Esitä sisältöä tai käytä aktiviteetteja joustavasti ja mielenkiintoisesti.

Oppitunnit ovat joukko sisältösivuja tai opetusaktiviteetteja, joiden alalaidassa olevan painikkeen avulla opiskelija voi siirtyä seuraavalle sivulle.

Lisäämällä oppitunteihin erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi monivalintakysymyksiä, lyhyen vastauksen kysymyksiä tai yhdistämistehtäviä, voit aktivoida opiskelijoita ja varmistaa sisällön ymmärtämisen.

Opiskelijan vastauksesta ja oppitunnin määrityksistä riippuen hän siirtyy seuraavalle sivulle, edelliselle sivulle tai mille tahansa opettajan määrittämälle sivulle.


Oppitunnin luonti

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Oppitunti > Lisää

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Oppitunti > Lisää.

 1. Kirjoita nimi ja kuvaus. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan oppituntia. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 2. Voit myös mukauttaa oppituntia seuraavilla valinnoilla. Saat lisätietoja yksittäisestä asetuksesta napsauttamalla asetuksen vieressä olevaa ohjekuvaketta.
  • Ulkoasu
  • Näkyvyys opiskelijoille
  • Kulunvalvonta
  • Arvosana
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Rajoita pääsy
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 3. Valitse Tallenna ja palaa kurssille nähdäksesi kurssin etusivun tai näytä oppitunti valitsemalla Tallenna ja näytä.

Sivujen lisääminen oppituntiin

Oppitunnin luonnin jälkeen voit lisätä siihen sivuja.

 1. Valitse oppitunti.
 2. Valitse Muokkaa-välilehdestä lisättävän sisällön tyyppi.
 3. Voit lisätä oppitunnin sisältösivuja, tuoda kysymyksiä, lisätä kysymyssivuja tai luoda kokoelman sisältö- ja kysymyssivuja. Voit määrittää siirtymät eri sisältösivuille.

Oppitunnin muokkaaminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Oppitunti > Muokkaa

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Oppitunti> Muokkaa > Muokkaa asetuksia.

Oppituntinäkymä Snap-teemassa
Oppituntinäkymä muissa teemoissa

Voit muokata oppituntia siirtymällä oppituntiin ja valitsemalla Muokkaa.


Oppitunnin ulkoasun määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Oppitunti > Muokkaa > Ulkoasu.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Oppitunti> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Ulkoasu.

Voit määrittää oppitunnin näyttötavan sekä valita valikkojen ja etenemispalkkien ulkoasun.

 • Linkitetty media: Lataa tai vedä mitä tahansa mediatiedostoja oppitunnin sivuille.
 • Etenemispalkki: Määritä, näytetäänkö käyttäjille oppitunnin etenemispalkki.
 • Näytä tähän mennessä kertyneet pisteet: Määritä, näytetäänkö oppitunnin suorituksen aikana kertyneet opiskelijan pisteet.
 • Näytä valikko: Määritä, näytetäänkö valikko, josta voi siirtyä oppitunnin eri sivuille.
 • Näytä valikko kun arvosana on suurempi kuin: Määritä vähimmäisarvosana, jonka saatuaan opiskelija näkee valikon.
 • Diaesitys: Määritä, näytetäänkö oppitunti diaesityksenä, jonka leveys ja korkeus on esimääritetty.
 • Vastausten maksimimäärä: Määritä kunkin kysymyksen vastausten enimmäismäärä. Jos lisäät esimerkiksi tosi/epätosi-kysymyksen, valitse enimmäismääräksi 2.
 • Käytä oletuspalautetta: Määritä, näytetäänkö oletuspalautteet, kuten Oikea vastaus tai Yritä uudelleen.
 • Linkitä seuraavaan aktiviteettiin: Linkitä seuraavaan aktiviteettiin valitsemalla aktiviteetti luettelosta.

Oppitunnin näkyvyyden määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Oppitunti > Muokkaa > Saatavuus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Oppitunti> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Saatavuus.

Määritä oppitunnin näkyvyyden päivämääräväli sekä tarvittaessa salasana, jonka avulla opiskelijat voivat avata oppitunnin.

 • Oppitunti aukeaa: Päätä, milloin haluat oppitunnin näkyvän opiskelijoille.
 • Oppitunti sulkeutuu: Määritä päättymisaika, johon mennessä opiskelijoiden on suoritettava oppitunti.
 • Suoritusaika: Määritä, onko oppitunti suoritettava tietyssä ajassa, ja määritä tämä aika.
 • Salasanasuojattu oppitunti: Määritä, suojataanko oppitunti salasanalla, jotta vain oikeaa salasanaa käyttävät opiskelijat voivat avata oppitunnin.
 • Salasana: Kirjoita mahdollinen oppitunnin salasana.

Oppitunnin kulunvalvonnan määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Oppitunti > Muokkaa > Kulunvalvonta.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Oppitunti> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Kulunvalvonta.

Voit määrittää, voivatko opiskelijat aloittaa oppitunnin uudelleen tai yrittää vastata kysymyksiin monta kertaa.

