Käytä grafiikkaa mielekkäästi – ei vain siksi, että se näyttää hyvältä.

Voit käyttää grafiikkaa muun sisällön tukena tai itsenäisenä opintomateriaalina. Kaavioiden, kuvien, diagrammien ja esimerkkien avulla voit esittää arvokasta tietoa. Ne voivat auttaa navigoinnissa bannereita käyttämällä tai antaa visuaalisia vihjeitä, joiden avulla opiskelija voi hahmottaa kurssin kuvakkeiden avulla.

Grafiikan käytön edut

 • Navigointi: Käyttäjät löytävät tiedon nopeammin visuaalisten vihjeiden avulla.
 • Ymmärtäminen. Pidä opiskelijat kurssillasi ja tee monimutkaisesta tiedosta helpommin ymmärrettävää.
 • Mallit. Kuvaa käsite visuaalisesti säästääksesi aikaa ja parantaaksesi tehokkuutta.
 • Asioiden väliset yhteydet. Ideoiden ja käsitteiden väliset yhteydet on helpompi ymmärtää kuvien avulla.

Vinkkejä grafiikan lisäämiseen kurssiin

 • Käytä yksinkertaista grafiikkaa. Selkeä ja yksinkertainen on usein tehokkainta. Näyttötapa ei saa olla tärkeämpi kuin sisältö, eikä latausaikaa kannata pidentää tarpeettomasti käyttämällä suuria tiedostoja. Vältä grafiikassa pitkiä tekstejä ja suurta määrää numeroita.
 • Vältä taustakuvia. Käytä grafiikan taustana valkoista tai muuta vaaleaa väriä sekä tummaa tekstiä taustakuvien sijaan. Käyttäjän on helpompi hahmottaa graafinen esitys, jos tekstin ja taustan kontrasti on suuri.
 • Vältä tiedostokoon kasvamista. Useat suuret kuvat saattavat näyttää hienolta sivullasi, mutta niiden käyttö saattaa turhauttaa käyttäjiä, jotka joutuvat odottamaan kuvien latautumista.
 • Käytä oikeaa tiedostomuotoa. Kuvat pitää tallentaa verkossa yleisesti käytetyissä muodoissa. PNG-muotoa kannattaa käyttää yksinkertaisessa grafiikassa, kuten logoissa, kaavioissa ja piirroksissa. JPG sopii paremmin valokuviin ja kuviin, joissa on hienovaraisia varjostuksia tai värien aste-eroja. JPG-muoto sallii myös paremman pakkauksen: 1 500 kilotavun tiedosto voi pienentyä 150 kilotavuksi (tämä tosin saattaa huonontaa kuvanlaatua jonkin verran). Valitse paras tiedostomuoto kuvanlaadun ja tiedostokoon suhteen.
 • Rajaa kuvia. Rajaa ulos kuvan epäoleelliset alueet viestin selkeyttämiseksi ja lastausajan minimoimiseksi.
 • Vältä animoitujen kuvien käyttämistä. Animoidut kuvat voivat aiheuttaa näytön osan välkkymistä ja jatkuvaa muuttumista. Animoinnit voivat vähentää sivun helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Liikkuvat kuvat voivat myös aiheuttaa ongelmia opiskelijoille, joilla on hahmotushäiriöitä tai heikko näkökyky.
 • Anna vaihtoehto kuvalle ALT-määritteitä käyttämällä. Käytä yksityiskohtaisissa kuvissa, kuten kaavioissa ja kartoissa, pitkää kuvausmääritettä, jotta kuvan tiedot välittyvät kaikille käyttäjille. Näytönlukijat ja muut tekstin puheeksi muuttavat ohjelmistot lukevat kuvan ALT-tekstin ääneen käyttäjälle.