Lähetä sähköpostiviestejä kurssin osallistujille.

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Muokkaa kurssilohkoja > Lisää lohko > Quickmail.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää lohko > Quickmail.

  • Oletuksena voit lähettää kurssiympäristöstä viestejä luoduille ryhmille, kurssin kaikille osallistujille sekä yksittäisille käyttäjille. Viesti voi sisältää myös liitteitä, ja viestihistoria säilytetään Quickmail-lohkossa. Myös opiskelijat voivat käyttää tätä lohkoa, jos lohkon asetuksia muokataan.
  • Voit luoda mukautetun allekirjoituksen, joka lisätään lähettämiisi sähköpostiviesteihin.
  • Voit tarkastella viestien luonnoksia ja viestihistoriaa.
  • Quickmailin asetuksia muuttamalla voit sallia sen käytön opiskelijoille, lisätä navigointipolkuja sähköpostiviesteihin, lisätä kurssin nimen ja tilata kopiot lähettämistäsi viesteistä.