Erilaiset oppimispolut erilaisille oppijoille.

Yksi opettajien pahimmista haasteista nykyisin on vaikeuksissa olevien opiskelijoiden tunnistaminen ja korjaussuunnitelman toteuttaminen. Mukautettu oppimissuunnittelija (PLD) helpottaa vaikeuksissa olevien opiskelijoiden tunnistamista entistä nopeammin ja automaattisen korjaussuunnitelman ottamista käyttöön.


Mukautetun oppimissuunnittelijan käyttö

Jokaisella säännöllä on tapahtuma, valinnaiset ehdot sekä vähintään yksi toiminto.

 • Tapahtuma: tapahtuma käynnistää säännön. Esimerkkejä tapahtumista ovat hylätty koe, läsnäolo-ongelma ja hylätty kurssiarvosana.
 • Ehto: ehto määrittää lisävaatimukset tapahtuman käynnistymiselle. Esimerkkejä ehdoista ovat aktiviteetin kurssipisteet, käyttäjän roolin tarkistus, kurssikirjautuminen ja aktiviteetin suorittaminen. Jos ehtoja ei ole, toiminto suoritetaan automaattisesti.
 • Toiminto: suoritettava toiminto, kun ehdot täyttyvät ja tapahtumat toteutuvat. Esimerkkejä toiminnoista ovat sähköpostin lähettäminen käyttäjälle, sähköpostin lähettäminen vanhemmalle, ohjaajalle tai opiskelijaohjaajalle, käyttäjän ohjaaminen korjaussuunnitelman piiriin tai käyttäjän ohjaaminen puuttuvaan tehtävään.

Tapahtumien, ehtojen ja toimintojen yhdistäminen PLD:ssä luo PLD-säännön.

Lisätietoja PLD-sääntöjen luomisesta


Millaisia sääntöjä voi luoda?

 • Kurssin alkamissääntö
  • Tämä lähettää automaattisen sähköpostiviestin käyttäjillesi, kun he tulevat kurssille ensimmäisen kerran. Sähköpostiviestiä voi muokata ja se voi sisältää minkä tahansa haluamasi viestin tai aiheet.
 • Korjattu tarvesääntö
  • Luo käyttäjille oppimispolku tenttiarvosanan mukaan. Tentin läpäisseet käyttäjät pääsevät seuraavaan tehtävään. Tentissä reputtaneet käyttäjät ohjataan korjaustehtävään, joka sisältää lisätietoja.
 • Lähetä edistymissähköposti -sääntö
  • Lähetä käyttäjälle, vanhemmalle tai huoltajalle tai opiskelijaohjaajalle sähköpostipäivityksiä viikoittain, kahdesti kuukaudessa tai kuukausittain. Voit liittää viestiin arvosanat, läsnäolon ja osallistumisen, jotta jokainen saa tarvittavat tiedot.
 • Läsnäolo-ongelman sääntö
  • Lähetä käyttäjälle automaattisesti sähköpostiviesti, jos hän ei ole kirjautunut kurssille muutamaan päivään. Voit määrittää päivien määrän ja mukauttaa käyttäjälle lähetettävää sähköpostiviestiä. Voit myös määrittää säännössä uudelleenohjauksia, jotta käyttäjä ohjataan seuraavaan tarvittavaan tehtävään.
 • Kurssi suoritettu -sääntö
  • Lähetä käyttäjälle, ohjaajalle, ylläpitäjälle ja vanhemmalle tai huoltajalle sähköpostiviesti, kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti.
 • Kurssin alkamispäivän sääntö
  • Kurssien editoijat voivat määrittää säännön käynnistymään jopa 365 päivää ennen kurssin alkamispäivää tai sen jälkeen. Lähetä sähköpostiviesti muistutukseksi käyttäjille, jotka eivät ole kirjautuneet järjestelmään. Voit myös muistuttaa opiskelijoita tärkeistä määräpäivistä. Avaa pääsy tiettyihin aktiviteetteihin kurssin aikajanan pääkohdissa tai suorita erilaisia toimintoja aikatasolla ilman että se tarvitsee määrittää joka lukukaudella erikseen.

Lisää esimerkkejä mukautetun opiskelun suunnittelun säännöistä