Jokainen mukautetun opiskelun suunnittelun (PLD) sääntö koostuu kolmesta osasta: tapahtumasta, ehdosta ja toiminnosta.

Tapahtumat

Tapahtumat toimivat käynnistävinä kohteina PLD-säännöissä. PLD-säännössä voi olla yksi tapahtuma tai useita tapahtumia. Voit valita, käynnistyykö sääntö mistä tahansa tapahtumasta vai vaaditaanko siihen kaikkia tapahtumia.

 • Aktiviteetti suoritettu: käynnistyy, kun aktiviteetti merkitään suoritetuksi manuaalisesti tai automaattisesti.
 • Aktiviteetti arvioitu: käynnistyy, kun aktiviteetti arvioidaan manuaalisesti tai automaattisesti.
 • Aktiviteetti nähty: käynnistyy, kun aktiviteetti tai aineisto on nähty.
 • Tentti tai tehtävä palautettu: Käynnistyy, kun tentti tai tehtävä on palautettu. Tämän avulla julkaistaan usein uutta sisältöä siten, että siihen ei tarvitse odottaa manuaalisesti arvosteltavia kohteita.
 • Keskustelualueen vastaus: käynnistyy, kun käyttäjä vastaa keskustelualueen keskusteluun tai toisen käyttäjän vastaukseen keskustelualueen keskustelussa.
 • Keskustelualueen uusi aihe: käynnistyy, kun käyttäjä kirjoittaa viestin keskustelualueen ylimmälle tasolle.
 • Käyttäjä lisätty ryhmään: käynnistyy, kun käyttäjä lisätään ryhmään manuaalisesti tai automaattisesti mukautetun opiskelun suunnittelun toisen säännön johdosta.
 • Käyttäjä poistettu ryhmästä: käynnistyy, kun käyttäjä poistetaan ryhmästä manuaalisesti tai automaattisesti mukautetun opiskelun suunnittelun säännön toisen säännön johdosta.
 • Kurssi avattu: Käynnistyy, kun käyttäjä avaa kurssin ensimmäistä kertaa päivän aikana. Kursseilta poistuminen muille Blackboard Open LMS -kursseille ja -sivuille nollaa käynnistimen.
 • Kurssiarvosanan muutos: käynnistyy, kun mikä tahansa kurssilta saatu arvosana muuttaa kurssin arvosanaa.
 • Tietty päivämäärä ja aika: Käynnistyy tiettynä päivänä ja aikana säännön luojan määrittämän aikataulun mukaisesti. Tämä päivämäärä voidaan määrittää tulevaisuuteen, jotta ehdot voidaan tarkistaa kyseisenä ajankohtana. Ota huomioon, että tässä tapahtumassa ei ole käynnistävää aktiviteettia.
 • Toistuva tapahtuma: Käynnistyy tiettyinä päivinä ja aikoina tulevaisuudessa säännön luojan määrittämän aikataulun mukaisesti. Tämä tapahtuma voidaan ajoittaa tapahtumaan päivittäin tai viikoittain tiettyyn aikaan päivästä.

Ehdot

Ehdoilla voit määrittää, milloin sääntö käynnistetään. PLD-säännössä voi olla yksi ehto tai useita ehtoja. Voit valita, käynnistyykö sääntö mistä tahansa ehdosta vai vaaditaanko siihen kaikkien ehtojen täyttymistä.

 • Aktiviteetti nähty: tarkistaa, onko säännön käynnistänyt käyttäjä nähnyt aktiviteetin tai aineiston.
 • Aktiviteetti suoritettu: Tarkistaa, onko aktiviteetti merkitty suoritetuksi käyttäjälle, joka käynnisti säännön. Tämä edellyttää, että suoritusten seuranta on käytössä sivustossa ja kurssilla.
 • Aktiviteetin arvosana-alue: Tarkistaa, onko aktiviteetin arvosana määritettävien rajojen sisällä. Monia palautuksia sallivia aktiviteetteja varten käytettävä arvosana on aktiviteetin yhteenlaskettu arvosana – ei välttämättä viimeisin palautus.
 • Käyttäjän roolin tarkistus: Tarkistaa, onko tapahtuman käynnistänyt käyttäjä määritetty tiettyyn rooliin. Tästä voi olla hyötyä, jos halutaan estää joitakin sääntöjä käynnistymästä kouluttajille.
 • Ryhmän jäsenyyden tarkistus: tarkistaa, kuuluuko käyttäjä tiettyyn ryhmään.
 • Kurssin arvosana-alue: tarkistaa, onko kurssin arvosana tiettyjen rajojen sisällä.
 • Kurssikirjautuminen: tarkistaa, onko käyttäjä kirjautunut kurssiin määritettyjen päivien mukaisena aikana.
 • Päivämäärän tarkistus: tarkistaa, tapahtuuko tapahtuma ennen määritettyä päivää vai sen jälkeen.

Toiminnot

Toiminnoilla voit määrittää, mitä tapahtuu, kun sääntö käynnistetään.

 • Näytä ilmoitus: Lähettää ilmoituksen käynnistävälle käyttäjälle. Käyttäjän on kuitattava ilmoitus, ennen kuin hän voi jatkaa.
 • Lähetä sähköposti: lähettää sähköpostin käynnistävälle käyttäjälle.
 • Siirry aktiviteettiin: lähettää käyttäjän suoraan kurssin tiettyyn aktiviteettiin tai aineistoon.
 • Siirry verkko-osoitteeseen: lähettää käyttäjän toiseen verkkosivustoon, jonka osoite on määritetty.
 • Lukitse vapautuskoodilla: piilottaa sisällön vapautuskoodilla, jota käynnistävällä käyttäjällä ei ole.
 • Avaa vapautuskoodilla: piilottaa sisällön vapautuskoodilla, joka käynnistävällä käyttäjällä on.
 • Lisää käyttäjä ryhmään: tekee käyttäjästä tietyn kurssiryhmän jäsenen.
 • Poista käyttäjä ryhmästä: poistaa käyttäjän tietystä kurssiryhmästä.
 • Rekisteröi käyttäjä kurssille: rekisteröi käyttäjän tietylle kurssille. Rekisteröintitoimintoja voi muokata vain, jos käyttäjällä on jokin kurssien hakemiseen vaadittavista oikeuksista ja jos rooli on määritettävissä käyttäjälle kohdekurssissa. Jos kurssissa on itserekisteröityminen, muokattavissa ovat vain opiskelijan arkkityypin käyttöoikeuksiin perustuvat roolit.