Joissakin tenttikysymyksissä voi olla käytössä automaattiset arvosanat. Tämä perustuu kysymystä lisättäessä määritettyyn korkeimpaan arvosanaan. Voit tarkistaa opiskelijoiden vastaukset ja muuttaa automaattisia arvosanoja.

Muut tenttikysymykset, esimerkiksi esseetehtävät, edellyttävät manuaalista arvostelua.

Milloin tentit edellyttävät arvostelua? Siirry arviointiohjeisiin.


Tenttivastausten tarkastelu

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Suorituskerrat.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Tentti > Suorituskerrat.

Avaa yhteenvetosivu valitsemalla tentti. Tässä voit nähdä opiskelijoiden suorituskerrat tai esikatsella tentin.

Päätä, mitä tietoja haluat raporttiin ja miten tiedot esitetään. Valitse Näytä raportti.

Taulukossa näet kysymykset, joissa on automaattiset arvosanat, ja voit arvostella manuaalista tarkistusta edellyttävät kysymykset.

  • Tarkista suorituskerta valitsemalla automaattinen arvosana. Anna palautetta kysymyksestä tai muuta arvosanaa valitsemalla Arvioi vastaus.
  • Arvioi kysymys manuaalisesti valitsemalla Vaatii arvioinnin.

Näet tenttisuoritukset myös arviointikirjassa ja tentin ylläpitovalikossa.