 • Salli opiskelijoiden esikatselu: Määritä, voivatko opiskelijat esikatsella oppitunnin.
 • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen: Määritä, voivatko opiskelijat vastata kysymykseen uudelleen.
 • Vastauskertojen maksimimäärä: Määritä kunkin kysymyksen vastausyritysten enimmäismäärä.
 • Toiminto oikean vastauksen jälkeen: Valitse opiskelijan oikean vastauksen jälkeinen toiminto. Vaihtoehdot ovat Normaali – seuraa oppitunnin polkua, Näytä katsomaton sivu ja Näytä vastaamattomien sivu.
 • Näytettävien sivujen määrä: Määritä näytettävien sivujen määrä, kun sivut näytetään satunnaisessa järjestyksessä. Jos haluat näyttää kaikki sivut, anna arvo 0.

Arvosana-asetusten määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Oppitunti > Muokkaa > Arvosana.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Oppitunti> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Arvosana.

 • Arvosana: Valitse Tyyppi-valikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista.
  • Ei mitään: Arviointityyppiä ei ole.
  • Asteikko: Arvioinnit tehdään asteikon avulla. Valitse Asteikko-valikosta haluamasi asteikko.
  • Pisteet: Käytä arvioinnissa pisteitä. Kirjoita annettavien pisteiden enimmäismäärä.
 • Arvosanojen kategoria: Jos käytät arviointikirjan kategorioita, valitse kategoria.
 • Hyväksymisraja: Kirjoita pisteiden vähimmäismäärä, jonka opiskelija tarvitsee läpäistäkseen kurssin.
 • Harjoitusoppitunti: Määritä, sallitaanko harjoitusoppitunti.
 • Muokattu pisteytys: Määritä, pisteytetäänkö kukin kysymys eri pistetasolla.
 • Uusinnat sallittu: Määritä, voivatko opiskelijat suorittaa oppitunnin uudelleen.
 • Uusintojen käsittelytapa: Määritä, miten uusinnat vaikuttavat arvosanaan. Vaihtoehtoja ovat Käytä keskiarvoa (pisteiden keskiarvo) ja Valitse korkein (korkein pistemäärä).
 • Kysymysten minimimäärä: Valitse niiden kysymysten vähimmäismäärä, joihin opiskelijan on vastattava ennen pisteiden laskentaa.

Lisätietoja arvioinnista


Oppitunnin suorituksen määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Oppitunti > Muokkaa > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Oppitunti> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Aktiviteettien suoritus.

Voit päättää merkitä oppituntiaktiviteetin suoritetuksi.

 • Suoritusten seuranta: Vaihtoehdot ovat: Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa, Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi ja Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät.
 • Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on avannut oppitunnin.
 • Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija saa oppitunnin arvosanan.
 • Opiskelijan on katseltava oppituntisivu loppuun asti aktiviteetin suorittamiseksi: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on avannut oppitunnin viimeisen sivun.
 • Vaadi käytetty aika: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Määritä, vaaditko opiskelijaa käyttämään tietyn vähimmäisajan oppitunnin suorittamiseen.
 • Oltava suoritettuna: Ota tämä ominaisuus käyttöön ja määritä päivämäärä, johon mennessä osallistujat on merkittävä aktiviteetin suorittaneiksi.

Ylläpitotoiminnot

Jokaiselle kurssin aktiviteettityypille on omat ylläpitotoimintonsa. Nämä toiminnot ovat käytettävissä muokkaustilassa.

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Oppitunti > Muokkaa > Ylläpito-valikko.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Oppitunti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia. Valitse sitten haluamasi asetus kehittyneen keskustelualueen hallinnointivalikosta.

Valitse aktiviteetin ylläpitotoiminto:

 • Muokkaa asetuksia: Päivitä aktiviteetin asetukset.
 • Ryhmien poikkeuspääsyt: Jos olet määrittänyt oppitunnin ryhmäaktiviteetiksi, voit ohittaa oppitunnin käyttöasetukset ryhmän osalta oppitunnin näkyvyysasetuksilla.
 • Osallistujien poikkeuspääsyt: Voit ohittaa yksittäisen käyttäjän oppitunnin näkyvyyden asetukset oppitunnin näkyvyysasetuksilla.
 • Paikallisesti jaetut roolit: Päivitä aktiviteetin tietyn käyttäjän rooli.
 • Oikeudet: Päivitäoikeudet, jotka tietyllä käyttäjäroolilla voi olla aktiviteettiin.
 • Tarkasta oikeudet: Tarkista tietyn käyttäjän oikeudet aktiviteettiin.
 • Suodattimet: Päivitä määrityksen suodatinasetukset. Suodattimien avulla voidaan esimerkiksi lisätä linkkejä ja multimedian toisto-ohjelmia sekä muuntaa matemaattisia lausekkeita tai hymiöitä kuviksi.
 • Lokit: Tarkista aktiviteetin lokitiedostot. Avaa Kurssin ylläpito -sivun Raportit-osion.
 • Varmuuskopiointi: Suorita aktiviteetin varmuuskopiointi.
 • Palauta: Suorita aktiviteetin palautus aiemmasta varmuuskopiosta.
 • Esikatselu: Katso esikatselun avulla, miltä oppitunti näyttää käyttäjille.
 • Muokkaa: Päivitä oppitunnin tiedot.
 • Raportit: Tarkasta, ketkä opiskelijat ovat suorittaneet oppitunnin ja ketkä eivät, tai tutki tarkemmin opiskelijoiden vastaamien kysymysten tietoja.
 • Esseiden arviointi: Arvioi opiskelijoiden oppituntiaktiviteetti.