Uuden Tentti-aktiviteetin luonti on kaksivaiheinen prosessi.

 1. Luo Tentti-aktiviteetti. Valitse asetukset, jotka määrittävät säännöt tentin vuorovaikutukselle.
 2. Lisää kysymykset tenttiin.

Kun luot tentin, se näkyy oletusarvoisesti opiskelijoille. Jos et halua opiskelijoiden heti näkevän tenttiä, siirry tentin Muokkaa-valikkoon ja valitse Piilota.


Tentti-aktiviteetin lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto ja valitse sitten Tentti > Lisää.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Tentti > Lisää.

 1. Anna tentille mielekäs nimi ja kuvaus.
  • Tentin nimi näkyy oletusarvoisesti kurssisivulla.
  • Jos haluat näyttää kuvauksen, valitse Näytä kuvaus kurssisivulla.
 2. Määritä valinnaiset asetukset tentin ulkoasulle, asettelulle ja toiminnoille.
 3. Valitse Tallenna ja palaa kurssille nähdäksesi kurssin etusivun tai näytä tentti valitsemalla Tallenna ja näytä.

Tentti-aktiviteetin muokkaaminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Muokkaa.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa asetuksia.

Snap-teema
Muu teema

Voit muokata Edistynyt keskustelualue -aktiviteettia siirtymällä aktiviteettiin ja valitsemalla Muokkaa.

Jos poistat aktiviteetin vahingossa, voit palauttaa sen roskakorista.


Ajastuksen määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Muokkaa > Ajastus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Ajastus.

Ajoitusasetusten avulla voit päättää, milloin opiskelijat voivat suorittaa tentin.

 • Tenttiaika alkaa: Valitse päivämäärä, jolloin tentti tulee opiskelijoiden saataville. Oletusarvoisesti tentti avautuu tentin luontipäivänä.
 • Tenttiaika päättyy: Valitse päivämäärä, jolloin tentti päättyy ja jolloin se piilotetaan opiskelijoilta. Tämän päivämäärän pitää olla myöhäisempi kuin tentin aloituspäivämäärän.
 • Suoritusaika: Haluatko opiskelijoiden vastaavan kaikkiin kysymyksiin 30 minuutissa? Tämä asetus määrittää, miten kauan opiskelijat voivat vastata kysymyksiin.
 • Kun aika menee umpeen: Päätä, mitä tapahtuu, kun tenttiaika loppuu.
  • Keskeneräiset palautukset lähetetään automaattisesti: Tämä pakottaa tallentamattomien palautusten lähettämisen.
  • Armonaika: Salli armonaika ennen tentin lähettämistä. Kirjoita annettavien minuuttien määrä Armonaika palauttamiselle -kenttään.
  • Palautukset on jätettävä ennen kuin aika menee umpeen: Opiskelijoiden on palautettava vastaukset ennen ajan loppumista. Jos he eivät lähetä vastausta ajoissa, heidän lähetystään ei huomioida.
 • Arviointitapa: Valitse tentin arvostelutapa. Valitse vaihtoehdoista Korkein arviointi, Arviointien keskiarvo, Ensimmäinen suorituskerta tai Viimeisin suorituskerta.

arvosana

Ohjeet Snap-teemaa varten:valitse Tentti > Muokkaa > Arvosana.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Arvosana.

Määritä suorituskertojen määrä, laskentatapa ja tentin läpäisykriteerit.

 • Arvosanojen kategoria: Valitse arviointikirjan kategoria, jota haluat käyttää sitä tentin ryhmittelyyn.
 • Hyväksymisraja: Anna numeerinen vähimmäisarvosana, joka opiskelijan pitää saada läpäistäkseen tentin.
 • Montako suorituskertaa sallitaan?: Valitse, kuinka monta kertaa opiskelijat voivat yrittää suorittaa tentin.
 • Arviointitapa: Valitse, miten haluat arvioida tentin.
  • Ylin arvosana: Lopullinen arvosana on kaikkien suorituskertojen korkein arvosana.
  • Keskiarvo: Lopullinen arvosana on kaikkien suorituskertojen arvosanojen keskiarvo.
  • Ensimmäinen suorituskerta: Lopullinen arvosana on ensimmäisen suorituskerran arvosana.
  • Viimeisin suorituskerta: Lopullinen arvosana on viimeisimmän suorituskerran arvosana.

Asettelu

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Muokkaa > Asettelu.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Asettelu.

Määritä, kuinka monta kysymystä opiskelijat näkevät kerralla ja missä järjestyksessä kysymyksiin tulee vastata.

 • Uusi sivu: Valitse kullakin sivulla näytettävien kysymysten määrä.
 • Navigointimenetelmä: Valitse Peräkkäisjärjestys pakottaaksesi opiskelijat vastaamaan kysymyksiin näytetyssä järjestyksessä. Valitse Vapaa, jos opiskelijat voivat vastata kysymyksiin haluamassaan järjestyksessä.

Sivunvaihdot voidaan aina muuttaa manuaalisesti muokkaussivulla.


