Verkossa lukeminen on hyvin erilaista kuin painettujen materiaalien lukeminen.

Valmistellessasi verkkokurssin sisältöä saatat löytää materiaalia, jota haluat käyttää kurssilla. Oppimistulosten varmistamiseksi sinun on todennäköisesti muokattava materiaalia ennen sen julkaisua kurssiympäristössä.

Jakob Nielsonin vuonna 1997 suorittamassa kyselyssä tutkijat havaitsivat, että 80 % koehenkilöistä vain silmäili verkkosivuja. Vain 16 % luki tekstit sanasta sanaan.

Tutkimus osoitti myös, että useimmat käyttäjät lukivat suurin piirtein F-mallin mukaan. Ensin he lukivat sivun yläosan sisällön. Sitten he hyppäsivät useita rivejä alaspäin ja vilkaisivat rivin sisältöä vaakasuunnassa. Tämän jälkeen käyttäjät vilkaisivat sivun vasenta reunaa pystysuunnassa.

Mitä koehenkilöiden lukutavasta voidaan oppia? Sijoita kaikkein tärkein tieto ensimmäiseen kahteen kappaleeseen. Jos opiskelijat eivät lue pidemmälle, saat heidät ainakin tutustumaan kurssin pääkäsitteisiin. Opiskelijat, joilla on kognitiivisia haasteita, saattavat lopettaa sivun lukemisen kesken. Hekin hyötyvät edellä kuvatusta tiedon esittämisen rakenteesta.

Harkitse seuraavien Jakob Nielsonin verkkosivustosta löytyvien ohjeiden hyödyntämistä.

Helpota sivun silmäilyä.

 • Jaa tieto sopivan pieniin osiin.
 • Jaa tietoa edelleen luettelomerkkien avulla.
 • Sijoita tärkein tieto näytön yläosaan tai alueelle, joka latautuu selaimeen ensin. Tämä verkkosivun osa näkyy käyttäjille ilman sivun vierittämistä.
 • Lisää alaotsikoihin, kappaleisiin ja luettelokohtiin tärkeää tietoa välittäviä sanoja. Näin opiskelijat näkevät nämä avainsanat silmäillessään sivun vasenta reunaa.
 • Käytä lyhyitä virkkeitä.

Kirjoita rakenteeltaan selkeitä kappaleita.

 • Esitä yksi ajatus yhdessä kappaleessa. Pidä kappaleet 2–4 virkkeen mittaisina.
 • Sijoita kaikkein tärkein tieto ensimmäiseen virkkeeseen ja tarkenna ajatusta vasta seuraavissa virkkeissä.

Vähennä sanamäärää.

 • Käytä 50 % vähemmän sanoja kuin painetussa materiaalissa.
 • Jos sivun sisältö on pidempi kuin kaksi tai kolme näytönmittaa, jaa sisältö useammille lyhyemmille sivuille.

Korosta avainsanat.

 • Käytä värejä, lihavointia, kursivointia tai fontteja, mutta harkiten.
 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä. Isoilla kirjaimilla kirjoitetut sanat on vaikea lukea, ja näytönlukijassa ne saattavat kuulostaa turhan painokkailta. Lisäksi pelkillä isoilla kirjaimilla kirjoitetut sanat on virkkeissä ja kappaleissa vaikeampi lukea kuin pienellä kirjoitetut sanat. Isojen kirjainten käyttö myös hankaloittaa lukihäiriöisten keskittymistä.
 • Vältä alleviivausta. Käyttäjät voivat luulla alleviivattua tekstiä linkiksi.

Käytä keskustelevaa sävyä.

 • Kirjoita ikään kuin kävisit epämuodollista keskustelua, jossa kuitenkin haluat välittää tietoa.
 • Käytä persoonapronomineja ja aktiivisia verbejä.
 • Aktiivinen sävy tekee virkkeistä napakoita, sujuvia ja helposti ymmärrettäviä.
 • Vältä ammattislangia sekä tarpeettoman monimutkaista tai teknistä kieltä.