Erilaiset oppimispolut erilaisille oppijoille.

Mukautettu opiskelun suunnittelu (PLD) helpottaa elämääsi. Sen avulla voit tunnistaa vaarassa olevat, passiiviset ja hylättyä saamassa olevat opiskelijat. Tämän jälkeen voit ryhtyä korjaamaan tilannetta PLD:n ilmoitusten avulla.

Lisätietoja inklusiivisesta opetuksesta: Strategia ja toimintamalli


Mukautetun opiskelun suunnittelun käyttö

Jokaisella säännöllä on tapahtuma, valinnaiset ehdot sekä vähintään yksi toiminto.

  • Tapahtuma: tapahtuma käynnistää säännön.
  • Ehto: Ehto määrittää, suoritetaanko tapahtuman yhteydessä toimintoja. Jos ehtoja ei ole, toiminnot suoritetaan automaattisesti.
  • Toiminto: Toiminto suoritetaan, kun määritetyt ehdot täyttyvät.

PLD:ssä voit yhdistää erilaisia tapahtumia, ehtoja sekä toimintoja ja luoda näin lähes rajattomasti erilaisia sääntöjä.

Lisätietoja PLD-sääntöjen luomisesta

1. Kurssin aloitus

2. Automaattinen tervetulosähköposti ja -ponnahdusilmoitus

Kun kurssi on alkanut, opiskelijat saavat automaattisen tervetulosähköpostin. Ohjaaja voi muokata tämän viestin sisällön täysin haluamakseen.

3. Tentti

Opiskelijoille voi järjestää tenttejä mistä tahansa kurssin aineistoista, aiheista tai keskusteluista. Tenttitulokset määrittävät kunkin opiskelijan opintopolun. Opiskelijat, jotka menestyvät hyvin ja osaavat asiat, voivat siirtyä muihin aiheisiin ja aineistoihin, kun taas lisätukea ja kertausta kaipaavat opiskelijat voidaan ohjata lisämateriaaleihin ja -aktiviteetteihin. He voivat myös suorittaa tentin uudelleen kertauksen jälkeen.

4. Edistymisen lähettäminen sähköpostitse ohjaajalle

Kun opiskelijat suorittavat tentin, tulokset ja tiedot edistymisestä lähetetään ohjaajalle. Tämän ansiosta hän voi tarkistaa tulokset ja tunnistaa tärkeitä seikkoja edistymisestä, jotta hän voi ryhtyä tarvittaviin toimiin.

Automaattisia viestejä voidaan lähettää myös muiden roolien käyttäjille. Opiskelijat voivat esimerkiksi vastaanottaa lisätietoja suoriutumisestaan ja esimiehet ja ohjaajat voivat vastaanottaa ilmoituksia arviointien suorittamisesta tai muista opiskelijoiden sekä kurssien tärkeistä tiedoista.

5. Muistutukset

Automaattisia tukimateriaaleja ja sähköposteja voidaan lähettää opiskelijoille opittujen asioiden muistamisen sekä motivaation parantamiseksi. Käyttäjille voidaan esimerkiksi lähettää sähköposti, jos he eivät aloita kurssin suorittamista tietyn ajan kuluessa, ja opiskelijalle voidaan lähettää lisää tukimateriaaleja, jos hänellä on vaikeuksia tietyn tentin tai aktiviteetin kanssa. Tukimateriaaleja ja sähköposteja voidaan lähettää myös opiskelijoille, jotta he voivat suorittaa tentin uudelleen tai jotta he voivat tarkastella kurssin tuloksia.

6. Tuen räätälöinti suorittamiseen saakka

Opiskelijat saavat suoriutumisensa perusteella räätälöityjä ja oikea-aikaisia ilmoituksia, jotka kannustavat heitä osallistumaan ja opiskelemaan tehokkaammin kursseillaan. Sähköpostityökalun avulla ohjaajat voivat räätälöidä viestejä opiskelijoiden suoriutumisen mukaan ja ohjata heitä kurssin lisämateriaaleihin ja -aktiviteetteihin, joista on heille apua kurssin suorittamisessa.

7. Kurssin lopetus

Kun kaikki suoritusvaatimukset on täytetty, opiskelijat suorittavat kurssin – ja ohjaajille, tuutoreille, esimiehille jne. lähetetään uudet viestit.

Lisää esimerkkejä mukautetun opiskelun suunnittelun säännöistä