Kysymysten toiminta

Ohjeet Snap-teemaa varten:valitse Tentti > Muokkaa > Kysymysten toiminta.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Kysymysten toiminta.

Valitse, miten opiskelijoiden on vastattava tentin kysymyksiin.

Esimerkki: Edellytä kaikkiin kysymyksiin vastaamista ennen arvosanan tai palautteen saamista. Vaihda kysymysten järjestystä. Anna opiskelijoille vihjeitä, ennen kuin he vastaavat kysymyksiin.

Laajenna Kysymysten toiminta -osio ja määritä seuraavat asetukset.

 • Sekoita kysymyksen osien järjestys: Muuta kysymysten esitystapaa opiskelijan uusilla suorituskerroilla. Tämä asetus koskee vain moniosaisia kysymyksiä, kuten monivalintakysymyksiä ja yhdistämistehtäviä
 • Kysymysten toimintatapa: Valitse, miten haluat tentin kaikkien kysymysten toimivan. Voit valita, haluatko antaa opiskelijoille enemmän kuin yhden yrityksen tai haluatko arvostella tentin manuaalisesti. Haluatko antaa opiskelijoille useita vastausyrityksiä? Tai antaa heille välitöntä palautetta?

  Saat lisätietoja kysymysten toiminnasta Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 • Salli uusi yritys suorituskerran aikana: Salli opiskelijoille uusi vastausyritys ennen kysymyksen suorituksen tallentamista. Käytä tätä asetusta harjoitustenteissä. Se toimii parhaiten kysymyksissä, joiden toiminta on tyyppiä Välitön palaute tai Interaktiivinen, monta suorituskertaa.
 • Perustuuko uusi suorituskerta edelliselle?: Salli edellisen yrityksen tulosten näyttäminen uuden vastausyrityksen yhteydessä. Tämä sallii opiskelijoille useita tentin suorituskertoja.

Tarkasteluasetukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Muokkaa > Tuloksista näytetään opiskelijoille.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Tuloksista näytetään opiskelijoille.

Määritä, mitä tietoja opiskelijat näkevät, kun he katsovat tentin yksittäisiä suorituksia tai tulosraportteja. Voit määrittää esimerkiksi, näkevätkö he yleisen palautteen, suorituksensa arvioinnin tai oikean vastauksen.

Valitse eri ajanjaksoina näytettävät tiedot.

 • Tenttisuorituksen aikana: Salli opiskelijoiden nähdä valitut tiedot kysymykseen vastaamisen aikana. Tämä asetus sopii vain joihinkin kysymysten toiminnan tyyppeihin. Esimerkiksi Interaktiivinen, monta suorituskertaa -tyypissä näytetään palaute tenttisuorituksen aikana.
 • Heti suorituskerran jälkeen: Salli opiskelijoiden nähdä valitut tiedot heti tenttisuorituksen jälkeen. Tämä asetus on voimassa kahden ensimmäisen minuutin aikana sen jälkeen, kun opiskelija on valinnut Palauta kaikki ja lopeta.
 • Myöhemmin, kun tentti on yhä auki: Salli opiskelijoiden nähdä valitut tiedot myöhemmin, kun tentti on vielä auki. Opiskelijan on luettava tiedot ennen tenttiajan päättymistä.
 • Kun tentti on suljettu: Salli opiskelijoiden nähdä valitut tiedot, kun tentin suoritusaika on päättynyt.

Valitse näiden ajankohtien valintamerkit, jotta opiskelijat näkevät tenttiarvosanansa.


Ulkoasu

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Muokkaa > Ulkoasu.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Ulkoasu.

Ulkoasuasetusten avulla voit määrittää arvosanojen näytettävien desimaalien määrän sekä sen, näytetäänkö opiskelijan käyttäjäkuva tenttisuorituksen aikana.

 • Näytä käyttäjän kuva: Näytä opiskelijan kuva tenttisuorituksen aikana. Tämä helpottaa ehkäisemään tentissä huijaamista.
 • Desimaalien määrä arvosanoissa: Valitse arvosanoissa desimaalipilkun jälkeen näytettävien numeroiden määrä. Tämä asetus vaikuttaa vain arvosanojen näyttötapaan. Se ei vaikuta arvosanojen laskentaan.
 • Desimaalien määrä kysymysten arvosanoissa: Valitse arvosanoissa desimaalipilkun jälkeen näytettävien numeroiden määrä.
 • Näytä lohkot tentin aikana*: Näytä normaalit kurssilohkot tenttisuorituksen aikana.

Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Muokkaa > Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa.

Lukitse tentti estääksesi opiskelijoita huijaamasta tentissä.

