Tallenna.


Kertaussääntö

Kertaussäännön avulla voit ohjata käyttäjiä kertausaktiviteettiin, jos he ovat epäonnistuneet oppitunnilla, tentissä, SCORM-kohteessa tai tehtävässä. Tämä sääntö määritetään siten, että opiskelija ohjataan kertaukseen oppitunnun jälkeen, mutta voit tietysti muokata siihen haluamasi aktiviteetin.

Tapahtumat: Valitse Aktiviteetti arvioitu > Oppitunti ja valitse sitten haluamasi oppitunti Aktiviteetti-valikosta. Valitse Lisää.

Ehdot: Valitse Aktiviteetin arvosana-alue > Käytä tämän säännön käynnistämää aktiviteettia. Anna prosenttiarvo Arvosana on alle -kohtaan. Anna tähän se, kuinka monta prosenttia vastauksista pitää vähintään olla oikein, että tentti katsotaan hyväksytyksi. Jos esimerkiksi 65 prosentin tulos on ensimmäinen hylätty tulos, anna tekstiruutuun arvoksi 66. Valitse Tallenna.

Toiminnot: Valitse Siirry aktiviteettiin > Lisää. Valitse Aktiviteettityyppi ja valitse sitten aktiviteetti, johon haluat opiskelijan ohjata. Voit halutessasi määrittää viipeen sekunteina. Valitse Tallenna.

Säännön nimi: Anna säännölle kuvaava nimi. Valitse Tallenna.


Kurssin arvosanan päivittämisen sääntö

PLD:n avulla voit lähettää sähköpostin, joka lähettää kurssin tämänhetkiset arvosanat. Tämä sääntö määritetään siten, että arvosanat lähetetään opiskelijoille joka perjantai. Voit kuitenkin muokata sitä tarpeiden mukaisesti esimerkiksi siten, että sähköpostit lähetetään vanhemmille tai muille vastaaville.

Tapahtumat: Valitse Toistuva tapahtuma ja valitse sitten, miten usein sähköposti lähetetään. Voit valita, toistuuko tapahtuma päivittäin tai viikoittain tiettyyn aikaan. Valitse alkamis- ja päättymisajat ja valitse sitten Lisää.Jos haluat lähettää muistutuksen joka perjantai, valitse viikoittainen toistuminen ja lähetysajankohdaksi perjantai. Voit halutessasi lisätä myös alkamis- ja päättymispäivämäärän. Valitse Lisää.

Ehdot: Valitse Kurssin arvosana-alue > Lisää. Anna prosenttiarvo Arvosana on vähintään- ja Arvosana on alle -ruutuihin. Jos haluat lähettää viikoittaisen raportin kaikille opiskelijoille, anna ensimmäisen ruudun arvoksi 0 ja toisen ruudun arvoksi 101. Valitse Tallenna.

Toiminnot: Valitse Lähetä sähköposti > Lisää. Valitse, keneltä sähköposti lähetetään, ja valitse sitten Lisää vastaanottaja > Käynnistävä käyttäjä. Anna sähköpostin aihe. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Kirjoita sähköpostin varsinainen viesti. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Valitse Tallenna.

Säännön nimi: Anna säännölle kuvaava nimi. Valitse Tallenna.


Palauttamattoman tentin tai tehtävän sääntö

PLD:n avulla voit muistuttaa opiskelijoita siitä, että heidän täytyy palauttaa tentti tai tehtävä. Tämän säännön avulla voit lähettää opiskelijalle ilmoituksen siitä, että hänen täytyy palauttaa tentti. Voit myös muokata sääntöä siten, että se lähetetään palauttamattomasta tehtävästä. Voit muokata sääntöä myös tietyille tenteille ja tehtäville.

Tapahtumat: valitse Tentti tai tehtävä palautettu > Tentti > Mikä tahansa tyyppiä > Lisää. Jos haluat käyttää tätä sääntöä tietylle tentille, valitse tentin nimi Aktiviteetti-valikosta.

Ehdot: Valitse Aktiviteetti suoritettu > Lisää. Valitse ei sisällä > Käytä tämän säännön käynnistämää aktiviteettia. Valitse Tallenna.

Toiminnot: Valitse Lähetä sähköposti > Lisää. Valitse, keneltä sähköposti lähetetään, ja valitse sitten Lisää vastaanottaja > Käynnistävä käyttäjä. Anna sähköpostin aihe. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Kirjoita sähköpostin varsinainen viesti. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Valitse Tallenna.

Säännön nimi: Anna säännölle kuvaava nimi. Valitse Tallenna.

Tämä sääntö edellyttää, että kurssien ja aktiviteettien suoritusten seuranta tehtäville on käytössä. Aktiviteettien suoritusten seurantaa ei tarvita tenttejä varten.


Keskustelualueen viestin sääntö

PLD:n avulla voit muistuttaa opiskelijoita kirjoittamaan viestejä keskustelualueelle. Tämän säännön avulla lähetetään muistutus opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet keskustelualueelle. Voit kuitenkin muokata sitä siten, että muistutus lähetetäänkin esimerkiksi opiskelijoille, jotka eivät ole vastanneet yhteenkään viestiin.

Tapahtumat: Valitse Keskustelualueen uusi aihe > Keskustelualue tai Open-keskustelualue > Mikä tahansa tyyppiä > Lisää. Jos haluat käyttää tätä sääntöä tietylle keskustelualueelle, valitse sen nimi Aktiviteetti-valikosta.

Ehdot: Valitse Aktiviteetti suoritettu > Lisää. Valitse ei sisällä > Käytä tämän säännön käynnistämää aktiviteettia. Valitse Tallenna.

Toiminnot: Valitse Lähetä sähköposti > Lisää. Valitse, keneltä sähköposti lähetetään, ja valitse sitten Lisää vastaanottaja > Käynnistävä käyttäjä. Anna sähköpostin aihe. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Kirjoita sähköpostin varsinainen viesti. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä avainta, valitse Lisää avain. Valitse Tallenna.

Säännön nimi: Anna säännölle kuvaava nimi. Valitse Tallenna.

Tämä sääntö edellyttää, että kurssien ja aktiviteettien suoritusten seuranta on käytössä.