Luo monisivuista materiaalia kirjan tyyppisessä muodossa eli jäsennettynä lukuihin ja alalukuihin.

Kirja on sarja HTML-sivuja, jossa on sisällysluettelo ja siirtymispainikkeet.

Edut

Kirja voi sisältää sekä tekstiä että mediatiedostoja. Ne sopivat hyvin tilanteisiin, joissa tietoa on paljon ja sisältö olisi hyödyllistä jakaa pienempiin osiin.

Opiskelijat voivat tulostaa kirjoja, jos tulostusominaisuus on otettu käyttöön.

Käytä kirjoja seuraavissa tilanteissa:

 • Kurssin eri osien luettavan materiaalin jakaminen.
 • Osaston henkilöstön käsikirja.
 • Opiskelijatöiden kansio.

Kirjan luonti

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto ja valitse sitten Kirja > Lisää

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Kirja > Lisää.

 1. Kirjoita nimi ja kuvaus. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan kirjaa. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 2. Määritä Ulkoasu-asetukset:
  • Lukujen otsikointi: Määritä, miten haluat luetteloida luvut: numeroitu luettelo, luettelomerkit tai sisennys.
  • Siirtymistapa: Määritä, miten kirja järjestetään – Vain sisällysluettelo, Kuvat tai Teksti.
  • Omat otsikot: Jos tämä on käytössä, voit lisätä lukuihin otsikoita, jotka poikkeavat osioiden nimistä.
 3. Määritä seuraavat valinnaiset asetukset:
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Rajoita pääsy
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 4. Valitse Tallenna ja palaa kurssille nähdäksesi kurssin etusivun tai näytä uusi kirja valitsemalla Tallenna ja näytä.

Tarkastele kirjaa opiskelijan näkökulmasta ja varmista, että se näkyy haluamallasi tavalla. Valitse Ylläpito-lohko > Vaihda roolia > Opiskelija. Kun olet testannut kirjan, valitse Palaa omaan rooliisi.


Lukujen ja alalukujen lisääminen

Luvut ovat kirjan sivuja, joiden välillä opiskelijat siirtyvät nuolien tai sisällysluettelon avulla.

Kirjassa voi olla vain kaksi tasoa.

 • Luvut näkyvät sisällysluettelon ensimmäisellä tasolla.
 • Alaluvut näkyvät sisennettyinä lukujen alla. Alaluvulle ei voi luoda toista alalukua.

Jos valitsit kirjan luomisen jälkeen Tallenna ja näytä, voit heti lisätä uuden luvun.

TAI

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Avaa kirja > Ylläpito-valikko > Muokkaustila päälle > Lisää uusi luku -kuvake

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Avaa kirja > Sisällysluettelo-lohko > Lisää uusi luku -kuvake

 1. Kirjoita Luvun otsikko ja sisältö. Saat muut toiminnot näkyviin valitsemalla editorissa Työkalupalkin tila -kuvakkeen.
 2. Valitse Alaluku-ruutu, jos haluat sisentää tämän luvun.
 3. Tallenna muutokset.

Vinkkejä tehokkaaseen luvun sisällön luomiseen:
1) Luo PDF-tiedostoja pidemmille asiakirjoille, jotka haluat opiskelijoiden lataavan (kirjan käyttämisen asemesta).
2) Tee otsikoista tarpeeksi lyhyitä, jotta ne mahtuvat yhdelle riville.
3) Järjestä ja kirjoita sisältösi, ennen kuin lisäät sen kurssiin.


Sisällysluettelon muokkaaminen

Kun tarkastelet kirjaa, voit hallita sisällysluetteloa käyttämällä Sisällysluettelo-kuvakkeita.

 • Siirrä – voit siirtää lukuja ylös- ja alaspäin napsauttamalla nuolia niiden otsikoiden vieressä.
 • Muokkaa – muokkaa luvun sisältöä.
 • Poista – poista luku.
 • Piilota tai Näytä – opiskelijat eivät näe piilotettuja lukuja.
 • Lisää – lisää uusi luku.

Kirjan asetukset

Jokaiselle kurssin resurssityypille on omat ylläpitotoimintonsa. Nämä toiminnot ovat käytettävissä muokkaustilassa.

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Kirja/Luku > Ylläpito-valikko.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Kirja/Luku > Ylläpitovalikko.

Valitse kirjan ylläpitotoiminto:

 • Muokkaa asetuksia: Päivitä kirjan tai luvun asetukset.
 • Paikallisesti jaetut roolit: Päivitä resurssin tietyn käyttäjän rooli.
 • Oikeudet: Päivitäoikeudet, jotka tietyllä käyttäjäroolilla voi olla resurssiin.
 • Tarkasta oikeudet: Tarkista tietyn käyttäjän oikeudet resurssiin.
 • Suodattimet: Päivitä resurssin suodatinasetukset. Suodattimien avulla opiskelijat voivat lisätä linkkejä ja multimedian toisto-ohjelmia sekä muuntaa matemaattisia lausekkeita tai hymiöitä kuviksi.
 • Lokit: Tarkista aktiviteetin lokitiedostot. Avaa Kurssin ylläpito -sivun Raportit-osion.
 • Varmuuskopiointi: Suorita aktiviteetin varmuuskopiointi.
 • Palauta: Suorita aktiviteetin palautus aiemmasta varmuuskopiosta.
 • Tuo luku – Edistynyt toiminto HTML-sisällön tuontiin. Lataa HTML-tiedostoja, multimediatiedostoja ja kansioita luvuiksi tai alaluvuiksi.
 • Tulosta kirja: Tämän toiminnon avulla voit tulostaa koko kirjan.
 • Tulosta tämä luku: Tämän toiminnon avulla voit tulostaa nykyisen luvun.

Lukujen tulostaminen

Sekä opettajat että opiskelijat voivat tulostaa lukuja.

Valitse Avaa kirja > Ylläpito > Tulosta kirja tai Tulosta luku.