 • Suojaa salasanalla: Kirjoita salasana, jota opiskelijoiden on käytettävä voidakseen avata tentin. Valitse Näytä nähdäksesi salasanan sen kirjoittamisen aikana.
 • Rajaa pääsy verkko-osoitteisiin: Rajoita tämän tentin käyttö valittuun sijaintiin. Kirjoita pilkkuerotettu luettelo sallituista osittaista tai kokonaisista IP-osoitteista.
 • Pakotettu viive ensimmäisen ja toisen suorituskerran välissä: Määritä, että opiskelijoiden on odotettava ennen tentin toista suorituskertaa. Valitse Salli. Kirjoita numero ja valitse haluttu kesto avattavasta valikosta.
 • Pakotettu viive myöhempien suorituskertojen välillä: Määritä, että opiskelijoiden on odotettava ennen tentin lisäsuorituksia.
 • Selaimen tietoturva*: Tentti alkaa, jos opiskelijan selaimessa on JavaScript käytössä. Tämä estää muiden ikkunoiden avaamisen opiskelijan tietokoneessa tentin aikana. Opiskelijat eivät voi käyttää myöskään kopiointia ja liittämistä tentin aikana. Oletusarvoisesti tämä ei ole käytössä.

Yleinen palaute

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Muokkaa > Yleinen palaute.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Yleinen palaute.

Lähetä opiskelijoille jokin viesti, kun he lähettävät tenttisuorituksen. Voit muuttaa viestiä opiskelijan arvosanan perusteella.

Tämä tehdään arvosanarajojen avulla. Arvosanarajat muodostavat arvosanavälejä. 100 % ja 0 % ovat oletusarvoisesti käytössä. Voit luoda haluamasi määrän rajoja lukujen 0 ja 100 väliin. Kirjoita arvosanaraja prosenttilukuna tai numerona.

Kunkin kahden rajan välissä on alue, jolle voit kirjoittaa oman viestin. Opiskelijat näkevät kyseisen viestin, kun heidän pisteensä osuvat rajojen väliin. Kirjoita viesti, jonka haluat opiskelijoiden näkevän, kun heidän pisteensä osuvat kyseiselle alueelle.

Esimerkki:

Arvosanan raja: 100%

Palaute: Erinomaista!

Arvosanan raja: 60%

Palaute: Kertaa vielä uudestaan tämän viikon oppituntien sisältö.

Opiskelijat, joiden pisteet ovat välillä 60–100 %, näkevät viestin ”Erinomaista!”. Opiskelijat, joiden pisteet ovat välillä 0–59,99 %, näkevät viestin ”Kertaa vielä uudestaan tämän viikon oppituntien sisältö”.


Ylläpitotoiminnot

Jokaiselle kurssin aktiviteettityypille on omat ylläpitotoimintonsa. Nämä toiminnot ovat käytettävissä muokkaustilassa.

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tentti > Tentin ylläpito > Muokkaa asetuksia.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Tentti > Muokkaa > Muokkaa asetuksia.

Valitse aktiviteetin ylläpitotoiminto:

 • Muokkaa asetuksia: Päivitä aktiviteetin asetukset.
 • Ryhmien poikkeuspääsyt: Avaa tai sulje tentti tietylle opiskelijaryhmälle eri kellonaikaan tai eri päivänä. Voit esimerkiksi määrittää pidemmän vastausajan opiskelijoille, jotka käyttävät apuvälineitä, tai voit poistaa aikarajan kokonaan. Kaikki ryhmien poikkeuspääsyt on lueteltu tällä sivulla. Voit muokata poikkeuspääsyjä milloin tahansa.
 • Osallistujien poikkeuspääsyt: Avaa tai sulje tentti tietylle opiskelijalle eri kellonaikaan tai eri päivänä. Voit tehdä näin esimerkiksi silloin, kun opiskelija on hyväksytysti estynyt osallistumasta yhteiseen tenttiin sairauden tai hätätapauksen vuoksi. Kaikki osallistujien poikkeuspääsyt on lueteltu tällä sivulla. Voit muokata poikkeuspääsyjä milloin tahansa.
 • Muokkaa tenttiä: Päivitä tentin kysymyksiä ja pisteytystä. Kysymyksiä ei voi lisätä tai poistaa, kun opiskelijat ovat suorittaneet tentin.
 • Esikatselu: Katso, miten tentti näkyy opiskelijoille.
 • Tulokset: Katso, miten opiskelijat selvisivät kustakin kysymyksestä. Voit myös tarkastella arvostelua edellyttäviä kysymyksiä.
 • Paikallisesti jaetut roolit: päivitä aktiviteetin tietyn käyttäjän rooli.
 • Oikeudet: päivitä oikeudet, jotka tietyllä käyttäjäroolilla voi olla aktiviteettiin.
 • Tarkasta oikeudet: Tarkista tietyn käyttäjän oikeudet aktiviteettiin.
 • Suodattimet: Päivitä määrityksen suodatinasetukset. Suodattimien avulla voidaan esimerkiksi lisätä linkkejä ja multimedian toisto-ohjelmia sekä muuntaa matemaattisia lausekkeita tai hymiöitä kuviksi.
 • Lokit: tarkista aktiviteetin lokitiedostot. Avaa Kurssin ylläpito -sivun Raportit-osion.
 • Varmuuskopiointi: suorita aktiviteetin varmuuskopiointi.
 • Palauta: suorita aktiviteetin palautus aiemmasta varmuuskopiosta.
 • Kysymyspankki: Tarkastele tämän tentin sekä kurssin muiden tenttien kysymyksiä.